Blogg

Sida 2

Finns det miljövänlig VVS?

1 sep 2018

Frågan om miljövänlig politik, miljövänlig business och att leva ett miljövänligt liv har seglat upp som den viktigaste frågan menar nyhetsmedierna när det kommer till vad väljarna skattar som viktigt när man ska rösta i höstens val. Det är kanske inte så konstigt med tanke på den ovanligt heta och torra våren och sommaren som har varit. En och annan svensk har tagit av de många bränder som har drabbat landet, och flera andra länder. Det är inte bara Sverige som har drabbats av nästan osläckliga bränder, även Finland och Norge har drabbats, liksom USA, Australien och många andra länder. Kommer det inte någon nederbörd krävs det inte mycket för att en liten gnista ska orsaka omfattande bränder.

Större efterfrågan på miljövänliga alternativ

Av de orsakerna har miljön kommit upp bland folks medvetande mer än förut. Vi har börjat fråga oss vad som orsakar stora skador på miljön och vad som kan underlätta för att undvika kommande torra somrar. Av den anledningen ökar efterfrågan på alltfler miljövänliga produkter och tjänster. Därför tar vi upp vad man som konsument kan tänka på när man väljer hantverkare och hur man kan välja ett mer miljövänligt sätt att bygga och renovera.

Miljöcertifierat företag

En av de lättaste saker som man kan göra är att alltid välja ett företag som är miljöcertifierat. Det råder väldigt strikta regler för att få kalla sig miljöcertifierat. Det innebär att företaget måste underkasta sig krav om miljöåtervinning och miljövänliga inköp, ledarskap och organisation för att få kalla sig ett miljöcertifierat företag. Dessutom gör certifieringsorganisationen revisioner av deras arbete. Man kan alltså lita på att företaget gör miljövänliga val om det är miljöcertifierat.

Återvinn och återanvänd mera

Själv kan man välja att återvinna och återanvända mer material. Att agera miljövänligt är att dels tänka i andra banor och tänka om. Först efter det kan man handla på ett mer miljövänligt sätt. Å andra sidan kan man hålla sig up-to-date med nyheter inom det miljöväliga området. Det sker nämligen stora framgångar på området. Det kommer nya metoder som är miljövänliga och nya material som är mer miljvänliga. På så sätt kan man själv se till att handla och agera på ett mer miljövänligt sätt.

Ekonomiskt att vara miljövänlig

Det finns många fördelar med att bli alltmer miljövänlig; det kostar mindre när man väljer att återanvända, reparera och inte bara slänga sakerna för att köpa nytt. För den som är beredd att återanvända begagnat material i stället för att slänga och köpa nya saker vinner på det, miljön vinner på det, plånboken vinner på det. Alla vinner på det. Här kan du läsa mer om ett medvetet hantverksföretag som har rörmokare i Stockholm på: http://www.rörex.se.

Vet mer om Bas-P och Bas-U

27 aug 2018

Vad innebär egentligen begreppen Bas-P och Bas-U? Är du verksam inom byggbranschen är du sannolikt bekant med detta. På en byggarbetsplats finns höga säkerhetskrav och det krävs minutiös samordning för att minska riskerna som är förenade med att arbeta inom byggbranschen generellt. Som ett led i detta finns kurser till att bli Bas-P och Bas-U, som skall förbättra säkerheten på svenska byggarbetsplatser.  

Bas-P planerar

Som BAS-P är man främst verksam under planering och projektering. Det är byggherren som ansvarar för att utse någon som har den här positionen. I korthet innebär rollen att man granskar ritningar från projektörer och tittar på tekniska beskrivningar. Man tittar på dessa och planerar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som innebär att olika arbeten inte krockar eller skapar risker för varandra. 

I den här rollen har man ett stort ansvar. Det är av högsta vikt att en arbetsmiljöplan är upprättad innan det faktiska arbetet påbörjas och byggarbetsplatsen etableras. Ofta får man ansvaret överlåtit till sig av byggherren för projektet. En del av ansvaret innebär att man skall skicka in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, innan bygget påbörjas. 

Att se till att projekt planeras på ett riktigt sätt är ett led i branschens (och politikernas) arbete för ett säkrare arbetsliv inom byggsektorn. 

Bas-U jobbar praktiskt

Medan en bas-P i huvudsak sitter bakom skrivbordet, är bas-U ute på plats. Med det sagt sker visst skrivbordsarbete även för en bas-U. Bland annat hämtar man uppgifter kring berörda entreprenörers arbetsmetoder. Man skall också hålla koll på vilken utrustning som skall användas och hur den ska användas. Det här utvärderar man med beaktning till gällande arbetsmiljöregler. 

En bas-U får en arbetsmiljöplan av en bas-P och har i uppdrag att utveckla den med praktiska arbetsförhållanden i åtanke. En viktig del i arbetet är att sedan sprida informationen till samtliga på byggarbetsplatsen. Vidare skall planen uppdateras regelbundet i förhållande till hur processen utvecklas. Skulle en bas-U inte tillhandahålla en uppdaterad arbetsmiljöplan riskerar man att få betala en sanktionsavgift. 

Stort personligt ansvar

Den som tar på sig rollen som bas-p eller bas-u tar på sig ett stort ansvar. Om man av oaktsamhet (eller för den delen uppsåtligen) inte följer sina uppgifter kan ett åtal för arbetsmiljöbrott vänta. Vid fällande dom utdelas böter eller fängelsestraff till den åtalade. Det är dock inte ovanligt att talan väcks mot företaget som haft uppdraget, och då med böter som konsekvens. Böterna kan bli dryga – med allt från 5 000 kronor till högst tio miljoner. 

Så renoverar man fönster

10 aug 2018

Funderar du på att renovera fönster? Det är som bekant inte svårt om man bara vet hur man ska göra. Som du säkert är medveten om, är det mycket mer miljövänligt att renovera fönster, än att helt sonika köpa nya. Det kräver så mycket mer av energiåtgång att tillverka och fabricera nya fönster, än att återanvända det som redan finns. Om du alltså funderar på att reovera fönster, kommer här en arbetsbeskrivning.

1. Kontrollera och reparera skadat material

Först bör man kontrollera fönster noggrannt. Är de skadade? Behöver man byta ut något av glasen i fönster? Bör man ersätta med nytt och fräscht material? Hur ser järnbeslagen ut (om fönster är så pass gamla att de har sådana)? Här är det viktigt med underlaget, att vara noggrann och kontrollera fönstrens status. Om du är tveksam är det bättre du ersätter med nytt färscht material när du ändå tar ner fönster.

2. Skrapa bort all gammal färg

Här gäller det att ta bort all gammal färg. Ju bättre du gör detta, desto finare blir sedan de nymålade ytorna på fönstret. Ta även bort rostfärg och gammalt kitt. Det bör i vilket fall som helst alltid göras nytt kitt på gamla fönster.

3. Impregnera alla ytor

När all färg är borta är det viktigt att du impregnerar fönsterytorna med rätt sorts impregnering. Här ska de oljas in. Låt torka ordentligt och gör det så många gånger som du ser att du behöver göra det.

4. Måla om fönster

Måla dem först med rosskyddsfärg på beslagen. När den har torkat, grundmålar du dem. Till sist målar du dem i den färg som du har valt.

5. Täta fönster

Till sist bör du alltid lägga in nya fönsterlister och här måste du aboslut se till så att fönstren är riktigt täta. Var nogrann och var nogrann särskilt med fönstertätningen.

6. Installera spaltventiler

Det är viktit i alla hus att ha riktiga ventiler. För att fönstren inte ska bli ohälsosamma bör man alltid installera riktiga ventiler i samband med fönster. Här är det husägarens uppgift att välja ventiler, men spaltventiler i fönster, eller i närheten av fönstret är att föredra ifall inte huset har tillräckliga ventiler. 

Anlita en professionell hantverkare

Om du känner dig tveksam till att renovera fönster på egen hand, kan du alltid anlita en professionell hantverkare som gör detta viktiga arbete åt dig. Med Rot-avdraget får du ner priet på jobbet. Läs mer här om hanterkare som gör fönsterrenovering i Stockholm.

Att bygga ett skyddat boende

14 jul 2018

Om allt fungerade som det ska skulle det inte behövas byggas fler skyddade boenden åt personer som utsatt för våld i nära relationer. Ändå är behovet stort och över hela landet byggs nu skyddade boenden i en rasande fart. Varför är det så?

Anledningen är att skyddade boenden egentligen inte är en långsiktig lösning, utan mer är tänkt som en språngbräda till ett självständigt liv utan den som våldfört sig på en. Med stöd av personal ska den utsatta personen, kvinnan i de flesta fall, förmås att komma på fötter och bli självständig. Detta lyckas i många fall, men när kvinnan är redo att flytta finns det inga bostäder att få tag i.

Svårast i Stockholm

Detta är ett stort bekymmer för kommuner över hela landet, men kanske främst i storstäderna. I Stockholm är det ett extra stort problem, med den stora bostadsbrist som råder där. Samtidigt är det inte alltid lätt att hitta platser att bygga skyddade boenden på. Det finns många andra typer av boende som prioriteras av stat och kommun, och det råder som sagt ingen egentlig brist på boenden. Ett så kallat moment 22, där bostadsbristen gör att det blir svårt att få prioritet för att bygga skyddade boenden, samtidigt som den gör att de som bor på skyddat boende inte kommer ut på bostadsmarknaden.

Vad innebär ett skyddat boende?

Men det är som sagt mest ett problem för Stockholm. I övriga landet är problemen med bostadsbrist inte alls lika stor. Dock har kommunen ett ökat ansvar för att se till utsatta kvinnor erbjuds skyddat boende och därför byggs det nya boenden även i områden där det inte råder någon bostadsbrist. Ett skyddat boende är inte bara en plats att vara på, det är en bostad utrustad med extra skalskydd, bestående av enskilda lägenheter i anslutning till gemensamma lokaler, bemannade med vårdpersonal, psykologer och pedagoger. Många av de som kommer till ett skyddat boende har med sig barn, och det gäller för personalen på det skyddade boendet att se till att göra tillvaron så normal som möjligt både för den utsatta och medföljande barn. Detta görs genom undervisning, lekar, samtal, utflykter och andra aktiviteter.

Stora krav på säkerhet

Utmaningen i att bygga ett skyddat boende ligger i att skapa ett boende med ett bra skalskydd, som samtidigt inte märks. Med bra skalskydd menas att det ska vara svårt för obehöriga att ta sig in på boendet. Detta åstadkommer man med extra tjocka säkerhetsdörrar, kombinerade med gallergrindar. Okrossbara fönster är ett måste, alla försedda med lås. Kameraövervakning och larm kollade till polis och vaktbolag. Samtidigt ska dessa säkerhetsåtgärder vara diskreta, det ska inte synas tydligt att det är fråga om ett skyddat boende. Speciellt på en lite ort blir det alldeles för lätt för våldsverkaren att komma åt den skyddade kvinnan om det är uppenbart var de skyddade boenden som finns.

Det egna skyddet

Men hur bra skalskydd ett boende än har, så hjälper det inte ett dugg om det inte även finns ett säkerhetstänk hos den utsatta personen. Känslorna hos den som är utsatt för våld i en nära relation är komplicerade, och det är inte ovanligt att en kvinna själv i en svag stund avslöjar för sin exman var hon befinner sig. När hon väl gjort det kan hon inte bo kvar på boendet längre utan måste flytta. På grund av detta scenarion gäller det för personalen på ett skyddat boende att få kvinnan att hotet om våld på allvar och att försöka tänka på konsekvenserna av att röja sin vistelseort. Vikten av ett bra säkerhetstänk präntas in från början.

Att bygga ett säkert skyddat boende är alltså dels en fråga om bra byggteknik och säkerhetslösningar, dels om att bygga upp ett självförtroende och en självrespekt hos den utsatta kvinnan. En uppgift som såväl byggföretag som socialsekreterare och vårdpersonal måste samarbeta för att lyckas med.

Curbo Sverige är ett av de företag i Sverige som tillhandahåller skyddade boenden och stödboenden.

Lönar det sig att bygga hus med källare?

30 jun 2018

Det är många hus som numera byggs helt utan källare. Vad det beror på är svårt att svara på, på rak arm. Vi kan ju bara gissa oss till att det är kunderna som inte längre vill ha källare. Många tänker att en källare endast är en plats för fukten att sätta sig. För 100 år sedan var källaren det enda sättet att förvara stora mängder mat. Det var platsen för tvättstuga, dusch och förvaring. Idag kan man med fördel bygga källare med material som inte så lätt drabbas av fukt, om det skulle vara så att en kund önskar sig ett hus med källare. Här anser vi att bygga på höjden inte är någon dum idé, framför allt som man numera kan använda sig av källarmaterial som kan hålla fukten stången. Det som gäller för källarägaren är att dränera med jämna mellanrum.

Billigare bygga källare från början

Det är ju billigare om du bygger med en källare ända från början. Det som kan tillkomma är att arbetet med en källargrund kräver mer arbete med marken, än ett vanligt markarbete. Här rekommenderar vi en krypgrund för en källare som ger en bra stadga för källaren. Vill du vara säker på vad du ska välja är det bäst att ta kontakt med några olika företag som arbetar med schaktarbete. Du kommer troligen att få lite olika rekommendationer och priser på arbetet. 

Fördelar med en källare

Skaffar du ett hus med källare, finns det en del fördelar med att ha en källare. Det första är ju att en källare ger dig större boyta. En källare kan man ha till en hel del. Du kan alltid inreda en del av källaren för boyta. Du kan alltid förlägga allt som har med hushållets tvätt att göra i källren. Du kan bygga en bastu i källaren. Är du intresserad av vinsamling, är källare överlägset den bästa förvaringsplatsen. Med en källare får du utrymme för förvaring av mat, prylar, bilar, cyklar. Du kan alltid bygga en del av källare till ett garage. Kom ihåg att det kommer kosta extra om du bygger om en del av källaren till garage i efterhand. Bäst är att göra det från början.

Nackdelar med en källare

Den största nackdelen med att bygga ett hus med källare är att den kommer att kräva underhåll och att dy dränerar huset ungefär vart tionde år. Hur ofta du behvöer dränera, beror ju på vilket material som du väljer att bygga källaren med.

Ska du renovera i tvättstugan?

21 jun 2018

En gemensam dröm som många nya husägare har är att man äntligen ska få ta steget mot att få sköta sin tvätt utan att behöva ta hänsyn till andra. Har man bott i en lägenhet så har man också - i de flesta fall - sett medaljens baksida då det kommer till delade utrymmen.

Tvättstugan är en ständig källa till konflikt: granne A dubbelbokar alltid, granne B rengör aldrig efter sig, granne C tar aldrig bort luddet från filtret till torktumlaren och granne D vägrar konsekvent att använda den sopskyffel som finns. Vidare kan vi även nämna bråk där kläder försvinner, där någon slänger kläder då tvättiden gått ut och så vidare. Kort sagt: flyttar man till ett hus så slipper man ta hänsyn till allt som har med tvättider och grannar att göra.

Därmed inte sagt att man inte ska ta sin tvättstuga på allvar. Har du förmånen att få bestämma utseendet och inredningen i din tvättstuga - exempelvis vid en renovering eller vid en nybyggnation - så bör du ta den chansen och skapa ett utrymme som du dels trivs i, som dels är snyggt och som dels - framförallt - är funktionellt.

Planera tvättstugan - börja med ett industrigolv

Hur ska man då tänka. Det finns några nycklar och vi tycker att man, så att säga, ska börja där man står - med golvet. Vilket typ av golv ska man egentligen välja i en tvättstuga? Vi säger att ett industrigolv är en bra lösning och vi lutar oss mot följande punkter då vi argumenterar för just detta golv:

 • Funktionellt: Du kan tappa vad som helst på ett industrigolv - det kommer inte att ta skada. Även om du skulle spilla ut en flaska klorin på golvet så är det bara att städa upp det; ett industrigolv klarar av alla typer av starka ämnen och kemikalier. Det finns en anledning till varför man använder industrigolv i exempelvis laboratorium.
 • Lättstädat: Industrigolv är fogfria golv och har en yta som är slätare än ett vanligt golv. Många väljer klinkers till tvättstugan. Det är en snygg lösning, men om man ser till alla fogar - och alla smuts som fastnar i dessa - så är frågan hur länge ett sådant är snyggt? Ett industrigolv är kanske inte lika smäckert för ögat, men det är definitivt mer lättstädat.
 • Klarar tyngd: Kan man köra omkring med truckar inne på ett lager så klarar nog ett industrigolv av tyngden från din tvättmaskin och torktumlare också - utan problem. Tänk dock på att det finnas en golvbrunn och fuktspärrar.

Vad behöver du i din tvättstuga?

Golvfrågan är alltså - förhoppningsvis - löst. Det finns företag som lägger in industrigolv och det är bara att kontakta ett sådant för mer information. Här fokuserar vi istället på kommande steg i din planering av tvättstugan. Det finns en fråga som ger svar på nästan allt: vad behöver du? Du kommer väldigt långt med följande:

 • Tvättmaskin. Torktumlare. Plats för att stryka och vika tvätt. En djupare vattenho är också nödvändigt att ha.

Vidare kan vi peka på den rena logistiken i tvättstugan. Du vill ha en kollision mellan ren- och smutsig tvätt, du vill ha ytor för att exempelvis hänga upp tvätt och du vill definitivt ha god förvaring. Tänk logiskt: tvättmedel, sköljmedel och blekmedel i nära anslutning till tvättmaskinen. En bra arbetsbänk är ett måste. Likaså gäller kärl och korgar där smutskläderna kan läggas.

Inredning och belysning. Du kommer att spendera mycket tid i din tvättstuga. varför inte se till att trivas i den? Använd färger du trivs med och försök att tänka på samma sätt som du gör då du inreder “vanliga” rum. Belysningen är viktig. Dels ska du ha en tillfredsställande arbetsbelysning och dels ska en god allmänbelysning finnas. En viktig sak: ta alltid hjälp av en behörig elektriker då det kommer till installationer och dragning av el. Vill du ha spotlights i taket så måste dessa kopplas in av en elektriker.

Sju verktyg för geodetisk mätning

18 jun 2018

Inför ett byggprojekt väntar en hel del mätande. Det må inte vara den mest spännande delen av en byggnation, men det är mycket viktigt. För att inmätningar och utsättningar ska bli korrekta krävs goda mätinstrument som håller en viss kvalitet. Beroende exakt på vad man ska mäta (inmätning av stort område, höjdskillnader t.ex.) kommer ett särskilt mätverktyg att passa bättre än den ena. I den här texten kan du läsa om ett par vanliga instrument som används. 

GPS

En GPS har vissa uppenbara fördelar. En av dem är att det endast krävs en person för att arbeta med den. En annan är att det är relativt enkelt att få tag på en god GPS. För en professionell inmätning duger det dock inte med vad som helst. En vanligt hobby-GPS har alltför låg precision och mätnogrannhet. När proffs mäter med GPS har man en egen basstation för att förbättra precisionen. 

Ett problem med GPS:er är att de antar att havsytan är plan och jämn – men så är inte fallet. I realiteten buktar havsytan inåt och utåt på vissa platser. Det här gör att det är svårt att mäta höjd över havet med den här metoden. 

Totalstation

En totalstation kommer väl till hands när avstånd och vinklar ska mätas på ett större mätavstånd. Precis som med GPS:en kan det räcka med en person för att arbeta med den, men totalstationer finns även som tvåmansinstrument. En fördel med totalstationer är att de ger god precision i tre dimensioner (även höjd). 

Ett praktiskt tips är att placera stationen med så fri sikt som möjligt. Att behöva flytta runt den flera gånger är nämligen mer tidskrävande än vad man tror. 

Avvägningsinstrument

Till skillnad från totalstationer och GPS:er krävs det alltid två personer för att ett digitalt avvägningsinstrument ska kunna hanteras. En person måste hålla avvägningsstången lodrätt, medan den andra befinner sig vid det digitala instrumentet i sig. En stor fördel med det här är att samtlig data från mätningen lagras digitalt på praktiskt vis. Dessutom finns det längdmätningsfunktioner som har en felmarginal på knappa millimetern.

Men avvägningsinstrument behöver nödvändigtvis inte vara digitala. Det finns också manuella motsvarigheter, som då är främst till för att mäta den relativa höjden. Ett manuellt avvägningsinstrument lämpar sig exempelvis bra om man behöver mäta höjdskillnader mellan olika punkter på arbetsplatsen. En nackdel är att precisionen inte är riktigt lika god som hos den digitala motsvarigheten. 

Laserskanning

Laserskannrar används för lite mer komplexa mätarbeten. Till exempel kan man använda det för att mäta skulpturer, katedraler med utsmyckning och terrängmodeller. Laserskanners kan vara såväl flygbaserade som markbaserade. För den som vill göra en snabb inmätning av ett större område är en flygbaserad skanner mycket använder. En inmätning från ovan, på det här viset, är mycket tidseffektivt (men så kostar det också därefter). 

Kan man bygga en hiss själv?

11 jun 2018

Hissen har funnits sedan medeltiden och då användes den för på ett lättare sätt kunna förse högre etage med verktyg och material. Det handlar alltså om samma typ av principer som idag, men med skillnaden att vi numera använder hissen som ett enkelt sätt att både frakta oss själv och olika nödvändigheter både upp- och ner. Hissens utveckling har även den varit extremt stor och idag finns det exempel på hur en hiss kan färdas så snabbt som 65 km/h och med den farten avverka en sträcka på 18 meter per sekund. Den hissen finns i Shanghai.

Att vi bygger högre byggnader ha också ökat behovet av hissar. Mycket tyder därför på att Sverige och Stockholm - där man bygger allra mest - kommer att se mer av de, något mer utvecklade, hissmodellerna som finns i världens övriga länder. Sverige har i jämförelse med andra länder alltid haft en något restriktiv hållning till högre byggnader, men nu har det börjar ljusna lite i horisonten.

En logiskt följd av den enkla ekvationen att man kan bygga hur högt som helst, men vad gäller bredden på en byggnad så tar det stopp någonstans. Ett högre hus är därför att föredra då fler kan bo i ett sådant och att byggnationerna genom detta blir ekonomiskt försvarbara. Hissar kommer att fylla en stor funktion i framtidens Stockholm.

Kan du som villaägare bygga en egen hiss till din villa i Stockholm? Vi skulle avråda från detta. Därmed dock inte sagt att du inte kan investera i en hiss och få en sådan installerad. Det är dels något som ger högre komfort, dels något som det verkligen kan finnas ett behov för - ålder, handikapp och så vidare - och del så är det heller inte så dyrt som många verkar tro.

Fler väljer hissar till sina bostäder

Och; hissar är en väldigt snygg inredningsdetalj som gör att bostaden blir unik. Priset är naturligtvis en faktor att ta hänsyn till. Summan för hissar är naturligtvis varierande och något som beror på storlek, modell samt funktioner. Räkna dock med att priset för en hiss - installerad och besiktigad - inte kostar mer än vad det kostar att totalrenovera ett kök eller ett badrum.

Säkerhetsfrågan är det viktigaste. Investerar du i en hiss och har den i din villa i Stockholm så vill du inte att det ska ske några olyckor. De flesta har någon gång - om än för en kortare stund - upplevt skräcken då en hiss fastnat mellan två våningsplan. En klaustrofobisk känsla av hjälplöshet.

Befinner du dig ensam i din villa och ser att hissen stannar så är du alltså per automatik utlämnad till ditt eget öde? Nej, idag kan en hiss drivas av reservbatterier som kopplas in ifall strömmen bryts. Dessutom så finns det inkopplat nummer och en telefon till larmcentralen som går att ringa och där man efterd et samtalet direkt får assistans.

Service bör ske regelbundet och med en intervall om åtminstone en gång om året. Ett serviceavtal kan man ofta skriva med leverantören av hissar och det är något som varmt rekommenderas: genom ett sådant avtal får du dels en välfungerande hiss hela tiden och dels så minimerar du risken för att denna viktiga detalj ska falla i glömska.

Allt detta kan du få med en automation

5 jun 2018

När man bygger hus, är det så många fler funktioner man kan få med olika elsystem. Numera är det inte bara elektricitet till olika maskiner och hushållsapparater som man kan få med elinstallationer. Numera kan man få riktigt ”intelligenta” hus med till exempel hjälp av automationer i huset. Om du skulle vara orolig över att inte ha stängt av spisen, kaffekokaren eller locktången hemma, har du, om du har installerat ett reglersystem som du kan övervaka på distans, möjlighet att stänga av alla sådana funktioner som du kanske oroar dig över. Att glömma kaffekokaren på är lätt hänt, i synnerhet om man är lite stressad på morgonen. Då kan ett system med reglering på distans hjälpa dig.

Slippa nyckel

Om du har barn, kan det vara skönt att slippa ha en dörr med vanligt lås. En nyckel kan tappas hur lätt som helst, eller så kan man glömma att ta med sig nyckeln när man går hemifrån, alternativt glömmer att låsa dörren när du går hemifrån. Är det så, slipper du allt det bekymret med ett elektriskt lås. Det enda du behöver, då är att komma ihåg koden till dörren. En kod hem till dig kommer du att slå många gånger, vilket gör att du säkert inte kommer att glömma den, även om du kanske glömmer andra koder som du inte använder så ofta. 

Du kan släppa in hantverkare

Har du ett elektriskt dörrlås, har du möjlighet att släppa in hantverkare även när du inte är hemma. Då kan du hålla kontakten med dem över mobil och släppa in dem – förutsatt att du litar på hantverkarna. Har du annan övervakning hemma, är det lättare att se vad de tar för sig i ditt hus. Även kameror kan du reglera från din dator eller mobil, om du så skulle behöva.

Installera larm

Du kan även slå på och av larm i ditt hus, om du har låtit installera ett elektriskt låssystem i ditt hus. Går någon in slår larmet på och du får veta att någon försöker ta sig in i huset. Du kan ringa polisen eller låta larmet gå direkt till ett väktarbolag som ser till att ingen kan ta sig in obemärkt.

Slå på och av maskiner i huset

Om du skulle komma på att du visserligen fyllde på tvättmaskinen hemma, men glömde slå på den är det lätt att göra det, även om du skulle befinna dig på jobbet, på väg till eller från jobbet. Kommer du på att du ska ha gäster hemma, men glömde dammsuga, kan du slå på en automatisk dammsugare hemma och ser till att det inte är en massa skräp på golvet när gästerna komma. Samma sak kan du göra med en automatisk gräsklippare på sommaren.

Här hittar du ett el-företag

Bor du i Stockholm, eller i någon av förorterna Bromma, Täby eller Lidingö, har du nästan 1.500 olika elektriker och företag att välja på. Vad är viktigt då man ska välja en elektriker som kan hjälpa dig med automation, och andra installationer. Det du behöver är en behörig och utbildad elektriker. Det är det viktigaste. Sedan om du behöver någon elektriekr som kan bygga mer än bara dra sladdar bör du söka efter en elektriker med BAS-P och BAS-U certifikat. Sedan behöver du någon som ger dig en sansad offert och utmärkta referenser.

Populärt bygga egna altaner

28 maj 2018

Inför sommaren brukar det vara populärt att bygga sin egen altan. Är du den händiga typen kanske du föredrar att bygga den själv. Om inte, kan du alltid anlita en byggfirma som gör arbetet åt dig. I regel tar det inte mer än några dagar för en professionell hantverkare att bygga en vanlig altan.

Det kan eventuellt ta längre tid ifall altanen behöver stå på pålar. Då kan det ta eventuellt tre dagar då man måste gjuta plintar och vänta på att gjutningen blir klar innan man går vidare. I övrigt tar det inte särskilt lång tid att bygga en altan.

Byggmaterialet till en altan inte dyrt

En altan är inte särskilt dyr när det kommer till byggmaterial. Det är snarare arbetskostnaden som kostar. Gör du en altan med trallar, kan du få tag i relativt billigt byggmaterial på närmaste bygghandel. Räkna med cirka 5-600 kronor per kvadratmeter, medan arbetskostnaden kan du beräkna till cirka 2.000 kronor per kvadratmeter. Med ROT-avdraget kan du säkert få ner det till kanske hälften, beroende på hur mycket du har ansökt om ROT-avdrag innan du anlitar hantverkare för altanbygget.

Här tar vi upp några bra kriterier att hålla sig till när det kommer till val av byggfirmor. Eftersom det är arbetskostnaden som är den stora kostnaden kan det vara bra just därför att tänka ett varv till innan man anlitar någon. Så vad ska man tänka på när man väljer byggfirma? Här tar vi upp de viktigaste kriterierna.

Tänk på detta innan du bestämmer dig

1. Välj en byggfirma som har en egen ansvarsförsäkring. Skulle något hända, ska det inte gå på din egen hem- eller villaförsäkring. Det ska företaget själv ta ansvar inför.

2. Välj någon som har riktigt bra referenser. Det är stor skillnad på en noggrann hantverkare och på någon som fuskar. Du vill ju inte ha någon som inte har spikat i spikarna ordentligt på din altan, eller hur? Som med alla andra finns det bra och mindre bra hantverkare. Och med tiden märker kunderna vilka som är bra och vilka som inte är det. Så fråga om referenser. Har de inga alls, ja då bör du inte anlita dem.

3. Välj någon som inte finns hos Kronofogden. Finns de där, kan de mycket väl gå i konkurs i morgon och då måste du börja om med att leta efter en ny byggfirma att anlita för din altan.

4. Välj en byggfirma där du får tag i hantverkarna. Du vill ju kunna nå dem ifall det är något som du vill tala med dem om. Det kan ju vara så att de inte kan svara exakt när du ringer, men de bör ringa när de har tid till det. Annars kan du räkna med att du inte får tag i dem även när du har anlitat dem.

I dessa fall krävs det bygglov

22 maj 2018

När det är dags för ett nytt bygge kan man förvånas över de enorma byråkratin man måste ta sig igenom. Det är en hel del, förutom bekymret över vem som ska utföra själva byggandet, vilket byggmaterial som ska användas, hur stor kostnaden kommer att bli, var vatten och avlopp ska tas ifrån.

Dessutom måste man be om rätt sorts bygglov för det framtida bygget. Har man inte gjort det så många gånger förut kan man bli överraskad över hur detaljerad en bygglovsansökan behöver bli. Det är inte nog med ifyllandet av blanketter för andra ansökningar, dessutom ska själva bygglovet gå igenom innan man kan börja själva byggandet.

Alla känner inte till vilka bygglov som ska till

Det är heller inte alla som vet i vilka skeden en bygglovsansökan måste till. Det är inte bara då man genomför förändringar utomhus, på fasader som ett bygglov måste till. Även när man inreder och renoverar måste ha bygglov innan man sätter igång. Det finns företag och konsulter som kan ge kompetent hjälp när det kommer till blanketter och byråkrati i samband med både nybyggnationer som renoveringar av hus.

I dessa fall krävs det ett bygglov:

 • Nybyggnationer
 • Om en tillbyggnaden du vill göra är större än 15 kvadratmeter eller ska förändras på annat sätt som till exempel att gräva ut en källare, bygga en balkong, krävs ett bygglov.
 • Vissa slags murar och staket kräver bygglov
 • Vill du bygga ett upplag på din tomt kan det kräva bygglov
 • Om du vill ändra användningen av ett hus och göra om till exempel ett garage till en bostad eller tvärtom, krävs det ett bygglov.
 • Om man vill ändra väggar inomhus ifall väggarna i byggnaden är bärande för konstruktionen.
 • Om du vill byta fasadfärg, eller material på fasaden eller taket krävs det bygglov.
 • Vill du ändra formen eller antalet fönster, kommer detta att kräva bygglov.

Så får du hjälp med bygglovsansökningar i Botkyrka och Huddinge

Olika kommuner handhar sina bygglov på olika sätt. Är det så att man råkar bo i Huddinge eller Botkyrka och behöver bygglov i Huddinge kan man gott och väl vända sig till en konsult som tar hand om det byråkratiska när det kommer till bygglov. Dessutom kan en del byggföretag också hjälpa till med bygglovsansökningar, då de har erfarenhet kanske av tusentals byggnationer och kan ansöka om bygglov nästan på löpande band. I vart fall går deras bygglovsansökningar snabbt, de vet hur de ska formuleras och hur lång tid de kan ta.

 

Haka på den nya trenden och måla om golvet

5 maj 2018

Har vi något att lära av danskarna egentligen? Ja, det finns ett par saker som vi svenskar faktiskt kan låna och applicera till våra egna hem. Främst så gäller det inredningen. Danmark är ett av världens mest erkända länder - om inte det främsta landet? - så det kommer till formgivare. Vi skulle kunna sitta i timtal och tala om Arne Jakobsen, Fritz Hansen eller om Poul Henningsen och alla deras skapelser.

Vi nöjer oss dock med ett stillsamt konstaterande: där slår Danmark Sverige på fingrarna - sju dagar i veckan, dessutom. Gällande inredning och design så får vi svenskar vackert sätta oss ned, ta lärdom och föra anteckningar om hur våra skandinaviska grannar gör.

En tydlig trend som danskarna ligger bakom - såklart - handlar om golv och att måla sådana. Det har fler och fler svenskar börja att göra och det har blivit lite av en trend. En välkomnande sådan: ett vitt golv fungerar på samma sätt som vita väggar. dels så lurar det ögat att tro att rummet är större, dels så ger det ett fräscht och sobert intryck och dels så är det enkelt att använda som bas i inredningen. Kort sagt: ett golv målat i vitt kan förändra ditt hem radikalt.

Överväg att anlita en målare

Vi tänkte visa hur du ska gå tillväga, men innan det så ska vi även säga följande: det kan löna sig att anlita en målerifirma. Det är inte helt lätt att få till det och anlitar man en målare så kommer man att få ett professionellt jobb utfört. Måhända att det blir dyrare, men faktum är att kostnaden inte behöver sticka iväg så fruktansvärt mycket.

Detta med rot-avdraget i åtanke. Du kan, förutsatt att du är berättigad, använda denna skatterabatt och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden som din målare fakturerar dig. Beloppet är dessutom ofta draget redan på fakturan. Överväg den lösningen!

Så här målar du golvet

Om du känner att du vill måla ditt vardagsrumsgolv i lägenheten i Stockholm i vit färg så följer du dessa två steg för bästa möjliga resultat. Naturligtvis så har du burit ut alla möbler och annat innan.

 1. Gör ett ordentligt förarbete Börja med att göra en ordentlig undersökning och se om det finns några spikar som sticker upp. Slå i så fall ner dessa med hjälp av en dorn. Tvätta därefter golvet med målartvätt (finns i färghandlar). Var noggrann och jobba extra hårt i hörnen. Då målartvätten torkat så kan du skrapa bort eventuella ojämnheter och annat som kan ha lossnat. Nästa steg i förarbetet handlar om slipning. Här kan du med fördel ta hjälp av en golvslipare. Det går att slipa på egen hand - men det handlar om tunga maskiner som är känsliga sett till att det är lätt att “ta för mycket”. Du vill definitivt ha ett golv kvar att måla. Slipar du på egen hand så kan du - mellan varven - måla med kvistlack samt spackla igen större springor, sprickor och eventuella hål. Det ska du naturligtvis göra även om du anlitat proffs (med där kan du även inkludera det i priset).
 2. Måla golvet Börja med den pensel - gärna en snedställd lackpensel - och måla längs med listerna. Du har säkert hört att man målar in sig i ett hörs? Gör inte det. Se till att måla golvet med ryggen mot utgången - hela tiden. Använd ett förlängningsskaft för att skona ryggen. Du ska använda en roller för större ytor. Låt färgen torka enligt anvisningarna och måla så många gånger som rekommenderas. Här kan du gärna rådfråga en målare - gratis - om vad denne tror.

Så, nu har du precis målat ditt golv. Det är, som man säger i Danmark: Dejlig.

Ta hjälp av kontrollansvarig vid nybyggen

20 apr 2018

När du drar i gång ett stort bygge är det några saker som du kommer att behöva både tänka på, planera och budgetera för. De mest givna saker du förstås måste tänka och planera är för, är ju var, när och hur. Var ska byggnaden stå? När ska bygget vara klart? Hur går du till väga? Är du någon som ska bygga ditt eget hus, kanske du redan har svaret på var? Du kanske har köpt tomten, eller har kommit över den på annat sätt? Du kanske inte har satt tidsplanen än? Och du kanske vet på ett ungefär hur du ska gå till väga?

Det är i princip på samma sätt även med större byggnationer. Det är samt frågor som ska få svar. Skillnaden är den att volymerna är så mycket större, många fler företag kommer eventuellt att vara involverade. Samma byggregler gäller. Budgeten kommer däremot att vara tio- eller hundrafalt, beroende på hur stor byggnad det handlar om – och alla stora byggen behöver inte kosta på långt när lika mycket som det utskällda Nya Karolinska sjukhuset. Där är både en och annan hund begraven, om man säger så. Det finns alltför mycket mygel och båg i den här staden.

Många byggregler ska följas

Förutom att alla byggen måste följa gällande byggregler, som hur stort avståndet får vara mellan bärande väggar, eller avstånd mellan takstolar, regler vid byggen av våtrum, och så vidare, behöver man en person som under hela bygget kontrollerar just att sällan de byggregler följs, och att man inte fuskar med de föreskrifter som lagen har satt för hur man får bygga fastigheter där människor ska bo eller vistas i. Det är det som skiljer våra hus från hus i länder där de är mindre nogräknade och där hela våningar kan rasa, som man hör om i nyhetsrapporteringen då och då. Som det flerfamiljshuset som brann i centrala London förr året. Det var byggt i ett material som inte hade godkänts i Sverige till exempel. 

Ta hjälp av en kontrollansvarig

Utan någon som kontrollerar hur byggen går till och utförs, är risken stor att man hellre vill ta till billiga men riskabla lösningar och byggmaterial. Den som är kontrollansvarig tar ansvar för bygget tillsammans med byggherren. Tillsammans med byggherren tar den kontrollansvariga personen ansvar för att byggregler följs, och planerar tillsammans hur bygget ska genomföras så att gällande regler och föreskrifter följs. Sedan bistår den som är kontrollansvarig byggherren under hela bygget. Ansvaret är byggherrens, men den som har kontrollansvar ser till att den kontrollplan som man har kommit överens om följs. Läs mer här om hur du får tag i en kontrollansvarig i Stockholm.

Så gör du om du har gamla vattenledningar

10 apr 2018

Vet du att du har gamla rör och behöver kontrollera deras status och i vilket skick de är i? Du kan enkelt kontakta en VVS-montör, eller ett företag som arbetar med relining, så kan du installera en minikamera som går in i rören. Då kan hantverkarna följa minikameran medan den rör sig inuti rören och sänder bilder och filmer till en dator som är i kontakt med kameran. På så sätt kan du kontrollera att dina rör inte håller på att rosta sönder. Skulle dåliga och gamla rör leda till en vattenskada, kan du dra på dig enorma kostnader för att reparera den skadan som läckande rör kan ge upphov till. Om du anser att det kostar mycket att anlita ett VVS-företag som låter en minikamera ta bilder och filmer inuti dina rör, kan vi försäkra dig om att reparationer av de skador som vattenläckage ger upphov till är mycket mer omfattande och kostar dig mycket mer i slutändan.

Relining för läckande rör

Vi ska ju alla bli alltmer miljövänliga och satsa på lång hållbarhet för allt som har med renoveringar och husbygge att göra. Istället för att montera helt nya rör, och byta ut stammarna kan du i stället fodra dem från insidan och ge dina gamla rör ett nytt, fräscht och hållbart skikt. Har du då slitna rör, slipper du gräva upp dem, montera nya rör men med relining får du en ny insida på sina rör och slipper skarvar, eftersom relining innebär att man gjuter om rören inifrån och ut. På det sättet förnyar du de gamla rören och vet att de håller i många år framöver.

Så går en relining till

 • Först inspekteras rören med en kamera
 • Sedan rensas rören så att all rost och avlagringar försvinner och rören är rena och fina
 • Man monterar flexibla foderrör inuti de gamla ledningarna med hjälp av tryckluft
 • Stickledningar och grenrör fräses med hjälp av robotteknik som övervakas och styrs av en kamera som hela tiden tar rörliga bilder
 • Efter att arbetet är gjort kontrolleras arbetet ytterligare efteråt

Då det är konstaterat att reliningen har lyckats, vet du att du har rör som håller för många år framöver. Du har inte behövt lägga nya rör som belastar miljön ytterligare och som har tagit stora kostnader i anspråk. Du vet också att du har sparat på miljön och bidragit till ett hållbart rörsystem i ditt hus, eller fastighet.

Här hittar du företag som arbetar med relining

Det är inte så många företag som arbetar med relining. I Stockholm finns det endast ett 10-tal sådana företag.  I Göteborg endast fyra, fem, i Uppsala endast något sådant företag. I mindre städer som Karlstad, Örebro och liknande finns det inga alls. Men den som vill ha tag i ett VVS-företag som arbetar med relining i Stockholm kan läsa vidare på: http://reliningstockholm.se.

Känn till villkoren innan du hyr maskiner

29 mar 2018

Att hyra maskiner är inget ovanligt. Många runt om i landet, såväl privatpersoner som företag, gör det. Det kan till exempel handla om ett företag som har ett tillfälligt större jobb, eller en privatperson som behöver en minigrävare för sin dränering. Precis som när man hyr något annat, vad det än är, bör man känna till villkoren. När det gäller maskinuthyrning handlar det ofta om stora maskiner och ibland också väldigt stora summor. Således kan det vara angeläget att vara särskilt noggrann när det kommer till maskiner. I den här texten har vi använt en firma med bas i Uppsala som referens. Syftet är undersökande, så inga företagsnamn kommer att nämnas.

Hyr rätt maskin

En seriös maskinuthyrning kan du samråda med för att få rätt objekt. Att använda en maskin som är tillverkad i något annat syfte än för det som du ska använda den till, kan medföra ökad risk för din säkerhet. Dessutom kan det innebära skador på maskinen, vilket med viss sannolikhet är något som du får stå för. De flesta firmor för maskinuthyrning accepterar endast normalt slitage.

Berätta gärna i detalj om vad det är för arbete du ska utföra, om du känner dig lite osäker. Ska du till exempel köra viss sträcka på väg, kanske mellan två arbeten? I sådana fall kan en hjulgrävare passa bättre än en grävmaskin med band. Det är bara du som vet vad arbetet är och hur det ska utföras. Maskinuthyrningen kan hjälpa dig att känna dig trygg med att du får rätt maskin för jobbet. Dock är det ditt ansvar att, under hyrestiden, sköta om och väl vårda maskinen, enligt maskinuthyrningen i Uppsala. I det här ingår att endast utföra lämpliga arbeten. Felaktigt arbete kan leda till skador på både person och egendom. Läs mer om säkerheten nedan.

Tänk på säkerheten

Även om maskinuthyrningen ansvarar för att maskinerna ska vara i gott skick, är det du som är ansvarig för att sköta säkerheten när du manövrerar maskinen. Tänk på att alltid bekanta dig med funktionerna ordentligt innan du börjar arbeta. Att råka trycka på fel knapp kan i vissa situationer bli ödesdigert. Skulle något inträffa som skadar maskinen, men inte dig, kommer du nog få vara beredd på att betala en liten slant. En seriös firma för maskinuthyrning har en försäkring som täcker plötsliga och oförutsedda händelser. Firman i Uppsala, som används som referens i den här texten, skriver dock att självrisk alltid kommer att debiteras. Säkerligen har många firmor villkor likt den i Uppsala.

← Äldre inlägg