Blogg

Sida 2

Risker med ombildning till bostadsrättsförening

14 okt 2018

En tydlig trend de senaste åren har varit att hyresfastigheter ombildas till bostadsrättsföreningar. Räntorna är sen länge låga, bostadspriserna stiger och många ser möjligheten att göra en vinst på att köpa loss sin lägenhet. Även om antalet som skär guld i den här typen av affärer är många så finns det risker att ta hänsyn till. Här kommer tre vanliga missar som man bör tänka på inför en ombildning till bostadsrätter i Stockholm.

De vanligaste missarna är bland annat:

  • Granska underhållsplanen

  • Bristfälligt underhåll

Granska underhållsplanen

När ett hyreshus har legat under en professionell fastighetsförvaltning så har det alltid upprättats en underhållsplan i någon form. Många gamla fastighetsägare i Stockholm följer fortfarande den gamla devisen att göra planer för många år framöver. För den som granskar underhållsplanen så finns möjlighet att undvika en hel del fallgropar. Om en fastighetsägare gärna avyttrar sin fastighet till de boende och dessutom till ett rabatterat kvadratmeterpris så finns det ofta en bakomliggande anledning.

Anledningar till avyttring

Anledningen kan vara att ägaren vill sälja för att pensionera sig och lämna fastighetsförvaltning bakom sig. Anledningen kan också vara att kommande årens underhållsarbete kommer kräva enorma investeringar. För den som inte är uppmärksam så kan man lätt hamna med svarte Petter i en riktigt dyrköpt affär. Om det står i underhållsplanen att nästa år så är det dags för stambyte tätt följt av tak- och fasadrenovering så kommer det rabatterade priser på lägenheterna att behöva räknas upp en hel del.

Bristfälligt underhåll

Även om det finns en plan för vad som ska renoveras och bytas ut varje år så finns det inga garantier för att allt har genomförts ordentligt. Om man köper loss sin lägenhet av någon som drivit sin fastighetsförvaltning med avsikten att sälja inom kort så finns risken att underhållet har misskötts. En stor grupp privatpersoner är trots allt en köpare som inte är van vid att investera i stora fastigheter.

Ombildning på Södermalm

Om du exempelvis bor i ett stort hyreshus på Södermalm i Stockholm och har möjligheten att vara med i en ombildning. Förekom risken genom att anlita någon som hjälper er att granska så att underhållsplanen är genomförd. Stora värden står på spel och många blir förblindade av möjligheten till avkastning genom att sälja lägenheten med vinst, då kan det vara svårt att räkna med att någon annan tar hand om granskningen.

Sammanfattningsvis

Om ni bor i en hyreslägenhet i en stor fastighet i Stockholm, där trenden att ombilda till bostadsrätter är tydlig, så kan frågan mycket väl dyka upp i erat område. Kom ihåg att undersöka så att er fastighetsförvaltning har skötts ordentligt genom åren och granska underhållsplanen för de närmsta åren. Det sista ni vill är att köpa en lägenhet för korvören för att sen behöva belåna er för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard. Det här är inget som brukar ske men se till att minimera alla risker som ni kan möta på vägen.

Det finns många frågor som man behöver fundera på inför en ombildning. Ett tips är att kontakta ett företag som är specialister på fastighetsförvaltning i Stockholm. 

Dra rör och ledningar korrekt

10 okt 2018

Då det kommer till enklare arbeten inom VVS så finns det ingenting som säger att du inte får göra det på egen hand. Som exempel på detta så kan du byta ut din gamla toalettstol, din blandare, byta dusch mot badkar (och vice versa) samt exempelvis förlänga dina mjuka kopparrör vid en renovering i badrummet.

Det är dock en skillnad på vad man får göra och vad man bör göra. Vi tycker att denna gräns är väldigt svår att balansera på och där man kan se att många hamnar på fel sida; något som kan komma att bli kostsamt i slutändan. Då det kommer till olika projekt som rör vatten eller VVS så anser vi att man - i de allra flesta fall - kommer att tjäna på att ta professionell hjälp.

Varför? Jo, för att du dels slipper oron över att någonting kan gå fel, att du dels får ett professionellt utfört jobb - som håller längre - och att du dels också kan påvisa detta vid en husförsäljning. Det senare är intressant.

Sälja hus i Malmö - vem skötte din VVS?

Dolda fel är ett problem som många nyblivna husägare stöter på. Problemet ligger i sakens natur; det har inte kunnat upptäckas vid en besiktning och det har inte på något sätt kunnat förväntats sett till bostadens ålder. Tyvärr är dolda fel ett luddigt begrepp som är svårt att leda i bevis.

Skulle du exempelvis köpa ett hus i Malmö där det efter något år kom fram en vattenskada i badrummet - trots att detta var nyrenoverat - så kan det bli svårt att få rätt mot säljaren: trots att det uppenbarligen är ett fel som kommer från en felaktig renovering. Om toalettstolen plötsligt börjar läcka och en vattenskada uppkommer - ska han betala eller är det du som står för notan. Glasklart på förhand, med svårt att bevisa i efterhand.

Tvister kring dolda fel är svårlösta och svårdefinierade. Därför bör A) en säljare alltid anlita professionella yrkesmän vid en renovering som sker i syfte att höja husets värde - oavsett om det rör VVS, vatten, elektricitet (definitivt - det är olagligt att dra el utan en behörig elektriker), en renovering i badrummet eller en köksrenovering. B) köparen bör alltid ställa frågor till både mäklare och säljare.

Även om man anlitat en besiktningsman så bör man ställa frågor. Vem drog vatten, vilket företag inom VVS i Malmö skötte installationen av bergvärmepumpen, vilken elektriker anlitades och så vidare. Frågor som direkt ger svar och dessa svar får gärna komma i skriftlig form för mer säkerhet i framtiden.

Ska du avstå köpet?

Om säljaren säger sig ha genomfört renoveringen på egen hand eller svarar lite vagt om att han anlitat “någon firma inom VVS i Malmö” men inte minns namnet då?

Vi tycker att det svaret ska få larmet att gå. Det låter väldigt suspekt. Är huset väldigt, väldigt intressant och där du verkligen vill köpa det så kan du på egen hand anlita en firma inom VVS som kontrollerar renovering och rördragningen.

Här bör du dock vara medveten om att en sådan kontroll inte ger hela bilden (då man exempelvis inte kan riva upp en badrumsvägg för att se vad som finns bakom). Den kan dock ge tydliga indikationer om skicket och definitivt mer kött på benen i ditt beslut. Det kan även ge dig förhandlingsutrymme och en chans att påverka köpeskillingen.

Fyra vägar till bättre rör

4 okt 2018

Rinner inte vattnet undan spröreciellt bra i avloppet? Eller är det svagt tryck i kranarna? Orsaken kan vara dåliga eller igensatta rör. Som privatperson går det att göra enklare åtgärder men önskar man en rejäl genomgång av rören är det specialiserade VVS-företag som ska anlitas. Fyra av de tjänster som kan passa är dessa:

Rörspolning

Rörspolning genomförs ofta när det är helt stopp i avloppet eller om det är delvis stopp och därmed ett för lågt flöde. Det som sker är att företaget spolar rören med högt tryck vilket därmed ”drar med sig” det som sitter i vägen. Därmed minskar det risken för att avlagringar ska uppstå, livslängden blir längre och risken för kommande stopp minskas. Detta är alltså både en förebyggande åtgärd samt en akut åtgärd.

Generellt genomförs rörspolning genom att man börjar arbetet i källaren och sedan succesivt jobbar sig uppåt. Orsaken är att det oftast är mest avlagringar längst ner.

Mekanisk rensning

Oftast räcker det med en rörspolning för att öppna upp dem från beläggningar och stopp. Men är det exempelvis avlagringar som sitter mycket hårt fast räcker inte en spolning. Då kan det behövas en mekanisk rensning. Detta kallas för fräsning vilket exempelvis kan ske med renskedjor.

Rörinspektion

Rörinspektion innebär inte primärt någon rensning (som de ovan nämnda åtgärderna). Det är däremot en inspektion av rören med kamera för att man ska kunna kartlägga vad som eventuellt behöver göras för att förlänga dess livslängd. En rörinspektion kan användas av rörmokare för att hitta stopp i avloppet men lika gärna av besiktningsmän som har i uppdrag att kartlägga rörens hållbarhet inför en försäljning av en bostad.

Att göra en rörinspektion är alltså första steget för en god planering för åtgärder. Det kan exempelvis vara att en rörinspektion visar på att en mekanisk rensning behöver göras. Det utförs även ofta inför en stamrust eller en relining. Detta kallas också för rörfilmning eftersom det är det som utförs. 

Relining

Relining, eller rörinfodring som det även kallas, innebär kortfattat att ett nytt plaströr monteras inne i det gamla och befintliga röret. Kanske håller det gamla på att få för mycket avlagringar eller gå sönder. Är det rör inom stammarna innebär det antingen ett mycket kostsamt stambyte – eller en relining. Om det går att göra relining eller inte beror på flera faktorer men om möjligheten finns sparas en stor summa pengar eftersom en betydligt mindre rivningsaktion behöver ske för att rören ska bli nya.

Här är ett företag som kan hjälpa dig att inspektera dina rör: rörinspektionstockholm.se

 

Golvslipning är ofta ett bättre alternativ

12 sep 2018

Golvet är den yta som tar mest stryk om man ser till bostaden insida. Det är naturligt - men tyvärr väldigt bortglömt. Du går på ditt golv dagligen, på golvet har du placerat tunga möbler, du drar in smuts, någon kanske går i med klackar eller en liten sten under skon, barnen leker och så vidare. Allt detta gör att repor, sprickor och andra skador uppkommer och att golvet således blir av allt sämre kvalitet. Detta tillsammans med att golvet ofta har en förmåga att se solkigare ut ju äldre det är. Ett gammalt golv kan se väldigt matt och livlöst ut, trots att man nyligen städat det.

Då är det väl dags att göra en investering och byta ut sitt golv? Ja, det är en möjlighet. Men, det bör man göra först efter att man sett över om ett annat alternativ är möjligt att göra. Ett alternativ i form av en golvslipning som dels sker till en bråkdel av priset och dels också - i många fall - ger ett bättre resultat.

Hitta rätt firma för golvslipning i Stockholm

De flesta golv går att slipa. Man brukar säga att ett massivt trägolv går att slipa ungefär tre gånger under sin livslängd. Golvslipning och livslängd hör för övrigt ihop också. Slipar du inte golvet så kommer det att få en kortare livslängd än den mansålder man brukar räkna med att trägolv ska ha. Därför så ska det alltså först och främst undersökas om ditt trägolv är möjligt att slipa. Det gör du lättast genom att anlita en firma inom golvslipning. Dessa brukar erbjuda fria hembesök för att kontrollera golvets skick och för att kunna räkna på en offert.

Offert, sa vi. Gällande golvslipning så tycker vi nämligen att man ska ta hjälp. Den går att genomföra en sådan på egen hand, men det blir sällan bra. Dels så handlar det om tunga maskiner och dels så handlar det om känsliga sådana. Ett vanlig misstag i samband med en golvslipning utförd av en lekman är att man tar för mycket och för ojämnt; det gör att själva syftet försvinner och att man i och med detta ändå kan tvingas till ett mer kostsamt golvbyte.

Ta hjälp, det är vår rekommendation. Men, ta inte hjälp av vem som helst. Tyvärr så skiljer det mycket i kvalitet mellan olika firmor inom golvslipning.

Referenser, F-skatt och anmärkningar

Som inom alla andra områden så är detta mer av ett storstadsproblem än någonting som gäller för mindre städer i Sverige. Ska du ha en golvslipning utförd i Stockholm så bör du vara lite mer vaksam än om du ska ha ett motsvarande jobb utfört i Kramfors.

Ta in så många offerter du orkar, kolla upp referenser, se att företaget är registrerat för F-skatt (du kan använda rot-avdraget, men det förutsätter denna skatt hos företaget du anlitar), kolla upp om det finns anmärkningar hos Kronofogden och så vidare. Ju mer tid du lägger ner på att undersöka ett företag - desto bättre effekt av din golvslipning kommer du att få.

Viktigast av det vi ovan nämnde? Definitivt referenser. Finns det många sådana så är det en tydlig indikation på kvalitet. Finns det inga referenser överhuvudtaget - ja, då bör du inta viss försiktighet.

Vårda din badtunna för att den ska få ett långt liv

12 sep 2018

Att ha en badtunna är en dröm för många. Det är något speciellt med att kunna sitta ute i värmen när det är minusgrader ute, eller att kunna umgås i vattnet under ljusa långa sommarkvällar. Om man inte har haft en badtunna förut bör man känna till att det innebär en del arbete. Du kommer givetvis inte att behöva ägna timmar åt den varje dag, men om den ska få ett långt liv behöver du se till den ett antal gånger om året.

Underlaget

När man köper en tunna är det viktigt att den ställs på rätt underlag. En del gör misstaget att ställa den på ett sätt där det inte kommer in luft under. Gör man det, kommer man med stor sannolikhet att få dras med både svamp och mögel. Se istället till att den står på ett underlag som inte gör att det är helt tätt. Det kan till exempel vara en grusbädd eller en trall. Givetvis skall underlaget också vara jämnt.

Olja

I Sverige generellt använder vi oss av ganska mjuka virken. Många badtunnor på marknaden idag är tillverkade utav gran, som är ganska poröst. När virket utsätts för gassande sol, fukt, minusgrader och regn under olika tider på året, finns en risk att sprickor bildas. Genom att olja in virket kommer din badtunna att hålla betydligt längre (och se vackrare ut) än om du inte gör det.

Så vilken typ av olja ska man egentligen välja? Linolja är ett klassiskt val, men standolja är också ett gott alternativ. Den sistnämnda är känd för sitt goda ytskydd.

Låt det inte bottenfrysa

Ett misstag som en del nya ägare av badtunnor gör är att låta vattnet bottenfrysa. Det är inga problem om det blir någon decimeter is, men när allt vatten fryser finns en risk att kaminen skadas. Med det sagt kan du normalt lämna vatten ganska länge i tunnan, så länge det finns ett lock. I 10 minusgrader kan du lämna vattnet i många dagar, så länge locket är väl påsatt.

Var försiktig med det här. De flesta återförsäljare erbjuder en garanti på sina tunnor. Det är dock inte troligt att garantin skulle täcka skador på tunna och kamin som orsakats av frysning.

Snabba tips

  • Använd inte klor för desinfektion. Det kan skada kanon och plastinsatsens ytskikt. Satsa istället på ett skonsammare material. Om du är osäker kan du fråga personalen i lämpligt varuhus. 

  • När du värmer uppå vattnet, elda med ved tills temperaturen når ca 40 grader. Ta sedan någonting att röra om med (förslagsvis en åra eller liknande) och sätt vattnet i cirkulation. 

  • Inoljning bör göras årligen. 

  • Elda aldrig i kaminen om det inte finns vatten i tunnan. Fyll alltid med vatten först.

 

Finns det miljövänlig VVS?

1 sep 2018

Frågan om miljövänlig politik, miljövänlig business och att leva ett miljövänligt liv har seglat upp som den viktigaste frågan menar nyhetsmedierna när det kommer till vad väljarna skattar som viktigt när man ska rösta i höstens val. Det är kanske inte så konstigt med tanke på den ovanligt heta och torra våren och sommaren som har varit. En och annan svensk har tagit av de många bränder som har drabbat landet, och flera andra länder. Det är inte bara Sverige som har drabbats av nästan osläckliga bränder, även Finland och Norge har drabbats, liksom USA, Australien och många andra länder. Kommer det inte någon nederbörd krävs det inte mycket för att en liten gnista ska orsaka omfattande bränder.

Större efterfrågan på miljövänliga alternativ

Av de orsakerna har miljön kommit upp bland folks medvetande mer än förut. Vi har börjat fråga oss vad som orsakar stora skador på miljön och vad som kan underlätta för att undvika kommande torra somrar. Av den anledningen ökar efterfrågan på alltfler miljövänliga produkter och tjänster. Därför tar vi upp vad man som konsument kan tänka på när man väljer hantverkare och hur man kan välja ett mer miljövänligt sätt att bygga och renovera.

Miljöcertifierat företag

En av de lättaste saker som man kan göra är att alltid välja ett företag som är miljöcertifierat. Det råder väldigt strikta regler för att få kalla sig miljöcertifierat. Det innebär att företaget måste underkasta sig krav om miljöåtervinning och miljövänliga inköp, ledarskap och organisation för att få kalla sig ett miljöcertifierat företag. Dessutom gör certifieringsorganisationen revisioner av deras arbete. Man kan alltså lita på att företaget gör miljövänliga val om det är miljöcertifierat.

Återvinn och återanvänd mera

Själv kan man välja att återvinna och återanvända mer material. Att agera miljövänligt är att dels tänka i andra banor och tänka om. Först efter det kan man handla på ett mer miljövänligt sätt. Å andra sidan kan man hålla sig up-to-date med nyheter inom det miljöväliga området. Det sker nämligen stora framgångar på området. Det kommer nya metoder som är miljövänliga och nya material som är mer miljvänliga. På så sätt kan man själv se till att handla och agera på ett mer miljövänligt sätt.

Ekonomiskt att vara miljövänlig

Det finns många fördelar med att bli alltmer miljövänlig; det kostar mindre när man väljer att återanvända, reparera och inte bara slänga sakerna för att köpa nytt. För den som är beredd att återanvända begagnat material i stället för att slänga och köpa nya saker vinner på det, miljön vinner på det, plånboken vinner på det. Alla vinner på det. Här kan du läsa mer om ett medvetet hantverksföretag som har rörmokare i Stockholm på: http://www.rörex.se.

Vet mer om Bas-P och Bas-U

27 aug 2018

Vad innebär egentligen begreppen Bas-P och Bas-U? Är du verksam inom byggbranschen är du sannolikt bekant med detta. På en byggarbetsplats finns höga säkerhetskrav och det krävs minutiös samordning för att minska riskerna som är förenade med att arbeta inom byggbranschen generellt. Som ett led i detta finns kurser till att bli Bas-P och Bas-U, som skall förbättra säkerheten på svenska byggarbetsplatser.  

Bas-P planerar

Som BAS-P är man främst verksam under planering och projektering. Det är byggherren som ansvarar för att utse någon som har den här positionen. I korthet innebär rollen att man granskar ritningar från projektörer och tittar på tekniska beskrivningar. Man tittar på dessa och planerar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som innebär att olika arbeten inte krockar eller skapar risker för varandra. 

I den här rollen har man ett stort ansvar. Det är av högsta vikt att en arbetsmiljöplan är upprättad innan det faktiska arbetet påbörjas och byggarbetsplatsen etableras. Ofta får man ansvaret överlåtit till sig av byggherren för projektet. En del av ansvaret innebär att man skall skicka in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, innan bygget påbörjas. 

Att se till att projekt planeras på ett riktigt sätt är ett led i branschens (och politikernas) arbete för ett säkrare arbetsliv inom byggsektorn. 

Bas-U jobbar praktiskt

Medan en bas-P i huvudsak sitter bakom skrivbordet, är bas-U ute på plats. Med det sagt sker visst skrivbordsarbete även för en bas-U. Bland annat hämtar man uppgifter kring berörda entreprenörers arbetsmetoder. Man skall också hålla koll på vilken utrustning som skall användas och hur den ska användas. Det här utvärderar man med beaktning till gällande arbetsmiljöregler. 

En bas-U får en arbetsmiljöplan av en bas-P och har i uppdrag att utveckla den med praktiska arbetsförhållanden i åtanke. En viktig del i arbetet är att sedan sprida informationen till samtliga på byggarbetsplatsen. Vidare skall planen uppdateras regelbundet i förhållande till hur processen utvecklas. Skulle en bas-U inte tillhandahålla en uppdaterad arbetsmiljöplan riskerar man att få betala en sanktionsavgift. 

Stort personligt ansvar

Den som tar på sig rollen som bas-p eller bas-u tar på sig ett stort ansvar. Om man av oaktsamhet (eller för den delen uppsåtligen) inte följer sina uppgifter kan ett åtal för arbetsmiljöbrott vänta. Vid fällande dom utdelas böter eller fängelsestraff till den åtalade. Det är dock inte ovanligt att talan väcks mot företaget som haft uppdraget, och då med böter som konsekvens. Böterna kan bli dryga – med allt från 5 000 kronor till högst tio miljoner. 

Så renoverar man fönster

10 aug 2018

Funderar du på att renovera fönster? Det är som bekant inte svårt om man bara vet hur man ska göra. Som du säkert är medveten om, är det mycket mer miljövänligt att renovera fönster, än att helt sonika köpa nya. Det kräver så mycket mer av energiåtgång att tillverka och fabricera nya fönster, än att återanvända det som redan finns. Om du alltså funderar på att reovera fönster, kommer här en arbetsbeskrivning.

1. Kontrollera och reparera skadat material

Först bör man kontrollera fönster noggrannt. Är de skadade? Behöver man byta ut något av glasen i fönster? Bör man ersätta med nytt och fräscht material? Hur ser järnbeslagen ut (om fönster är så pass gamla att de har sådana)? Här är det viktigt med underlaget, att vara noggrann och kontrollera fönstrens status. Om du är tveksam är det bättre du ersätter med nytt färscht material när du ändå tar ner fönster.

2. Skrapa bort all gammal färg

Här gäller det att ta bort all gammal färg. Ju bättre du gör detta, desto finare blir sedan de nymålade ytorna på fönstret. Ta även bort rostfärg och gammalt kitt. Det bör i vilket fall som helst alltid göras nytt kitt på gamla fönster.

3. Impregnera alla ytor

När all färg är borta är det viktigt att du impregnerar fönsterytorna med rätt sorts impregnering. Här ska de oljas in. Låt torka ordentligt och gör det så många gånger som du ser att du behöver göra det.

4. Måla om fönster

Måla dem först med rosskyddsfärg på beslagen. När den har torkat, grundmålar du dem. Till sist målar du dem i den färg som du har valt.

5. Täta fönster

Till sist bör du alltid lägga in nya fönsterlister och här måste du aboslut se till så att fönstren är riktigt täta. Var nogrann och var nogrann särskilt med fönstertätningen.

6. Installera spaltventiler

Det är viktit i alla hus att ha riktiga ventiler. För att fönstren inte ska bli ohälsosamma bör man alltid installera riktiga ventiler i samband med fönster. Här är det husägarens uppgift att välja ventiler, men spaltventiler i fönster, eller i närheten av fönstret är att föredra ifall inte huset har tillräckliga ventiler. 

Anlita en professionell hantverkare

Om du känner dig tveksam till att renovera fönster på egen hand, kan du alltid anlita en professionell hantverkare som gör detta viktiga arbete åt dig. Med Rot-avdraget får du ner priet på jobbet. Läs mer här om hanterkare som gör fönsterrenovering i Stockholm.

Att bygga ett skyddat boende

14 jul 2018

Om allt fungerade som det ska skulle det inte behövas byggas fler skyddade boenden åt personer som utsatt för våld i nära relationer. Ändå är behovet stort och över hela landet byggs nu skyddade boenden i en rasande fart. Varför är det så?

Anledningen är att skyddade boenden egentligen inte är en långsiktig lösning, utan mer är tänkt som en språngbräda till ett självständigt liv utan den som våldfört sig på en. Med stöd av personal ska den utsatta personen, kvinnan i de flesta fall, förmås att komma på fötter och bli självständig. Detta lyckas i många fall, men när kvinnan är redo att flytta finns det inga bostäder att få tag i.

Svårast i Stockholm

Detta är ett stort bekymmer för kommuner över hela landet, men kanske främst i storstäderna. I Stockholm är det ett extra stort problem, med den stora bostadsbrist som råder där. Samtidigt är det inte alltid lätt att hitta platser att bygga skyddade boenden på. Det finns många andra typer av boende som prioriteras av stat och kommun, och det råder som sagt ingen egentlig brist på boenden. Ett så kallat moment 22, där bostadsbristen gör att det blir svårt att få prioritet för att bygga skyddade boenden, samtidigt som den gör att de som bor på skyddat boende inte kommer ut på bostadsmarknaden.

Vad innebär ett skyddat boende?

Men det är som sagt mest ett problem för Stockholm. I övriga landet är problemen med bostadsbrist inte alls lika stor. Dock har kommunen ett ökat ansvar för att se till utsatta kvinnor erbjuds skyddat boende och därför byggs det nya boenden även i områden där det inte råder någon bostadsbrist. Ett skyddat boende är inte bara en plats att vara på, det är en bostad utrustad med extra skalskydd, bestående av enskilda lägenheter i anslutning till gemensamma lokaler, bemannade med vårdpersonal, psykologer och pedagoger. Många av de som kommer till ett skyddat boende har med sig barn, och det gäller för personalen på det skyddade boendet att se till att göra tillvaron så normal som möjligt både för den utsatta och medföljande barn. Detta görs genom undervisning, lekar, samtal, utflykter och andra aktiviteter.

Stora krav på säkerhet

Utmaningen i att bygga ett skyddat boende ligger i att skapa ett boende med ett bra skalskydd, som samtidigt inte märks. Med bra skalskydd menas att det ska vara svårt för obehöriga att ta sig in på boendet. Detta åstadkommer man med extra tjocka säkerhetsdörrar, kombinerade med gallergrindar. Okrossbara fönster är ett måste, alla försedda med lås. Kameraövervakning och larm kollade till polis och vaktbolag. Samtidigt ska dessa säkerhetsåtgärder vara diskreta, det ska inte synas tydligt att det är fråga om ett skyddat boende. Speciellt på en lite ort blir det alldeles för lätt för våldsverkaren att komma åt den skyddade kvinnan om det är uppenbart var de skyddade boenden som finns.

Det egna skyddet

Men hur bra skalskydd ett boende än har, så hjälper det inte ett dugg om det inte även finns ett säkerhetstänk hos den utsatta personen. Känslorna hos den som är utsatt för våld i en nära relation är komplicerade, och det är inte ovanligt att en kvinna själv i en svag stund avslöjar för sin exman var hon befinner sig. När hon väl gjort det kan hon inte bo kvar på boendet längre utan måste flytta. På grund av detta scenarion gäller det för personalen på ett skyddat boende att få kvinnan att hotet om våld på allvar och att försöka tänka på konsekvenserna av att röja sin vistelseort. Vikten av ett bra säkerhetstänk präntas in från början.

Att bygga ett säkert skyddat boende är alltså dels en fråga om bra byggteknik och säkerhetslösningar, dels om att bygga upp ett självförtroende och en självrespekt hos den utsatta kvinnan. En uppgift som såväl byggföretag som socialsekreterare och vårdpersonal måste samarbeta för att lyckas med.

Curbo Sverige är ett av de företag i Sverige som tillhandahåller skyddade boenden och stödboenden.

Lönar det sig att bygga hus med källare?

30 jun 2018

Det är många hus som numera byggs helt utan källare. Vad det beror på är svårt att svara på, på rak arm. Vi kan ju bara gissa oss till att det är kunderna som inte längre vill ha källare. Många tänker att en källare endast är en plats för fukten att sätta sig. För 100 år sedan var källaren det enda sättet att förvara stora mängder mat. Det var platsen för tvättstuga, dusch och förvaring. Idag kan man med fördel bygga källare med material som inte så lätt drabbas av fukt, om det skulle vara så att en kund önskar sig ett hus med källare. Här anser vi att bygga på höjden inte är någon dum idé, framför allt som man numera kan använda sig av källarmaterial som kan hålla fukten stången. Det som gäller för källarägaren är att dränera med jämna mellanrum.

Billigare bygga källare från början

Det är ju billigare om du bygger med en källare ända från början. Det som kan tillkomma är att arbetet med en källargrund kräver mer arbete med marken, än ett vanligt markarbete. Här rekommenderar vi en krypgrund för en källare som ger en bra stadga för källaren. Vill du vara säker på vad du ska välja är det bäst att ta kontakt med några olika företag som arbetar med schaktarbete. Du kommer troligen att få lite olika rekommendationer och priser på arbetet. 

Fördelar med en källare

Skaffar du ett hus med källare, finns det en del fördelar med att ha en källare. Det första är ju att en källare ger dig större boyta. En källare kan man ha till en hel del. Du kan alltid inreda en del av källaren för boyta. Du kan alltid förlägga allt som har med hushållets tvätt att göra i källren. Du kan bygga en bastu i källaren. Är du intresserad av vinsamling, är källare överlägset den bästa förvaringsplatsen. Med en källare får du utrymme för förvaring av mat, prylar, bilar, cyklar. Du kan alltid bygga en del av källare till ett garage. Kom ihåg att det kommer kosta extra om du bygger om en del av källaren till garage i efterhand. Bäst är att göra det från början.

Nackdelar med en källare

Den största nackdelen med att bygga ett hus med källare är att den kommer att kräva underhåll och att dy dränerar huset ungefär vart tionde år. Hur ofta du behvöer dränera, beror ju på vilket material som du väljer att bygga källaren med.

Ska du renovera i tvättstugan?

21 jun 2018

En gemensam dröm som många nya husägare har är att man äntligen ska få ta steget mot att få sköta sin tvätt utan att behöva ta hänsyn till andra. Har man bott i en lägenhet så har man också - i de flesta fall - sett medaljens baksida då det kommer till delade utrymmen.

Tvättstugan är en ständig källa till konflikt: granne A dubbelbokar alltid, granne B rengör aldrig efter sig, granne C tar aldrig bort luddet från filtret till torktumlaren och granne D vägrar konsekvent att använda den sopskyffel som finns. Vidare kan vi även nämna bråk där kläder försvinner, där någon slänger kläder då tvättiden gått ut och så vidare. Kort sagt: flyttar man till ett hus så slipper man ta hänsyn till allt som har med tvättider och grannar att göra.

Därmed inte sagt att man inte ska ta sin tvättstuga på allvar. Har du förmånen att få bestämma utseendet och inredningen i din tvättstuga - exempelvis vid en renovering eller vid en nybyggnation - så bör du ta den chansen och skapa ett utrymme som du dels trivs i, som dels är snyggt och som dels - framförallt - är funktionellt.

Planera tvättstugan - börja med ett industrigolv

Hur ska man då tänka. Det finns några nycklar och vi tycker att man, så att säga, ska börja där man står - med golvet. Vilket typ av golv ska man egentligen välja i en tvättstuga? Vi säger att ett industrigolv är en bra lösning och vi lutar oss mot följande punkter då vi argumenterar för just detta golv:

  • Funktionellt: Du kan tappa vad som helst på ett industrigolv - det kommer inte att ta skada. Även om du skulle spilla ut en flaska klorin på golvet så är det bara att städa upp det; ett industrigolv klarar av alla typer av starka ämnen och kemikalier. Det finns en anledning till varför man använder industrigolv i exempelvis laboratorium.
  • Lättstädat: Industrigolv är fogfria golv och har en yta som är slätare än ett vanligt golv. Många väljer klinkers till tvättstugan. Det är en snygg lösning, men om man ser till alla fogar - och alla smuts som fastnar i dessa - så är frågan hur länge ett sådant är snyggt? Ett industrigolv är kanske inte lika smäckert för ögat, men det är definitivt mer lättstädat.
  • Klarar tyngd: Kan man köra omkring med truckar inne på ett lager så klarar nog ett industrigolv av tyngden från din tvättmaskin och torktumlare också - utan problem. Tänk dock på att det finnas en golvbrunn och fuktspärrar.

Vad behöver du i din tvättstuga?

Golvfrågan är alltså - förhoppningsvis - löst. Det finns företag som lägger in industrigolv och det är bara att kontakta ett sådant för mer information. Här fokuserar vi istället på kommande steg i din planering av tvättstugan. Det finns en fråga som ger svar på nästan allt: vad behöver du? Du kommer väldigt långt med följande:

  • Tvättmaskin. Torktumlare. Plats för att stryka och vika tvätt. En djupare vattenho är också nödvändigt att ha.

Vidare kan vi peka på den rena logistiken i tvättstugan. Du vill ha en kollision mellan ren- och smutsig tvätt, du vill ha ytor för att exempelvis hänga upp tvätt och du vill definitivt ha god förvaring. Tänk logiskt: tvättmedel, sköljmedel och blekmedel i nära anslutning till tvättmaskinen. En bra arbetsbänk är ett måste. Likaså gäller kärl och korgar där smutskläderna kan läggas.

Inredning och belysning. Du kommer att spendera mycket tid i din tvättstuga. varför inte se till att trivas i den? Använd färger du trivs med och försök att tänka på samma sätt som du gör då du inreder “vanliga” rum. Belysningen är viktig. Dels ska du ha en tillfredsställande arbetsbelysning och dels ska en god allmänbelysning finnas. En viktig sak: ta alltid hjälp av en behörig elektriker då det kommer till installationer och dragning av el. Vill du ha spotlights i taket så måste dessa kopplas in av en elektriker.

Sju verktyg för geodetisk mätning

18 jun 2018

Inför ett byggprojekt väntar en hel del mätande. Det må inte vara den mest spännande delen av en byggnation, men det är mycket viktigt. För att inmätningar och utsättningar ska bli korrekta krävs goda mätinstrument som håller en viss kvalitet. Beroende exakt på vad man ska mäta (inmätning av stort område, höjdskillnader t.ex.) kommer ett särskilt mätverktyg att passa bättre än den ena. I den här texten kan du läsa om ett par vanliga instrument som används. 

GPS

En GPS har vissa uppenbara fördelar. En av dem är att det endast krävs en person för att arbeta med den. En annan är att det är relativt enkelt att få tag på en god GPS. För en professionell inmätning duger det dock inte med vad som helst. En vanligt hobby-GPS har alltför låg precision och mätnogrannhet. När proffs mäter med GPS har man en egen basstation för att förbättra precisionen. 

Ett problem med GPS:er är att de antar att havsytan är plan och jämn – men så är inte fallet. I realiteten buktar havsytan inåt och utåt på vissa platser. Det här gör att det är svårt att mäta höjd över havet med den här metoden. 

Totalstation

En totalstation kommer väl till hands när avstånd och vinklar ska mätas på ett större mätavstånd. Precis som med GPS:en kan det räcka med en person för att arbeta med den, men totalstationer finns även som tvåmansinstrument. En fördel med totalstationer är att de ger god precision i tre dimensioner (även höjd). 

Ett praktiskt tips är att placera stationen med så fri sikt som möjligt. Att behöva flytta runt den flera gånger är nämligen mer tidskrävande än vad man tror. 

Avvägningsinstrument

Till skillnad från totalstationer och GPS:er krävs det alltid två personer för att ett digitalt avvägningsinstrument ska kunna hanteras. En person måste hålla avvägningsstången lodrätt, medan den andra befinner sig vid det digitala instrumentet i sig. En stor fördel med det här är att samtlig data från mätningen lagras digitalt på praktiskt vis. Dessutom finns det längdmätningsfunktioner som har en felmarginal på knappa millimetern.

Men avvägningsinstrument behöver nödvändigtvis inte vara digitala. Det finns också manuella motsvarigheter, som då är främst till för att mäta den relativa höjden. Ett manuellt avvägningsinstrument lämpar sig exempelvis bra om man behöver mäta höjdskillnader mellan olika punkter på arbetsplatsen. En nackdel är att precisionen inte är riktigt lika god som hos den digitala motsvarigheten. 

Laserskanning

Laserskannrar används för lite mer komplexa mätarbeten. Till exempel kan man använda det för att mäta skulpturer, katedraler med utsmyckning och terrängmodeller. Laserskanners kan vara såväl flygbaserade som markbaserade. För den som vill göra en snabb inmätning av ett större område är en flygbaserad skanner mycket använder. En inmätning från ovan, på det här viset, är mycket tidseffektivt (men så kostar det också därefter). 

Kan man bygga en hiss själv?

11 jun 2018

Hissen har funnits sedan medeltiden och då användes den för på ett lättare sätt kunna förse högre etage med verktyg och material. Det handlar alltså om samma typ av principer som idag, men med skillnaden att vi numera använder hissen som ett enkelt sätt att både frakta oss själv och olika nödvändigheter både upp- och ner. Hissens utveckling har även den varit extremt stor och idag finns det exempel på hur en hiss kan färdas så snabbt som 65 km/h och med den farten avverka en sträcka på 18 meter per sekund. Den hissen finns i Shanghai.

Att vi bygger högre byggnader ha också ökat behovet av hissar. Mycket tyder därför på att Sverige och Stockholm - där man bygger allra mest - kommer att se mer av de, något mer utvecklade, hissmodellerna som finns i världens övriga länder. Sverige har i jämförelse med andra länder alltid haft en något restriktiv hållning till högre byggnader, men nu har det börjar ljusna lite i horisonten.

En logiskt följd av den enkla ekvationen att man kan bygga hur högt som helst, men vad gäller bredden på en byggnad så tar det stopp någonstans. Ett högre hus är därför att föredra då fler kan bo i ett sådant och att byggnationerna genom detta blir ekonomiskt försvarbara. Hissar kommer att fylla en stor funktion i framtidens Stockholm.

Kan du som villaägare bygga en egen hiss till din villa i Stockholm? Vi skulle avråda från detta. Därmed dock inte sagt att du inte kan investera i en hiss och få en sådan installerad. Det är dels något som ger högre komfort, dels något som det verkligen kan finnas ett behov för - ålder, handikapp och så vidare - och del så är det heller inte så dyrt som många verkar tro.

Fler väljer hissar till sina bostäder

Och; hissar är en väldigt snygg inredningsdetalj som gör att bostaden blir unik. Priset är naturligtvis en faktor att ta hänsyn till. Summan för hissar är naturligtvis varierande och något som beror på storlek, modell samt funktioner. Räkna dock med att priset för en hiss - installerad och besiktigad - inte kostar mer än vad det kostar att totalrenovera ett kök eller ett badrum.

Säkerhetsfrågan är det viktigaste. Investerar du i en hiss och har den i din villa i Stockholm så vill du inte att det ska ske några olyckor. De flesta har någon gång - om än för en kortare stund - upplevt skräcken då en hiss fastnat mellan två våningsplan. En klaustrofobisk känsla av hjälplöshet.

Befinner du dig ensam i din villa och ser att hissen stannar så är du alltså per automatik utlämnad till ditt eget öde? Nej, idag kan en hiss drivas av reservbatterier som kopplas in ifall strömmen bryts. Dessutom så finns det inkopplat nummer och en telefon till larmcentralen som går att ringa och där man efterd et samtalet direkt får assistans.

Service bör ske regelbundet och med en intervall om åtminstone en gång om året. Ett serviceavtal kan man ofta skriva med leverantören av hissar och det är något som varmt rekommenderas: genom ett sådant avtal får du dels en välfungerande hiss hela tiden och dels så minimerar du risken för att denna viktiga detalj ska falla i glömska.

Allt detta kan du få med en automation

5 jun 2018

När man bygger hus, är det så många fler funktioner man kan få med olika elsystem. Numera är det inte bara elektricitet till olika maskiner och hushållsapparater som man kan få med elinstallationer. Numera kan man få riktigt ”intelligenta” hus med till exempel hjälp av automationer i huset. Om du skulle vara orolig över att inte ha stängt av spisen, kaffekokaren eller locktången hemma, har du, om du har installerat ett reglersystem som du kan övervaka på distans, möjlighet att stänga av alla sådana funktioner som du kanske oroar dig över. Att glömma kaffekokaren på är lätt hänt, i synnerhet om man är lite stressad på morgonen. Då kan ett system med reglering på distans hjälpa dig.

Slippa nyckel

Om du har barn, kan det vara skönt att slippa ha en dörr med vanligt lås. En nyckel kan tappas hur lätt som helst, eller så kan man glömma att ta med sig nyckeln när man går hemifrån, alternativt glömmer att låsa dörren när du går hemifrån. Är det så, slipper du allt det bekymret med ett elektriskt lås. Det enda du behöver, då är att komma ihåg koden till dörren. En kod hem till dig kommer du att slå många gånger, vilket gör att du säkert inte kommer att glömma den, även om du kanske glömmer andra koder som du inte använder så ofta. 

Du kan släppa in hantverkare

Har du ett elektriskt dörrlås, har du möjlighet att släppa in hantverkare även när du inte är hemma. Då kan du hålla kontakten med dem över mobil och släppa in dem – förutsatt att du litar på hantverkarna. Har du annan övervakning hemma, är det lättare att se vad de tar för sig i ditt hus. Även kameror kan du reglera från din dator eller mobil, om du så skulle behöva.

Installera larm

Du kan även slå på och av larm i ditt hus, om du har låtit installera ett elektriskt låssystem i ditt hus. Går någon in slår larmet på och du får veta att någon försöker ta sig in i huset. Du kan ringa polisen eller låta larmet gå direkt till ett väktarbolag som ser till att ingen kan ta sig in obemärkt.

Slå på och av maskiner i huset

Om du skulle komma på att du visserligen fyllde på tvättmaskinen hemma, men glömde slå på den är det lätt att göra det, även om du skulle befinna dig på jobbet, på väg till eller från jobbet. Kommer du på att du ska ha gäster hemma, men glömde dammsuga, kan du slå på en automatisk dammsugare hemma och ser till att det inte är en massa skräp på golvet när gästerna komma. Samma sak kan du göra med en automatisk gräsklippare på sommaren.

Här hittar du ett el-företag

Bor du i Stockholm, eller i någon av förorterna Bromma, Täby eller Lidingö, har du nästan 1.500 olika elektriker och företag att välja på. Vad är viktigt då man ska välja en elektriker som kan hjälpa dig med automation, och andra installationer. Det du behöver är en behörig och utbildad elektriker. Det är det viktigaste. Sedan om du behöver någon elektriekr som kan bygga mer än bara dra sladdar bör du söka efter en elektriker med BAS-P och BAS-U certifikat. Sedan behöver du någon som ger dig en sansad offert och utmärkta referenser.

Populärt bygga egna altaner

28 maj 2018

Inför sommaren brukar det vara populärt att bygga sin egen altan. Är du den händiga typen kanske du föredrar att bygga den själv. Om inte, kan du alltid anlita en byggfirma som gör arbetet åt dig. I regel tar det inte mer än några dagar för en professionell hantverkare att bygga en vanlig altan.

Det kan eventuellt ta längre tid ifall altanen behöver stå på pålar. Då kan det ta eventuellt tre dagar då man måste gjuta plintar och vänta på att gjutningen blir klar innan man går vidare. I övrigt tar det inte särskilt lång tid att bygga en altan.

Byggmaterialet till en altan inte dyrt

En altan är inte särskilt dyr när det kommer till byggmaterial. Det är snarare arbetskostnaden som kostar. Gör du en altan med trallar, kan du få tag i relativt billigt byggmaterial på närmaste bygghandel. Räkna med cirka 5-600 kronor per kvadratmeter, medan arbetskostnaden kan du beräkna till cirka 2.000 kronor per kvadratmeter. Med ROT-avdraget kan du säkert få ner det till kanske hälften, beroende på hur mycket du har ansökt om ROT-avdrag innan du anlitar hantverkare för altanbygget.

Här tar vi upp några bra kriterier att hålla sig till när det kommer till val av byggfirmor. Eftersom det är arbetskostnaden som är den stora kostnaden kan det vara bra just därför att tänka ett varv till innan man anlitar någon. Så vad ska man tänka på när man väljer byggfirma? Här tar vi upp de viktigaste kriterierna.

Tänk på detta innan du bestämmer dig

1. Välj en byggfirma som har en egen ansvarsförsäkring. Skulle något hända, ska det inte gå på din egen hem- eller villaförsäkring. Det ska företaget själv ta ansvar inför.

2. Välj någon som har riktigt bra referenser. Det är stor skillnad på en noggrann hantverkare och på någon som fuskar. Du vill ju inte ha någon som inte har spikat i spikarna ordentligt på din altan, eller hur? Som med alla andra finns det bra och mindre bra hantverkare. Och med tiden märker kunderna vilka som är bra och vilka som inte är det. Så fråga om referenser. Har de inga alls, ja då bör du inte anlita dem.

3. Välj någon som inte finns hos Kronofogden. Finns de där, kan de mycket väl gå i konkurs i morgon och då måste du börja om med att leta efter en ny byggfirma att anlita för din altan.

4. Välj en byggfirma där du får tag i hantverkarna. Du vill ju kunna nå dem ifall det är något som du vill tala med dem om. Det kan ju vara så att de inte kan svara exakt när du ringer, men de bör ringa när de har tid till det. Annars kan du räkna med att du inte får tag i dem även när du har anlitat dem.

← Äldre inlägg