Blogg

Sida 2

Hur dyrt är det med golvslipning?

19 apr 2020

Flera olika typer av golv går att slipa. Men varför slipar man golv och vilka golv går att slipa? Vad ska man tänka på och hur mycket kostar det? Och hur behandlar man ett golv efter slipningen?

När man köper ett trägolv idag så kan man se att det på paketet står omslipbart, och olika antal gånger. Att ett golv går att slipa är ett försäljningsargument och mycket positivt för köparen. Det innebär att när ett golv annars blivit fult och kanske otrevligt att gå på, så kan man slipa ytan, behandla golvet och så är det snyggt och funktionellt igen. Att ha ett golv som går att slipa så många gånger som möjligt är alltså god ekonomi för framtiden. Men hur mycket kostar det att slipa ett golv? Det beror på om man kan göra det själv eller om man behöver anlita någon. En golvslipmaskin kan man både köpa och hyra, och kanske har man en själv eller känner någon som har en. Eller så har man ett arbete där man kan låna från jobbet. Det är i så fall det billigaste alternativet, om man också vet hur man gör och kan göra rätt. Annars blir det egna projektet dyrt i längden. För att slipa ett golv kräver att man vet vad man gör och har rätt handlag.

Varför man slipar golv

Såväl betonggolv som många trägolv går att slipa, men det är viktigt att man har rätt verktyg och rätt handlag. Annars kan det sluta med att golvet blir ojämnt och till och med gropigt. En slipning av golv gör man ofta när golvet blivit fult på grund av solblekning, repor, skador och fläckar. Genom att slipa golvet kan man börja om från början och välja vilken behandling, eller färg, som man vill använda till golvet. Eftersom man slipar bort ytan så spelar det ingen roll vilken behandling man använt tidigare. Och vips så har man ett golv som är som nytt igen.

Vad man ska tänka på

Om det är ett trägolv man ska slipa så är det viktiga handlag, handlag och åter handlag. Man ska hela tiden hålla golvslipen igång och även slipa i rätt riktning. Plus förstås att man använder rätt verktyg och tillbehör. Rengör och dammsug noga före slipning och efter slipning. Och behandla helst golvet så fort som möjligt eftersom det är känsligt för fläckar när det är nyslipat.

Så kontrollerar du vattenkvaliteten

19 apr 2020

Har du egen grävd brunn eller funderar du på att skaffa? Du är då skyldig att hålla koll på vattnets kvalitet. Till det kan du så klart anlita experthjälp och det är inte krångligt alls.

Har du en egen brunn på fastigheten, borrad eller grävd, så är du ansvarig för vattenkvaliteten och ska testa denna regelbundet. Det är inte en särskilt svår process men ytterst viktig. Vilka prover som ska tas beror på vilken typ av brunn du har men det finns flera olika leverantörer av vattenprover och de har koll på vad just du bör använda. Har du anlitat en entreprenör och expert på brunnsborrning så har de kunskapen och råden till dig om hur du ska gå till väga. Hur ett bra dricksvatten är sammansatt och vad det ska och får innehålla är reglerat av Livsmedelsverket i Sverige och det finns gränsvärden och dokumentation att ta del av för allt.

Vad innebär vattenanalysen

Om du kontaktar Livsmedelsverket eller den största sammanslutningen för brunnsborrningsföretag i Sverige som heter Geotec så får du all info du behöver om hur du ska ta dina vattenprover och hur vattenanalyserna genomförs. Även ansvariga i din kommun kan hjälpa till med rådgivning i denna typ av frågor. Vanligtvis har kommunerna avtal med laboratorier som testar dricksvatten, vilket kan göra att du får ta del av förmånliga priser. Annars kan du naturligtvis kontakta ett laboratorium direkt själv - det finns enkelt att tillgå online och du får proverna hemskickade i brevlådan. De prover som ska tas mäter både mikrobiologiska och kemiska värden som ingår i normal kontroll av borrad brunn. Dessutom mäts vanligtvis arsenik, uran och bly samt radon i bergborrade brunnar.

Naturligt grundvatten

Du bör kontrollera ditt vatten regelbundet, minst vart tredje år, men genast om du upplever förändringar i smaken, om vattnet luktar konstigt eller om det ändrar färg. Kvalitet och tillgång på vatten förändras ju över tid och kan bero på olika orsaker. Har du barn och speciellt små barn så bör du vara extra noga med att kontrollera ditt vatten då de så klart är mer känsliga än vuxna. Genom alla noggranna kontroller och genom att vårt dricksvatten är klassat som livsmedel är det ett av de allra mest kontrollerade livsmedel vi har i landet idag. Och det är en otrolig lyx att ha denna tillgång - inte minst om du äger en egen brunn. Skulle vattnet innehålla förhöjda värden av radon bör det inte drickas. Läs mer om brunnsborrning på denna sida: https://www.brunnsborrningstockholm.com/

De vanligaste taktyper

16 apr 2020

När man tittar på ett hus så tänker man oftast på formen och färgen på fasaden. Men taket är också en stor del som gör rejäl skillnad beroende på vilket slags tak och takbeklädnad som det har.

Troligen den allra vanligaste taktypen som finns är det brutna taket, eller sadeltak som det också kallas. Går man runt i ett villaområde så är de flesta husen toppade med dessa tak som är som ett stort stycke som man brutit av på mitten. Beroende på hur stora husen är, så får man rum med en vind eller en ovanvåning, trots det spetsiga utseendet. Men ofta är det ganska stor yta som inte har en beboelig takhöjd och huset blir gärna ganska mörk på ovanvåningen. Därför har många hus en eller flera takkupor, som gör att ljus släpps in och boendeytan blir större. Fönster brukar annars endast vara placerade på var sin gavel. Efter sadeltaket finns det flera andra taktyper som hamnar ungefär på samma plats och som ger husen helt andra känslor och utseenden.

Platt eller lutande

De platta taken, eller flackt tak som de kallas, sätter man gärna på funkishus men idag har de platta taken fått en konkurrent i pulpettaken. Ett pulpettak ger en högre väggyta på ena långsidan och samma takyta som ett sadeltak på den andra långsidan. Höjden kan man antingen nyttja till en ovanvåning eller ett loft, eller för mer luft och ökat ljusinsläpp. Moderna hus idag har ofta pulpettaket som ger en lite annorlunda och lättare känsla. Såväl pulpettaket som flackt tak har oftast beklädnad som papptak, men i vissa fall även av plåttak eller så kallade levande tak. Det vill säga en beklädnad av fetbladsväxter. Hus som byggs med flackt tak är lite billigare i byggnation än de med sadeltaken, medan pulpettaken är dyrare. Det beror på hur stor yta, fasad och fönster som husen har.

Mansardtak och valmat tak

Lite lyxigare och mer arbetade tak är mansardtaken och de valmade taken. Men medan man ofta ser mansardtaken på större och pampigare villor så kan de valmade taken hittas även på små fritidshus. Båda taken ger ett extra liv till husen och takbeklädnaden kan vara takpannor av något slag, men även plåttak eller papptak. Dock ser man sällan papptak på större villor utan de läggs oftast på modernare enplansvillor eller fritidshus. Enkelt men snyggt och modernt på sitt sätt för den som så önskar. Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: https://www.takläggareborlänge.biz

Det finns stenläggare i Stockholm som kan fixa både uteplats och insynsskydd

11 apr 2020

Har ni tröttnat på uteplatsens hala trädäck? Satsa istället på ett däck gjort i natursten. Sten ramar dessutom in trädgården. Det finns stenläggare i Stockholm som kan allt om detta.

Bestäm först var uteplatsen ska ligga. Kanske är det dags att flytta på den så att den ligger närmare köket? Man vill ju också att den helst ska nås av solens strålar och inte ligga i skuggsida större delen av dagen. Kanske ska man passa på att också bygga ett insynsskydd samtidigt så att man slipper grannarna? Ett insynsskydd kan också fungera som vindskydd beroende på design. Det finns exempelvis stenläggare i Stockholm som både lägger sten och bygger insynsskydd som passar till uteplatsen. En rabatt omgiven av vackra stenar kan rama in uteplatsen fint. Möjligheterna är oändliga.

Storlek, färg och olika sorters sten att välja mellan

Sten tål mycket och är dessutom vackert. Även den tristaste garageuppfarten eller yttertrappan kan få ett lyft med rätt sten. När det kommer till val av sten finns det en uppsjö av olika sorter att välja mellan. Man kan exempelvis välja mellan marmor, granit, sandsten, skiffer och marksten. Det finns också slitstarka betongplattor som tål mycket, vilket gör att de lämpar sig väl för garageuppfarten precis som marksten och granit. Det finns också färgade stenar, men ett tips är att välja en sten som passar till husets fasad och till trädgården. Varför inte passa på att samtidigt stenlägga trädgårdsgången? Stengångar är betydligt mer lättskötta än grusgångar och bättre för gräsmattan.

Att anlita en professionell stenläggare höjer husets värde

Visst kan man lägga sten själv men det är ett tungt arbete. Materialet ska dessutom transporteras hem först och det kan bli många vändor. I vårt land har vi dessutom rätt stora temperaturväxlingar, i alla fall mellan sommar och vinter då marken fryser i stora delar av landet. Detta gör det extra viktigt med själva grundarbetet, samt att materialval och allt blir rätt. Därför är det bäst att anlita en riktig stenläggare som kan utföra arbetet på bästa sätt. De kan nämligen också komma med råd och tips angående materialval eftersom de av erfarenhet vet vad som kommer fungera bäst i just ert område. En rätt stenlagd uteplats, gångväg, uppfart eller stenmur håller i flera generationer och ökar dessutom husets värde. En seriös och professionell stenläggare kommer dessutom ut på kontroller månader senare för att försäkra sig om att det utförda arbetet fortfarande håller måttet.

Varför gör man en brandtätning?

8 apr 2020

Brandskydd är allas angelägenhet. Alla vistas vi dagligen i hemmet och på arbetsplatsen. En riktig planering som genomförts enligt normer ger trygghet. Brandtätning är ett hjälpmedel.

För att en byggnad skall kunna vara tillräckligt säker för människor och djur att vistas i behöver brandsäkring och planering alltid finnas med som punkter på att göra-listan. Allra bäst fungerar lösningar för brandskydd om en fastighet redan på planeringsstadiet utrustas och byggs på rätt sätt. Vanligen fungerar det också så - ett nybygge planeras i det som kallas brandceller - alltså utrymmen som i möjligaste mån är täta. Brand ska helst hindras från att sprida sig mellan olika utrymmen i ett hus. Detta åstadkommer man genom att tänka i termer av brandskydd och det innebär bland annat att försöka undvika att alltför många spridningsvägar finns. Detta är naturligtvis inte alltid möjligt men ambitionen är att de så kallade brandcellerna ska kunna stå emot brand i x antal minuter.

Hur kan brand spridas?

De svaga punkterna i brandcellerna är exempelvis ställen där man dragit rör och kablar och där genomgående balkar finns. Där skapas naturliga vägar för brand att föras vidare in i nästa brandcell och skapa en större brand. I möjligaste mån försöker man konstruera byggnader så att så få av dessa punkter som möjligt skapas, men det går inte att undvika dem helt.

Det är då som arbetet med brandtätning är så viktigt. Brandtätning är alltså helt nödvändigt för att förhindra en spridd brand. Hur utför man då en brandtätning? Vad som sker är att man tätar de mellanrum som finns med olika typer av brandtåliga material. Tanken är att minimera mängden syre som cirkulerar mellan brandceller och därmed ta bort möjligheten för elden att leva vidare. Detta arbete måste givetvis utföras med tillbörlig kunskap om de olika material som finns i den aktuella byggnaden.

Att brandtäta en befintlig byggnad räddar liv

Mycket långt ifrån alla byggnader är försedda med brandtätning. Om ditt hem eller ditt företag saknar den sortens brandskydd är det en oerhört klok åtgärd att snarast se till att installera detta. Det är såklart besvärligare att brandtäta i en äldre byggnad som tidigare saknat detta skydd. Besväret uppvägs mångfaldigt genom det skydd som brandtätning ger. Många äldre bostadshus har el som inte är dragen enligt moderna normer och regler och är därmed i farozonen för bränder. En nydragning av el kombinerat med brandtätning ger dig en betydligt tryggare miljö.

Någon som fixar taket

8 apr 2020

Alla behöver vi ett ordentligt tak över huvudet. När taket på ditt hus ska läggas om behöver du anställa en professionell hantverkare som vet hur det ska gå till. Här kan du läsa mer.

Ni behöver någon som kan få taket gjort på ett snabbt sätt, någon som det går att lita på helt enkelt. Det lönar sig att anställa takläggare som ser till att ni får det resultat som ni önskar er och som håller vad de lovar. En person som arbetar med att lägga tak har stor vana av arbete vid höga höjder, se till att anlita en firma som har gedigen erfarenhet och som ger sina kunder vad de är ute efter. När det kommer till val av tak såsom tegel, utseende och annat så är det i slutändan ni som bor i huset som bestämmer hur det ska se ut. Hantverkarna gör som ni önskar men kan komma med en hel del tips och råd ifall det är så att ni vill det.

En takbyggare med kunskap

En takläggare eller snickare som kan sin sak gör även ett effektivt och snabbt arbete. Inte så snabbt att det inte blir bra i slutändan, men effektiviteten och noggrannheten hos den som lägger taket gör att arbetet till slut blir så bra som det bara går. Det finns väl ingenting som säger att en person som lägger tak långsamt är sämre, men helt ärligt, man vill väl få jobbet gjort så snabbt som det bara går? Ingen vill ha hantverkare hemma längre än nödvändigt. Kunskapen hos en takläggare kommer av utbildning och erfarenhet. En snickare får efter avslutad utbildning alltid gå med som lärling under en tid, innan han eller hon får börja arbeta som snickare på riktigt så att säga.

Helhetsbild

Snickaren som ska bygga ert tak arbetar efter en helhetsbild och kommer att leverera er en helhetslösning från början till slut. Firman kommer ut till bygget och gör en kalkyl över hur mycket som behöver göras och vad det kommer att kosta er efter arbetets slut. Är det någonting som inte känns bra för er del med planeringen av arbetet eller om ni undrar över någonting speciellt så är det bara att fråga, de finns där för att hjälpa er och ge svar på era frågor. Inga frågor är för stora eller för dumma, det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Detta ska du tänka på när du målar en fasad

7 apr 2020

Funderar ni på att måla om huset? Det är viktigt att sköta fasaden så att den håller sig frisk. Men olika fasader kräver olika typ av färg och det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst.

En fasad som inte sköts och målas om med jämna mellanrum riskerar att inte hålla särskilt länge. Därför är det viktigt att mellan ommålningarna även tvätta fasaden fri från alger. Då håller färgen längre och man behöver inte måla om lika ofta. Men skulle det ändå behövas är själva underarbetet jätteviktigt och att måla vid rätt tid på året. Maj till juni är de minst fuktiga månaderna på året och lämpar sig därför bäst för fasadmålning. Börja med att täcka alla fönster med plast och alla andra ytor som ska skyddas. Skrapa bort färg som flagnar och börjar lossna och tvätta rent. Använder ni rengöringsmedel för att få bort alger och mögel ska ni se till att också skydda växter. Kontrollera så att allt trä är helt med hjälp av en kniv och byt ut de delar som är ruttna eller fuktskadade.

Ibland måste man grundmåla

Har fasaden aldrig varit målad tidigare ska man börja med att grundmåla den med en primer. Detta gör att täckfärgen sen fäster bättre men skyddar även träet mot fukt. Det allra bästa är att göra detta innan fasaden spikas upp på huset. Då kommer man åt att behandla alla ytor och det går betydligt lättare än att stå på en stege eller byggställning. Även en gammal fasad i väldigt dåligt skick och där färgen har släppt kan vara bra att grundmåla eller i alla fall de partier som inte längre har någon färg.

Olika typer av färg

Då man målar en fasad brukar man använda samma typ av färg som huset var målat med tidigare.Vissa färger kan nämligen inte målas på andra. Har man en gång målat med akrylfärg kan man sen inte byta till exempelvis en slamfärg. Akrylfärg har lång hållbarhet och torkar snabbt. Slamfärg är annars billigt och kan dessutom målas direkt på obehandlat trä. Linoljefärg tar tid på sig att torka men tränger in i träet och åldras vackert. Fråga i färgbutiken eller läs på instruktionerna hur färgen ni valt ska hanteras. Måla sedan uppifrån och ner och täck alla områden med färg. Täckfärgen ska målas två gånger och enklast är att använda både pensel och roller.

Få hjälp med ditt fönsterbyte

6 apr 2020

Är det dags att byta fönster? Är dina fönster gamla och slitna? Kontakta då en hantverkare för att utföra arbetet åt dig. Nya fönster är en investering och kan spara på energiberäkningen.

Ett bra inomhusklimat är otroligt viktigt då vi idag spenderar allt mer tid inomhus. Om dina fönster inte är upp till standard kan detta leda till allvarliga problem som mögel i ditt hem. Detta eftersom det kan leda till fukt om fönstret inte är isolerat på rätt sätt. Mögel är något som är farligt för din och hela familjens hälsa. Dåliga fönster leder också till en högre energiräkning, detta eftersom värmen försvinner ut från huset. Som tur är finns det många kunniga hantverkare inom industrin som kan hjälpa dig med ditt fönsterbyte. Inte enbart har de all den kunskap som krävs, men även det rätta materialet för att utföra arbetet.

Tecken på att du behöver byta fönster

Att ett fönster blir underhållet är självklart viktigt för att det ska hålla i många år framöver. Det finns olika sätt att renovera dina fönster så att de håller längre. På äldre fönster ligger ofta problemet i att kittet har gått i sönder. Detta går att reparera, trots att det kan vara ett svårt jobb. Det kan också hjälpa att olja och måla dina fönster. Däremot kommer det till slut en dag då du måste byta ut dina fönster.

Några tecken på att du behöver ett fönsterbyte:

  • Ditt fönster immar igen
  • Det är fukt och mögel kring fönstret
  • Det drar vid det fönster
  • Det finns tydliga skador

Om du inte är säker på om du behöver ett fönsterbyte är det alltid värt att kontakta en professionell hantverkare. De kan då inspektera dina fönster och erbjuda dig en kostnadsfri offert för vad tjänsten kommer att kosta.

ROT-avdraget gäller för privatpersoner

När du äger ett hus kommer det också med ett stort ansvar, och tar du inte hand om det kommer det sakta, men säkert falla i samman. Det kan vara dyrt med reparationer som fönsterbyte, men det finns ett avdrag som kan hjälpa dig - ROT-avdraget. Detta är ett avdrag som husägare kan använda sig för renoveringar, ombyggnad och tillbyggen. Avdraget är på 30 % och det är på arbetskostnaden. För det mesta kommer ROT-avdraget direkt av på din slutgiltliga räkning, och du behöver själv inte göra något för att ansöka om det. Det krävs däremot att firman använder sig av F-skatt för att det ska gälla.

Hur går bygglovsprocessen till?

6 apr 2020

Det finns en del saker att tänka på innan man kan köra igång ett byggprojekt. Det finns lagar och regler som måste följas för att drömmen ska kunna bli sann. Så läs på innan det är dags att börja.

Det finns lite olika riktlinjer för vad som gäller om man måste söka bygglov eller inte. Om man exempelvis ska bygga om inomhus så behöver man inte ansöka om lov. Men om man däremot ska bygga till huset då är en ansökan om bygglov av största vikt. Om man börjar bygga utan de viktiga pappren kan det bli en riktigt kostsam affär.

En ny fin altan till sommarens grillfester vore väl trevligt? Kanske ideen kommer när festen inte är långt borta i tiden och man inte har tid att vänta på att få bygglov. Ingen fara. 2019 ändrades reglerna för altaner och numera kan man bygga en altan utan att be om bygglov. Men man måste komma ihåg att gå in och läsa den finstilta informationen om höjd och placering mot tomtgränsen och lite annat som är superviktigt att inte missa. Då kan man se fram emot den perfekta grillfesten med vänner, nära och kära.

Om man skulle vilja bygga en egen carport

Man kan tycka att en carport inte är någon direkt byggnad då den inte består av fyra väggar. Men det är den. Ska man bygga något som helst på sin tomt är ändå rekommendationerna att vända sig till en byggfirma för att få tips och råd om man inte själv besitter kunskapen. På så sätt behöver man aldrig oroa sig för dryga böter om man nu skulle missa någon liten paragraf. Varför inte låta firman göra hela jobbet så att man själv bara kan luta sig tillbaka och njuta av den färdiga produkten. Slippa allt slit och tandagnissel, för att inte tala om all tid som man får över till annat kul.

Lite vardagslyx

Varför inte skaffa lite extra lyx i vardagen genom att bygga ett helt nytt uterum. Ett rum som tar in naturen och dofterna på sommaren likaväl som på vintern när snön singlar ner utanför panoramafönstren i det då stängda rummet. Båda årstiderna med den värme som stunden kräver. Och sällskapet väljer man som vanligt alldeles själv, om man nu inte helst bara sitter i sin ensamhet och njuter av en stunds tystnad. Det är bara att ändra efter årstid och skapa sitt alldeles eget vilorum.

Råd för renovering av innergård

28 mar 2020

Hur kan man inreda en innergård och bör man tänka olika beroende på vilken funktion innergården ska ha? Vad ska man tänka på när den nya innergården planeras och vilka utför renoveringen?

När man ska renovera en innergård bör man börja med att fundera över vilka funktioner det är man saknar. Är det en innergård som finns mitt i en stad så kan det bli flera funktioner som slåss om utrymmet. Det kan vara långt till närmsta lekplats och att husets barnfamiljer därför gärna vill ha lekutrymmen för sina barn. Samtidigt kanske det finns de som gärna vill ha en grillhörna att laga sommarens måltider på. Och gärna en myshörna där man kan lapa en smula sol och hänga under ljumma sommarkvällar. Men så finns det även de som saknar något helt annat och som ser just det behovet som absolut viktigast.

Parkering för bilen

Något som det brukar vara brist på i städer är parkering, och därför är det många innergårdar som består av parkeringsplatser. Men det finns också en gyllene medelväg, där man kan dela in gården i olika rum för att få plats med allt man önskar sig. Genom att asfaltera kan man få både parkeringsytor och ytor där barnen kan öva på att cykla eller med kritor rita in en hage att hoppa i. Genom att asfaltera är det även annat man slipper, som ogräsrensning och gräsklippning. Men det är vanligast att man gör en kombination av grönytor och hårdgjorda ytor, för att få både funktion och en lugnande och helande oas.

Hur man planerar en innergård

För renovering och planering av en innergård kan man ta hjälp av en landskapsarkitekt eller en trädgårdsdesigner. De brukar börja med att ta reda på vilka funktioner som man vill få in där, och även hur flödet går över gården. Det vill säga var ingångar och utgångar finns, och hur man tenderar att röra sig på gården, om det finns något soligt hörn och något hörn som är i lä. Det är även viktigt att man talar om vilka växter man önskar sig och kanske även i vilken mängd, och framför allt vilka som kommer att använda gården. Med det i åtanke kan man sedan börja planera innergården, och som ett pussel lägga ut de olika delarna för att kunna få en fungerande, vilsam och lekfull gård för alla husets boende, deras släkt och vänner.

Vad påverkas runt huset vid en dränering?

24 mar 2020

En dränering innebär att marken runt byggnaden grävs upp. Men vad påverkas runt huset vid en dränering? Svaret får du här. 

Många omfattande moment 

En dränering är ett omfattande arbete som innebär att man gräver upp marken runt hela huset. Vanligtvis gör man en bit i taget, till exempel en eller två sidor åt gången för att inte riskera att underminera husgrunden. Dom flesta använder sig av en grävmaskin för att gräva ur runt huset vilket såklart innebär att tomten kommer likna en byggarbetsplats ett tag framöver. 

Både stora och små ting kommer att påverkas runt huset när man genomför en dränering och det är bra att vara förberedd på vad som komma skall. Det kan också vara bra att förbereda för den firma som ska genomföra jobbet så att arbetet kan påbörjas och flyta på så snabbt som möjligt. 

Tomten skadas 

Eftersom man gräver med grävmaskin är det inte konstigt att tomten kommer att skadas. Den tunga belastningen lämnar sina spår och man får räkna med att gräsmattan kommer se annorlunda ut ett tag framöver. 

Det är inte ovanligt att man måste så nytt gräs i området runt dräneringen för att få tillbaka gräsmattan i samma skick som den var i innan. Det kan också bli lerigt om det förekommer mycket nederbörd under tiden för arbetet, vilket också lämnar sina spår på tomten. 

Buskar och rabatter flyttas 

Har man buskar och rabatter längs husväggen kommer givetvis även dessa att påverkas. En expert inom området skulle förmodligen rekommendera att ta bort eventuella rabatter som ligger så nära grunden – både för stunden men också i framtiden. Växtligheten och dess rötter medför att mycket fukt tränger ner mot husgrunden och det är bättre att placera sina blommor en bit ut, eller allra helst i krukor, för att undvika onödig väta mot grunden. 

Vad gäller buskar av större modell kan man oftast få hjälp att gräva upp dessa om man vill behålla dom men dom kan inte stå kvar under arbetets gång. Vill man plantera om dom när dräneringen är färdig så går det alltså bra, förutsatt att dom inte skadats allt för mycket. Även här ska man dock tänka på att inte sätta dom för nära huset när man sätter tillbaka dom, eftersom rötterna transporterar fukt precis som med blommor och annan växtlighet.

Om altan eller annan utbyggnad finns 

På många hus finns broar, altaner eller andra små utbyggnader vilket kan vara ett problem i samband med en dränering. Det bästa alternativet är att montera ned det som går – även om det känns som ett stort projekt. Det är dock viktigt för att man ska komma åt grunden runt hela huset och inte bara delar av den. Har man exempelvis en altan och vet med sig att det börjar bli dags för en dränering är det bra att se över möjligheterna att plocka ner den, även om det innebär att man inte kommer kunna utnyttja den ett tag framöver.

Mer info om dränering här: https://www.dräneringvästerås.nu/

Bra dricksvatten med en egen brunn

18 mar 2020

Bygger ni nytt hus som inte är anlutet till det kommunala vattennätet så var inte orolig, det finns klara fördelar med att ha en egen brunn. Kontakta en duktig entreprenör och ta reda på mer.

Är er nya tomt inte anslutet till det kommunala vattennätet så att ni är i behov av att borra eller gräva egen brunn så var glad för det. Med egen brunn på fastigheten har ni kontroll över vattenkvalitet och kan garanterat känna er trygga med att ert vatten smakar godare än det som transporterats långt via vattenledningar. Det finns riktiga experter på brunnsborrning och när ni anlitar dem får ni veta allt ni bör tänka på och hur det hela ska genomföras på bästa vis. Genom att borra en brunn går ni ner i grundvattnet i berget och där finns det friskaste och finaste vattnet ni kan få.

Erfarenhet lönar sig

Kontakta som alltid ett antal olika företag och jämför offerter. Känn även in vem som är bra att samarbeta med och hör med grannar om de har någon de vill rekommendera. En erfaren brunnsborrare vet var det är bäst att borra och ni sparar därmed tid på att utnyttja deras kunskaper. Brunnsborrning är ett ingrepp i natur och miljö och det är toppen att hitta en leverantör som är noga just med miljötänket och som håller sina anställda uppdaterade med alla de senaste kraven på området. Brunnsborrning kräver certifikat så detta bör ni ha koll på. Samt om ni bor i ett bebyggt område är det väldigt viktigt att finna en leverantör som är extra duktig på försiktig sprängning. Vilket innebär att om det behöver sprängas så garanterar firman att det inte sker med risk för skador på andra byggnader runt omkring.

Borrat bättre än grävt

När ni borrar en brunn istället för att enbart gräva så har ni garanterat ett säkrare och bättre vattenflöde. Vattnet är inte bara godare utan kommer från ett tryggare djup i berget och ligger därmed betydligt mer skyddat från föroreningar och liknande. När er brunn väl är grävd så ska ni se till att mäta vattenkvaliteten åtminstone vart tredje år. Det är enkelt att genomföra proverna och er kommun eller ett laboratorium kan hjälpa er. Skulle ni märka att ert vatten börjar att smaka annorlunda eller lukta konstigt så ska ni naturligtvis se till att mäta det direkt. Håll även koll på eventuella olyckor och utsläpp i närmiljön.

Ny smart elinstallation ger dig nya möjligheter

17 mar 2020

Med dagens teknik kan du få en ny fräsch elinstallation som ger dig ett smart hem och du kan också spara på energiförbrukningen. Med hjälp av en elektriker så kommer snart jobbet vara gjort.

Bor du i ett gammalt hus med en el som skulle behöva en uppdatering? Ja då kan det vara läge att kontakta en elektriker som kan göra jobbet åt dig, för att handskas med el ska du inte göra själv. Väljer du att själv utföra en elinstallation i ditt hem kan det sluta illa både under tiden du utför jobbet men också i framtiden kan det ske olyckor om elen inte är dragen korrekt. Med en elektriker så kommer du känna dig trygg att jobbet blir gjort på ett säkert sätt. Du kan få hjälp med att se över ditt hem och hur den gamla elen kan förbättras eller bytas ut helt och hållet. Med en elektriker så kan du spara in på energi genom att det utförs en energikalkyl och elen anpassas till ditt hem. Du kanske bara vill ha hjälp med en liten del av huset som du vill förnya som till exempel ditt kök eller badrum. En elektriker gör alla typ av jobb åt dig som husägare.

Smarta hem

Vill du ha ett smart hem som du kan styra från var du än befinner dig? Då kan du få hjälp med detta av en elektriker som kommer och installerar det nya systemet. Det smarta systemet är upplagt på det sättet att huset är konstant uppkopplat till ditt wifi som finns i huset. Och med ett uppkopplat hus blir också det ett smart hus och du kan kontrollera hemmet på distans. Det gör det möjligt för dig att från jobbet höja värmen i hemmet så att du kommer hem till ett varmt och skönt hem. Eller om du blir sen från jobbet så kan du tända belysningen i hemmet så det blir upplyst och du skrämmer bort eventuella inbrottstjuvar. En annan fördel med detta smarta system är att det är lättare för en elektriker att felsöka eventuella driftstörningar på distans och det gör att du snabbt får reda på vad felet är.

ROT-avdraget

För att sänka kostnaden för det arbetet som din elektriker utför så kan du ta del av ROT-avdraget som gör att arbetskostnaden blir mindre för dig att betala. De flesta hantverkare har redan med avdraget på fakturan så du slipper tänka på det.

Grundpelaren till ett slitstarkt hem

16 mar 2020

Är du en av många hus- eller villaägare? Har putsen från källarväggen börjat släppa, har väggarna synliga fuktgenomslag eller luktar det bara unket? Då är det hög tid för dränering.

Dränering är förmodligen inget man går runt och tänker på dagligen. Kanske vet man inte ens vad det är. Men det borde man ändå veta, i alla fall om man är husägare eller funderar på att bli det. Dränering syftar på de insatser som görs för att föra bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, vanligtvis en byggnad. En bra dränering kan hålla i 30–50 år, vilket kan vara bra att veta om du ska köpa en gammal kåk. Man bör ta för vana att alltid kolla när dränering gjordes senast. När det kommer till byggarbete så behöver man givetvis inte ha stenkoll på allt, men vissa grunder kan vara bra att känna till, exempelvis grunderna i dränering. Då kan man ställa krav och få en bättre dialog med den som utför arbetet.

Fördelarna med en bra dränering

Huvudsyftet med dränering är att föra bort oönskat vatten från byggnaden för att på så vis undvika fuktskador. Fördelarna med en bra dränering är många och enormt viktiga för att undvika stora och onödiga kostnader. En given fördel är exempelvis att det skyddar mot fukt och man därigenom får bättre inomhusklimat. Det ger även minskade uppvärmningskostnader. Och kanske viktigast, det säkerställer att vattnet tas om hand om och inte når källarväggen/sulan. En bra dränering är på så vis grundpelaren till ett slitstarkt hem och bör premieras vid köp eller bygge av hus. En väl utförd dränering håller länge men tillslut måste man, vare sig man vill eller inte, göra om den.

Därför bör man göra om dräneringsarbetet.

Självklart bör man genast kontakta en dräneringsfirma om man märker att det börjar lukta i källaren eller om man upptäcker fuktskador. Men det kan också vara en bra ide att genomföra dräneringen innan problemen börjar uppstå och på så vis undvika onödiga kostnader. En ny dränering är ibland nödvändig trots att man inte märker det. På exempelvis gamla hus kan jobbet vara genomfört utifrån helt andra regler än de som råder idag. Eller så kan det helt enkelt bara vara dags att rensa rören, då dessa ofta blir igentäppta av jord och smuts efter en tid. Hur som helst så kan det vara värt att se över sin dränering på huset och vara på det säkra. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.dräneringsödradalarna.se

Hantverkare med kompetens

11 mar 2020

Plåt är ett tacksamt material som kan användas till mycket. En professionell hantverkare kan göra under med plåt och kan hjälpa dig med allting inom plåt, både till hus och andra byggnader.

Letar ni efter en plåtslagare med stor kompetens som kan hjälpa er med plåten på ert hus? En pålitlig plåtläggare gör sitt jobb på ett sätt som gör att ni känner er nöjda. En person som arbetar med plåt gör många olika saker, företagen som har anställda plåtslagare brukar erbjuda lite olika tjänster inom området. Arbetet innebär i stor sett precis vad det låter som, man slår plåt helt enkelt. Plåtslagaren kan arbeta inom lite olika områden och med olika saker såsom byggnadsplåtslagare, grovplåtslagare och ventilationsplåtslagare. Oavsett vilket man specialiserar sig inom så handlar det om att slå och forma plåt.

Tänka på framtiden

När det sedan kommer till att byta tak till exempel, så väljer många idag att använda sig av ett tak helt i plåt istället för det traditionsenliga teglet. Det är mer tåligt och hållbart material i jämförelse med med tegel, även om det också tål en hel del. Att välja plåt som material till taket ger ett hållbart tak som drastiskt minskar risken för vattenskador till exempel. Om jobbet är utfört på rätt sätt och allting är gjort korrekt så ska det inte kunna komma igenom något vatten alls. Men det krävs expertis och precision för att det ska bli ordentligt gjort. Se till att tänka på framtiden för ert hus och anlita en professionell hantverkare som verkligen ser till att allt blir gjort på rätt sätt.

Vad gör de egentligen?

Om man väljer att arbeta som plåtslagare eller plåtis som det också kallas, får man ett jobb som är väldigt fritt och omväxlande. Man får arbeta mycket praktiskt och använda sig av kroppen på många olika sätt samtidigt som man får njuta av frisk luft och mycket utevistelse. Kort sagt så kan man helt enkelt säga att en plåtslagare jobbar med plåt i alla dess olika former och sedan omformar och bearbetar denna för att den ska passa in just där som den ska sitta. Det kan vara stuprännor till ett hus, ett nytt tak, hängrännor eller fönsterbleck. Allting som är i plåt på ditt hus kan då plåtslagaren komma och hjälpa till med. Oavsett om det behöver bytas ut någonting på huset eller rättas till på något vis, så hjälper de dig med det. Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: https://www.plåtslagaretäby.se

← Äldre inlägg