Blogg

RSS

Skräddarsydda pallställ effektiviserar arbetet

26 Mar 2023

Behöver ni effektivisera arbetet och utöka ert lager? Satsa då på skräddarsydda pallställ som är helt anpassade efter era behov. Här är några användbara tips.

Med pallställ kan man förvara många pallar på en liten yta men framförallt effektivisera in- och utflödet av varor. I stort sätt alla typer av industrier har användning för pallställ i sin verksamhet. Från livsmedelsindustrin till klädindustrin och pappersindustrin. Men för att skapa ett så effektivt system som möjligt måste man skräddarsy pallställen.

Det betyder att oavsett om man har ett litet, stort, högt eller smalt lager kan man med hjälp av skräddarsydda pallställ få fart på in- och utflödet på ett bra och säkert sätt. Detta oavsett om det är ett manuellt eller automatiserat lager. För att få bästa möjliga system ska man ta hjälp av ett företag som skräddarsyr pallställ.

Olika typer av pallställ

Det finns två olika pallställ att välja mellan och vilket man ska ha beror på vilket varuflöde man har. Inom livsmedelsindustrin använder man sig oftast av ett system som heter FIFO. Det innebär att det gods som lastas först också används först. Då lastar man godset i ena änden av pallstället och tar ut det i den andra.

Det andra systemet heter FILO och fungerar tvärtom. Det vill säga att det gods som levereras först i stället används sist. Men detta system fungerar endast om man inte har varor med ett sista förbrukningsdatum. Vilket pallsystem man ska ha beror på vilken typ av tillverkning och gods man arbetar med.

Markarbete i Stockholm – ett grovjobb

21 Mar 2023

För att bygga ett hus krävs ett stabilt och plant underlag. Markarbete kan vara ett tungt arbete. Låt en firma som kan markarbete i Stockholm göra jobbet.

Att bygga hus på jungfrulig mark har flera fördelar. Tomten kan anläggas och planeras efter eget tycke och smak. Men en vacker tomt kan vara bedräglig. Jordlager kan vara lösa och kan behöva stabiliseras. Å andra sidan kan det finnas stenbumlingar på tomten som måste tas bort. Eller så gömmer sig några giftigheter under marken.

Familjen har blivit tilldelad en tomt strax utanför Stockholm. Den ligger i kanten av ett skogsområde och kvar på tomten finns några björkträd. Tyvärr måste björkarna fällas och dessutom måste deras rötter dras upp. Under ytan finns en fast berggrund, men tyvärr sticker några större stenar upp. De måste förmodligen spräckas och sprängas.

Markarbete i Stockholm kräver maskiner

Att göra tunga markarbeten är inget du har håg till. Ett sådant jobb kräver tunga maskiner och kunnande. Du har ingendera och dessutom ingen tid för sådant arbete. Bäst att engagera en firma som kan allt inom markarbete i Stockholm. Tillsammans med företaget planerar du hela jobbet.

Till att börja med ska tomten röjas från träd och sten. Firman gräver därefter grund och gjuter platta på mark för familjens hus. Det behöver dessutom grävas för el- och avloppsledningar till tomtgränsen. Och när huset väl är på plats, behöver garageuppfarten asfalteras. Sedan behöver det göras en del finlir med att anlägga gräsmatta och springbrunn. Firman tar hand om hela entreprenaden vad gäller markarbeten.

Geotekniker till undsättning

15 Mar 2023

Marken hade ägts av familjen i hundratals år. Nu ville man stycka av och sälja vissa delar som tomtmark. Men först behövdes hjälp av en kunnig geotekniker.

Familjen hade haft lantbruket i hundratals år och hade ingen tanke på att sluta med det. Men det fanns några tusen kvadratmeter i en hörna som man inte kunde odla på. Det var en hörna som hade en fantastisk utsikt och som många vänner, och även obekanta, brukade påtala att de gärna hade byggt fritidshus på.

Men eftersom det inte gick att odla där så var man osäker på ifall det gick att bygga hus på marken. Man ville inte stycka av och sälja mark som därefter visade sig besvärlig eller dyr att bebygga. Därför fick man tipset om att ta in en geotekniker. En yrkesperson som kunde ge besked på hur det såg ut under markytan.

Klartecken från geotekniker

Det var med förhoppning som man inväntade dagen när man skulle få besök av experter på geoteknik. För nu hade tanken om att sälja tomter grott och man hade även släkt som gärna skulle vilja bygga ett hus där. Därför välkomnade man en geotekniker med öppna armar och ett stort leende.

När resultatet kom så blev det firande och glada tillrop. För det visade sig att det förvisso fanns en del under markytan, men inget som på något sätt skulle göra byggnationer omöjliga, eller ens väldigt dyra. Nu var det bara att gå vidare med projektet utan någon som helst oro.

Mögelsanering i Stockholm – ett nödvändigt ont

13 Mar 2023

Att vistas i en bostad med mögelsporer är hälsofarligt och kan ge upphov till oreparabla skador. Kontakta en firma som utför mögelsanering i Stockholm.

Att upptäcka att det hus du bor i har angripits av mögel, kan ge panikkänslor. Inte sällan smyger sig mögellukten på successivt och långsamt. Det kan till och med hända att en granne eller en besökare märker lukten innan du själv gör det. Än mer pinsamt blir det om du gått omkring och haft mögellukt i dina kläder.

Familjen har köpt ett äldre hus i utkanten av Stockholm. Den tidigare ägaren har på ytan gjort flera renoveringsarbeten. Några rum hade blivit tapetserade och målats om. Hela huset luktade gott och fräscht när ni flyttade in. Tyvärr har du inte låtit göra en besiktning mot dolda fel.

Mögelsanering i Stockholm med hjälp av högt pH-värde

Inte lönt att sörja över saker som inte har gjorts. I stället tar du kontakt med en firma som har expertis inom mögelsanering. Firman tillämpar också en unik metod för sanering. Första steget är dock att ta reda på var mögelsporerna finns. Inte oväntat finns de i källaren, där det dessutom finns ett våtrum med dusch. Nymålat så klart!

Det mögelangripna området sprutas med ett specialutvecklat medel. Det är ett välkänt faktum att mögel inte trivs i en basisk miljö. Efter besprutning kommer väggen, golvet eller balkar att ha ett pH-värde över 10 och därmed kommer möglet att försvinna. Efter sanering besiktigas området med en UV-lampa för att säkerställa att inga mögelsporer finns kvar.

Läs mer om mögelsanering i Stockholm här: https://www.mögelsaneringstockholm.nu

Stålhallar till lagring i Stockholm

12 Mar 2023

Nu skulle Stockholm få sitt högsta bostadshus. Det var en spännande byggnation som dessutom krävde flera stora stålhallar, för att lagra byggmaterial i.

När företaget hade fått uppdraget att utföra bygglogistiken för det högsta bostadshuset i Stockholm så hade man firat stort. Det var verkligen en fjäder i hatten och något som man bara hade kunnat drömma om. Det var med stor iver som man drog igång planeringen gällande lagring och intransporter av det material som huset skulle byggas av.

För det var en stor utmaning att bygga ett hus på en plats där det inte fanns mer utrymme än vad själva huset tog upp. Där fanns inga ytor för varken yttre lagring eller inre, så man fick direkt börja leta upp en plats utanför området. En plats där man kunde ta emot material och lagra den i stålhallar, tills den behövdes på byggplatsen.

Inredning till stålhallar i Stockholm

Det tog inte lång tid innan man hade hittat en plats som man kunde hyra till projektet. Och därefter letade man snabbt upp passande stålhallar i Stockholm, som skulle användas till lagringen. Stabila och lagom stora stålhallar som dessutom var lätta att nyttja med truckar.

Nu skulle man bara inreda stålhallarna på bästa sätt. En inredning som möjliggjorde att man kunde ta hand om såväl skrymmande gods som vanligare pallar. Och att man även kunde hålla koll på vad som fanns var och när visst material hade anlänt till lagret. Man valde även att hålla hallarna varma med hjälp av värmefläktar.

Stängsel utgör det skydd du behöver

10 Mar 2023

Älskar man någonting så ska man också skydda det till varje pris. Det kan nog många hålla med om. Och ibland skyddas man allra bäst av ett rejält stängsel.

Den klassiska Gävlebocken sattes för första gången upp 1966 och återkommer plikttroget år efter år. Detta trots mängder med försök att bränna ned kulturmärket, vilket i många fall dessvärre också har lyckats. Det tog 53 år innan den fick stå obränd två år i rad. Sorgligt nog för alla gävlebor som älskar att se den stolta bocken resas jul efter jul.

Att det finns så många klåfingriga pyromaner i Gävle har naturligtvis inte gått staden obemärkt förbi. Därför har man också från och till infört olika åtgärder för att förhindra att någon ska kunna sätta eld på bocken i fråga. Vad man kan tycka att staden borde prioriterat är dock ett ordentligt stängsel runt den älskvärda bocken.

Stängsel skulle säkra bockens framtid

Ett bra stängsel i Gävle skulle kunna göra stor skillnad för bockens framtid. Ett högt staket som inte tillåter någon att ta sig fram till halmdjuret vore helt avgörande för dess chanser att inte brännas ned. Det är någonting som Gävle stad borde ta i beaktande och fundera ett extra varv kring.

Det går dock att invända med att ett stort ogenomträngligt stängsel möjligtvis också skulle gå ut över själva upplevelsen. Att det kanske inte ens skulle gå att få se bocken lika bra om den är inhägnad å det yttersta. Men det man älskar skyddar man. Är det inte så?

Uppdrag inom VVS i Stockholm

9 Mar 2023

Det som kallas för VVS kanske ses som endast rörmokeri. Men i Stockholm kan personal inom området hamna på en hel del olika slags uppdrag under veckan.

När man talar om VVS tror de flesta att man talar om rörmokare som drar ledningar och avloppsrör samt ansluter detta inuti en fastighet. Men förkortningen VVS betyder värme, vatten och sanitet. Det innebär att personal inom VVS också har värme på sin jobblista och att det är betydligt mer än bara enkla byten av kranar som personalen arbetar med.

Som VVS-tekniker kan man alltså hamna på uppdrag inom värme också. Och där kan det vara en av alla typer av värmepannor som ska få sin tillförsel och anslutas. Eller så kan det vara vattenburen värme i golvvärme eller radiatorer som man ska ansluta och få igång.

Så fungerar VVS i Stockholm

På ett VVS-företag i Stockholm är det ändå många uppdrag som handlar om vatten och avlopp. Men då är det även mer avancerade åtgärder som man kan ta på sig. Som att göra en relining av slitna avloppsrör eller att laga avloppsrör som gått sönder. Det kan bero på att man grävt av röret eller att grova trädgrenar har skadat ett avloppsrör på ett ställe.

Inom VVS är det många som försöker sig på att göra vissa åtgärder själva. Och det brukar sägas att man ska kunna en hel del för att ha eget hus. Men tyvärr kan det ibland vara till mer skada än nytta. För det kan krävas en VVS-tekniker för försäkringens skull.

En entresol gav flera fördelar

9 Mar 2023

En entresol är en smart lösning för att skapa mer plats, till exempel för ett däckhotell. Men en sådan kan också ge andra positiva effekter, såsom ljuddämpning.

På Mickes Bil & Däck var det aldrig brist på jobb och det var högt i tak – både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. De som jobbade där pratade om högt och lågt, både med varandra och med kunderna. Det som kunde vara ett problem var att allt prat och alla andra ljud, som oundvikligen blev i samband med arbetet, förstärktes när det ekade mot väggar och tak.

Micke hade funderat på att sätta in ljuddämpande paneler i taket, men det kostade ju pengar och hade aldrig blivit av. Nu satt han istället och tänkte på en annan sak – en sak som skulle kunna ge ökade intäkter istället. Han skulle vilja ha mer utrymme för deras däckhotell. Detta eftersom de i nuläget var tvungna att säga nej till folk som ville ha däckförvaring.

Entresol för däckförvaring

De borde ju faktiskt kunna utnyttja den stora takhöjden för att få till mer plats för däckförvaring. Han bestämde sig därför för att ringa en firma där de var specialister på entresol. Det bestämdes att en kille från firman skulle komma ut och ta en titt på lokalen.

Väl på plats konstaterade killen att förutsättningarna var perfekta för en entresol. De skulle också kunna fixa en liten hiss som kunde användas för att hissa däcken upp och ned. Det hela skulle dessutom fungera som en ljuddämpare – tack vare gummit i däcken. Två flugor i en (dämpad) smäll!

En golvslipning kan skapa bättre stämning i husen i Täby

5 Mar 2023

Det finns mycket som kan misshandla ditt trägolv i Täby. Du kan antingen förbjuda allt det från att vistas i ditt hem eller så kan du göra en golvslipning.

Trägolv är inte bara vackra, utan också mycket sköna att gå på, barfota eller i strumplästen. De är svala på sommaren och varma på vintern. Dessvärre finns det några individer och företeelser som inte är helt kompatibla med trägolv, till exempel:

  • Katter med klor
  • Hundar, också med klor
  • Barn med leksaker
  • Människor med smala klackar

Allt detta har en tendens att göra olika sorters repor i ett trägolv. Det är mycket troligt att du själv har märkt av det. Du kan då antingen välja att avskaffa allt i listan, vilket nog skulle göra ditt liv bra mycket tristare, eller att låta göra en golvslipning.

Med en golvslipning kan alla få vistas inomhus igen

En golvslipning är lätt att hitta i städer som Täby, där det ju också finns gott om katter och hundar och barn och klackskor. Det skulle vara tråkigt att förbjuda alla dessa från att vistas inomhus i Täby, så en golvslipning är helt klart att föredra. Alla blir lite gladare så.

När du har slipat golvet kan du välja att göra en ytbehandling som tål de hårda tagen som ett vanligt golv i ett hem utsätts för. Det blir som en nylagd skridskobana för alla katter och hundar att slira runt på, barnen att riva på och folk att dansa på. Fortsätt till denna sida för att läsa mer om golvslipning: golvslipningtäby.net

Nödvändigt med trapphusrenovering

1 Mar 2023

Det är vanligt att potentiella hyresgäster tackar nej till en lägenhet då första intrycket inte är det bästa. Att göra en trapphusrenovering kan ändra på det.

Kerstin var den i bostadsrättsföreningen som visade lägenheter då ägaren inte hade möjlighet att göra detta. De som bodde i huset hade lagt ner mycket på lägenheterna som var fina och föreningen hade gått in och hjälpt där renoveringen gällde alla. Det var dock uppenbart att den slitna trappuppgången hindrade nya från att flytta in.

Det innebar även att lägenheterna sjunkit i värde, de var alla i föreningen eniga om. Så nu var det på hög tid att göra någonting åt det. De hade tidigare tagit hjälp av ett företag som de tyckte om och ringde dem nu också. Fördelarna var först och främst att de var duktiga och att de hade bred kunskap.

Trapphusrenovering skapar värdeökning

Företaget de ringde kunde göra trapphusrenovering med totalentreprenad. Det vill säga, de kunde fixa själva trappan, målning och annat som behövde göras. Något som var mycket smidigt för föreningen. När de beslutat sig för hur de ville ha trappuppgången kontaktade Kerstin företaget som lyckligtvis hade möjlighet att komma till dem.

Det krävdes egentligen inga stora saker men förvandlingen var fullständig. Trapphuset var målat i vitt och mintgrönt vilket fick den att se ljus och fräsch ut. När Kerstin en vecka efter trapphusrenoveringar visade en lägenhet blev hon förvånad över hur positiva och intresserade alla var. Det skulle bli intressant och se hur mycket de budar. Hon var övertygad om att det skulle vara skillnad.

Hitta din målare i Södermanland

27 Feb 2023

Vill du måla om hela husfasaden eller bara få lite ny färg på staketet? En målare i Södermanland kan komma och ombesörja detta snabbt och effektivt för dig.

Det är rentav smart att anlita fackfolk för att göra sådant som är lite jobbigt och tidsödande. Till exempel är det gott om målare i Södermanland, och de har vana vid alla sorters färg, material och underlag. De har metoder för hur jobbet ska göras på bästa sätt.

Söker du en målare i Nyköping är det bara att kontakta en firma som verkar intressant. Då slipper du offra din semester på att måla och dessutom kan du utnyttja ROT-avdraget för hantverkarens tjänster. Målare kan också få kvantitetsrabatter på färginköp.

Målare är alltid på plats

När du har avtalat en tid med målaren blir jobbet gjort. Målerifirman har ofta personal som kan rycka in vid behov, så de passar på att måla ditt hus just de där soliga dagarna då färgen torkar som bäst. Du betalar för en verkligt proffsig tjänst och resultatet blir snyggt.

Själv kanske du måste planera in semesterdagar i god tid, och då kanske det regnar när du tänker göra något hemma, eller du inte är så pigg just den dagen. Det är alltid en större ansträngning att göra stora arbeten när man är amatör eller privatperson. Därför är det bra att anlita fackmän när något större arbete bara måste bli klart. Som genom rent trolleri blir huset och staketet i toppskick och du slipper allt besvär.

Bra golvslipning i Sollentuna

26 Feb 2023

Anlita proffs när du vill ha en golvslipning i Sollentuna. Då blir det snyggt och du slipper undan allt besvär. Dessutom blir det jämnt och rakt med en gång.

Alla gillar inte att fixa och renovera. Det kan vara skönt att få hjälp hemma med olika tjänster som yrkesmän är duktiga på. Även om du skulle vilja renovera själv, är det bäst att beställa en golvslipning i Sollentuna, helt enkelt för att få ett lyckat resultat. Det kommer du att trivas med.

Slipmaskiner ska föras jämnt över golvet och det är lätt att man slipar lite för mycket någonstans. Särskilt hörnen är lite kluriga att slipa, så riskera inte ditt golv i onödan. Folk som jobbar professionellt med golvslipning gör det rätt från början, och dessutom har de med sig allt som behövs. Det är enklast att anlita dem.

Golvslipning utan damm

Moderna slipmaskiner samlar in dammet direkt och det gör att arbetet blir renare och du slipper så mycket skräp. När golvslipningen är klar behöver du inte tänka på varken maskiner eller material. Du kan välja en fin ytfinish på golvet och sedan är jobbet klart.

Du vistas ju en hel del i ditt hem, och då är det trevligt med ett snyggt golv. Utnyttjar du ditt ROT-avdrag slipper du betala hela arbetskostnaden, så det kan vara en bra affär. Det är roligt att upptäcka att möbler och mattor helt plötsligt ser så mycket bättre ut när golvet är nyslipat. Det är kanske hög tid att beställa en golvslipning i Sollentuna.

← Äldre inlägg