Blogg

Sida 2

En fasadrenovering kräver kunskap och rätt material

27 jul 2020

En fasadrenovering kan vara både liten eller omfattande beroende på behovet och byggnadens skick. Grundläggande för en lyckad renovering är val av duktiga, professionella hantverkare.

En fasadrenovering kan variera i omfång och svårighetsgrad beroende på byggnadens befintliga fasad. Om den är i gott skick kan det ofta räcka med en enklare renovering. En sådan oftast består av tvätt, ommålning och lagning av skador där det behövs. Planerar du att ersätta den gamla fasaden av en ny sådan blir renoveringen omfattande. Den gamla fasaden knackas ned och görs om. Ett känsligt moment är att proceduren skapar oljud och vibrationer som är störiga för boende och husdjur. Just det arbetsskedet kräver oftast att byggnaden lämnas tom. Att anlita ett erfaret företag med många fasadrenoveringar i ryggen är alltid en bra lösning oavsett om det gäller ett mindre eller mer omfattande projekt.

Behövs det bygglov?

Behövs det bygglov vid fasadrenoveringar? Ja, det gör det som oftast, men inte i alla fall. Bygglov behövs om du tänkt byta husets färg eller material. Om fasaden ändras på grund av insättning av nya dörrar, balkonger eller fönster bör man också ansöka om lov. Ifall huset förändras på något grundligt sätt, om detaljer läggs till eller det görs någon form av komplettering måste ett bygglov begäras. I sådana situationer rekommenderas det att anlita en konsult som kan hjälpa till med hela processen. Sammanfattningsvis, för att säga det på ett enkelt sätt så krävs det bygglov om någonting ändras i det befintliga eller nya saker görs med en fasad.

Varför lyckas Stockholm med sina fasadrenoveringar?

Stockholm är känt för sina vackra och välbevarade byggnader. Frågan är hur lyckas huvudstaden med att bevara sina fasader? Svaret ligger i det faktum att de flesta byggnader i Stockholm faktiskt ägs av bostadsrättsföreningar. Deras skyldighet är att åtgärda fasadproblem i tid, vilket gör att de flesta byggnader har ett fint utseende. Fasadrenoveringar som ger ett långsiktigt resultat brukar oftast börja med en grundligare behandling. Den anpassas till fasadtypen. Ifall det har gått lång tid sedan den sista renoveringen utfördes kan arbetsprocessen förlängas. Tanken är att återskapa byggnadens tidigare och önskvärda skick. En försummad fasad kräver större reparationer och leder till högre kostnader. För att säga det på ett lättförståeligt sätt så bör fel åtgärdas i tid för att spara pengar. Något som de flesta byggnader i Stockholm, speciellt i de centrala delarna faktiskt lyckas med. Läs mer om fasasdrenoveringar på denna sida: https://www.fasadrenoveringstockholm.net/

Det livsviktiga vattnet

16 jul 2020

Man säger att en människa kan leva ca 3 dagar utan någon form av vätska. Då förstå man varför det är så viktigt att ha tillgång till vatten. En lyx som inte är självklar för alla människor.

När man bor i ett hyreshus eller i en villa som har tillgång till vanligt vatten så tar man det för givet. Långa bad och rent dricksvatten är en självklarhet. Ja faktiskt något som man anser sig ha rätt till. Men är det så enkelt. Kan man vara säker på att det alltid kommer att finnas där när man vrider på kranen? Kommer det alltid att vara drickbart? Vad händer när vi inte får något regn? Som sagt, har man kommunalt vatten så tänker man inte så mycket över det. Men om man bor i ett hus som inte har det så måste man skaffa en egen brunn. Då blir genast frågan mer aktuell och viktig.

Att skaffa egen brunn

Köper man en tomt utan kommunalt vatten som man planerar att bygga hus på så måste man borra en brunn. Det gör man inte på egen hand, utan då kontaktar man företag som specialiserar sig på att just bl.a. borra brunnar. De lokala företagen känner bäst till marken där man vill borra, så om man söker på “brunnsborrning Norrtälje” exempelvis så kan de berätta vilken typ av mark eller grund som tomten är placerad på. Det är skillnad på om tomten ligger på mjuk mark eller om man ska borra ner i berget. Sistnämnda är att föredra då man inte behöver borra särskilt djupt för att få tillgång till bra vatten. En annan anledning att hyra in ett företag med kunskap inom området är om man till exempelvis bor vid havet. Då kan det nämligen finnas en risk att få in saltvatten om man borrar för djupt.

Bra att veta

Om man har en egen brunn på tomten så har man själv ansvaret för vattenkvaliteten. Därför är det viktigt att ta regelbundna tester på vattnet. Minst var tredje år enligt livsmedelsverket. Skulle det finnas två fastigheter som är kopplade till brunnen är intervallerna på bara ett år. För att få mer information kan man vända sig till kommunens miljöförvaltning. Proverna ska tas av vattenlaboratorier som har provtagningspaket som är rekommenderade av livsmedelsverket. För bästa resultat, låt alltså brunnen borras av företag med rätt kompetens och använd vattenlaboratorier vid provtagning.

Säkert byggnadsarbete med trygga byggnadsställningar

12 jun 2020

För att säkra upp säkerheten vid nybyggen eller ombyggnationer, framför allt på höjden, kan du vara i behov av byggnadsställningar. Läs mer här om alternativen och vad du ska tänka på.

Byggnadsställningar är vanliga att få syn på när det exempelvis utförs reparationer eller det byggs nytt på höjden i eller på byggnader. Det kan beskrivas som extra parallella våningar med golv som sträcker sig ut från området av byggnaden det utförs arbete på. Det är heller inte ovanligt att se en målare eller fönsterputsare jobba från en byggnadsställning när man målar väggar eller tvättar fönster högt upp. Byggnadsställningarnas främsta uppgift är alltså att kunna erbjuda en säker arbetsplats på höjd som både skyddar arbetaren från att trilla ned och förhindrar ras från byggnaden som riskerar att skada förbipasserande.

Olika varianter av byggnadsställningar

Det finns inget facit eller färdig mall för hur en byggnadsställning måste se ut eller hur den måste vara konstruerad. Men rimligtvis består stommen av varmförzinkat material i form av antingen stål, aluminium trä eller bambu. Ofta består själva belastningsytan, det vill säga ytan man står och arbetar från eller placerar sitt material, av plankor i trä eller plywood. Förr i tiden gjordes faktiskt byggnadsställningar helt och hållet av trä, men det är både mindre effektivt i byggnadsprocessen som i belastningsgraden. Vilket material som byggnadsställningen är i ser olika ut på olika platser i världen, även inom Europa. Intressant fakta är att man i vissa delar av Asien fortfarande använder bambu som material i byggnadsställningar. Vilket material man använder beror såklart både på tillgängligheten, pris och syfte.

Byggnadsställningar för varierande ändamål

Man vet aldrig när man behöver en schysst byggnadsställning. De förekommer nämligen vid betydligt fler sammanhang än när man bara ska bygga om gamla kyrktorn eller putsa fönster på höghus. Alla som har varit på någon konsert, det behöver sällan vara av någon större kaliber, har nog sett en eller flera byggställningar i bakgrunden. De är ofta nödvändiga för att säkra upp rekvisitan som används vid föreställningar, som högtalare, kulisser och annat.

Byggnadsställningar går i regel att hyra om det är så att man inte är intresserad av att permanent investera i en sådan. Ofta är ju byggnadsställningarna aktuella för tillfälliga arbeten vilket gör att det finns en stor marknad för att också bara tillfälligt äga tillträde till byggnadsställningar. Men givetvis finns alternativet att investera i byggnadsställningar till bra pris för den som önskar.

Är det värt att sätta in bergvärme i fastigheten?

9 jun 2020

Vad man väljer för uppvärmning i huset är självklart upp till var och en. Det finns både fördelar och nackdelar med de olika varianterna. Dessa kan vara bra att ha koll på innan man gör sitt val.

Alla hus använder olika typer av uppvärmning, men bergvärme är någonting som har blivit väldigt populärt och enkelt att använda under de senaste åren. Många väljer idag att gräva för bergvärme och installera det i huset de bor i. Har man till exempel tidigare behövt hålla på och elda för att få varmvatten och värme i bostaden så är det självklart ett stort lyft att istället få bergvärme installerat. Denna typ av värmekälla är enkel och man skulle kunna säga att den sköter sig själv. En bergvärmepump är smidig att styra och använda, bara man får förklarat för sig hur man ska sköta den. De som kommer och installerar bergvärmepumpen kan hjälpa till att guida er i hur den fungerar.

Fler fördelar än nackdelar

De allra flesta värmesystem har både fördelar och nackdelar, men beroende på vad man är ute efter och vad man är villig att lägga ned i både tid och pengar så kan det bli mestadels fördelar i slutändan. Det är en stor investering och därmed en stor kostnad att skaffa bergvärme. Sätter man in bergvärme i sin bostad så kommer värdet på huset att höjas automatiskt, vilket är fördelaktigt vid en eventuell försäljning. Energiförbrukningen är relativt låg när det gäller bergvärme och på så vis är det en ekonomiskt smart energiform. Det är både miljövänligt och enkelt att använda sig av bergvärme då den oftast sköter sig av sig själv. En nackdel kan vara att man behöver ha tillstånd från sin kommun innan man kan börja installera den.

Ett miljövänligt alternativ

För den som vill ha en enkel uppvärmning som i stort sett sköter sig själv så är bergvärme det perfekta valet. Det är inte särskilt krångligt vid installationen; den brukar ta en dag eller två för installatören att göra den klar för användning. Det som tar tid är istället allt grävande som måste göras runt huset innan det är klart för installation av själva pumpen. Det behöver borras djupt ned i marken för att man ska kunna nå ner till värmen, som sedan kommer att färdas upp till pumpen i fastigheten. Bergvärme är det enkla och miljövänliga valet för dig som vill ha tid över till annat.

En byggställning snabbar på arbetet

2 jun 2020

Är det dags att lägga om taket eller ska ni måla om huset? Oavsett om ni har tänkt att anlita hantverkare eller kanske göra jobbet själva behöver ni en ordentlig och säker byggställning.

En byggställning som är anpassad efter fastighet eller det som ska byggas och det arbete som ska utföras gör att arbetet går snabbare. Dessutom blir arbetsmiljön trevligare och man minimerar riskerna för olyckor och arbetsplatsolyckor. Ska man till exempel utföra takarbeten så bör man ha en byggställning som är fast monterad i huset och med extra hög skyddskant. Detta för att om man skulle råka falla ramlar man inte ner på marken utan hamnar då i stället på byggställningen. Vid mindre fasadarbeten kan det däremot räcka med en flyttbar ställning på hjul förutsatt att marken är jämn och hård. Arbeten på hög höjd som inte är så stora som exempelvis vid ommålning av en gavel kan man istället använda sig av en skylift.

Som byggherre är man ansvarig för säkerheten

Som ägare till fastigheten är man ansvarig för säkerheten då man hyr in målare, takläggare, snickare etc. Då är det viktigt att man använder rätt byggställning och att den är säkert uppsatt. Även om hantverkaren har sin egen byggställning är man som byggherre ansvarig för säkerheten. Vid större renoveringar och byggen är ofta en fast monterad byggställning att föredra. En sådan ställning anpassas efter byggnad och terräng och går att montera även där marken är mjuk eller ojämn etc. Den underlättar arbetet då man enkelt kan röra sig på olika nivåer runt byggnaden, något som även förbättrar arbetsmiljön.

Det krävs utbildning för att få montera en byggställning

Vill man hyra en byggställning i Östersund eller någon annanstans ska man vända sig till ett företag specialiserad på detta. De brukar erbjuda ett kostnadsfritt hembesök för att bedöma vilken slags ställning man behöver till sitt bygge innan de lämnar offert. Det kan skilja en hel del mellan olika företag som hyr ut byggställningar och det kan vara bra att kolla priser med ett par olika innan man bestämmer sig. Hyr man en fast monterad byggställning har man också möjlighet att nyttja ROT-avdraget på själva arbetskostnaden. Det kan vara bra att känna till att det krävs speciell utbildning för att montera upp en byggställning något som de företag som hyr ut ställningar givetvis ska ha. Innan byggställningen tas i bruk ska den även besiktigas av ansvarig för monteringen.

Lägg grunden grundligt

28 maj 2020

Det borde vara en självklarhet att grunden är viktigast. Ett bra resultat vilar på en korrekt utförd grundläggning och det gäller överallt och allting. Det finns skäl att tänka efter lite extra!

Slarv är sällan en god idé även om det ibland kan verka frestande med tanken. När man är trött eller saknar kontanta medel är det lätt att börja tänka på lösningar som inte kräver mycket planering eller stora resurser. Eller för den delen ens inblandning av yrkesfolk. Låt oss genast fastställa att detta är en potentiellt farlig form av genväg. Gäller saken byggarbeten eller anläggningar bör det inte ens finnas med på kartan. Om en byggnad inte förtjänar att planeras noga bör den inte byggas. Om du inte ser till att din byggnad får en grundläggning gjord av proffs ska du istället ägna dig åt sandslott.

Vad är det egentligen så viktigt med grundläggning?

Ja, varför är grundläggning så viktigt? Folk smäller upp friggebodar kors och tvärs och inget farligt verkar hända. Där vi bor inträffar oerhört milda jordbävningar som inte ens ruskar om porslinet. Vad kan egentligen gå fel? En lekstuga eller liknande är ett bygge i en helt annan skala än exempelvis en ny villa. Det finns en hel del andra olikheter också. En viktig sak är att när man bygger en villa är det inte bara en platt yta som behövs. Grunden ska också utgöra en mycket platt och mycket jämn yta där exempelvis rör för avlopp och ventilation glatt kommer att sticka upp. Förutom rör kommer det att behövas olika typer av utrustning för vatten och dessutom för alla elinstallationer. En grund som inte är i våg är en katastrof och felet kommer med all sannolikhet bara blir större och större ju högre man bygger. Att åstadkomma detta med stora maskiner är egentligen ganska fantastiskt!

Vem vill du ska ta ansvaret för ditt husbygge?

Med tanke på att konsekvenserna kan bli enorma är det självklart att man vill att rätt personer utför arbetet. Det kan bli kostsamt, om inte annat, med ett lutande hus, och olämpligt på fler sätt än man kan räkna upp. Hur hittar man rätt? En bra början är att leta efter erfarenhet och goda omdömen från tidigare kunder. Det ger viktig information och säger något om företaget. Det är också självklart att förutom kompetens och kapacitet förväntas man ett bemötande som du som kund känner dig helt belåten med och trygg i.

Ett väderskydd gör att det går att bygga året om

27 maj 2020

Håller ni på och bygger ett hus i trä? Då behöver ni kanske skydda fastigheten mot regn och rusk innan alla momenten i bygget är klara. Ett rejält väderskydd gör att ni kan jobba på i lugn och ro.

Skulle man bygga bara då det var vackert väder och sol skulle man inte få mycket gjort. Med hjälp av ett väderskydd kan man bygga, renovera och lägga nytt tak oavsett årstid och väderlek. Tyvärr vill vissa inte lägga ner den extra kostnad som det är att hyra in ett väderskydd från Stockholm. Men då ska man veta att det i undersökningar har visat sig att fukt och mögelskador i byggnader ibland redan har uppstått vid byggtillfället. När man bygger är det jätteviktigt att allt byggmaterial är torrt och en relativt enkel lösning för att säkerställa problemet är att använda sig av ett väderskydd. Skyddet sätts dessutom upp med hjälp av modulställningar så att man enkelt kan röra sig under och fortsätta byggarbetet.

Trevligare arbetsmiljö och minskar arbetsplatsolyckor

Många tänker inte på att väderskydd faktiskt också lönar sig ekonomiskt då det gör att man faktiskt kan jobba i nästan alla väderförhållanden. Olika arbetsmoment som att gjuta, snickra, måla, svetsa och lägga tak och isolera kan utföras när man vill. Lim, betong, puts och färg torkar fast att arbetet kanske utförs mitt i vintern. Arbetet flyter också på och man slipper avbrott och sparar arbetsdagar. Det blir också enklare att utforma en tidsplan och att hålla deadlines. Även den ekonomiska planen brukar hållas. En viktig aspekt är också att arbetsmiljön för hantverkarna blir bättre och risken för olyckor och arbetsolyckor minskar. De ställningar som väderskyddet vilar på och är fastsatt i hjälper också hantverkarna i deras arbete då det gör att de smidigt och enkelt kan röra sig på alla plan runt byggnaden.

Måste sättas upp efter särskilda säkerhetsbestämmelser och av certifierad personal

Det finns speciella företag som hyr ut väderskydd som passar både små och stora fastigheter. Skydden kan även byggas upp så att de exempelvis passar en konsertscen eller dylikt. Väderskydden byggs upp efter särskilda säkerhetsbestämmelser och anpassas till den byggnad som de ska skydda. De som sätter upp skyddet har alltid speciell utbildning inom detta och innan väderskyddet sen tas i bruk ska det besiktigas. Detta för att garantera säkerheten för de som rör sig på och i närheten av bygget.

Vad är ett FTX-aggregat

25 maj 2020

Vad ska man tänka på när man vill installera ett FTX-aggregat. Vad behöver göras för att det ska fungera optimalt? Få reda på detta och lite mer i denna artikeln.

FTX-aggregat ä ett mekaniskt ventilationssystem som kan tillföra låga underhållskostnader till en god värmeekonomi samtidigt som det ger en förstklassig ventilation. FTX är en förkortning för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Med systemet får man in varmluft istället för kalluft och slipper drag och annat obehag. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt ventilationssystem samtidigt som det ger en väl fördelad värme i dina utrymmen. Dessutom är det enkelt att underhålla och ger köparen möjlighet att själv välja värmekälla. Inga störande ljud från utsidan kommer in på grund av att man aldrig använder kalluftsintag. Skulle ljudet från luften i kanalerna störa är det lätt avhjälpt genom att sätt in ljuddämpare.

Hur sköter man ett aggregat

Det är viktigt att man aldrig stänger av själva aggregatet när det väl är installerat. Likaså är det viktigt att alltid hålla en god ventilation med tillräckligt hög effekt. Att dra ner och på det kan istället ge onödiga effekter till exempel i form av kondens på fönster. Annat man behöver tänka på är att byta filter regelbundet.Vid varje byte kan man dessutom passa på att kontrollera så att värmeväxlaren roterar som den ska. Ett FTX-aggregat både blåser ut luft och suger in luft samtidigt. Det leds genom kanaler vilket innebär att behovet av undertryck blir mindre och följaktligen fungerar spisfläkten bättre. Har man dessutom en braskamin blir det även mycket lättare att tända den.

Fördelar med FTX

På våren är det många som lider av pollenallergi. Skulle det visa sig att man har behov av ett pollenfilter är det lätt att sätta in och det behöver dessutom bara sättas in på ett ställe. Det gör det hela enkelt när man sedan behöver byta filter. Luftutbytet blir ännu bättre än när man använder sig av självdrag. Detsamma gäller om man jämför med frånluftsventilation. Skulle man behöva öppna ett fönster påverkas inte ventilationen. Ej heller av vindar, drag eller så kallat kallras. Tilluften blir filtrerad vilket är en positiv hälsoaspekt. Avgaser och annat hålls helt enkelt borta från inomhusmiljön. Vidare återvinns värmen från ventilationen även om uppvärmningssystemet skulle vara avstängt. Ett FTX-aggregat är en passiv konstruktion och man behöver sällan byta ut några delar. Investeringskostnaderna är likvärdig med ett frånluftsvärmepump. Det är samtidigt en bra investering för att lägga till en parameter när det gäller att uppnå bättre hälsa.

Världens vackraste golv?

20 maj 2020

Har du turen att äga ett trägolv? Gratulerar till en dyrgrip och ett hållbart golv! Trägolv är snyggare men lite jobb behövs. Knepen för att vårda ett trägolv är många men enkla så läs här!

Golv kommer i många olika material och alla har sina fördelar. Plast och klinker fungerar fint i badrum och övriga våtutrymmen. I övrigt slår trä allt. I alla rum och i alla utföranden. Det finns mängder av olika träslag som fungerar fint som material i golv och det finns också många olika sätt att behandla dem på, med bets eller vax och annat. Många tycker att trä är den ultimata lyxen och det skönaste golvmaterialet och de har rätt. Trä är en förnyelsebar råvara. Trä är en naturprodukt. Rätt behandlat håller ett gediget trägolv i generationer.

Att behandla ett trägolv på rätt sätt

Som alltid när det gäller kärlek betyder ett livslångt åtagande en insats från din sida. Ett trägolv håller sig inte vackert om du inte tar hand om det och det är din skyldighet att se till att golvet mår bra. Trots allt så trampar du ju på det varenda dag! Hur, frågar du dig, sköter man omhändertagandet på bästa sätt?

Till att börja med är det nödvändigt att köpa tassar till dina möbler. Exempelvis stolar och andra möbler som dras över trägolv ger fula märken. Möbeltassar gör att du undviker att lämna ärr - och glöm inte heller att byta tassarna då de också slits. Ytterligare en bra åtgärd är att dammsuga ofta. Förmodligen lever det levande varelser i huset och alla drar de in grus och annat som repar golvet. Dammsuger du ofta minimerar du den sortens åverkan. Sedan kan du torka golvet med ytterst lite vätska och ett milt rengöringsmedel.

Ditt trägolv är förnybart

Det unika med ett trägolv är också det bästa med ett trägolv. När golvet blivit gammalt kommer det ändå att visa ålderstecken. Repor och fläckar. Det är lite ledsamt men inte väldigt sorgligt eftersom det går att åtgärda. Och lösningen heter golvslipning.

Ett äkta trägolv har alltid ett ytlager som kan slipas bort. Tjockleken varierar men genom att kontakta en firma som slipar golv kan du återigen få ett golv som ser helt nylagt ut. Det allra översta lagret slipas bort med specialmaskiner och med andra verktyg tar man kanter och svåråtkomliga ställen. Sedan läggs nytt ytskikt - lack, olja eller vax. Och voila - du har ett perfekt golv igen!

De mest genomgripande problemen i trädfällning

14 maj 2020

Det är härligt med en lummig och uppvuxen trädgård. Men det gröna på din tomt kan behöva tuktas så solen når in. Här kommer några viktiga punkter när det gäller att ta bort träd eller stubbar.

Har du köpt ett hus med buskar, blommor och odlingar? Det är bara att gratulera. Ett hem med egen tomt är värdefullt och gör gott för både kropp och själ. En frukost i det gröna, eller en hörna där du kan avsluta kvällen med grillning är fantastiska kvaliteter. Men precis som insidan ibland behöver en renovering kan utemiljön må bra av en uppdatering. Är det så att du hör till dem som har haft trädgård några år är det lätt att bli hemmablind. Kanske kunde det bli lite ljusare i köket om den där höga björken åtgärdas? Eller är det dags att bygga en altan? Se till att rensa bort rötterna i marken.

Välutbildade trädfällare

Mycket av trädgårdsarbetet kan en glad amatör klara själv. Att sätta lökar, hålla efter rosorna eller vända jorden i grönsakslandet klarar de flesta som har intresse för det. Men när det kommer till att bli av med störande stubbar ska du vända dig till en professionell stubbfräsare, eller om du måste ta ner träd, kontakta en tränad och erfaren arborist. Det här är jobb som måste följa regler för säkerheten och utföras av någon som vet hur man tar hand om avfallet. I tätorter med angränsande tomter och hus är planering och framförhållning självklara. Vilken typ av maskiner får plats? Fungerar det med kranar eller ska människor klättra upp längs stammarna?

Tryggt för hus och människor

Vid nybyggda hus kan det kännas lite öde och många väljer att rulla ut färdiga gräsmattor och plantera häckar och träd direkt. Det är bra och kan kompletteras med stora krukor och om du har råd, större och äldre träd. Men som vi vet, tiden flyger och innan du hinner säga häcksax är det dags att ansa växtligheten. Att skapa rätt förutsättningar från början gör livet lättare. Vilka typer av träd och blommor passar på just din tomt? Klimat, väderstreck och jordens sammansättning har betydelse. Planera tillsammans med en trädgårdsmästare redan från början så får du ut maximalt av trädgården och underhållet blir rimligare. Det gäller förstås också om du har en mer mogen växtlighet runt huset. Det kan vara svårt att veta vilka stammar och blad som ska sparas och hur de ska kompletteras med nytt.

Uthyrning av maskiner

9 maj 2020

Att hyra ut maskiner kan vara en god affärsidé. Många vill inte köpa de riktigt fina maskinerna för enstaka bruk eller så kan lagringsplats tryta. Men hur gör man och vilka hyr maskiner?

De som har en gedigen maskinpark är nog inte ovana vid att ha grannar, släkt och vänner som i tid och otid knackar på dörren för att få låna någon maskin. Är man lite försigkommen så kan man istället för att bli irriterad börja sätta en prislapp på utlåningen och kanske till och med starta ett företag på kuppen. Trots att maskinuthyrning är vanligast till de som använder maskiner mest, nämligen företag som exempelvis byggfirmor, så är det många privatpersoner som gärna vill hyra en riktigt fin maskin med rejäl prestanda de där få gångerna på året som de behövs.

Liten eller stor

Uthyrning sker ofta hos de stora byggmarknaderna eller hos de som specialiserat sig på uthyrning av en speciell sorts maskiner eller alla sorters maskiner. Men om man är ett litet företag så kan man istället ha fördelar som att man finns närmare sina kunder, och det kan vara mycket lockande att gå två kvarter för att hyra en gräsklippare istället för att köra några mil. Kanske har man dessutom möjlighet att lägga till några extra tjänster som att göra service eller reparationer på grannarnas maskiner. Och vips så kanske man får börja bygga till för verksamheten börjar växa ur garaget där den startade.

Företag och privatpersoner

Att privatpersoner ibland kan ha tillfälliga behov är inte så konstigt. Kanske klipper man bara häcken en eller två gånger per säsong och behöver inte en häcksax som samlar damm på hyllan. Men även företag kan ibland vara i behov av att hyra maskiner av olika slag. Det kan bero på en plötslig topp i produktionen eller att ordinarie maskin är på reparation. Handmaskiner och trädgårdsmaskiner kan hyras av såväl privatpersoner som företag, men när det kommer till mer specifika eller större maskiner så är det mer sällan de används privat. Det gäller maskiner som truckar eller grävmaskiner till exempel. Däremot kan det hända att även privatpersoner hyr till exempel golvslipmaskiner, då de ligger på kostnader som man privat sällan kan tjäna in under den korta tid som de används. Betongblandare däremot kan man tjäna in om man hittar någon begagnad och använder dem till en större typ av byggnad som till exempel en villa.

När är det dags att slipa golvet?

1 maj 2020

Varför slipar man golv? Vilka verktyg behöver man för golvslipning och hur går man tillväga? Vilka golv kan man slipa? Vem anlitar man för golvslipning och kan man slipa sina golv själv?

När golvet ser slitet ut på grund av tidens tand eller fläckar, så kan man börja fundera på att lägg in ett nytt golv. Men har man däremot ett golv som är slipningsbart så kan man spara mycket pengar och tid på att slipa golvet istället. Spetor, hål, skarvar som rest sig eller delat sig. Allt går att laga och slipa. Och med en ny snygg behandling så blir golvet som nytt igen. Viktigt är bara att man inte vill slipa om golvet så fort det blir minsta lilla skönhetsfläck, eftersom det finns en begränsning på hur många gånger det går att slipa ett golv. Och hur många gånger ett golv är slipningsbart finns som information när man lägger golvet.

Hur en golvslipning går till

Vid en golvslipning så börjar man med att rengöra golvet ordentligt och att slå ner alla spikar, om det finns några som sticker upp. Om golvet är lackat eller målat, så börjar man med att slipa bort detta innan man lagar eventuella skador. Det är viktigt att golvet är helt rent från såväl smuts, behandling samt slipdamm innan man lappar och lagar. Efter lagningen slipar man golvet till samma nivå tills slipningen är klar. Vid en golvslipning börjar man med ett grövre slippapper och arbetar sig sedan sakta ner till finare papper. I hörnor behöver man använda en mindre handslipmaskin för att binda hela golvet samman. Själva slipmaskinen arbetar man fram med en cirklande rörelse och det är viktigt att man inte stannar på en plats. Ordentlig dammsugning avslutar slipningen och efter det applicerar man valfri behandling som färg, lack, olja eller såpa.

Anlita en golvfirma

Golv som är slipningsbara är gedigna trägolv som plankgolv och parkett. Och det går även att slipa betonggolv och olika stengolv. Det går utmärkt att slipa golv själv men det är en noggrann teknik som kan vara svår innan man får in rätt kläm. Väljer man istället att anlita någon så finns det företag som slipar alla golv eller som inriktat sig på antingen trägolv eller sten och betonggolv. Dammfri golvslipning är ett nytt försäljningsargument och innebär att en dammsugare fästs på golvslipen och därmed undviker man den värsta nedsmutsningen. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.golvläggaresödradalarna.se/

Rörmokare i Uppsala fixar dina rör åt dig

27 apr 2020

Behöver du hjälp med VVS-arbete där hemma i stugan? Eller står du inför en större badrums- eller köksrenovering? Då kan du få proffsig hjälp av erfarna och kunniga rörmokare i Uppsala.

Rörmokare kan det här med rör och vet hur man ska bära sig åt vid eventuellt stopp. Behöver du anlita hjälp så finns bra rörmokare i Uppsala. Att få hjälp med VVS-arbetet är nödvändigt för det krävs god kunskap om hur man ska gå tillväga för att göra ett lyckat jobb. Så det är lika bra att anlita en firma i stället för att försöka sig på arbetet själv. En rörmokare har den kunskap som krävs för att utföra ett bra jobb och kan lämna ett våtrumscertifikat på VVS-arbetet som utförts.

Vid exempelvis en badrumsrenovering krävs det att man följer vissa regler över hur ett våtrum ska se. Om man inte följer de regler som finns kan man få problem med försäkringsbolaget. Det bästa du kan göra för dig och ditt hus är att anlita erfarna yrkesmän som kan VVS så slipper du onödiga överraskningar som vattenläckor. Det är en god investering så du undviker problem i framtiden som kanske blir ännu dyrare för dig.

skaka hand

En rörmokare har bred kunskap

Att anlita en bra rörmokare är en god investering för dig och ditt hus. En rörmokare kan hjälpa dig med allt från en droppande kran till att fixa golvvärme i ditt badrum. Vattenburen golvvärme är populärt att installera och då är rörmokaren till stor hjälp.

Vid krissituationer är det bra att redan känna en rörmokare som kan komma snabbt med en hjälpande hand. Kanske sker en plötslig vattenläcka som du behöver hjälp med. Då känns det tryggt att din rörmokare bara är ett samtal bort. Är du igång och bygger ett nytt hus så är det en bra idé att tidigt i processen skaffa dig en duktig rörmokare som kan komma med bra ideér. Det kan vara sådana ideér du själv inte tänkt på och som kan få dig ännu närmare ditt drömhus.

ROT-avdrag ger dig extra pengar i plånboken

Vid arbeten som rör VVS är det godkänt att använda sig av ROT-avdraget, vilket sparar dig pengar. Oftast hjälper din rörmokare dig med att göra avdraget och det kommer att dyka upp redan på fakturan. En smidig lösning för dig som husägare så slipper du extra jobb med papper som inte är så värst kul att syssla med. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.rörmokareuppsala.com

Hur går en trädbeskärning till?

24 apr 2020

Snart är våren och sommaren här och det är dags att göra fint i trädgården. Är du din egen expert eller tar du hjälp för att lösa saker som att klippa buskar och träd? Eller bör du ta ner hela träd till och med?

När våren och sommaren kommer är det dags att se om sin älskade fristad och trädgård. Att luckra upp jorden i fina rabatter, att klippa ner fjolårets nedvissnade växter som legat som skydd mot frosten. Att se krokusar och snödroppar krypa fram bland de äldre bladen. Vad har du för planer för din trädgård denna sommar. Är marken fin, behöver du fler eller färre buskar och träd? Längtar du efter mer insynsskydd eller kanske skugga? Ska du fälla några träd som blivit för stora så kan du göra det när du vill. Ska du däremot beskära buskar och träd så är det alltid bäst att göra det i slutet av sommaren, vanligtvis juli - augusti - september.

Vad är egentligen en trädbeskärning?

Framförallt brukar man se till att ta bort döda grenar och kanske glesa ut kronan på ett träd. Är träden för stora så kan de beskäras just därför - för att de inte ska vara en säkerhetsrisk - eller för att de ska bli snyggare. Antingen kan du ju göra jobbet själv eller så finns proffs att hyra in. Kolla efter trädfällning bland företagen eller med en plantskola eller liknande. Som alltid finns klara fördelar med att ta hjälp av ett proffs då det går fortare och troligtvis blir snyggare. Det blir ju också gjort på helt rätt sätt. Hur du beskär dina träd beror lite på vilket typ av träd det rör sig om.

Beskärningen steg för steg

God teknik går ut på att beskära grenarna så nära stammen som möjligt - utan att skada den. Börja med att ta bort gamla stumpar som finns kvar från tidigare beskärning. Stumpar ska (på de flesta träd) inte lämnas kvar då det kan riskera angrepp på stammen när vatten söker sig in via stumpen. Friska grenar på ett träd är ofta ganska tunga och därför bör du börja med att kapa grenen någon decimeter från stammen. Såga ett jack underifrån utan att grenen går av och sedan sågar du av grenen ovanifrån. Slutligen sågar du av stumpen så nära stammen du kan - utan att skada den. Och som sagt - vid minsta osäkerhet - kontakta ett trädfällningsföretag som hjälper dig snabbt och smidigt.

Vad betyder dränering?

23 apr 2020

Dränering används inom många områden men vad betyder dränering inom markarbeten? Hur anlägger man en dränering och varför är vattenansamlingar så skadliga för husgrunder och byggnader?

Att dränera betyder att leda bort, leda ifrån, en vätska från ett område till ett annat. Att sätta ett dränage används även inom sjukvården där man sätter ett rör för att tömma ut, eller leda bort, blodansamlingar eller annan vätska som kan samlas vid en skada. Man kan även säga att man är dränerad på energi efter en lång arbetsdag eller att ett land är dränerat på kunnig arbetskraft inom ett visst område. Även där betyder det en tömning eller förflyttning men i detta fall av energi eller kompetens istället för vätska. Men när man i folkmun säger dränering så menar man oftast att leda bort vatten från en huskropp, en väg eller annan byggnation, och det är en funktion som måste finnas men som kan se olika ut.

Varför är vattenansamlingar farliga för ett hus?

En husgrund är utformad för att kunna tåla en viss del väta som uppstår genom regn och snösmältning, men om det blir stora mängder och det blir stående länge så kan grunden och därmed hela konstruktionen av byggnaden, ta allvarlig skada. Byggnaden luckras upp, kan börja murkna och ruttna och mögel kan börja växa. Allt detta innebär att byggnadens grundkonstruktion tappar stabilitet och det kan även verka hälsovådligt på de boende, om det blir långvarigt. Eftersom husets svaga punkter består även av taket och väggarna så finns det system för att skydda dessa och leda bort vattnet. Ett tak ska vara så pass tätt att inget vatten kan komma in och från taket leds regnvattnet och smältvattnet, ned förbi väggen genom hängrännor och stuprör. Detta vatten mynnar på ett par punkter på marken och där är det viktigt att man samlar upp eller leder bort vattnet eftersom det annars blir påfrestande för grunden, och den nedre delen av fasaden.

Hur dränerar man mark?

En dränering runt ett hus gör man för att leda bort såväl tillfälliga vattenansamlingar som en förhöjd grundvattennivån. Man gräver en grop runt huset och börjar med att skydda husgrunden med någon typ av fuktspärr och sedan lägger man ned rör som leder bort från huset. Under, runt och ovan rören brukar man lägga ett grovt grus för att inte jord eller lera direkt ska sätta igen de små hålen i dräneringsrören. Vi rekommederar läsa mer på: https://www.dräneringdalarna.nu

← Äldre inlägg