Blogg

Sida 2

Arbetsmiljön kan vara problematisk för elektiker

20 mar 2017

Stötar, fall från hög höjd, stress och dammiga miljöer är några av de arbetsmiljöproblem som an drabba en elektriker.

Att få ström genom kroppen är en av de vanligaste olyckorna som drabbar elektriker. Vilka skador som stötar leder till beror på ett flertal olika saker. Vilken väg genom kroppen har strömmen tagit, hur länge har strömmen befunnit sig i kroppen och vilken strömstyrka det handlar om. Hjärtstillestånd, kramper och andningssvårigheter är några av de vanligaste skador som man drabbas av när man fått ström genom kroppen. En första hjälpen-låda och en hjärtstartare bör alltid finnas tillgänglig, för olyckan kan drabba den bäste.

Fall en vanlig olycksorsak

Fall från höga höjder är en annan typ av olycka som är vanlig i byggbranschen, och elektriker är en av grupperna som drabbas oftast, på grund av alla elinstallationer som sker i takhöjd. Fall från stegar är särskilt vanligt för elektriker. Därför rekommenderar säkerhetsexperter att man istället för stegar använder bockar, ställningar eller liftar, dessa varianter har betydligt högre säkerhetsnivå. Använder man stege så bör man se till att den är hel och har glidskydd. En säkerhetssele är också ett måste, i varje fall på riktigt höga höjder.

Stress är som sagt ett annat vanligt arbetsmiljöproblem i elektrikerbranschen. Snabbhet och effektivitet premieras idag i den överhettade byggbranschen, och byggtiderna pressas. En stressad elektriker gör enklare fel, vilket lätt leder till olyckor. Se till att planera så att det finns rimlig tid att genomföra alla elinstallationer, ett bra sätt att undvika olycksfall för alla inblandade.

Damm kan vara ett problem

Smutsig, giftigt och skadligt damm är också något som riskerar att drabba elektriker, som ofta arbetar på dammiga byggarbetsplatser. Vad som gör att byggdamm kan vara farligt är höga koncentrationer av kvarts. Det bästa är att ta hand om dammet direkt när det uppstår, om det inte är omöjligt rekommenderas ansiktsskydd med filter.

Asbest är ett annat material som fortfarande kan dyka upp i luften på byggen, även om ämnet är förbjudet sedan länge. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de kan tränga ner i luftrören och ut i lungorna, där de kan orsaka stora skador och allvarliga sjukdomar. Asbest hittar man idag mest i äldre byggnader.

Vila upp mellan varven

Svåra arbetsställningar som är påfrestande för kroppen är ett annat vanligt arbetsmiljöproblem för elektriker. Detta beror på att el i de flesta fall dras långt ner på golvet eller högt upp i taket. Att göra elinstallationer med händerna högt ovanför huvudet kan leda till belastningsskador. Att sitta på huk längre stunder leder ofta till värk i axlar, armar och rugg. Det är viktigt för en elektriker att ta korta pauser och vila ordentligt under arbetet. Byte av arbetsuppgifter med kollegor är ett annat bra tips som minskar belastningen.

Vem är ansvarig för arbetsmiljön för elektriker och andra yrkesgrupper på ett bygge? Det är självklart arbetsgivaren som har huvudansvaret, i det ingår att följa säkerhetsföreskrifter och att larma om några fel i arbetsmiljön upptäcks.  Dessutom är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skillnad mellan Attefallshus och Friggebod

8 mar 2017

Du som bor i Stockholm har stor fördel av att kunna sätta upp en Friggebod eller ett Attefallshus intill ditt bostadshus. Grundregeln är att du generellt kan bygga dessa stugor och hus utan att ansöka om bygglov först. Men tyvärr gäller det inte riktigt alla. Du som bor i Stockholms stad kan inte räkna med att det självklart går, det beror på var du bor. Om ditt bostadshus ligger i ett område som räknas som riksintressant eller på annat sätt särskilt värdefullt måste du i alla fall göra en anmälan om att du vill bygga och sen vänta på ett startbesked, alltså ett godkännande om att du får bygga.

Så funkar det att bygga Friggebod

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus har du i regel rätt att bygga en Friggebod med högst 15 kvadratmeter. Den storleken syftar på bruttoarea. Din Friggebod ska inte vara högre än ditt bostadshus, friggeboden måste alltså passa in på tomten och får inte sticka upp över det befintliga husets taknock, alltså takets högsta del.

När du bygger en Friggebod finns flera avstånd att ta hänsyn till. Grannen ska inte behöva få ett extra litet hus strax intill sitt eget staket eller tomtgränsen. När du bygger måste du hålla 4,5 meters avstånd till grannarnas tomtgränser.

Att bygga en Friggebod ger automatiskt inte grönt ljus vid områden med strandskydd. Vill du ha en stuga på 15 kvadratmeter i strandskyddat område måste du ansöka om dispens - det är du skyldig att göra!

När du ska bygga en Friggebod lämnar du in en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun.

Så funkar det att bygga Attefallshus

Ett Attefallshus får vara högst 25 kvadratmeter, alltså betydligt större än Friggeboden. De flesta har rätt att bygga ett Attefallshus intill sitt eget bostadshus på mark som man själv äger. Men om du kan bygga, eller inte, beror på hur stor din tomt är.

Ett Attefallshus får precis som Friggeboden inte byggas närmare grannens tomt än 4,5 meter. Du måste också hålla samma avstånd till allmän mark. Ett Attefallshus får inte överstiga 4 meter i höjd, alltså husets taknock får inte vara högre upp än 4 meter från marken.

När du ska bygga ett Attefallshus lämnar du in en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun.

Läs mer om attefallshus här.

Sök grannarnas godkännande

Är din tomt formad så att du inte rymmer Friggeboden eller Attefallshuset inom de gränser som bygglovsbefrielsen anger? Du kanske vill ha ett soligare läge eller ett mer undanskymt läge för din Friggebod/ ditt Attefallshus och då hamnar du närmre än 4,5 meter till nästa tomtgräns. Då går det förstås att fråga grannar vad de tycker - kan de godkänna att du bygger närmare deras tomt?

Om dina grannar är generösa och går med på det ska de skriva under en situationsplan där åtgärden med din planerade byggnad är inritad. Planen ska skrivas under med deras signatur och vara daterad. Det här godkännandet lämnas sedan samtidigt som bygganmälan till kommunen (alltså inte ett bygglov utan anmälan om att du planerar att bygga). Du kan höra med din kommun vilka regler som gäller för Attefallshus.

Guide till byggbranschens olika föreningar, del 2

24 feb 2017

Här fortsätter vår genomgång av några av de stötakrsta branschorganisationerna inom bygg- och hantverksbranschen. Här berättar vi bland annat om några föreningar som samlar VVS-företag under samma paraply. 

VVS-företagen

VVS-företagen är en stor branschförening som samlar runt 1500 entreprenörer, stora som små, som sysslar med värme, vatten och sanitet. Det kan handla om allt från traditionella rörmokare till installatörer av värmepumpar och en hel del andra specialister inom VVS-området. Vill du veta mer inför en badrums- eller köksrenovering eller om du vill kolla upp en specifik företagare så kan det vara värt att vända sig till VVS-företagen. När det handlar om energi- och värmeförbrukning så kan det finnas en hel del pengar att tjäna om man får alla arbeten utförda på ett seriöst och kompetent sätt.

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet samlar främst företagare som erbjuder tjänster som handlar om kakel, plattsättning och andra relaterade hantverkaruppdrag. Medlemsföretagen jobbar mycket med våtrumsarbeten där det är extremt viktigt att man följer alla riktlinjer och regler. Därför tillhandahåller BKR många olika utbildningar och handböcker om hur dessa arbeten bör utföras. Vi rekommenderar att du alltid kontaktar Byggkeramikrådet innan du anlitar en hantverkare som ska renovera ditt badrum eller kök. De kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla firmor och på det sättet undvika kostsamma fuktskador.

Svensk våtrumskontroll

Letar du efter en duktig badrums- eller köksrenoverare som verkligen behärskar våtrumsarbeten? Då är Svensk våtrumskontroll ett branschföretag som kan vara bra att höra av sig till. Här samlas företag som utför hantverksuppdrag med inriktning på våtrumsarbeten. Svensk våtrumskontroll, som är en del av GV, företräder medlemsföretagen samt utbildar och certifierar hantverkare. Målet är att det ska utföras fler kompetenta våtrumsarbeten i Sverige. Hör av dig till denna organisation om du har frågor om våtrumsarbeten eller om du behöver information om ett specifikt företag inom branschen.

Plåtslagarnas riksförbund

Plåtslagarnas riksförbund organiserar företag och mindre firmor som sysslar läggning av plåttak och dessutom plåtslagare som utför andra typer av plåtarbeten. Även närliggande hantverkssektorer som ventilation och lättbyggnad kan vara med i denna organisation. Plåtslagarnas riksförbund är idag en del av bolaget Entreprenörföretagen. Plåtslagarnas riksförbund är det värt att kontakta om du är osäker på vilken tak- eller plåtslagarfirma du bör anlita.

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

Inga svårigheter att förstå inriktningen här. SSR är en organisation för företag som utför skorstensarbeten. Men här rums även andra hantverkare, inom exempelvis uppvärmningsekonomi och ventilation i största allmänhet. Sök gärna upp SSR om du letar efter en duktig skorstensfejare eller är i behov av en kompetent entreprenör i något av de närbesläktade områdena. Du kan säkert få goda råd på vägen.

Trädgårdsanläggarna i Sverige

Trädgårdsmästarnas största branschorganisation, men inom Trädgårdsanläggarna i Sverige www.staf.se finns även markföretag som sysslar med större trädgårds- och parkarbeten. Planering och ritning av trädgårdar, anläggning, grävning och plantering finns också representerat här, samt givetvis det traditionella trädgårdsarbetet md rensning av ogräs och annat. Om du har ett större anläggningsarbete av en park eller trädgård på gång så kan vi rekommendera en kontakt med TiS. De kan hjälpa dig på vägen när du letar efter en proffsig trädgårdsmästare eller anläggningsfirma.

Läs del 1 och del 3 i artiklserien om branschorganisationerna. 

Artkelserie: Guide till byggbranschens organisationer, del 1

10 feb 2017

Marknaden för hantverkare har exploderat i och med ROT-avdraget. Snickare, målare, VVS-entreprenörer, takläggare, plattsättare – hantverkarfirmorna har växt upp som svampar.

De flesta är givetvis kompetenta och seriösa, men det finns förstås också en hel del mindre seriösa aktörer som passar på att utnyttja en överhettad bransch. Hur ska man då kunna skilja en seriös hantverkarfirma från en okvalificerad? Referenser från tidigare kunder är förstås ett bra tips, men det kan också vara bra att ta kontakt med en branschorganisation för just det hantverkarskrå du tänker anlita. I dag är det flesta yrkesgrupper inom bygg- och hantverk samlade i olika branschorganisationer. I några artiklar presenterar vi på bygginstrukttioner någr av de viktigaste.

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är en stor branschförening för en bred variation av byggfirmor och specialiserade entreprenörer inom byggbranschen. SB är en paraplyorganisation för flera mindre branschföreningar som organiserar bland annat företag inom branscher som rivning och sanitet, murare och putsare, plattsättare med flera. När du ska ta in offerter från byggföretag kan det vara värt att kontrollera om de är medlemmar och har de rätta certifieringarna. På det sättet kommer det bli lättare för dig att hitta en kompetent och trygg utförare av ditt uppdrag.

Golvbranschen (GBR)

GBR är en organisation som organiserar golvläggare och hantverkare som sysslar med olika sorters golvarbeten. Ska du lägga ett golv, riva ett gammal eller renovera ditt gamla trägolv så kan du kolla upp golvföretagare genom GBR. De kan även svara på frågor och ge generell information om golvarbeten.

Målaremästarna

Målaremästarna samlar alla former av målarfirmor under ett branschparaply. Här finns alla typer av målerifirmor, från mindre företag som utför jobb inom målning, tapetsering och fasadmålning på privata boenden till stora entreprenörer som målar stora fastigheter och mer avancerade typer av målning, som exempelvis brandskyddsmålning. Målaremästarna är bra att kontakta om du vill kontrollera seriositeten hos ett visst företag. Kom dock ihåg att långt ifrån alla seriösa måleriföretag är medlemmar i Målerimästarna.

Måleriföretagarna

Måleriföretagarrna är en annan, mindre, branschorganisation som samlar måleriföretag runt om i hela Sverige. Detta förbund gick tidigare under namnet Sveriges Måleriföretagares Samorganisation. Tapetserare, indredningsmålare, våtrumsmålare, alla får plats under detta tal. Även måleriföretagarna kan vara värda att kontakta om du vill kontrollera behörigheten hos en målare. Men tänk på att det viktigaste att göra är att kolla upp målarens referenser.

Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen har medlemmar från både småfirmor och större företag som arbetar med fönster och andra former av glasarbete. Här ryms ett flertal grupper inom hantverkare: glasmästare, hantverkare med fönsterbyten som specialitet, eller personer inom byggbranschen som installerar takfönster eller utför inglasning av verandor och andra uterum. Kontakta GBF om du vill veta om en speciell glasfirma är ansluten och vilken kvalitetsstämpel det innebär.

Trä- och Möbelindustriförbundet

TMF organiserar entreprenörer, allt från mindre företag till koncerner inom flera branscher: snickeri, trähusbygge, renoveringar som görs med trämaterial, inredning och annat. Det är helt enkelt en bred branschorganisation företag inom trä och möbler. Här finns stora kunskaper och kontakter och om du vill kontrollera medlemskap och kunskap hos exempelvis den snickare du tänker anlita för att bygga din nya altan så kan det vara fördelaktigt att kontakta TMF.

Här kan du läsa del 2 och del 3 i artikelserien.

Framtidens markiser sköter sig själva

2 feb 2017

Glöm tröga band och gnissliga vevkonstruktioner. Framtidens markiser är redan lätt som en plätt att manövrera. Om du ens behöver manövrera dem - faktum är att många nya markiser sköter sig själva.

Har du redan i dag markiser som du vevar ut och in med metallvev? I så fall behöver du inte byta ut hela ditt markisset utan kan bara byta till motordriven kraft istället för den där veven.

De senaste åren har nämligen möjligheterna för villaägare som vill ha markiser blivit mycket bättre. Utbudet på marknaden är nu stort. Och en av de stora skillnaderna på senare år är att vi går mot ett mer och mer motordrivet liv på uteplatser och terrasser. Skönt för många i familjen. Vevar i all ära men ofta är de svåra för till exempel de som är något kortare i rocken och för barn och unga att nå veven och orda veva den.

Med den nya tekniken motoriseras markiserna alltså på marknaden så att du kan sköta dem med hjälp av en fjärrkontroll. Helt elstyrt. Varför inte gå hela vägen? Låt en smart lösning  på styrningen gå via din egen mobiltelefon eller barnens läsplatta. Då kan markisens läge justeras av alla i familjen som bara har ett ledigt pekfinger.

Med hjälp av den här tekniken blir det alltså enkelt att manövrera familjens markiser vid olika behov. Hela familjen kan njuta av markisens skyddande effekt och leva mer utomhus i både sol och behaglig skugga.

Motor ger hållbara markiser


En annan fördel med motordrivna markiser är att du eller någon annan i familjen inte kan råka göra fel. Den moderna tekniken är anpassad så att markisen får rätt sträckning, vilket i sig också skyddar själva markisen. Regnvatten rinner till exempel av på ett optimalt sätt när markisen är rätt sträckt med motorna hjälp.

Det bästa är förstås att låta markiserna skötas helt automatiskt. När det starka solljuset kommer viks markiserna självmant ut så att du inte ens behöver vara hemma för att det ska hända. På så sätt kan du känna dig lugn och trygg med att du alltid kommer hem till en svalt och behagligt hem även om du varit borta en dag med stark sol och hetta. Under dagen har markisens väv automatiskt fällts ut och skyddat fönsterna mot det skarpa solskenet.

På liknande sätt kan automatisk styrning av markiser också skydda mot väta. Genom att markisen självmant rullar ut kan du skydda dina utemöbler och dynor utan att själv behöva vara hemma. Skulle du sen vilja koppla ur den automatiska markisens funktion går det självklart. Koppla i och ur som du vill. Med sensorer och automatik får du mer uteliv och ett trevligare uteliv. Din terrass kommer bli mer värd för dig och andra i familjen.

Vill du få rådgivning kring motordrivna, automatiserade markiser? Kontakta www.markiserlinköping.nu

Att välja rätt värmepump

12 jan 2017

För att kunna välja rätt värmepump värmepumpartill din bostad krävs det att du har god kunskap om nuvarande värmesystem, om den totala ytan som ska värmas upp och vilken typ av temperaturer den ska klara av. En värmepump som ska installeras i Skåne behöver ofta inte samma kapacitet som en som ska installeras i Västerbotten.

Luft/luft eller luft/vatten

Det första du bör bestämma dig för är om du ska skaffa en luft/luft-värmepump eller en luft/vatten-värmepump. Den enkla förklaringen av dessa båda pumpar är att luft/luft sprider värme via luften och luft/vatten sprider värmen via ett vattenburet värmesystem. Om ett sådant finns installerat i bostaden kan det löna sig att välja en luft/vatten-pump annars rekommenderar vi att du väljer en luft/luftpump. Den är billigare att installera och fungerar i näst intill alla bostäder. Vilken kapacitet på pump du ska välja beror på ytan som ska uppvärmas. Kontakta din värmepumpsleverantör om du har funderingar över vilken kapacitet som passar ditt boende. För extra stora bostäder eller för hus med en planlösning som gör att det är långt avstånd mellan husets bägge ändar kan det vara bra att installera två luftvärmepumpar för att garantera att värmen når husets alla delar.

När du valt vilken typ av pump du vill ha är det dags att bestämma om du vill ha en modell som står på golvet eller en som sitter på väggen. Golvmodellen är något större och fästs på väggen som ett element med stöd mot golvet. En anledning till att välja en golvmodell kan vara att den är lättare att gömma då den inte sitter i ögonhöjd. Väggmodellen fästs på väggen nära taket och har därför fördelen av att lättare kunna sprida värmen runt bostaden. Dock är skillnaden i spridning negligerbar och valet är till syvende och sist ett estetiskt val.

Rening en annan viktig aspekt

En annan sak som kan vara bra att ta med i beräkningen när du väljer värmepump är om du vill att den ska klara av luftrening. Det finns idag en rad olika modeller på marknaden som såväl renar luften och tar bort dålig luft. Detta sker främst med olika typer av filter men det finns även värmepumpar som renar luften med hjälp av jonisering. En effektiv metod som till och med rår på mögelpartiklar. Om den dåliga luften dock bara finns i till exempel en källare eller liknande rekommenderar vi att du köper en separat luftrenare till det rummet och sedan använder en vanlig värmepump i resten av bostaden.

Ett annat mycket stabilt och ofta prisvärt alternativ är att skaffa en värmepump anpassad för bergvärme.