Blogg

Sida 2

Hur fungerar det med heta arbeten och tillstånd?

6 feb 2018

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och redskap som alstrar värme och gnistor. Att arbeta med dessa verktyg innebär givetvis risker, varför reglerna är extra hårda kring detta. Som med allt annat riskfyllt arbete gäller det att följa vissa föreskrifter och ständigt tänka förebyggande.

Tillstånd gäller så kort tid som möjligt

Normalt ska tillståndet inte gälla längre än en dag eller ett skift. När en riskbedömning görs avgör man hur länge situationen på arbetsplatsen, vad gäller brandrisker, är oförändrad. Skulle situationen ändras ska alltså ett nytt tillstånd ges.

Om ett tillstånd ges som är längre än ett skift eller en dag ska kontrollrutiner ske dagligen där arbetet utförs. Detta för att se till att situationen samt förutsättningarna för brandsäkerheten inte förändras. Om det trots allt förändras, behöver ett nytt tillstånd ges ut. Tidigare gällde 48 timmar, men eftersom att försäkringsbolagens regler inte gäller så länge i många fall, ansågs tidsgränsen kunna ge en falsktrygghet. Därför togs den bort under 2017.

Ska sparas

En del gör misstaget att inte arkivera sitt tillstånd tillräckligt länge. Visserligen har dock olika försäkringsbolag olika regler, och det är egentligen upp till företaget själva att avgöra hur länge tillståndet ska arkiveras. Det finns dock en allmän rekommendation att de ska sparas i minst 12 månader. Å andra sidan finns det skäl att spara det längre än så, så kassera det inte om det verkligen inte finns något bra skäl för att spara det.

Egen kontrollista kan göras

Det är möjligt att göra en egen kontrollista när heta arbeten ska utföras. Dock måste listan omfatta de punkter som finns med på en blankett av Brandskyddsföreningen. Vidare måste listan möta de behov i den aktuella verksamheten med givna förutsättningar.

I blanketten ska du bland annat kryssa i följande:

  • Om en tillståndsansvarig är utsedd.
  • Om personen som ska göra jobbet är behörig för att göra heta arbeten.
  • Om dolda brännbara material och värmeledande konstruktioner är skyddade och lätt åtkomliga för att omedelbart kunna släckas om branden är framme.
  • Om springor, hål eller andra öppningar finns i närheten av platsen där det heta arbetet ska utföras, och om de i så fall är skyddade samt åtkomliga för att en brand ska kunna stävjas.
  • Om godkänd och tillräcklig släckutrustning i fungerande skick är tillgängligt.

 

På flera av dessa punkter finns bara ”Ja” som alternativ. Ett antal av dem går det även att kryssa i ”Nej” på. Se blanketten hos Brandskyddsföreningen för närmare information kring detta. För mer allmän information kring heta arbeten kan föreningens hemsida besökas.  

Så bygger du en egan badtunna utomhus

1 feb 2018

Skulle det inte var underbart med en badtunna utomhus mitt i vintern? Att bada i iskallt vatten sägs vara väldigt uppfriskande och hälsosamt. De som gör så vittnar om att badandet ger väldiga endorfinkickar. Det får igång blodomloppet i kroppen och göra att kroppen uppbådar all energi som läggs på att värma kroppen efter den iskalla chocken. Men om du inte är den masoshistiska sorten som sågar upp isen för att späka sig och hoppar i vattnet, kan du ändå bada utomhus men i tempererat vatten i en badtunna. Du måste inte köpa en färdig tunna, utan den kan du bygga på egen hand. Har du byggt saker förut och är noggrann, är det inte så särskilt svårt. Själva badtunnan som ska vara i plast, är svårt att bygga själv. Den måste du däremot köpa. Finns badtunnor i byggsats. Även underlaget måste vara av den sorten att du bör köpa den färdig. Däremot kan du bygga resten själv. 

Var ska du placera den?

Underlaget är mycket viktigt, eftersom en badtunna ska klara av mer än 2 ton. Du ska också kunna tappa vatten ur tunnan, därför måste omgivningen klara av att släppa ut 2 ton vatten. Du kommer att behöva avloppsrör som leder det urtappade vattnet in i ett avlopp. 

Många väljer en stabil plats på den egna tomten, och gärna någon med utsikt. Under laget måste utgöras av stenplatta, eller en gjutplatta. Man kan även göra ett underlag i trä. Huvudsaken är stabiliteten och att det är plant. Du får absolut inte placera den på gräsunderlag. Det bästa är att gjuta en platå där du kan placera badtunnan. En bra idé är att bygga en friggebod, som bastu och en badtunna utanför. Vill du inte utnyttja bastun kan du alltid använda friggeboden som omklädningsrum.

Så bygger du ett underlag

Bygg först en mall så du vet hur underlaget ska se ut. Gör en mall med ett så plant underlag som möjligt. Se till att det är helt plant. Gräv bort det översta lagret jord. Underlaget måste stå på bar mark. Ställ sedan plintar så att du vet att underlaget står plant. Gjut dem så att underlaget blir helt vågrätt. Du börjar med hörnplintar. Sedan ska balkskor sättas fast i mallen. Se till att få rätt vinkel och höjd på balkskorna, innan du fyller dem med betong. Sedan lägger du reglar på plintarna och skruvar fast dem. När du väl har sett att underlaget blir helt plant är det dags att lägga vattenfasta plankor på tvären över mallen.

Följ sedan monteringsanvisningarna

När underlaget är färdigt är det dags att montera själva badtunnan. Följs då byggbeskrivningen som kommer med själva badtunnan. De flesta har filmer som visar hur du ska gå till väga. Då beskriver de hur du ska montera fast ugn, sittstöd, ryggstöd och paneler till badtunnan.

Att ha en badtunna för det möjligt att förse släkt och vänner med en festlig aktivitet. Du är inte beroende av väder och klimat om du skaffar både bastu och badtunna. Hela somrarna med dåligt väder gör inget så länge ni kan bada trots det nordiska klimatet. Varför inte skaffa en från Spadealer.se? De säljer badtunnor och utomhusspa med hög kvalitet, som du säkert inte blir missnöjd med.

Så bygger du din egna bastu

17 jan 2018

Är det dags att renovera hemma? Så är det  att äga ett hus, egentligen ska man vara sjukt intresserad av hus för att äga ett. Att äga hus innebär ett stort ansvar, om du inte vill att huset ska förfalla. Sådana husägare finns också. De bor i Hillybilly-land och de flesta grannarna gillar inte huset, såvida de också låter sina hus förfalla. Men har du lagt några miljoner på ditt hus, lär du vara noga med att det inte ska sjunka alltför mycket i värde. Den som bor i hus – om det inte är splitternytt – vet att man behöver se över sitt hus med jämna intervaller. Är det inte tapeter som ska förnyas, vitvaror, eller badrummet, så är det något annat. Det innebär att man går i blåställ på sin fritid.

Ska du bygga en bastu?

För att ge dig inspiration kommer här några råd att tänka på om du bygger en egen bastu. Det är stor idé att bygga din egna bastu när det är så kulet och mulet som det är just nu. För många är bastu en vardagslyx. Använder man inte bastun särskilt ofta är det ganska onödigt att spendera pengar och utrymme på en sådan, men gillar du att basta, är det en sak som höjer värdet på ditt hus. För många är bastun det där som höjer både välbefinnandet och hälsan. Jo, det är nyttigt att basta, bara du inte bastar i alltför stark värme. Lagom är bäst. Och så blir du ju så ren på kuppen. Badar du vinterbad, är bastun nödvändiga för att få dig varm på nytt. Både kalla bad och bastubadande är bra för dig. Det får i gång hjärtverksamheten och blodcirkulationen.

Undvik fukten med rätt ventilation

För att du inte ska bygga in fukt i ditt hus är ventilationen a och o.  En tilluftsventil måste sitta under bastuaggregatet och en frånluftsventil ska finnas diagonalt mot den i taket eller 10-20 centimeter nertill på väggen. Kan man inte ta in uteluft, kan man ta in luft från uppvärmda utrymmen nära bastun. Den varma luften kan också släppas ut den vägen under förutsättning att dessa utrymmen i sin tur är väl ventilerade. 

Så du behöver bygga:

1. En tilluftsventil nertill på väggen in till bastun – så att luft sugs in i bastuutrymmet

2. En frånluftsventil högt uppe på väggen i bastun

Detta för att luften ska sugas in, cirkulera i bastun och sedan sugas ut. Därför bör bastun byggas i en husgavel, eller i ett källarutrymme, eller i en egen byggnad utomhus. När det kommer till storleken på din blivande bastu behöver du beräkna omkring 0,8 kvadratmeter per person. En normalstor familjebastu behöver alltså inte vara större än cirka 2 x 2 x 2 meter. En bra idé är, ifall att du vill ha en fristående bastu, bygga den som en friggebod. För en sådan behöver du inget bygglov såvida du inte bygger för nära grannens hus. Behöver du förvara timret på ett torrt sätt? Då kan du läsa här, hur du gör: www.lagerhallar.nu.

Är du i behov av ett fönsterbyte?

10 jan 2018

Fönstren fyller en väldigt viktig funktion i vår bostäder. Det är tack vare dem som vi får ljusinsläpp, det är tack vare dem vi kan titta ut- och in och det är i stort sett fönstren som gör husen levande. Det finns dock även några nackdelar med fönster. 

Först och främst så är ett fönster sämre isolerat än vad en vanlig vägg är; något som gör att man måste vara lite extra vaksam just vid fönstren i förhållande till vilken räkning man betalar för uppvärmning. Skulle denna stiga plöstligt - ja, då är det också troligt att fönstren är i behov av någon typ av åtgärd. 

“ Är det möjligt att genomföra en fönsterrenovering så blir det en lägre kostnad. Du kan även byta till energiglas vid en renovering; de isolerar betydligt bättre. I vissa fall krävs dock ett fönsterbyte “. 

Ett fönster håller inte för evigt. I många fall går ett fönster att renovera och där man vid denna renovering även kan byta till fönster med energiglas (som isolerar på ett mycket bättre sätt). I andra fall krävs det dock ett fönsterbyte och ett sådant ska vi titta lite närmare på här. Läs här för mer information: www.fönsterbyten.net.

Hur du ska tänka vid ett fönsterbyte

Skulle dina fönster, så att säga, vara bortom räddning så återstår endast alternativet om att genomföra ett fönsterbyte. Något som definitivt inte ska ses som något nederlag. Tvärtom - det handlar om en riktig investering som på sikt kommer att spara in mycket pengar i uppvärmning och energi; dessutom så kommer inomhusklimatet att bli avsevärt mycket mer behagligt. Ett fönsterbyte kan även vara att föredra framför en renovering sett till vilket typ av fönster man väljer. 

“ Många håller kvar vid träfönster. Visst, de är vackra och vi har en lång tradition av att använda trä. Men - de kostar pengar och de kräver ett stort - regelbundet - underhåll “. 

Har du träfönster på ditt hus så kan ett byte till exempelvis PVC-fönster vara en bra lösning - i synnerhet om du inte har tiden som träfönster, trots allt, kräver. Du måste vara beredd på att renovera, reparera - skrapa, slipa, måla - ett träfönster. Ett PVC-fönster å sin sida är underhållsfritt. Vi skulle baserat på detta säga att ett fönsterbyte - från trä till PVC - kan vara ett smart drag. Här väger vi även in livslängden hos PVC-fönster i beräkningen. 

Viktigt dock - oavsett vilket material du väljer - är att en fackman sköter monteringen. Ditt hus är unikt och varje hus kräver extra omsorg vid monteringen. Anlitar du fel företag - eller genomför ditt fönsterbyte på egen hand - så riskerar du att få framtida problem på halsen. Troligt är att den energikostnad du vill sänka kommer att stiga bara efter några år. Rätt fönster och rätt montering ger det bästa resultatet. 

Du kan även använda rot-avdraget för ett fönsterbyte. Att kunna dra av 30% av den totala arbetskostnaden - med ett årligt tak om 50.000 kronor - tycker vi väl motiverar varför man ska anlita ett företag framför att göra jobbet på egen hand. 

Kan markiser göra ett hus snyggare?

5 jan 2018

Markiser har den förmågan att de dels skyddar huset mot sol och dels även ger skugga som personer i huset kan sitta i då det blir för varmt. Utöver detta – och här har vi en lite bortglömd fördel – så ger markiser även ett hus eller en villa lite karaktär och personlig touch. Just detta är viktigt då intrycket alltså stärks till det positiva genom att man har markiser monterade på det. Har du exempelvis ett hus i en förort till Stockholm med många villor – så kan du alltså som ägare till detta genom att skaffa markiser få fram ett helt nytt helhetsintryck som gör att förbipasserande hajar till och blir imponerade. Det här går ju att applicera till vilken ort eller samhälle som helst men just villförorter är intressanta så vi fortsätter där.

Ett hus på en sådan plats blir nämligen väldigt attraktivt även sett ur ett försäljningsperspektiv – något som ett hus i en mindre stad kanske inte blir på samma sätt – och där kan alltså något så enkelt som markiser få värdet att stiga ganska rejält. Att montera markiser kan alltså vara en väldigt bra investering innan man lägger ut huset till försäljning och detta då kostnaden för markiser är relativt låg sett till den vinst man kan göra då man säljer huset. Man ska dock inte bara fokusera på det ekonomiska då det handlar om markiser utan snarare på det som de faktiskt för med sig i form av skydd, trivsel och annat som är nödvändigt för en familj.

Att montera markiser på ett hus gör nämligen att man som familj dels slipper insyn samtidigt som man alltså även skyddas mot solens farliga uv-strålar. Det här är alltså ett väldigt bra alternativ sett ur alla möjliga perspektiv.

Vad kostar markiser?

Kostnaden för markiser beror ju helt på vilken storlek och material man vill ha dessa i samt även hur stor bostad man har. Det kostar naturligtvis mer pengar att montera markiser över varenda fönster på en stor villa än vad det gör att sätta en markis över en enda lägenhetsbalkong. Det är ju ganska sjävklart, eller hur? Sedan ska man i kostnaden även väga in arbetet för montaget av dessa markiser – du kan göra det själv, men detta är dock inte att rekommendera.

Att montera markiser låter kanske lätt men är i själva verket ett ganska tungt och lite pillrigt jobb så där bör man som privatsperson alltså hellre betala för en professionell yrkesman snarare än att försöka själv. Har du ett hus så kan det vara ett bra projekt att montera de markiser du köpt – detta förutsatt att du har mycket tid och viss fallenhet för tekniska och praktiska lösningar. Då kan monteringen av markiser vara både givande och stärkande – men saknar du dessa egenskaper så är det nog alltså bättre att leja ut jobbet till någon lokal firma.

Hur stor fara kan asbest göra?

27 dec 2017

Asbest har funnits länge. Riskerna förknippat med det upptäcktes dock först på 70-talet, varpå byggnadsmaterial med ämnet skulle komma att förbjudas i början av 80-talet. Fortfarande förekommer det dock i byggnadsmaterial, och då i konstruktioner som uppförts innan kravet om förbud kom. Därför utgör det fortfarande en hälsorisk, framförallt för byggarbetare. Särskilt riskfyllt kan det vara vid rivning, då asbest kommer in i dammet (som byggarna sedan andas in). Det dör ungefär 100 personer årligen till följd av sjukdomar som är relaterade till asbest. Den som kan komma i kontakt med asbest genom jobbet, eller över huvud taget, bör ha genomgått en utbildning.

Vad är egentligen asbest?

Asbestfibrer utgörs av nål samt trådliknande fibrer. När dessa väl frigörs från ett material kan de finnas kvar i luften under mycket lång tid. Andas man luften där asbest finns, föreligger en risk att ådra sig flera olika hälsoproblem. Främst är det i lungorna som de här problemen kan sätta sig. Det är dock svårt att veta eller märka av om asbest skadar en. Sjukdomarna brukar nämligen inte upptäckas förrän ungefär 20 – 40 år efter att man andats in det giftiga dammet.

Detta kan du råka ut för

Som ovan nämnt finns det flera olika typer av problem man kan ådra sig. Till exempel:

  • Det vanligaste symptomet för detta är andfåddhet vid kroppsligt arbete. Problemet leder till att lungorna förminskas samt till ökad lungstelhet. Det här får ofta hosta och andnöd som följd. Asbestdammlunga är ovanligt i Sverige, men om man väl råkar ut för det, märks det av ganska snabbt.
  • Vatten i lungsäcken. Det här är en sjukdom som kan uppstå till följd av en kontinuerlig och relativt hög exponering av asbest. Sjukdomen är godartad och symptomen är ofta inte allt för besvärande (i förhållande till andra sjukdomar).
  • KOL är en sjukdom som förknippas med rökning. Det händer dock att personer som varit i kontakt med mycket asbest får sjukdomen också. Som symptom märks försämrad lungfunktion och slemhosta. Med tiden kan syrgas behövas.

Utbildning

Den som ska arbeta med asbest bör ha genomgått en utbildning för det. Även om materialet är förbjudet idag, finns det fortfarande många hus med asbest i konstruktionen. När sådana hus ska rivas är det viktigt att full försiktighet iakttas. Det finns en rad olika föreskrifter och regler som berättar hur asbest ska behandlas. En utbildning informerar dig om detta och lär dig hur du, i praktiken, kan arbeta med asbest på ett säkert sätt.

Bygga hus i Stockholm – Anlita arkitekt eller välja färdigritat?

22 dec 2017

När det är dags att förverkliga drömmen om husbygget och den perfekta tomten är hittad är det dags att bestämma hur huset ska se ut. Man kan då antingen välja att anlita en arkitekt eller att välja ett hus från en byggfirma. För att klargöra rubriken något: ett färdigritat hus är så klart också arkitektritat, dock enligt en mall som ska passa för massproduktion av husdelarna, medan en arkitekt kan jobba med de faktiska tomtförhållandena och dessutom anpassa sig mer utifrån enskilda önskemål hos kunden. Ett färdigritat hus kan dock modifieras för att bättre passa in på platsen det byggs. Olika byggfirmor har olika lösningar på detta.

Snabbt med totalentreprenad

Ett färdigritat hus går snabbare att bygga eftersom delarna redan är förmonterade på en fabrik. När stommen reses handlar det därför oftast bara om en eller ett par dagar tills huset är uppbyggt och vädersäkrat. Därefter kommer förstås allt arbete inne i huset, som tar sin tid. Men totalt sett går det ändå betydligt snabbare att få ett färdigritat hus byggt.

När man beställer ett hus från en byggfirma ingår det vanligtvis i en totalentreprenad, som kanske började redan mad tomtvalet. Många byggfirmor erbjuder även tomter till försäljning, som man får köpa med villkoret att man väljer något av byggföretagets hus. Det finns många fördelar med att välja detta tillvägagångssätt, man vet ett tomten är besiktigad och klar och passar för husbygge. Byggföretaget har en rad hus som passar just på den aktuella tomten och man vet att det kommer att byggas av en van och erfaren firma som gjort det förut. För att hitta en bra byggfirma, klicka här.

Unika möjligheter

Dock är förstås valmöjligheterna begränsade när det kommer till husets utseende och stil. Väljer man att att anlita en arkitekt har man all möjlighet att få huset precis som man vill ha det utifrån plånbokens och tomtens förutsättningar. Ett hus i sten eller betong till exempel kräver oftast att man anlitar en arkitekt eftersom de flesta byggfirmors färdigritade hus är i trä.

När man kontaktar en arkitekt kan det vara bra att ha skissat på huset själv i något enkelt ritningsprogram, det finns flera gratisprogram på nätet. Arkitekten kan sedan hjälpa till att förverkliga skissen och omvandla den till en realistisk ritning utifrån era förutsättningar och behov.

Flera vägar

När väl arkitekten har ritningar klara kan man antingen låta denne fortsätta med entreprenaden och ta in en byggfirma eller enskilda hantverkare för att färdigställa huset. Man kan också låta en byggfirma ta över processen och färdigställa huset utifrån arkitektens ritningar. Du kan även själv välja att vara projektledare och samordna alla arbetsinsatser, dock får man vara beredd på at det kan ta upp en hel del av ens tid och frågan är om det är värt det.

Oavsett vilken entreprenadform man väljer måste det alltid finnas en oberoende kontrollansvarig som övervakar arbetet. Den kontrollansvarige tar fram en kontrollplan för husbygget och ser till att den följs, samt är med på slutbesiktningen.

Stora faror med elektricitet

19 dec 2017

Att man inte tänker på elektricitet mer än då något händer är naturligt. Kort sagt; de flesta av oss har egentligen ingen aning om vad som gäller och hur allting fungerar och det enda som påverkar ens vardag är då någon propp går, då en lampa på exempelvis diskmaskinen slutar fungera eller då något annat går sönder. Det är först då man börjar fundera kring elektricitet och hur sådan fungerar. Gott så, i de flesta fall behöver man inte veta mer än så och man kan vara trygg med att den bostad man äger har el som är korrekt dragen. Tyvärr så gäller inte detta alla och det är lite det vi ska titta lite närmare på här.

Vi ställer oss frågan: vet du vilken elektriker som dragit elen hemma hos dig? Förmodligen har du ingen aning och av den anledningen så kan det finnas ett värde i att faktiskt kontakta en elektriker som går igenom hur elen i ditt hem är dragen. Det vi menar här är att det finns lite för många hemmasnickrare i Sverige som hittat kreativa lösningar för elektricitet och att denna kreativitet må fungera för tillfället – men som kan innebära en livsfara i framtiden.

Först och främst här. Att dra el på egen hand är något som är olagligt och på det stora hela så kan vi säga att man alltid bör kontakta en behörig elektriker; även om det handlar om något som att installera golvvärme. Är du osäker så bör alltid en behörig elektriker kontaktas.

Har en behörig elektriker installerat dina spotlights?

Med detta sagt så tänkte vi kolla på ett specifikt område som visat sig vara extra populärt och som du ska fästa ditt fokus på; särskilt om du nyligen köpt din bostad. Ser man här till en specifik stad där renoveringar varit vanliga – Stockholm – så har många av dessa skett med en tanke om en maximerad vinst vid försäljning och där säkerheten fått stå åt sidan.

Vi kan här säga att du precis köpt ett hus i Stockholm och att den förre ägaren just genomfört en omfattande renovering. Huset är således i toppskick och du tar för givet att all renovering skett enligt konstens alla regler.

Ska du verkligen göra det och vilket är området där du ska vara extra uppmärksam på i ditt hus? Jo, i hallen finns det spotlight och här finns en stor chans att den förre ägaren installerat dessa utan hjälpen från en behörig elektriker. Har han gjort det så finns också en chans att han dragit en spotlight rakt igenom en träregel och att värmen i och med detta inte har någonstans att ta vägen. Risken för brand är här överhängande och det är ett problem som vi – tyvärr – kommer att få se mer av i framtiden.

Spotlights som installerats utan en behörig elektriker kan vara en potentiell dödsfälla och det här tycker vi att du ska kolla upp. Att kontakta en behörig elektriker medför ingen större kostnad; men det kan rädda ditt hus från en eldsvåda. En klar investering.

Läs mer om olika typer av elarbeten på http://www.elektrikerstockholm.nu/.

Här utbildar du dig till snickare i Täby

12 dec 2017

Det finns flera vägar att gå för att bli snickare. Man kan exempelvis vara lärling, läsa på Komvux eller gå kurs via Arbetsförmedlingen. De allra flesta får däremot sin utbildning genom gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram.

Bygg- och Anläggningsprogrammet – Praktiska Gymnasiet – Täby

Praktiska Gymnasiet i Täby är en gymnasieskola med fokus på de praktiska ämnena. De har stor del praktik och ger eleverna möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet. Just denna skola har inriktning mot Husbyggnad.

De presenterar sig med ”Praktiska Gymnasiet Täby ger dig de grundläggande kunskaperna för att arbeta på en byggarbetsplats”. Här utbildar du dig alltså om du vill bli snickare, murare eller annat hantverksyrke med fokus på husbyggnation.

Det som exempelvis ingår i utbildningen är planering, genomförande och uppföljning av olika byggnadsprojekt.

Husbyggnad

Runt om i Stockholm finns många gymnasieutbildningar med inriktningen Bygg- och anläggning. Däremot skiljer de sig något åt gällande vilken specialinriktning som erbjuds. I Täby är det Husbyggnad vilket gör att framförallt utbildning sker mot tre specifika yrken, snickare, murare och golvläggare.

Utbildningen är uppdelad i fyra sektioner. Det är Husbyggnadsprocessen, Husbyggnad 1, Husbyggnad 2 samt Husbyggnad 3 Ombyggnad.

Praktik med förhöjd ersättning

Inom utbildningen genomförs ett lärlingsprogram. Det betyder att en stor del är praktik och att man lär sig yrket på plats. Under denna tid går det till viss del att ansöka om förhöjd ersättning från CSN med 1000kr per månad.

Krav

För att kunna utbilda sig till snickare, murare eller liknande yrke hos Bygg- och anläggningsprogrammet i Täby krävs det att man har godkänt betyg i Svenska, (eller Svenska som andraspråk), Matematik samt Engelska. Utöver det måste personen ha godkänt i ytterligare fem ämnen. Det innebär alltså minst 8 godkända ämnen där basämnena ingår.

Är det många som ansöker om platserna kan betygen från högstadiet helt och hållet avgöra vilka som får platserna.

Ansökan sker via nationella gymnasieintagningen. Vid frågor kring ansökan eller val av program kan SYV-konsulent kontaktas, vilka jobbar på de flesta högstadieskolor.

Passar dig som…

De som har intresse av snickeri, måleri eller renoveringar överlag kan med fördel söka sig till detta gymnasieprogram. Man är även mycket tydlig med att utbildningen är yrkesförberedande. Med det menas att någon ytterligare utbildning inte krävs för att man ska vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta till skillnad mot studieförberedande gymnasieutbildningar där det oftast krävs en högskoleutbildning innan man börjar söka arbete.

Att bygga uteservering

7 dec 2017

Att kunna erbjuda mat och dryck utomhus är ett stort plus för en restaurangägare, inte minst i Sverige. Svenskar passar på att sitta ute när det går och som restaurangägare gäller det att kunna göra upplevelsen bekväm med bra bord och stolar, vindskydd och infravärme.

Tillstånd

För att få bygga en uteservering måste man först söka tillstånd hos polisen, i god tid innan den 1:a april då säsongen för uteserveringar börjar. I ansökan måste alla uppgifter om restaurangen, dig som ägare osv finnas med. Du måste även skicka med en ritning på hur du har tänkt dig uteserveringen, samt området du planerar att utnyttja utmärkt på en stadskarta.

När polisen har fått in din ansökan kollar de först med kommunen om de har några synpunkter vad  gäller framkomlighet, gatustädning och sådana saker. Har kommunen inget att invända bör du kunna ha dit tillstånd inom ett par månader från att du skickade in ansökan.

Vindskydd eller staket

Man måste tydligt kunna se var uteserveringen börjar och slutar, uteserveringen måste alltid avgränsas ordentligt. Till det krävs någon form av staket. De flesta uteserveringar använder sig av vindskydd i markistyg eller glas som avgränsare, vilket är en smart lösning. Men kan också använda sig av ett vanligt staket. Ett vindskydd gör dock att uteserveringen blir lite varmare på våren och hösten.

Ett vindskydd i tyg kan fås i många färger och dessutom med tryck, ett bra sätt att göra reklam för restaurangen. Många restaurangägare kombinerar ett lågt vindskydd i tyg med ett högre i glas på exempelvis kortsidorna, för att utöka skyddet mot blåst och samtidigt tillåta förbipasserande och gäster att se in och ut.

Bord och stolar

En uteservering måste vara anlagd direkt på trottoaren. Man får alltså inte bygga någon typ av golv eller trädäck. Dock kan undantag göras om trottoaren är mycket ojämn, men då måste du alltid kolla med kommunen först.

Bord och stolar ska alltså stå direkt på trottoaren och vara placerade så att det går att ta sig fram mellan dem med rullstol. Även entrén till  uteserveringen måste kunna passeras med rullstol.

Skärmtak eller parasoll

Att ha ett skärmtak över uteserveringen är bra om du vill att gästerna ska kunna sitta ute även vid regn, och dessutom kan de användas för att sätta upp infravärme. Ett tak kräver dock bygglov, så tänk på det i god tid. Ett alternativt skydd mot regn och sol är annars parasoller. Vill man ha infravärme utan tak finns det markstående gasol- eller elvärmare som kan placeras ut vid borden. Har man ett tak kan man också sätta upp belysning, något som verkligen höjer trivselfaktorn och gör det möjligt att ha öppet längre när kvällarna börjar bli mörkare.

Pynta slutligen med blommor och andra föremål, men var noga med att tänka på framkomligheten och brandsäkerheten. Vad som funkar och inte lär du dig under din första säsong och kan göra bättre till nästa år. En uteservering kan ta några år att fullända, men det viktigaste är att du kommer igång, så sök tillstånd redan nu! Läs här för mer och bra information

Hur fungerar en värmepump?

27 nov 2017

Bor du i Malmö med omnejd har du mycket att vinna på att installera en värmepump i ditt hus. Malmös och Skånes milda klimat innebär att till exempel luft- eller jordvärme är ett utmärkt alternativ till dyrare varianter som oljepanna eller direktel.

En värmepump kan användas för att skapa värme med hjälp av berggrunden, markjorden, närliggande sjövatten eller utomhusluften. Värmepumpen kan ses som en sorts förstärkare, men istället för ljud- eller radiosignaler förstärker värmepumpen den värme som plockas upp från nämnda källor. Detta görs genom ett sinnrikt system som med åren blivit alltmer förfinat och effektivt.

I Malmö med omnejd kan du som sagt dra stor fördel av en värmepump. Vi tar här en närmare titt på luftvärmepumpen och hur den fungerar.

Värmepumpens kretslopp

En värmepump är ett slutet system som plockar upp värme utifrån och mångdubblar den med hjälp av värmeväxlare och kompressorer. Värmepumpen tar upp värme med hjälp av en så kallad kollektorslinga, en lång slang i vilken cirkulerar en vätska (oftast glykol eller annan ickefrysande vätska) som tar upp värmen. Vid bergvärme till exempel går kollektorslingan ner till berggrunden via ett borrat hål, vid sjövärme läggs den ner på sjöbottnen.

 

När den uppvärmda upptagningsvätskan återkommer till värmepumpen kommer den i kontakt med kylkretsen, värmepumpens hjärta. I kylkretsen cirkulerar ett så kallat köldmedium, en iskall vätska som värms upp av värmen från kollektorslingan och förångas. När köldmediet antagit gasform förs det vidare till en kompressor som pressar ihop gasen och gör den ännu varmare. Den nu riktigt varma gasen fortsätter sedan till en kondensator, en värmeväxlare som överför värmen från köldmediet till värmesystemet i huset. När värmen överförs svalnar gasen av. När den sedan fortsätter kommer den till en expansionsventil som expanderar gasen och åter gör den kall, redo att hämta upp ny värme från kollektorslingan.

Vilken typ av naturvärme passar bäst i Malmö?

Överlag är Malmö och Skåne det område i Sverige som bäst lämpar sig för naturvärme. Klimatet är jämförelsevis milt och marken håller en relativt jämn temperatur.

Luftvärme

Genomsnittstemperaturen i Malmö ligger på drygt sex grader, vilket gör att luftvärme är ett utmärkt sätt att värma upp sitt hus här. Det finns tre typer av luftvärmepumpar; luft/luft, luft/vatten och frånluft.

Luft/luftvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och släpper sedan ut den uppvärmada luften i huset. En luft/luftvärmepump kan alltså inte värma upp element eller vatten och passar därför bäst som komplement till andra värmekällor.

Luft/vattenvärmepumpen överför värmeenergin till ett värmesystem baserat på vatten. Det kan värma upp element och ge dig golvvärme. Det kan också producera varmvatten. Kort sagt är det en totallösning för uppvärmning som passar mycket bra i Malmö.

Frånluftsvärmepumpen använder sig av den avsvalnade ventilationsluften som är på väg ut från huset. Till detta krävs alltså att huset redan är utrustat med ett frånluftsventilationssystem. En frånluftsvärmepump ska ses som ett komplement till andra uppvärmningsmetoder.

Bergvärme

Av alla de varianter av naturvärme som finns är dock bergvärme den form som lämpar sig minst för Malmö. Anledningen till detta är att Skåne helt enkelt vilar på för porös berggrund som gör att mindre energi kan utvinnas. För att komma ner till urberget måste man borra väldigt djupt, vilket gör att bergvärme i Malmö blir väldigt dyrt.

Jordvärme

För att utvinna jordvärme lägger man kollektorslingan en meter ner i marken. För detta krävs en stor tomt, eftersom kollektorslingan är lång och måste kunna läggas ut i en jämn höjd. Har man en stor tomt passar jordvärme utmärkt i Malmö med sitt milda klimat.

Sjövärme 

Bor man nära en sjö är sjövattenvärme idealiskt i Malmö och Skåne.

Läs mer om värmepumpar här

Måla om fasaden – att tänka på

23 nov 2017

Börjar fasaden se sliten ut på ditt hus? När färg börjar flaga och kanske spricka är det dags att måla om fasaden. Många hus i Stockholm har över hundra år på nacken och har målats om flera gånger redan, i andra områden från 70- och 80-talen kanske man har att göra med ett hus som aldrig målats om tidigare och är i dåligt skick.

Göra själv eller anlita målerifirma?

Den första frågan man bör ställa sig är naturligtvis om man är villig att göra jobbet själv eller om man ska anlita en målerifirma. I Stockholm finns många målerifirmor med stor kunskap och erfarenhet av olika typer av fasadmålning. Den stora fördelen med att anlita en målerifirma är ju att arbetet blir professionellt utfört och att du har garanti på det.

En annan sak professionella målare aldrig slarvar med är förarbetet, vilket är något som hemmafixarna brukar vara lite halvnoga med. Det är dock otroligt viktigt för resultatet att man gör ett grundligt förarbete med tvättning, skrapning och slipning av fasaden. Experter menar att arbetsfördelningen mellan förarbete och målning bör vara 80%-20%, vilket ger en fingervisning om hur viktigt det är med förarbete.

Målerifirma rekommenderas

Vi rekommenderar att du anlitar en målerifirma i Stockholm om du är ovan vid att måla eller om du anar att du kommer att ha svårt att hinna eller orka med ett ordentligt förarbete. Att först förbereda och sedan olja, grundmåla och täckmåla ett helt hus innebär väldigt mycket arbete. Dessutom kan ROT-avdraget göra att målarräkningen känns lite snällare mot plånboken.

Om huset tidigare är putsat eller målat med linolja eller slamfärg bör du kanske också överväga att anlita en målerifirma. Det är lite krångligare och ställer högre krav på den som målar än att måla om ett hus med akrylatfärg eller alkydoljefärg.

Här följer en kort beskrivning av de olika arbetsmomenten vid en ommålning av en fasad tidigare målad med akrylatfärg.

Tvätta och skrapa fasaden

Börja med att täcka över rabatter och annat som kan ta skada av kemikalierna i tvättmedlet. Borsta fasaden noga med fasadtvätt utspädd med lite vatten. Använd gärna en tvåhandsborste så blir arbetet lättar. För att komma högre upp på väggarna kan du först använda ett förlängningsskaft och sedan en stege. Skölj sedan av väggen med en vattenslang. Var noga med att inte stå för nära eller använda för högt tryck, då du kan riskera att vattnet tränger in i fasaden.

Sedan ska du skrapa bort gammal och löst sittande färg. Använd en stålskrapa och skrapa uppifrån och ner i långa jämna rörelser. Återigen används förlängningsskaft och stege för att komma åt högre upp.

Rugga sedan upp den färg som blir kvar med en stålborsta eller grovt slippapper för att få en yta som färgen fäster på.

Olja och måla

En mulen sommardag med runt 20ºC i luften är perfekt för målning. Det är viktigt att aldrig måla när det är för soligt eller för fuktigt.

Först ska alla utsatta ytor, som ändträn, grundoljas. Därefter grundmålas hela fasaden innan oljan trängt in, alltså medan den fortfarande är våt. Använd gärna en pensel som har samma bredd som väggarnas panelbredd, så går arbetet smidigare. Se till att ha en varierad uppsättning penslar så du kan byta efter behov. Ett fasadrollerset är också bra att ha.

När ytan är grundmålad är det bra att vänta några dagar, kanske till och med en vecka, innan du gör den slutliga strykningen. Kolla väderrapporten och försök vara flexibel.

När grundfärgen torkat in helt i fasaden stryker du med ny täckfärg.

Tillbyggnad på huset – anlita en arkitekt

19 nov 2017

I Stockholm med sin överhettade bostadsmarknad kan det vara svårt att bara flytta till ett större hus när familjen växer och behoven av fler rum blir allt akutare. Man vill gärna bo kvar i samma område där barnen rotat sig och har vänner, skola och dagis, men för att hitta ett nytt, större hus i kvarteret till ett pris man har råd med ska man ha en väldig tur.

Många väljer i stället att bygga ut sitt befintliga hus, vilket är ett smart sätt att få ett par extra rum. Tyvärr är många tillbyggnader ganska slarvigt planerade och genomförda utifrån husägarens skisser. Tillbyggnaderna tar inte hänsyn till husets utseende och karaktär och kan se ganska klumpiga ut.

Vill man göra en varsam tillbyggnad som tar hänsyn till huset och området bör man vända sig till en arkitekt. En arkitekt är inte en onödig och dyr lyxlösning som många tycks tro, utan en förutsättning för att en tillbyggnad på ett hus förskönar huset och höjer dess värde.

Hitta rätt arkitekt

Det finns många jämförelsesajter på nätet när man vill hitta en arkitekt. Du bör hitta en arkitekt som är van att jobba med privatpersoner och som har vana av småskaliga projekt som tillbyggnader. Ju mer lokalkännedom arkitekten har om området, desto bättre.

Boka in möten med några arkitekter och presentera din idé för tillbyggnaden så får du lätt en känsla för arkitekten när det gäller stil och kunskaper. Du kan även jämföra timarvoden och till slut välja en arkitekt som du tror kommer att passa för projektet.

Var detaljerad

När arkitekten ska rita på tillbyggnaden till huset är det bättre ju mer information du kan ge om hur du vill ha det. Visa gärna bilder, egna skisser och se till att arkitekten har så mycket information som möjligt om vilka ni är som bor i huset och vad ni har för behov. Var inte rädd för att ta i. Det är arkitektens jobb att ta era drömmar och sätta dem mot realiteter som husets stomme, fasader, bärande konstruktion osv. Arkitekten kan sin arkitekturhistoria, kan läsa på i detaljplaner för området och presentera en lösning som passar både er och huset.

Arkitekten tar sedan fram skisser som ni kan ha som utgång för vidare diskussion. När ni kommit överens om en bra lösning gör arkitekten detaljerade byggplaner som byggfirman kan följa.

Hitta rätt firma

Ju mer detaljerad du låter arkitekten bli, desto lättare blir det att få ett snabbt bygglov och att ta in offerter. Kontakta många byggfirmor. Priserna kan variera kraftigt, ta inte det billigaset men inte heller det dyraste. Även här kan arkitekten hjälpa till och bedöma offerterna och vilka som verkar rimligast gällande löften och priser.

För framtiden

Att anlita en arkitekt för en tillbyggnad är att ge både er själva och huset det ni förtjänar. Ni kan bo kvar, värdet på huset ökar och husets och områdets karaktär bevaras.

Prata med kommunen innan du funderar på att riva

15 nov 2017

Regler, avgifter och handläggningstider kan skilja sig väldigt mycket åt olika kommuner emellan. Ska du till exempel utföra en rivning i Stockholm finns en risk att handläggningstiderna är längre än i en kommun där det varken byggs eller rivs särskilt mycket. Ett rivningslov har en del gemensamt med bygglov och det är inte bara att börja med projektet. Bor du i ett detaljplanerat område behöver du riva på ett sätt som stämmer överens med kommunens planer.

Var ute i god tid

Som nämnt ovan kan handläggningstiderna variera en hel del. I vissa kommuner är det mindre strikt med när rivningslov krävs, men i andra krävs det alltid. Ett exempel på en sådan kommun är Stockholm, där du alltid måste rivningslov för rivning om den ska ske i ett planlagt område. Det är inget unikt i sig, men det här gäller också utanför planlagt område om det finns bestämmelser om det i områdesbestämmelserna. I Stockholm finns dessa bestämmelser påfallande ofta. Utanför planlagt område, och utan bestämmelser, ska du också göra en anmälan till Stockholms kommun.

De här reglerna är inte direkt unika, men det finns märkbara skillnader mellan olika kommuner. Innan du börjar med ditt projekt kan du börja med att titta på din kommuns hemsida. Ofta står det där vad du behöver göra, men om du inte förstår eller om du saknar information, brukar det gå bra att helt enkelt skicka ett mejl eller att plocka upp telefonen och ringa till dem.

Gör rätt med avfallet

Efter en rivning blir det av förklarliga skäl en hel del avfall som skall göras av med på rätt sätt. Ofta blir det flera ton som ska forslas iväg till lämplig sopstation. Beroende på vad det är för material ska det hanteras på ett särskilt sätt. Mycket går att återvinna på kommunens stationer, men inte allt.

Något annat som är viktigt att ha i åtanke när du ska utföra en rivning är att vissa delar av avfallet kan innehålla hälsovådliga material. Det kan till exempel vara frågan om asbest eller PCB, som ska hanteras med stor försiktighet.

Vad kostar det att ansöka om rivningslov?

Även det här är något som kan skilja sig ganska mycket åt mellan olika kommuner. I till exempel Stockholm är avgiften på 3 240 kronor för en- och tvåbostadshus. För kolonistugor är avgiften lägre och ligger på 1 080 kronor. Om du inte bor i Stockholm bör du enkelt kunna hitta informationen på din kommuns hemsida.

Vill du veta mer om det konkreta arbetet med rivning? Mer info finns här: http://www.rivningstockholm.nu/.

Tips inför badrumsrenoveringen

12 nov 2017

Dags för en badrumsrenovering? Oavsett var i landet man bor, om det så är i Solna, Jönköping eller Haparanda, är det bra med tips inför ett dylikt projekt. Har man noll erfarenhet av badrumsrenoveringar är tipsen i princip nödvändiga. Har man mycket erfarenhet kan man istället hitta nya saker att lära sig. Här kommer fem snabba tips som du kan applicera på din badrumsrenovering.

1.     Gör grundlig efterforskning på förhand

Innan du ens börjar planera det nya badrummet, kan du jämföra, inspireras och på andra sätt efterforska vad som faktiskt finns på marknaden. Därefter kan du skaffa dig en uppfattning om vad på marknaden som passar din personlighet och ditt hem bäst. Det är givetvis även viktigt att ha funktionerna i åtanke. Krävs till exempel två handfat? Ska ditt badrum ha både badkar och dusch? Eller bara en av dem? Besluten är många och det första steget – att faktiskt utforska det som finns på marknaden – är inget man bör slarva med. Bor man i ett tätbefolkat område, till exempel Solna, kan man lätt ta sig mellan många olika byggvaruhus för att spana in utbudet.

2.     Ta hjälp om du är osäker

Om du är osäker finns det gott om entreprenörer som kan hjälpa dig. Vanligt är att man talar med någon som kan inredning hos badrumsleverantören man planerar att använda sig mest av. Inte sällan gör de ett hembesök för att mäta och komma med förslag om vad som kan passa. Beroende på vad man önskar, kan man anlita entreprenörer som håller i hela projektet.

3.     Tidlöst är ofta bäst

En badrumsrenovering är dyrt och tids- och energikrävande. Således är det inte något man vill göra om alltför regelbundet. Den badrumsrenovering du gör bör hålla i många, många år framöver. När det gäller dylika projekt är det bäst att tänka tidlöst. Försök att till viss del ignorera vad som har trendigt just för tillfället, och välj det som står sig över tiden. Stilen kan istället varieras med enklare detaljer.

4.     Gör det personligt

Under en badrumsrenovering finns många möjligheter att sätta sin personliga prägel på rummet. Bor du till exempel i Solna kanske en snygg plansch med trycket ”Solna” och stadens skyline passar bra? Eller så kanske du tycker särskilt mycket om en viss färg och kan skapa ett genomgående färgtema med just den färgen? När det kommer till att göra ett badrum personligt finns inga rätt eller fel. Gå på magkänslan! Dock bör det här göras när själva grunden för badrummet är lagd. Tänk långsiktigt och gör badrummet personligt med till exempel textilier och detaljer på väggarna – inte med kakel eller annat som är svårt att förändra på senare.

← Äldre inlägg