Blogg

Sida 2

Kan man bygga en egen sporthall?

23 nov 2018

Bristen på hallar och lokaler för idrott gör att många tar saken i egna händer och bygger en egen hall. Ofta möts man av ovilja från kommunen och det innebär ofta att man får ta en ekonomisk risk. Det kostar pengar att bygga en idrottshall eller en anläggning för sport - men det finns även andra möjligheter som inte kostar fullt lika mycket.

Hitta en gammal lagerlokal

Om man ser till att det ofta finns lokaler som står tomma i Sverige så kan det finnas möjligheter i dessa. Våra större industrier har flyttat till andra länder. Det innebär att lokalerna ofta står och skrotar och där ingen användning finns; de är för stora för att passa mindre företag - de är för dyra att hyra i den nuvarande storleken och de blir därigenom svåra att hyra ut. Dessa ligger dessutom en bit utanför själva stadskärnan och det gör att de kan anses som oattraktiva av företag som kanske vi kombinera lager med försäljning - här tänker vi främst på bilhandlare.

Men, de är ofta perfekta att bygga om till sporthallar - i synnerhet för en ny sport som går under namnet padeltennis. Padel är en blandning av tennis och squash och det är en sport som kräver höjd snarare än yta. Det gör en lagerhall perfekt.

Kan man ta en investering så kan också addera andra idrotter - innebandy, vanlig tennis och inomhusfotboll. Det man ska tänka på är isolering, värme, ventilation och att investera i ett riktig bra sportgolv. Själva skalet finns där; skelettet i form av lagerhallen - allt som krävs är att addera köttet.

Välj rätt sportgolv till din hall

Golvet är viktigt - oavsett sport. Det finns hur många olika typer av sportgolv som helst och de flesta är anpassade för specifika typer av idrotter. Gemensamt är dock att det moderna sportgolvet A) är skonsamt för kroppen B) är hållbart och C) inte kostar så mycket pengar att köpa in och lägga.

Det krävs dock ett plant underlag och där man måste gjuta en platta innan. Den saken är den stora pengaslukaren i sammanhanget. Ett sportgolv kan inte läggas på ett ojämnt underlag.

Går det att få bidrag?

Att en kommun ställer sig nekande till att bygga en hall behöver inte innebära att de stryper all finansiering. Nej, det finns ett värde i att det byggs nytt och som entreprenör kan man naturligtvis försöka få olika bidrag för att inkludera så många utövare som möjligt. Det gäller då att hallen byggs för alla: oavsett kön, ålder, eventuella handikapp och härkomst.

Dessutom kan man ofta söka stipendier och andra anslag - allmänna arvsfonden exempelvis. Kolla runt kring vads om gäller innan och lyft på varenda finansiell sten. Och: glöm heller inte att ansöka om bygglov.

Mer information: http://www.sportgolv.biz.

När du vill ha din egen gröna el!

18 nov 2018

Tänk att det som både sparar på miljön också sparar på din plånbok. Det är det som är så bra med miljöarbetet och det som har med miljövänliga produkter att göra. När du satsar på miljön, satsar du även på dig själv av flera olika anledningar. Du satsar på miljön för din egen skull, du kommer att må bättre i en miljö som inte går under av hetta, eller farliga avsgaser. Dina barn och barnbarnsbarn kommer att må bättre med en bättre miljö.

När du satsar på miljön kommer du att bland annat sänka dina uppvärmnings, eller elkostnader. Ditt samvete blir bättre och du kan sova bättre på nätterna. Du kommer att kunna känna dig stolt över dig själv och veta att du gör miljön en tjänst genom att inte utnyttja annan energi än den som är förnybar och som inte tar slut, såsom fossila bränslen. Väljer du energi från sol, vind och vatten (som i Ted Gärdestads sångtitel) kommer du att må bättre på så många olika sätt.

Så hur kan du göra rent konkret?

Om du har en villa kan du borra efter bergvärme. Även om det har en del initiala kostnader att borra efter bergvärme, kommer du sedan att kunnna njuta av "gratis" värme i din villa. Det är bland det allra bästa sättet och det mest ekonomiska sättet att värma upp din villa. Då värms den av den värme som alstras i jordens innandöme, och så långt vi vet, kommer den inte att ta slut.

Vill du även sänka dina elkostnader kan du installera solpaneler på ditt villatak. Då installerar man solpaneler som fångar energin från solstrålarna och omvandlar det till elektricitet som du kan utnyttja till det du nu behöver utnyttja; ladda mobilen, titta på TV, tvätta, diska och så vidare. Även installationen har relativt höga initiala kostnader, då montörerna ska upp på taket och montera dem där, sedan montera en omvandlare som omvandlar solenergin till elektricitet. Men när de sedan väl är på plats har du "gratis" el.

Installera solpaneler och bli självförsörjande elproducent

Solfrekventa dagar som på sommararna, kommer du förmodligen få ett överskott på el och solfattiga dagar som till exempel på vintrarna kommer du säkert att behöva köpa el från närmaste elnät. Men det brukar jämna ut sig, då du säljer elen och sedan kan köpa elen. Här kan du läsa mer om hur du kan skaffa solpaneler i Stockholm på: http://www.solpanelerstockholm.nu.

Så bör arbetsgivare ta hand om anställda

10 nov 2018

Det är inte klokt vad lika samhällen vi bor i, alla vi som bor i Norden. Ser man på länderna utifrån, ser ländernas samhällsbygge väldigt lika ut: allmän och gratis skola för alla. Gratis sjukvård för barn, barnbidrag för alla som bor i dessa länder; Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland. Vi har gratis universitet för dem som vill studera och starka ideella organisationer som fack, politiska partier, ideella sammanslutningar och ett starkt samhälle, helt enkelt. Vi överlåter inte allt till våra länders stater att förse oss med det vi behöver. Vi litar på enskilda att förena sig, våga kräva ansvar både av politiker och myndigheter. En sådan sak som vi vågar kräva är säkerhet och skydd av våra arbetstivare.

På kontor

På kontoret är det inte mycket som riskerar vår fysiska hälsa. Möjligen att vi sitter för mycket och kan på grund av stillasittandet bli försoffade vid våra skrivbord. Därför har staten gett arbetsgivare bidrag så att de i sin tur kan bidra till att arbetstagarna ägnar sig åt kroppslig motion under sin fritid. Då får det hälften av vad det kostar att engagera sig i någon motionsform, eller kurs i dans, personlig tränare, fotboll, tennis eller någon annan sport.

På sjukhuset

De som arbetar på sjukhus, har då och då ett fysiskt och ibland tungt arbete. Då kan de behöva lyfta patienter, till exempel från rullstol till sängen, från rullstol till toalett och så vidare. De som tar röntgenplåtar av patienter behöver skydda sig mot röntgenstrålarna för att inte dra på sig cancer. Förut var tandläkarna exponerade mot amalgam när man fyllde tänderna med sådant. Då var det viktigt att de fick det slags skyddet som de behövde.

På höga höjder

Även byggnadsarbetare riskerar sin hälsa och ibland livhanken när de arbetar på höga höjder. De blir ibland tvunga att arbeta på höga byggnader och behöver då allt slags tänkbart skydd. Då bör de bära hjälm, särskilda spikskor, och få möjligheten att arbeta på säkra byggnadsställningar. Arbetsmiljölagen säger att alla arbeten som sker över 2 meter ovan mark så bör man alltid ha en byggnadsställning som stöd för att kunna röra sig fritt på arbetsplatsen och ställa ifrån sig både byggnadsmaterial och redskap.

Arbetsgivare kan då hyra eller bör köpa sådana byggställningar och se över dem med jämna mellanrum, så att de till exempel inte rostar på sätt som gör att säkerheten inte längre kan säkerställas. Här kan du läsa mer om säkrare byggnadsställningar.

Två vanliga husgrunder

26 okt 2018

Om du står inför att bygga ett hus så har du alltid många val framför dig. Bara att bestämma sig för att köpa ett nyckelfärdigt hus eller att planera och bygga helt själv från grunden är en stor fråga för många. Bygger du i ett storstadsområde som en av de växande orterna runt Stockholm så kan det finnas krav på vilken typ av hus du får bygga. Men för den som bygger helt själv så kan det vara bra att utvärdera olika alternativ för exempelvis husgrunden. Här är två vanliga husgrunder och dess nackdelar.

Betongplattan

Många nya husområden utanför Stockholm och andra storstäder har rader av hus som är gjutna på betongplattor. Markarbeten av den här typen möter man så fort man kör igenom ett område som växer och att helgjuta i betong är idag ett av de vanligaste sätten att lägga grunden. Det finns många fördelar med en betongplatta men också många risker för den som slarvar.

 • Läggs isoleringen fel kan det ge upphov till fuktskador.
 • Om plattan gjuts snett så blir golvet snett i huset och mycket annat.
 • Slarv med dräneringen är vanligt.
 • Det kostar mycket att gjuta hela grunden.

Fördelarna med den här sortens markarbeten är också många och det gäller alltid att väga både fördelar och nackdelar mot varandra.

Krypgrunden

Några av de äldsta markarbetena som har gjorts är att anlägga det som kallades för torpargrunden. Ett hus byggdes på friliggande stockar som grund vilket gör att det blåser igenom och mögel har extremt svårt för att bildas. Den moderna varianten kallas för krypgrunden och den innebär att man bygger en grund som går att krypa igenom. Den här varianten grävs ner i marken men hålls öppen så att luften trots det kan blåsa igenom. Det byggs hus med den här grunden även idag och trots att många hus i Stockholm och dess förorter byggs med gjuten grund så går det att hitta en och annan krypgrund.

Nackdelar med krypgrunden är:

 • Den nya varianten av den här grunden grävs ner vilket trots allt minskar genomflödet av luft.
 • Det dras sällan ner någon tillförsel av värme i grunden vilket ökar riskerna för mögel.

 • När man isolerar golvet för att hålla värmen inomhus så blir luftgenomströmningen mindre och mögelriskerna ökar ytterligare.

Även för den här typen av markarbeten så finns det fördelar som behöver vägas mot nackdelarna innan ett beslut ska tas. En vanlig fördel som många lyfter fram är att priset kan vara lägre än andra sorters husgrunder. Ytterligare en fördel är att om du kan krypa ner i grunden så kan du se med egna ögon om den är skadad eller inte. Jämför de olika alternativen och besluta er om vad som är er väg framåt i husbygget.

www.coffentreprenad.se/ kan genomföra kompetetna och prisvärda markarbeten i Stockholm. 

Vad innebär affärssystem för byggbranschen?

26 okt 2018

Ett affärssystem är i grunden samma sak oavsett vilken bransch det är tänkt att användas. Men utöver basen tillkommer funktioner som är speciellt framtagna för de enskilda branscherna. Det är orsaken till att exempelvis finns affärssystem som vänder sig till byggsektorn, vilka brukar kallas för ”Affärssystem Bygg”.

Eftersom projekt inom bygg- och anläggning genomförs över längre tid är det extremt viktigt med projektstyrning, flexibel hantering och överblick. Affärssystemet för bygg kan därmed sägas vara den röda tråden inom projektet. Här presenteras några de punkter som karaktäriserar affärssystem inom byggsektorn.

Enkel hantering vid entreprenadjobb

När en totalentreprenad genomförs tar byggföretaget ansvar för samtliga delar inom en renovering eller byggnation. Det kan därmed vara flera olika företag inkopplade så som snickare, VVS, elektriker och plattsättare men det är företaget som har totalentreprenaden som har helhetsöverblick.

Via affärssystemet kan en överblick skapas över var ni står i projektet, vad som ska göras härnäst och vilka hantverkare som förväntas göra nästa steg. Här kan man även göra vinstavräkning och planera för framtida jobb.

Eftersom projekthantering är grunden i ett affärssystem inom bygg är detta även en av de mest flexibla delarna.

Tids- och materialregistrering

Det är viktigt att veta hur lång tid som hantverkarna lägger på olika projekt för att fakturering sedan ska ske korrekt mot kund. Men det handlar lika mycket om att snabbt kunna registrera hur mycket material som används inom olika projekt. I denna del av affärssystemet kan materialåtgång och tidsåtgång direkt noteras vilket därmed skapar en snabb överblick över de olika projektens kostnader.

Lönesystem

Detta är egentligen inte en punkt som enbart karaktäriserar byggbranschen utan snarare kan ses som standard inom affärssystem. Däremot kan behovet vara större här än inom yrken där lönen är exakt samma summa varje månad. De som jobbar inom bygg kan ha traktamente, resetillägg, OB, ackord m.m. som därmed styr deras löner. Det finns många parametrar att hålla reda på vilka alla läggs in i affärssystemet och sedan visar hur mycket lön som ska betalas ut.

Genom att ha ett interagerat lönesystem blir det enklare för hantverkarna att själv notera och registrera olika faktorer som påverkar lönen. Därmed kan de göra detta direkt under arbetsdagen.

Orderhantering

Även orderhantering är en punkt som inte är unikt för bygg. Det är även en av de grundläggande funktionerna inom ett affärssystem. I likhet med de andra delarna handlar det om att skapa överblick, kontroll och underlag för korrekta affärsmässiga beslut. Detta samtidigt som det skapar ett enklare och effektivare arbetsflöde.

Hantverksdata är ett av de företag som erbjuder denna typ av affärssystem.

Varför handla lokalt?

25 okt 2018

Att handla lokalt var förr i tiden en självklarhet. Inte minst eftersom alternativen var så få. Idag är det inte längre lika självklart. Du behöver inte ens handla mat från din lokala matbutik då matkassarna kan köras ut till dig via olika företag och tjänster. E-handeln växer så det knakar och får till och med konkurrens från butiker i Kina. Att handla lokalt har inte längre blivit lika viktigt – eller har det?

Att handla varor via E-handel är idag en självklarhet. Det är enkelt och snabbt. Allt kommer hem till hemmet eller närliggande postombud. Detta gäller allt från kapitalvaror till mat. E-handeln växer och tar över de lokala butikerna.

Inom tjänstesektorn är det inte lika stor konkurrens. Bor du Solna och önskar få golvslipning kan du inte kontakta ett företag i Kiruna (som kan ske vid E-handel). På vis skapas en automatisk avgränsning för hur långt bort företaget får vara beläget.

Det betyder däremot inte att du måste anlita ett företag just i Solna. När det är större arbeten, vilket en golvslipning bör räknas inom, så kan även offerter tas in från företag i andra delar av staden. Är det mycket stort arbete där hela hemmets golv ska slipas kan till och med offerter tas in från företag i Uppsala eller Västerås. Många pendlar nämligen till Stockholm för att utföra dessa större arbeten.

Fördelar med att tänka lokalt

 • Gynnar näringsliv och utveckling

Som nämndes ovan kan du anlita företag från andra delar av Stockholm och måste inte anlita ett företag från just din del av staden. Men genom att välja företag från Solna gynnas de lokala företagen vilket i sin tur ligger till grund för utvecklingen av näringslivet.

Ett tydligt exempel kan tas från små matvarubutiker som behöver läggas ner på grund av att kunderna istället åker lite längre för att komma till en storhandel. Handlar man inte lokalt ökar risken för att företag slås ut.

 • Bättre för miljön

Du kan anlita ett företag som åker ett par mil med bil varje dag för att komma till dig och tillbaka till företagets lokaler. Eller så väljer du ett företag från orten för er golvslipning vilket innebär att de bara behöver åka någon kilometer. Bättre för miljön och för näringslivet.

 • Lättare vid kontakt

När det kommer till golvslipning finns flera olika alternativ och möjligheter. Du kanske vill se på olika resultat eller till och med välja nytt golv. Oavsett så finns då fördelen i att företaget är nära. Att behöva åka genom hela Stockholm för att lämna in nycklarna eller välja lister är inte det smidigaste alternativet.

Det blir därmed bättre för miljön, bättre för näringslivet och enklare för dig att handla tjänster från lokala företag.

Här kan du läsa mer om ett lokalt företag i Solna som erbjuder bland annat golvslipning. 

 

När du behöver markarbeten i Stockholm

19 okt 2018

Markarbeten Stockholm – http://www.gwasfalt.se/

Bor du och är du medlem i en bostadsrättsförening (BRF)? Då har ju du, liksom resten av BRF:en ansvar för hela fastigheten och hela tomten. När det kommer till fastigheten har man som ägare ansvar för att fastigheten behåller så pass hög standard att den fortsatt är beboelig. De allra felsta BRF:er intresserade av att hålla standarden högre än så. De felsta vill ju behålla standarden så att bostäderna behåller samma värde som den befintliga bostadsmarknaden. Därför ser de flesta ägare till att regelbundet se över underhållet av sin lägenhet; man renoverar kök och badrum när det har gått X antal år. Så länge det inte förekommer skador på lägenheten och allt är intakt, är det ju bara upp till ägaren själv att se till att standarden bibehålls på den lägenhet som man själv äger.

Förutom den gemensamt ägda fastigheten, vad kan man mer göra för att behålla ett högt värde på BRF:en? Det som spekulanter på någon av lägenheterna som är ute för försäljning brukar de titta på hu de gemensamma ytorna används. När det kommer till innergårdar kan man göra lite olika saker.

Gemensam gård för samvaro

De flesta har en gemensam gård som är relativt enkel men som bjuder in till samvaro mellan bostadsrättsägarna. Då består innergårdarna av utemöbler, en eller flera utegrillar, en lekpark för barn som vill leka tillsammans. Det brukar finnas lite träd, gräs, någon blomrabatt och det brukar vara allt. Vill man göra sin innergård till något alldeles extra kan man i stälelt satsa på att göra innergården till något spektakulärt. Här tar vi upp några av de mer spektakulära saker som man kan göra med sin innergård.

Gemensam pool

Varför inte bygga en gemensam pool? På somrar är detmcyekt attraktivt att kunna erbjuda de boende badmöjligheter. Det som kan ge problem är dels att den ska kunna var tillgänlig till ett stort antal som det brukar vara i en BRF. Säg att du har mellan 50-100 medlemmar. Ska alla de kunna samsas om en gemensam pool? Det är ju till och med svårt att kunna samsas om en gemensam tvättstuga med 5-6 tvättmaskiner.

Gemensam tennisbana

Man kan bygga en fin tennisbana för alla aktiv BRF-medlemmar. Det brukar vara populärt och förhöjer värdet på en BRF. För de större barnen och för vuxna är en lekpark långt från tillräckligt. Då är en tennis- eller basketplan det som kan täcka behovet att få kunna röra sig utomhus. Beroende på hur stor tomten är där man bor, kan man bygga 1-2 tennisbanor och få folk att röra på sig mer.

Gemensam terass

För de mer livsnjutande personerna är det ingen dum idé att bygga en gemensam terass. Det brukar vara populärt att utnyttja tom yta på. För att kunna bygga en sådan och för poolen, tennibanan behöver man bearbeta marken så att det går att utnyttja den på ett effektivt sätt. Läs mer om hur du kan bearbeta markarbeten i Stockholm på: http://www.gwasfalt.se.

Risker med ombildning till bostadsrättsförening

14 okt 2018

En tydlig trend de senaste åren har varit att hyresfastigheter ombildas till bostadsrättsföreningar. Räntorna är sen länge låga, bostadspriserna stiger och många ser möjligheten att göra en vinst på att köpa loss sin lägenhet. Även om antalet som skär guld i den här typen av affärer är många så finns det risker att ta hänsyn till. Här kommer tre vanliga missar som man bör tänka på inför en ombildning till bostadsrätter i Stockholm.

De vanligaste missarna är bland annat:

 • Granska underhållsplanen

 • Bristfälligt underhåll

Granska underhållsplanen

När ett hyreshus har legat under en professionell fastighetsförvaltning så har det alltid upprättats en underhållsplan i någon form. Många gamla fastighetsägare i Stockholm följer fortfarande den gamla devisen att göra planer för många år framöver. För den som granskar underhållsplanen så finns möjlighet att undvika en hel del fallgropar. Om en fastighetsägare gärna avyttrar sin fastighet till de boende och dessutom till ett rabatterat kvadratmeterpris så finns det ofta en bakomliggande anledning.

Anledningar till avyttring

Anledningen kan vara att ägaren vill sälja för att pensionera sig och lämna fastighetsförvaltning bakom sig. Anledningen kan också vara att kommande årens underhållsarbete kommer kräva enorma investeringar. För den som inte är uppmärksam så kan man lätt hamna med svarte Petter i en riktigt dyrköpt affär. Om det står i underhållsplanen att nästa år så är det dags för stambyte tätt följt av tak- och fasadrenovering så kommer det rabatterade priser på lägenheterna att behöva räknas upp en hel del.

Bristfälligt underhåll

Även om det finns en plan för vad som ska renoveras och bytas ut varje år så finns det inga garantier för att allt har genomförts ordentligt. Om man köper loss sin lägenhet av någon som drivit sin fastighetsförvaltning med avsikten att sälja inom kort så finns risken att underhållet har misskötts. En stor grupp privatpersoner är trots allt en köpare som inte är van vid att investera i stora fastigheter.

Ombildning på Södermalm

Om du exempelvis bor i ett stort hyreshus på Södermalm i Stockholm och har möjligheten att vara med i en ombildning. Förekom risken genom att anlita någon som hjälper er att granska så att underhållsplanen är genomförd. Stora värden står på spel och många blir förblindade av möjligheten till avkastning genom att sälja lägenheten med vinst, då kan det vara svårt att räkna med att någon annan tar hand om granskningen.

Sammanfattningsvis

Om ni bor i en hyreslägenhet i en stor fastighet i Stockholm, där trenden att ombilda till bostadsrätter är tydlig, så kan frågan mycket väl dyka upp i erat område. Kom ihåg att undersöka så att er fastighetsförvaltning har skötts ordentligt genom åren och granska underhållsplanen för de närmsta åren. Det sista ni vill är att köpa en lägenhet för korvören för att sen behöva belåna er för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard. Det här är inget som brukar ske men se till att minimera alla risker som ni kan möta på vägen.

Det finns många frågor som man behöver fundera på inför en ombildning. Ett tips är att kontakta ett företag som är specialister på fastighetsförvaltning i Stockholm. 

Dra rör och ledningar korrekt

10 okt 2018

Då det kommer till enklare arbeten inom VVS så finns det ingenting som säger att du inte får göra det på egen hand. Som exempel på detta så kan du byta ut din gamla toalettstol, din blandare, byta dusch mot badkar (och vice versa) samt exempelvis förlänga dina mjuka kopparrör vid en renovering i badrummet.

Det är dock en skillnad på vad man får göra och vad man bör göra. Vi tycker att denna gräns är väldigt svår att balansera på och där man kan se att många hamnar på fel sida; något som kan komma att bli kostsamt i slutändan. Då det kommer till olika projekt som rör vatten eller VVS så anser vi att man - i de allra flesta fall - kommer att tjäna på att ta professionell hjälp.

Varför? Jo, för att du dels slipper oron över att någonting kan gå fel, att du dels får ett professionellt utfört jobb - som håller längre - och att du dels också kan påvisa detta vid en husförsäljning. Det senare är intressant.

Sälja hus i Malmö - vem skötte din VVS?

Dolda fel är ett problem som många nyblivna husägare stöter på. Problemet ligger i sakens natur; det har inte kunnat upptäckas vid en besiktning och det har inte på något sätt kunnat förväntats sett till bostadens ålder. Tyvärr är dolda fel ett luddigt begrepp som är svårt att leda i bevis.

Skulle du exempelvis köpa ett hus i Malmö där det efter något år kom fram en vattenskada i badrummet - trots att detta var nyrenoverat - så kan det bli svårt att få rätt mot säljaren: trots att det uppenbarligen är ett fel som kommer från en felaktig renovering. Om toalettstolen plötsligt börjar läcka och en vattenskada uppkommer - ska han betala eller är det du som står för notan. Glasklart på förhand, med svårt att bevisa i efterhand.

Tvister kring dolda fel är svårlösta och svårdefinierade. Därför bör A) en säljare alltid anlita professionella yrkesmän vid en renovering som sker i syfte att höja husets värde - oavsett om det rör VVS, vatten, elektricitet (definitivt - det är olagligt att dra el utan en behörig elektriker), en renovering i badrummet eller en köksrenovering. B) köparen bör alltid ställa frågor till både mäklare och säljare.

Även om man anlitat en besiktningsman så bör man ställa frågor. Vem drog vatten, vilket företag inom VVS i Malmö skötte installationen av bergvärmepumpen, vilken elektriker anlitades och så vidare. Frågor som direkt ger svar och dessa svar får gärna komma i skriftlig form för mer säkerhet i framtiden.

Ska du avstå köpet?

Om säljaren säger sig ha genomfört renoveringen på egen hand eller svarar lite vagt om att han anlitat “någon firma inom VVS i Malmö” men inte minns namnet då?

Vi tycker att det svaret ska få larmet att gå. Det låter väldigt suspekt. Är huset väldigt, väldigt intressant och där du verkligen vill köpa det så kan du på egen hand anlita en firma inom VVS som kontrollerar renovering och rördragningen.

Här bör du dock vara medveten om att en sådan kontroll inte ger hela bilden (då man exempelvis inte kan riva upp en badrumsvägg för att se vad som finns bakom). Den kan dock ge tydliga indikationer om skicket och definitivt mer kött på benen i ditt beslut. Det kan även ge dig förhandlingsutrymme och en chans att påverka köpeskillingen.

Fyra vägar till bättre rör

4 okt 2018

Rinner inte vattnet undan spröreciellt bra i avloppet? Eller är det svagt tryck i kranarna? Orsaken kan vara dåliga eller igensatta rör. Som privatperson går det att göra enklare åtgärder men önskar man en rejäl genomgång av rören är det specialiserade VVS-företag som ska anlitas. Fyra av de tjänster som kan passa är dessa:

Rörspolning

Rörspolning genomförs ofta när det är helt stopp i avloppet eller om det är delvis stopp och därmed ett för lågt flöde. Det som sker är att företaget spolar rören med högt tryck vilket därmed ”drar med sig” det som sitter i vägen. Därmed minskar det risken för att avlagringar ska uppstå, livslängden blir längre och risken för kommande stopp minskas. Detta är alltså både en förebyggande åtgärd samt en akut åtgärd.

Generellt genomförs rörspolning genom att man börjar arbetet i källaren och sedan succesivt jobbar sig uppåt. Orsaken är att det oftast är mest avlagringar längst ner.

Mekanisk rensning

Oftast räcker det med en rörspolning för att öppna upp dem från beläggningar och stopp. Men är det exempelvis avlagringar som sitter mycket hårt fast räcker inte en spolning. Då kan det behövas en mekanisk rensning. Detta kallas för fräsning vilket exempelvis kan ske med renskedjor.

Rörinspektion

Rörinspektion innebär inte primärt någon rensning (som de ovan nämnda åtgärderna). Det är däremot en inspektion av rören med kamera för att man ska kunna kartlägga vad som eventuellt behöver göras för att förlänga dess livslängd. En rörinspektion kan användas av rörmokare för att hitta stopp i avloppet men lika gärna av besiktningsmän som har i uppdrag att kartlägga rörens hållbarhet inför en försäljning av en bostad.

Att göra en rörinspektion är alltså första steget för en god planering för åtgärder. Det kan exempelvis vara att en rörinspektion visar på att en mekanisk rensning behöver göras. Det utförs även ofta inför en stamrust eller en relining. Detta kallas också för rörfilmning eftersom det är det som utförs. 

Relining

Relining, eller rörinfodring som det även kallas, innebär kortfattat att ett nytt plaströr monteras inne i det gamla och befintliga röret. Kanske håller det gamla på att få för mycket avlagringar eller gå sönder. Är det rör inom stammarna innebär det antingen ett mycket kostsamt stambyte – eller en relining. Om det går att göra relining eller inte beror på flera faktorer men om möjligheten finns sparas en stor summa pengar eftersom en betydligt mindre rivningsaktion behöver ske för att rören ska bli nya.

Här är ett företag som kan hjälpa dig att inspektera dina rör: rörinspektionstockholm.se

 

Golvslipning är ofta ett bättre alternativ

12 sep 2018

Golvet är den yta som tar mest stryk om man ser till bostaden insida. Det är naturligt - men tyvärr väldigt bortglömt. Du går på ditt golv dagligen, på golvet har du placerat tunga möbler, du drar in smuts, någon kanske går i med klackar eller en liten sten under skon, barnen leker och så vidare. Allt detta gör att repor, sprickor och andra skador uppkommer och att golvet således blir av allt sämre kvalitet. Detta tillsammans med att golvet ofta har en förmåga att se solkigare ut ju äldre det är. Ett gammalt golv kan se väldigt matt och livlöst ut, trots att man nyligen städat det.

Då är det väl dags att göra en investering och byta ut sitt golv? Ja, det är en möjlighet. Men, det bör man göra först efter att man sett över om ett annat alternativ är möjligt att göra. Ett alternativ i form av en golvslipning som dels sker till en bråkdel av priset och dels också - i många fall - ger ett bättre resultat.

Hitta rätt firma för golvslipning i Stockholm

De flesta golv går att slipa. Man brukar säga att ett massivt trägolv går att slipa ungefär tre gånger under sin livslängd. Golvslipning och livslängd hör för övrigt ihop också. Slipar du inte golvet så kommer det att få en kortare livslängd än den mansålder man brukar räkna med att trägolv ska ha. Därför så ska det alltså först och främst undersökas om ditt trägolv är möjligt att slipa. Det gör du lättast genom att anlita en firma inom golvslipning. Dessa brukar erbjuda fria hembesök för att kontrollera golvets skick och för att kunna räkna på en offert.

Offert, sa vi. Gällande golvslipning så tycker vi nämligen att man ska ta hjälp. Den går att genomföra en sådan på egen hand, men det blir sällan bra. Dels så handlar det om tunga maskiner och dels så handlar det om känsliga sådana. Ett vanlig misstag i samband med en golvslipning utförd av en lekman är att man tar för mycket och för ojämnt; det gör att själva syftet försvinner och att man i och med detta ändå kan tvingas till ett mer kostsamt golvbyte.

Ta hjälp, det är vår rekommendation. Men, ta inte hjälp av vem som helst. Tyvärr så skiljer det mycket i kvalitet mellan olika firmor inom golvslipning.

Referenser, F-skatt och anmärkningar

Som inom alla andra områden så är detta mer av ett storstadsproblem än någonting som gäller för mindre städer i Sverige. Ska du ha en golvslipning utförd i Stockholm så bör du vara lite mer vaksam än om du ska ha ett motsvarande jobb utfört i Kramfors.

Ta in så många offerter du orkar, kolla upp referenser, se att företaget är registrerat för F-skatt (du kan använda rot-avdraget, men det förutsätter denna skatt hos företaget du anlitar), kolla upp om det finns anmärkningar hos Kronofogden och så vidare. Ju mer tid du lägger ner på att undersöka ett företag - desto bättre effekt av din golvslipning kommer du att få.

Viktigast av det vi ovan nämnde? Definitivt referenser. Finns det många sådana så är det en tydlig indikation på kvalitet. Finns det inga referenser överhuvudtaget - ja, då bör du inta viss försiktighet.

Vårda din badtunna för att den ska få ett långt liv

12 sep 2018

Att ha en badtunna är en dröm för många. Det är något speciellt med att kunna sitta ute i värmen när det är minusgrader ute, eller att kunna umgås i vattnet under ljusa långa sommarkvällar. Om man inte har haft en badtunna förut bör man känna till att det innebär en del arbete. Du kommer givetvis inte att behöva ägna timmar åt den varje dag, men om den ska få ett långt liv behöver du se till den ett antal gånger om året.

Underlaget

När man köper en tunna är det viktigt att den ställs på rätt underlag. En del gör misstaget att ställa den på ett sätt där det inte kommer in luft under. Gör man det, kommer man med stor sannolikhet att få dras med både svamp och mögel. Se istället till att den står på ett underlag som inte gör att det är helt tätt. Det kan till exempel vara en grusbädd eller en trall. Givetvis skall underlaget också vara jämnt.

Olja

I Sverige generellt använder vi oss av ganska mjuka virken. Många badtunnor på marknaden idag är tillverkade utav gran, som är ganska poröst. När virket utsätts för gassande sol, fukt, minusgrader och regn under olika tider på året, finns en risk att sprickor bildas. Genom att olja in virket kommer din badtunna att hålla betydligt längre (och se vackrare ut) än om du inte gör det.

Så vilken typ av olja ska man egentligen välja? Linolja är ett klassiskt val, men standolja är också ett gott alternativ. Den sistnämnda är känd för sitt goda ytskydd.

Låt det inte bottenfrysa

Ett misstag som en del nya ägare av badtunnor gör är att låta vattnet bottenfrysa. Det är inga problem om det blir någon decimeter is, men när allt vatten fryser finns en risk att kaminen skadas. Med det sagt kan du normalt lämna vatten ganska länge i tunnan, så länge det finns ett lock. I 10 minusgrader kan du lämna vattnet i många dagar, så länge locket är väl påsatt.

Var försiktig med det här. De flesta återförsäljare erbjuder en garanti på sina tunnor. Det är dock inte troligt att garantin skulle täcka skador på tunna och kamin som orsakats av frysning.

Snabba tips

 • Använd inte klor för desinfektion. Det kan skada kanon och plastinsatsens ytskikt. Satsa istället på ett skonsammare material. Om du är osäker kan du fråga personalen i lämpligt varuhus. 

 • När du värmer uppå vattnet, elda med ved tills temperaturen når ca 40 grader. Ta sedan någonting att röra om med (förslagsvis en åra eller liknande) och sätt vattnet i cirkulation. 

 • Inoljning bör göras årligen. 

 • Elda aldrig i kaminen om det inte finns vatten i tunnan. Fyll alltid med vatten först.

 

Finns det miljövänlig VVS?

1 sep 2018

Frågan om miljövänlig politik, miljövänlig business och att leva ett miljövänligt liv har seglat upp som den viktigaste frågan menar nyhetsmedierna när det kommer till vad väljarna skattar som viktigt när man ska rösta i höstens val. Det är kanske inte så konstigt med tanke på den ovanligt heta och torra våren och sommaren som har varit. En och annan svensk har tagit av de många bränder som har drabbat landet, och flera andra länder. Det är inte bara Sverige som har drabbats av nästan osläckliga bränder, även Finland och Norge har drabbats, liksom USA, Australien och många andra länder. Kommer det inte någon nederbörd krävs det inte mycket för att en liten gnista ska orsaka omfattande bränder.

Större efterfrågan på miljövänliga alternativ

Av de orsakerna har miljön kommit upp bland folks medvetande mer än förut. Vi har börjat fråga oss vad som orsakar stora skador på miljön och vad som kan underlätta för att undvika kommande torra somrar. Av den anledningen ökar efterfrågan på alltfler miljövänliga produkter och tjänster. Därför tar vi upp vad man som konsument kan tänka på när man väljer hantverkare och hur man kan välja ett mer miljövänligt sätt att bygga och renovera.

Miljöcertifierat företag

En av de lättaste saker som man kan göra är att alltid välja ett företag som är miljöcertifierat. Det råder väldigt strikta regler för att få kalla sig miljöcertifierat. Det innebär att företaget måste underkasta sig krav om miljöåtervinning och miljövänliga inköp, ledarskap och organisation för att få kalla sig ett miljöcertifierat företag. Dessutom gör certifieringsorganisationen revisioner av deras arbete. Man kan alltså lita på att företaget gör miljövänliga val om det är miljöcertifierat.

Återvinn och återanvänd mera

Själv kan man välja att återvinna och återanvända mer material. Att agera miljövänligt är att dels tänka i andra banor och tänka om. Först efter det kan man handla på ett mer miljövänligt sätt. Å andra sidan kan man hålla sig up-to-date med nyheter inom det miljöväliga området. Det sker nämligen stora framgångar på området. Det kommer nya metoder som är miljövänliga och nya material som är mer miljvänliga. På så sätt kan man själv se till att handla och agera på ett mer miljövänligt sätt.

Ekonomiskt att vara miljövänlig

Det finns många fördelar med att bli alltmer miljövänlig; det kostar mindre när man väljer att återanvända, reparera och inte bara slänga sakerna för att köpa nytt. För den som är beredd att återanvända begagnat material i stället för att slänga och köpa nya saker vinner på det, miljön vinner på det, plånboken vinner på det. Alla vinner på det. Här kan du läsa mer om ett medvetet hantverksföretag som har rörmokare i Stockholm på: http://www.rörex.se.

Vet mer om Bas-P och Bas-U

27 aug 2018

Vad innebär egentligen begreppen Bas-P och Bas-U? Är du verksam inom byggbranschen är du sannolikt bekant med detta. På en byggarbetsplats finns höga säkerhetskrav och det krävs minutiös samordning för att minska riskerna som är förenade med att arbeta inom byggbranschen generellt. Som ett led i detta finns kurser till att bli Bas-P och Bas-U, som skall förbättra säkerheten på svenska byggarbetsplatser.  

Bas-P planerar

Som BAS-P är man främst verksam under planering och projektering. Det är byggherren som ansvarar för att utse någon som har den här positionen. I korthet innebär rollen att man granskar ritningar från projektörer och tittar på tekniska beskrivningar. Man tittar på dessa och planerar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som innebär att olika arbeten inte krockar eller skapar risker för varandra. 

I den här rollen har man ett stort ansvar. Det är av högsta vikt att en arbetsmiljöplan är upprättad innan det faktiska arbetet påbörjas och byggarbetsplatsen etableras. Ofta får man ansvaret överlåtit till sig av byggherren för projektet. En del av ansvaret innebär att man skall skicka in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, innan bygget påbörjas. 

Att se till att projekt planeras på ett riktigt sätt är ett led i branschens (och politikernas) arbete för ett säkrare arbetsliv inom byggsektorn. 

Bas-U jobbar praktiskt

Medan en bas-P i huvudsak sitter bakom skrivbordet, är bas-U ute på plats. Med det sagt sker visst skrivbordsarbete även för en bas-U. Bland annat hämtar man uppgifter kring berörda entreprenörers arbetsmetoder. Man skall också hålla koll på vilken utrustning som skall användas och hur den ska användas. Det här utvärderar man med beaktning till gällande arbetsmiljöregler. 

En bas-U får en arbetsmiljöplan av en bas-P och har i uppdrag att utveckla den med praktiska arbetsförhållanden i åtanke. En viktig del i arbetet är att sedan sprida informationen till samtliga på byggarbetsplatsen. Vidare skall planen uppdateras regelbundet i förhållande till hur processen utvecklas. Skulle en bas-U inte tillhandahålla en uppdaterad arbetsmiljöplan riskerar man att få betala en sanktionsavgift. 

Stort personligt ansvar

Den som tar på sig rollen som bas-p eller bas-u tar på sig ett stort ansvar. Om man av oaktsamhet (eller för den delen uppsåtligen) inte följer sina uppgifter kan ett åtal för arbetsmiljöbrott vänta. Vid fällande dom utdelas böter eller fängelsestraff till den åtalade. Det är dock inte ovanligt att talan väcks mot företaget som haft uppdraget, och då med böter som konsekvens. Böterna kan bli dryga – med allt från 5 000 kronor till högst tio miljoner. 

Så renoverar man fönster

10 aug 2018

Funderar du på att renovera fönster? Det är som bekant inte svårt om man bara vet hur man ska göra. Som du säkert är medveten om, är det mycket mer miljövänligt att renovera fönster, än att helt sonika köpa nya. Det kräver så mycket mer av energiåtgång att tillverka och fabricera nya fönster, än att återanvända det som redan finns. Om du alltså funderar på att reovera fönster, kommer här en arbetsbeskrivning.

1. Kontrollera och reparera skadat material

Först bör man kontrollera fönster noggrannt. Är de skadade? Behöver man byta ut något av glasen i fönster? Bör man ersätta med nytt och fräscht material? Hur ser järnbeslagen ut (om fönster är så pass gamla att de har sådana)? Här är det viktigt med underlaget, att vara noggrann och kontrollera fönstrens status. Om du är tveksam är det bättre du ersätter med nytt färscht material när du ändå tar ner fönster.

2. Skrapa bort all gammal färg

Här gäller det att ta bort all gammal färg. Ju bättre du gör detta, desto finare blir sedan de nymålade ytorna på fönstret. Ta även bort rostfärg och gammalt kitt. Det bör i vilket fall som helst alltid göras nytt kitt på gamla fönster.

3. Impregnera alla ytor

När all färg är borta är det viktigt att du impregnerar fönsterytorna med rätt sorts impregnering. Här ska de oljas in. Låt torka ordentligt och gör det så många gånger som du ser att du behöver göra det.

4. Måla om fönster

Måla dem först med rosskyddsfärg på beslagen. När den har torkat, grundmålar du dem. Till sist målar du dem i den färg som du har valt.

5. Täta fönster

Till sist bör du alltid lägga in nya fönsterlister och här måste du aboslut se till så att fönstren är riktigt täta. Var nogrann och var nogrann särskilt med fönstertätningen.

6. Installera spaltventiler

Det är viktit i alla hus att ha riktiga ventiler. För att fönstren inte ska bli ohälsosamma bör man alltid installera riktiga ventiler i samband med fönster. Här är det husägarens uppgift att välja ventiler, men spaltventiler i fönster, eller i närheten av fönstret är att föredra ifall inte huset har tillräckliga ventiler. 

Anlita en professionell hantverkare

Om du känner dig tveksam till att renovera fönster på egen hand, kan du alltid anlita en professionell hantverkare som gör detta viktiga arbete åt dig. Med Rot-avdraget får du ner priet på jobbet. Läs mer här om hanterkare som gör fönsterrenovering i Stockholm.

← Äldre inlägg