Skillnaden mellan Attefallshus och en friggebod

2014 så fick den populära friggeboden sällskap av en större byggnation med klara likheter. Den främst handlar om bygglovet och att man de facto kan resa båda dessa byggnationer utan ett sådant. Den andra beröringspunkten gäller namnen och hur dessa tillkommit. Både Friggeboden och det så kallade Attefallshuset är nämligen resultat av två olika bostadsministrars gärning. Birgit Friggebo och Stefan Attefall och båda dessa ville förenkla reglerna kring att bygga på sin egen tomt. Den första – friggeboden - var från början möjligt att bygga upp till tio kvadrat; men numera så gäller måtten om femton kvm och en maximal takhöjd på tre meter.

Attefallshuset däremot; det är ett betydligt större hus och för att förstå varför denna komplementsbyggnad såg dagens ljus så måste man se till bostadskrisen i Sverige och i synnerhet i de större svenska städerna.

En av tankarna var nämligen att genom en tillåtelse att bygga ett fristående hus med de maximala måtten om 25 kvm så skulle dessa – naturligtvis med vatten, el och avlopp indraget – kunna hyras ut och därmed lindra lite av det akuta behovet av bostäder. Här har planen inte fallit så väl ut – men man ska komma ihåg att huset enbart har två år på nacken och att det därmed är fullt möjligt att det sker en förändring. 

attefallshus
Attefallshus

Det vi tänkte göra här är att ställa upp dessa båda byggnationer och rada upp vilka typer av regler som gäller för respektive. Detta för att peka på både likheter och på skillnader. Låt oss börja med friggeboden.

Friggeboden – detta gäller:

 • Den måste byggas som ett komplement till en befintlig byggnad. Den byggnaden i sin tur – den måste man alltid söka bygglov för.
 • Tre meter i takhöjd är maximalt för en friggebod
 • Den totala byggytan får uppgå till 15 kvm – alla mått avser yttermåtten
 • 5 meter från din tomtgräns får du resa din friggebod. Skulle du komma närmare än då behöver du kontakta och få ett godkännande från dina grannar. Skulle dessa ställa sig motvilliga så kan du söka bygglov och ta det därifrån med allt vad det innebär.
 • Den måste vara fristående.
 • Vissa brandskyddsregler gäller om din friggebod är större än 10 kvm och är placerad närmare än fyra meter från ditt befintliga hus.
 • Strandskydd bör du ha koll på då det gäller en byggnation av en friggebod – här får du nämligen inte bygga närmare än 100 meter från vattnet.

Attefallshus – detta gäller:

 • Ett Attefallshus får byggas om hela 25 kvm och med en nockhöjd på fyra meter – något som möjliggör exempelvis ett sovloft.
 • Du får bygga ditt Attefallshus med kök, med badrum och med övrig året-runt-standard.
 • Ska du bygga ett Attefallshus så måste du först anmäla detta till kommunen.
 • 5 meter från tomtgränsen gäller även här och om närmare än så – tillstånd från grannen.
 • Huvudbyggnad måste finnas på tomten – även Attefallshuset räknas som ett rent komplementshus.
 • Bygglov? Generellt sett nej då det gäller ett attefallshus – men med visa undantag. Skulle ditt hus ligga i det som anses vara en värdefull miljö, om byggnaden är särskilt värdefull – miljömässigt, kulturhistoriskt, historiskt eller konstnärligt – så kan det krävas ett bygglov. Likaså om byggnaden ligger i närheten av exempelvis en flygplats, ett skjutfält eller i ett område där vår svenska försvarsmakt har intressen – exempelvis då ett övningsområde.

villaområde