Bygginstruktioner är det första steget

Hur bygger man, vad är möjligt att göra och vad får man göra? Oavsett om det gäller ett helt nytt hus, en ny altan, balkonginglasningar eller något annat, mindre projekt så gäller det att man har full koll innan man sätter igång med arbetet.

Det första steget man som hemmasnickrare måste ta är att tänka ut en eventuell lösning för att täcka sina behov; något som sällan tar så mycket tid. Man vet att man kanske är i behov av ett extra utrymme, man funderar på hur man ska kunna skaffa sig det och därefter så är man, så att säga, igång. 

Men, det är inte att likhetsställa med att det är möjligt. Skillnaden mellan en lekman och ett riktigt proffs är att den senare A) vet vad som får göras B) vet vad som är möjligt rent praktiskt (och inte bara i teorin och i din fantasi) och C) de facto kan göra det. Även om du skulle vara händig och klara av att bygga så tycker vi att du alltid bör kontakta exempelvis en snickare initialt och innan du tar fram verktygslådan. Detta för att låta denne skissa upp bygginstruktioner för ditt projekt och ge dig en bättre bild av både kostnad och utförande. Det är inte så dyrt och det ger dig tvivelsutan ett säkrare, billigare och bättre jobb i slutändan.

Menas här: du har bilden klar för dig i huvudet – men den är sällan komplett och den har förmodligen viktiga delar som saknas. Skulle du bygga efter eget huvud och efter de bygginstruktioner du själv tagit fram så skulle du förmodligen stöta på patrull, tvingas stanna upp och hitta alternativa lösningar – som både blir dyrare och kräver extra arbete från din sida. Ta hjälp och be en snickare – eller en arkitekt -  hjälpa dig med ritningen, det är vårt råd. Vidare då – utöver ordentliga bygginstruktioner – finns det något att tänka på? Ja, och vi tänkte rada upp några punkter som en förklaring kring vad vi menar:

  • Får du bygga? Vi har i Sverige ett system där det så kallade bygglovet är det som reglerar byggande i stort samt hur byggnationerna tillåts se ut. Detta gäller både mått, närhet till grannar, utseende och färg och dels så gör man även bedömningar kring vilken typ av byggnad det handlar om. Bor du – som exempel på det senare – i en byggnad som anses ha ett stort kulturhistoriskt värde så kommer en tillbyggnad på denna att vara väldigt svårt att få ett bygglov för. Vår poäng: du måste se till att du verkligen får bygga och du måste söka om bygglov innan du sätter igång. Med vissa undantag: vi har friggeboden och vi har denna byggnations uppdaterade och större släkting vid namn Attefallshuset. Dessa byggnationer har mildare regler kring sig och kräver inget bygglov. Detta är dock inte att förknippa med att du köper virke, tar fram verktygslådan och bygger en fristående tillbyggnad om 25 kvm på din tomt (som är de maximala måtten för ett Attefallshus). Nej, du måste fortfarande få ett godkännande och du måste fortfarande få ett startbesked och ett slutbesked. Gör du inte det så kallas din byggnation för ett svartbygge och här kommer du att drabbas av ett vite i form av en byggsanktionsavgift. Förmodligen så kan du även räkna med att du får riva ditt Attefallshus. Regler är regler och vårt råd för att slippa allt krångel är att direkt ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun om du planerar att bygga något. Det ger dig svart på vitt kring vad som gäller och om det exempelvis finns några avgifter som måste betalas. Dessa avgifter varierar rent kostnadsmässigt och kan komma av exempelvis startbesked, slutbesked, byggarbetsplatsbesök, tekniska samråd, slutsamråd med flera. Som sagt: ring och få klara besked om vad som gäller. I särskilt avancerade fall, rent juridiskt, kan det vara värt att ta kontakt med en expert på entreprenadjuridik.
  • Kan du bygga? ”självklart ”, är svaret som de flesta ger. Mer tveksamt, är vårt svar. Många överskattar sin egen förmåga och detta har väldigt många problem i sig. Inte minst så blir det utförda bygget bristfälligt gjort och dels så är det heller inte säkert att det överhuvudtaget blir klart. För; hur reagerar de flesta av oss då det bär emot lite? Man tappar sugen och man har svårt att hitta motivationen för att fortsätta. Då det gäller byggnationer så är detta oacceptabelt. Har man påbörjat något så får man också se till att slutföra det – i synnerhet om man bor i ett hushåll där barn är inblandade. De ska inte behöva bo längre än nödvändigt i ett byggkaos. Vårt förslag är att du tar hjälp och att det inte behöver innebära att du står sysslolös. Nej; du anlitar hjälp för det du inte klarar av och du gör vissa delar – de du har vana av – på egen hand.
  • Har du råd att bygga? Sammanställ en ordentlig kalkyl kring hur mycket det kommer att kosta dig att bygga. Här måste du vara ärlig och du måste räkna på allt. Har du inte råd eller ligger du precis på marginalen så är vårt råd att du skjuter projektet lite på framtiden. Det kostar alltid mer pengar än vad man från början räknat med och det tillkommer alltid kostnader allt eftersom.

byggritningar