Blogg

Sida 2

Finns det byggkrav på boenden som ska användas till LVU?

8 apr 2019

Den som vill bedriva boende för LVU-placerade barn och ungdomar har en del att tänka på gällande lokalerna. Det är mycket viktigt att man noga tänker igenom boendesituationen för att de barn och ungdomar som placeras ska få rätt förutsättningar till en trygg och fruktbar vistelse på boendet.

Lite om LVU

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en vårdlag som är till för att skydda barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Ett barn kan omhändertas enligt LVU på grund av att föräldrarna inte förmår erbjuda tillräcklig omsorg, eller för att barnet själv uppvisar ett självskadebeteende som föräldrarna inte lyckats få bukt med, till exempel ett missbruk.

Rätt till LVU-advokat i förhandlingarna

När ett barn omhändertas enligt LVU föregås det i nästan alla fall av en utredning av socialnämnden, samt ett beslut i förvaltningsrätten. Det förekommer dock ibland att ett omhändertagande sker akut på initiativ av socialnämnden. I dessa fall ska förvaltningsrätten fatta beslut i efterhand. Föräldrar och barn tillförordnas av rätten alltid ett offentligt biträde, en advokat som kan LVU och socialrätt och kan bistå dem och föra deras talan. Man kan också själv välja LVU-advokat och få denne beviljad i rätten.

HVB-hem för barn som placeras enligt LVU

Ett barn som blir omhändertaget ska placeras i ett boende utanför hemmet. Om det är barnet själv som har ett beteende- eller missbruksproblem blir han eller hon i regel placerad på ett så kallat HVB-hem. Ett HVB-hem är ett sorts vårdboende där den unge får ett eget boende, samtidigt som det finns utbildad personal som stöttar och ger behandling utifrån barnets problematik. Det är inte vem som helst som får tillstånd att driva ett HVB-hem, och det krävs också att lokalerna uppfyller vissa krav för att en verksamhet ska få drifttillstånd av IVO, som är den myndighet som ansvarar för HVB-boenden.

Hur ett HVB-hem bör planeras

Om barn med missbruks- eller våldsproblematik placeras i ett HVB-hem är det första man bör tänka på att alla bör få ett eget rum där de kan vara i fred. Det är viktigt ur psykologisk synvinkel att han någonstans där man kan stänga dörren om sig. I de fall dörrarna går att låsa bör det dock finnas nycklar som personalen har tillgång till, för att kunna förhindra till exempel att eventuellt självskadebeteende.

Det bör så klart också finnas utrymmen för social samvaro, där de boende kan umgås, se på TV, spela spel etc. Det bör finnas tillräckligt med utrymme för att alla boende samt all tjänstgörande personal kan äta tillsammans samtidigt, om man inte av olika skäl undviker att ha gemensamma måltider. Då bör lokalerna i stället vara anpassade på så sätt att måltidssituationerna fungerar enligt bestämmelserna, till exempel att de boende kan äta på sina rum tillsammans med personal.

Trygg plats för återhämtning

Vad gäller läget så ligger de flesta HVB-boenden utanför städerna, ofta i ett område med mycket natur. Detta är så klart ingen slump. Det handlar om ett boende där det ska ges andrum och där ungdomarna inte bör utsättas för frestelser. Finns det andra HVB-hem i närheten kan det utgöra ett problem, men det beror mycket på vilken inriktning hemmet har.

Ombyggnationer ofta nödvändiga

Alla som bor på ett HVB-hem bör som sagt ha tillgång till ett eget rum, där det ska finnas en ordentlig säng, plats för ett skrivbord, en sittmöbel och garderob. Det ska så klart finnas fönster i varje rum. På många HVB-hem har man byggt om större utrymmen till mindre rum genom att sätta in mellanväggar, då gäller det att man verkligen tänker på ovanstående. Ett rum som byggs utan ett fönster är till exempel inget rum enligt plan- och bygglagen. Det är också viktigt att HVB-boendets rum är placerade så att de är lätt och snabbt åtkomliga för personalen. Det ska gå fort att ta sig till rummet från alla platser i lokalerna.

Har man hittat det man tycker är det perfekta huset för ett HVB-boende bör man ändå höra av sig till IVO och be om förslag på hur man kan optimera huset för att passa den tänkta målgruppen. Det kommer att göra det betydligt enklare att få tillstånd att använda lokalerna som HVB-hem för LVU-placerade barn och ungdomar.

Åtgärda fuktproblemen

29 mar 2019

När man har fått fukt- eller vattenskador i bostaden måste man vidta åtgärder omgående. Det medför en massa problem och kostnader när man har fått problem uppkomna av fukt. Men det finns tyvärr inga genvägar, problemen kommer bara att förvärras om man blundar för uppkomna problem. Man brukar kunna se på väggar och tak att de blir flammiga eller fläckiga. I våtutrymmen märker man av det på en unken lukt.

Man måste noga ta reda på källan till problemen innan man kan göra något åt skadorna.

Vad kan man då göra åt de uppkomna fuktskadorna? Man behöver ibland riva upp väggar och golv för att se omfattningen av skadorna. Man kan torka skadade områden med avfuktare, värmemattor och hjälpfläktar.

Här kan du läsa mer om olika alternativ som finns när det gäller avfuktning:

Avfuktare

I fuktskadade miljöer är detta ett bra alternativ att åtgärda problem. Dessa är även energsnåla och ekonomiska. Det är många företag som erbjuder uthyrning av avfuktare vilket är en smidig lösning. 

Det finns en mängd varianter av avfuktare på marknaden med olika kapaciteter. Man kan avfukta områden på upp till 1000 m3. De vanligaste modellerna är sorptionsavfuktare och kondenstumlare.

Sorptionsavfuktare - Den fungerar genom att den fuktiga luften sugs in en stor rotor. Sedan torkas den fuktiga luften ut med hjälpa av en värmare. Vattntet förångas och förs ut i form av våtluft. En sorptionsfuktare klara enorma temperaturskillnader men kärver ett tätt områdee elelr rum. Krypgrunder, vindar, källare och liknande är perfekta miljöer. De fungerar även bra att ta bort dålig illaluktande luft från kälalren och vindar. 

Kondensavfuktare - En bra teknik som är väldigt energisnål. Detta för att den ger tillbaka det mesta av energin i form av värme. Systemet är lättstyrt och energisnålt.

När det är temperaturer på över 15 grader ska man välja en kondensavfuktare för torkning efter  en fukt- eller vattenskada. Passar även utmärkt i till exempel poolrum och torkrum eller som jouravfuktare.

Värmemattor

Det är ett effektivt komplement när man behöver torka och avfukta miljöer av tegel och betong. Fördelen med värmemattor är att de är helt tysta och har låg energiåtgång. Och så är de smidiga och lätta att hantera. Det är vanligt att man placerar värmemattor under köksskåp eller liknande.

Hjälpfläktar

Det är effektivt att med hjälp av fläktar öka lufthastigheten i stora miljöer och används som komplement till exempelvis avfuktare. När man torkar väggar, tak och golv med hjälp av fläktar går det snabbare att få önskat resultat.

När du har kallt hus i Eskilstuna

15 mar 2019

Om du har ett kallt hus och bor i Eskilstuna är det dags att isolera huset. När det kommer till husisolering finns det bättre och sämre metoder för det. De bättre metoderna är de som är effektiva, men utan att tumma på sådant som är bra både för miljön och människorna. Det som är positivt för miljön är även det bästa för människorna. När det kommer till isolering, har vi människor, här upp i kalla Norden alltid isolerat våda hus med naturliga isoleringsmaterial; såsom ull, glasfiber, papper, träspån och liknande material. Däremot är kemikalier som man blandar in i isoleringsmaterialet riktigt, riktigt, riktigt illa för både klimat och människor och djur.

Alla måste bli klimatsmarta

Det är ju så viktigt, och detta kan inte nog understrykas – att alla bidrar med sitt strå till stacken när det kommer till att minska avgasutsläpp och kemikalier som hotar vår jord. Ingen mår bra av material som är dränkt i kemikalier. Eller av material som har genomgått sådana processer som gör materialet illa att vistas i närheten av. Bara tanken att blanda in farliga kemikalier i material som människor ska bo i och nära, är en helt absurd. Det gäller för alla och framför allt för dem som agerar på denna marknad att ha sunt förnuft och vett att inte utsätta människor för skadliga ämnen och enbart erbjuda miljövänliga material till sina kunder. Här har leverantörer ett extra ansvar att veta vad de olika materialen innehåller och vilka effekter (dåliga eller bra) som de har på människor.

Finns isolering av cellulosa

Det mest naturliga som du kan isolera hus med är restprodukter som kommer ur våra många sågverk. Den sågspån som kommer hus sågen tvättas och packas till hela träfiberskivor som är bra på att isolera hus med. Det positiva med att använda sågspånet som kommer hur hanteringen av skog och trä, är den är förnyelsebar. Eftersom den är en naturlig del av den ekologiska cykeln så återvinns materialet om och om igen. Det är ett förnybart material som ingår i kretsloppet. När man inte blandar i giftiga material och kemikalier så är det inte det minsta farligt att låta det återgår till naturen. Vill man, måste man inte använda hela träfiberskivor för sin isolering. Det går lika bra att använda vanlig lösullsisolering som då fyller i håligheter där man behöver isolera väggar, golv och tak. Här kan man med fördel ta kontakt med ett företag som handlar med denna naturliga och förnyelsebara isoleringsmaterial. Då kan de kommer ut till just ditt hus och ge tips och råd om vad som är bäst där. Läs mer på: https://www.isoleringstockholm.nu.

Att lägga lamellparkett

9 mar 2019

Lamellparkett har länge varit en populär golvtyp i Sverige. Lamellparkett är slitstarkt, snyggt, kan slipas om flera gånger och är dessutom lätt att lägga för den som är någorlunda händig. Lamellparkett är till skillnad från massiva golv uppbyggda av flera skikt, lameller, där fiberriktningen läggs omlott, vilket ger ett golv som är mindre känsligt för fuktrörelser och därmed stabilare. Toppskiktet i en lamellparkett är alltid massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Det vanligaste träslaget är ek men lamellparkett finns i en lång rad olika träslag.

Golvbrädorna består av hoplimmade stavar, vanligen 2- eller 3-staviga men även enstavig lamellparkett och parkett med mer intrikata mönster förekommer. Kort sagt finns stora möjligheter att få ett golv som ser ut precis som man önskar sig.

Förbered dig noga

Den vanligaste typen av lamellparkettgolv tillverkas som klickgolv, med fogar som enkelt sätts samman och ”klickar” i varandra. Att lägga lamellparkett i ett helt kvadratiskt rum är mycket enkelt, men när det som i de flesta rum förekommer vinklar, trösklar och rör så blir det så klart lite mer komplicerat, dock helt klart genomförbart för den normalhändige.

Det viktigaste är att du förbereder dig och planerar arbetet noga. Om det är något moment du känner dig osäker på, läs på ordentligt, både i fabrikantens anvisningar och genom att söka på nätet. Hur ska du göra med golvlister, ta bort eller lägga ny kvartsstav mot den nya skarven? Hur lägger man brädor runt rör på bästa sätt? Det är alltid bättre att veta i förväg än att köra fast mitt i arbetet.

Arbeta metodiskt

Det är ett tungt och ganska monotont arbete att lägga golv, även lamellparkett. Det är viktigt att arbeta lugnt och metodiskt, och att pausa ofta. Det gör att du har krafter kvar även mot slutet och förhindrar att du börjar slarva. Använd dig av verktyg så ofta det går och undvik att ta i för hårt, annars är det lätt hänt du skadar dig.

Är ni två som jobbar går det förstås lättare och blir dessutom roligare. Är man två kan den ena mäta och såga till brädorna och den andre lägga ut dem. Byts man av då och då blir arbetet mer varierat och det blir lättare att fokusera och vara noggrann.

Anlita golvläggare i Stockholm för bästa resultat

Känner du dig osäker på din förmåga, eller bara vill ha bästa möjliga resultat på golvläggningen, är det alltid bäst att anlita en professionell golvläggare. Det finns hundratals golvläggare i Stockholm som kan lägga alla typer av golv, och med ett proffs får du förutom ROT-avdrag på arbetskostnaden även garanti på jobbet. En golvläggare gör alltid ett mycket noggrant förarbete och ser till att golvet läggs på ett helt plant underlag, vilket ger ett stabilt och behagligt golv som har goda chanser att ligga länge.

Anlita plåtslagare till nybygget

9 mar 2019

När du bygger ett nytt hus är det en bra idé att anlita en plåtslagare i Stockholm, om du bor i Stockholm, som kan hjälpa dig med olika detaljer som har med plåt och som har med taket att göra. Det kan vara detaljer såsom skarvar mellan tak och skorsten, hängrännor, stuprör och taksäkerhet, såsom takstege, säkerhetspunkt och liknande. En duktig plåtslagare kan för övrigt  ge dig bra idéer om andra detaljer som du kan behöva till huset, såsom skorstenens utformning, takets lutning och bra råd eftersom de är expert på tak.

Varför inte bygga fasaden av plåt? 

Du vet väl om att du även kan bygga en fasad i plåt? Det är ingen dum idé alls, även om det kan vara väldigt ovanligt, särskilt i Sverige, där vi är vana vid att bygga fasader med träpanel. Vill du kan du alltås bygga hela fasaden med plåt, och fönsterblecken av plåt. Bygger du både fasad och fönsterbleck av plåt får du ett hus som du inte behöver renovera särskilt ofta. Det är endast ommålning av plåten som då är viktig, men plåten slits inte ut på samma sätt som en träpanel gör. Den behöver du inte byta ut som du bör göra med en träpanel. På samma sätt behöver du inte renovera taket heller lika ofta om du låter bygga det i plåt.

Bygger du taket av plåt, kan en duktig plåtslagare se till att det blir isolerat på rätt sätt. Det är då viktigt att det inte uppstår skarvar mellan tak och skorsten, mellan tak och hängrännor, mellan tak och vinskivor eller mellan tak och stuprörsingångar.

Anlita rätta plåtslagare

Bor du i Stockholm, eller bygger i Stockholm? Anlita rätt plåtslagare för bygget och isoleringen. Ingenstans i Sverige byggs det så mycket som i Stockholm, huvudstaden som tar emot cirka en busslast full, varje dag. Av den anledningen har det byggts i Stockholm, som på inga andra ställen. De flesta hantverkarföretagen är därför samlade i huvudstaden, vilket inte är så konstigt. Bara i Stockholm har du cirka 4.000 företag som kan arbeta med nybyggen på olika sätt.

Duktiga plåtslagare i Stockholm

Därför finns de duktigaste plåtslagarna i Stockholm, inte för att de andra plåtslagarna är sämre någon annanstans. Men om man tänker att antal arbeten gör en plåtslagare alltmer erfaren och att vanan att arbeta gör en plåtslagare allt duktigare, borde det i logikens namn finnas de mest erfarna och duktigaste plåtslagarna i Stockholm. Läs mer om duktiga plåtslagare på: http://www.plåtslagarestockholm.nu

Populärt med byggbolag som städar efter sig

21 feb 2019

Har du besökt en byggarbetsplats någon gång? Under byggets gång är det många saker som kan vara väldigt röriga. Allt beror ju på de byggare som arbetar på platsen. Det finns ju de som har en otrolig ordning på arbetsplatsen och som håller en beundransvärd reda på allting, material, såväl som städat på arbetet.

Byggstädning för dem med oordning på arbetsplatsen

Sedan finns det de som inte har någon ordning alls, som inte vet var sprängmedlet förvaras och som inte ser till att låsa in det på korrekt sätt, som den incident som det rapporteraddes om bygget på Norra länken i västra Stockhom innan julen, enligt lokala medier.  Om det då under eller efter byggets gång, finns byggstädare som kommer och ser till att hela byggarbetsplatsen håller en ordning för att underlätta för arbetarna, är det en otrolig hjälp.

De kan då placera containrar på platsen, som visar var byggarbetarna ska slänga de olika rester av byggmaterial som de kan behöva. Sedan kan de både se till att byggarbetsplatsen hålls städad under byggets gång, eller ser till att platsen städas grundligt efter att bygget är klart.

Viktigt med kompetenta byggstädare

Kan det verkligen var svårt att arbeta som byggstädare, kanske du tänker. Men faktistk krävs det en del kunskaper om hur man tar till vara det som ska slängas, hur de återvinns, hur de ska sorteras och kastas för att det inte ska skada miljön på ett negativt sätt. Skulle det bara vara att samla ihop allt skräp och överblivet byggmaterial och slänga det i en enda hög, skulle det ju inte behövas någon särskild kunskapr för det jobbet. Men nu är det ju inte så. I vissa u-länder kanske det skulle gå an, men inte i de länder där man är noggrann med hur avfallet tas om hand och som ser till att återvinna det som går att återvinna, och som ser till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt.

Finns bland annat i Stockholm

Dessa kompetenta byggstädare finns bland annat i Stockholm, men även i  de större städerna. Det blir ju så att allt fler byggföretag upptäcker det viktiga att anlita en byggstädning av byggstädare som är miljömedvetna och som har det rätta miljötänket, den rätta kunskapen och som gör enligt de miljöföreskrifter som gäller natur och miljö och återvinning. Skulle du behöva en sådan byggstädning är det bra att googla byggstädning, plus orten där du behöver den, så får du förslag på sådana byggstädningsföretag som arbetar där. Här kan du läsa om ett.

Lär dig bygga ergonomiskt

1 feb 2019

I stort sett alla yrken sliter på kroppen. Oavsett om det handlar om en byggnadsarbetare som utför tyngre lyft, om en kvinna inom hemtjänsten som förflyttar kunderna mellan exempelvis säng och rullstol eller om en person som sitter vid en dator och arbetar med olika Excel-ark så slits kropparna ut - men på olika sätt.

Det talande i sammanhanget är att den man kanske tror drabbas minst är den som löper störst risk att få olika förslitningsskador i framtiden - nämligen han som sitter stilla framför dataskärmen. Han kommer att få problem med armarna, med axlarna, med ryggen, med nacken och med sina handleder om han inte börjar tänka på hur han kan förebygga detta. Det här gör att vi står inför en risk där dagens verksamma yrkesmän riskerar att möta pensionsåldern med kronisk värk och med stora smärtor i muskler och leder.

Arbetsgivaren bör ta ansvar

Men, det går att förebygga också. Oavsett om det handlar om att du arbetar som snickare och bygger olika saker - du lyfter tungt, du har händerna över huvudet för att snickra, du använder vibrerande maskiner och du har klumpiga skor och kläder - eller om att du, som i exemplet, sitter framför en dataskärm så finns det hjälpmedel.

Det primära handlar om att identifiera problemet och det kan man göra genom att anmäla sig till en ergonomiutbildning. En fråga som varje svensk arbetsgivare borde ta på allvar. En ergonomiutbildning kan nämligen A) leda till en bättre arbetsmiljö B) färre sjukskrivningar och C en ökad produktivitet.

Vid en ergonomiutbildning så identifieras farorna

En ergonomiutbildning sker i syfte att förebygga problem och det gör man genom att tydligt informera om hur kroppen reagerar vid olika moment och situationer samt hur man kan agera annorlunda. Det är en kunskap som naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer har och det är också dessa som erbjuder utbildningen i fråga. Den sker på plats på arbetet. Något som leder till en bättre kontakt och en enklare väg till både problemidentifiering och på lösningar.

Skulle det handla om att du har problem med dina armbågar och att du arbetar på en byggarbetsplats så kan en ergonomiutbildning ge svar på hur dessa kan undvikas - du kanske ska stå i en annan ställning, du kanske ska använda en annan typ av hammare eller också kanske du bör använda olika hjälpmedel i form av exempelvis tejp eller rehband.

En ergonomiutbildning ökar förståelsen för den belastning som respektive arbete de facto ger. All kunskap man tillskansar sig kan leda till att man kan njuta av ålderns höst, utan några som helst problem med vare sig leder eller muskler.

Här kan du läsa mer om belastningsergonomi.

Så bör du sanera marken du bygger på

23 jan 2019

Misstänker du att det finns gifter i marken där du planerar att bygga, eller sälja? Finns det gifter i marken och du säljer den, och den som köper den, upptäcker att det finns gifter i marken, kan du som säljare bli ansvarig för att den är giftig, särskilt om det finns skäl för dig att misstänka att det funnits gifter i marken. Det vill nog ingen vara med om. Då är det bättre att åtgärda marken om det är så att du vet, eller misstänker att det kan finnas gifter i marken.

Dessa gifter kan finnas i marken

Det kan finnas allt från "vanligt" bekämpningnsmedel som kan gömma sig i marken till cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, farliga metaller som till exempel kvicksilver, till PCB, lösningsmedel och svavel och svavelväte. Det är viktgit att ta reda på hur marken är, och säkerställa att det inte finns några gifter i marken som kan ställa till det för dig.

Det är inte riskfritt att ta bort gifterna. Tvärtom. Man kan bli sjuk om man börjar hantera gifter i marken. Då är det bättre att anlita ett företag som kommer och sanerar det på rätta sättet. De vet hur de ska handskas med gifterna utan att någon kommer till skada.

Så går en marksanering till

Först tar man prover. När man vet hur mycket gifter det handlar om och var de finns, börjar man sedan gräva efter att man har säkerställt att de inte sprids på något sätt. De inhägnar hela det område som kan vara kontaminerat av gifter. Sedan sätter man igång och gräver tills allt är borta som inte ska vara där. När det väl är borta, behöver man ofta fylla igen hålet som har uppkomit när man har grävt bort alla gifter. Då tar man dit schaktmaterial, såsom jord, grus och sand. Sedan kommer företaget till sist för att ta nya prover, så att de alldeles säkert vet att de har lyckats få bort allt som är giftigt.

Viktigt att inte själv sanera marken

Det är viktgit att inte själv börja gräva i marken om man får reda på att det finns gifter i den. Det gäller att man har rätt skyddsutrustning så att ingen annan påverkas negativt av de gifter som man gräver upp. Att ta prover på marken är heller inte det lättaste om man tänker sig att utföra marksaneringen på egen hand. Här kan du läsa mer om marksaneringar på: https://www.marksanering.nu.

Renovera innan försäljning och efter ett köp

13 jan 2019

Om man ser till Stockholm så finns det primärt två stycken grupper som genomför en lägenhetsrenovering. Dessa båda hör också ihop och kopplas samman. Det handlar om köpare och om säljare. Vi förklarar varför dessa båda grupper har en större benägenhet att genomföra en lägenhetsrenovering än andra och varför just Stockholm som stad är intressant.

  • Säljare: Som säljare av en bostadsrätt i Stockholm så kan man göra sin livs affär. Priserna har stigit rejält under en tioårs-period och givet när man köpt sin bostad så finns det således en vinst att göra. Mycket vill dock alltid ha mer. Ser man till hur en säljare kan maximera sin vinst så är en lägenhetsrenovering ingen dum idé. Dels så kan man fräscha till vissa områden som man vet är tilltalande för en potentiell köpare - badrum och kök i första hand - och dels så kan man också dra av en del av beloppet som förbättringskostnad då bostaden i fråga väl är såld. En talande bild i sammanhanget: följer du försäljningar på Hemnet så kan du se att vissa objekt dras tillbaka då budgivning uteblir. Inte sällan så återkommer dessa efter någon månad - men i helt nya kläder. Man har genomfört en lägenhetsrenovering och denna brukar i sin tur också leda till att ett större intresse skapas. I kombination med rätt mäklare och homestyling så är en lägenhetsrenovering ett av de bästa sätten att nå ett högre slutpris på en bostad i Stockholm.
  • Köpare: Här behövs egentligen ingen större presentation av varför en lägenhetsrenovering äger rum: man vill helt enkelt skapa en bostad som man trivs i. Därför kan också objekt som ser ganska risiga ut säljas dyrt i Stockholm. Har de en inneboende potential -- en möjlighet att ta bort en vägg och skapa en mer öppen planlösning - så kan en bostad i sämre skick faktiskt säljas högre än vad en nyrenoverad bostad - men med mindre möjligheter - gör. Och: att man kan använda rot-avdraget spelar också en avgörande roll. Genom att man kan dra av 30% av den totala kostnaden - med ett tak på 50.000 kronor per år - så finns det också en ekonomiskt incitament till att skapa sin drömbostad.

Att tänka på vid en lägenhetsförsäljning

Oavsett om man renoverar som köpare eller som säljare så bör man vara medveten om att man tar en risk. I Stockholm finns det nämligen lite fler företag och därmed också betydligt större risker i samband med en lägenhetsrenovering. Det har blivit tydlig i samband med nämnda rot-avdraget. Fler företag har startat upp - färre har den kompetens som krävs - fler fuskjobb sker.

Vårt råd i detta är att man tar hjälp av en och samma firma rakt igenom ett större projekt. Handlar det om en badrumsrenovering, en köksrenovering eller en - av hela lägenheten - genomgående renovering så tjänar man på totalentreprenad. Det innebär att en och samma firma är med längs hela resan - från planering till slutbesiktning - och att man genom detta får allt från dragning av el, rörmokeri, plattsättning, snickerier och golvläggning inkluderat.

Det kan se dyrare ut rent initialt, men vår erfarenhet säger att det i längden nästan alltid blir billigare. Framförallt så blir jobbet bättre och säkrare. Ju fler kockar desto sämre soppa - en devis som verkligen stämmer in på den entreprenad man bör välja vid en lägenhetsrenovering i Stockholm.

Här kan du läsa mer om lägenhetsrenovering.

Tak är extra känsliga vid stormar

3 jan 2019

Som det har stormat både i Sverige och i Finland. Det senaste dygnets storm har fällt hundratals träd och minst lika många hushåll har blivit utan ström. Det senare har verkligen satt prov på människors tålamod och uppfinningsrikedom om hur de ska kunna behålla värmen när de inte har någon el, eller hur de ska kunna tilllaga mat, eller hålla sig informerade utan tillgång till el till mobiler eller datorer. Det är i sådana situationer som allt detta ställs på prov, hur förberedda vi är och hur bra eller dåligt vi skulle klara av en katastrof, om det någon gång skulle hända i framtiden. Om inte annat, inser man hur känsliga vi är och hur totalt beroende av el, vi är. Dags att göra något åt saken?

Många tak har testats i stormen

Många var oroliga att taken på deras hur skulle gå sönder i stormen. Har man tegelpannor, finns det ju en risk att träd och grenar som faller över taket kan förstöra tegelpannorna. Då gäller det att inte ha träd som växer alldeles för nära huset. Kanske man bör ta ner de träd som uppenbarligen kan skada hustaket? Det gäller att vara förutseende om man ska behålla huset intakt. Särskilt tak är ju känsliga när det kommer till oväder. I extrema förhållanden är det just hustaken som sätts på prov när det kommer till beständighet och kvalitet. Har man ett gediget satt tak, behöver man ju inte vara orolig. Här finns det ju stor variation på byggmaterialets kvalitet. Att ha tak, enbart byggt i shingel, papp eller plåt kanske inte är det bästa tänkbara.

Välj byggmaterial på taket

Vill du ha ett rejält tak, som kanske ska klara av fler stormar och ändå ligga kvar när stormen har bedarrat, eller om du vill ha ett tak som klarar av fallande grenar, kan du till exempel välja tak byggt i betongplattor. Det är i så fall mycket likt tegelpannor, men är i stället byggt av betong, i plattor som liknar tegel. Har du ett tak i betong, har du ett otroligt beständigt tak som håller mot allehanda extrema väder. Betong är otroligt slitstarkt och håller mot det mesta. Det enda som man bör tänka på, om man väljer att lägga taket i betongplattor, är att betongen kan vara ganska tung och kan slita på takstolarna. Därför är det viktigt att hela tiden kontrollera dem, och renovera dem i fall att takstolarna slits ner av betongen. Funderar du på att lägga nytt tak i Västerås? Läs då mer här.

Dags att ansöka om bygglov?

13 dec 2018

För att få bygga nytt i Sverige så krävs det i många fall ett bygglov som man söker hos Byggnadsnämnden i den kommun man bor i. Det är ett system som måste finnas då det ger säkrare byggen och då man dessutom håller en ungefärlig estetik i området. Det senare anser många vara ett ingrepp i den fria viljan, men ärligt talat - hur skulle det annars se ut? Det skulle kunna blandas höghus med villor, någon kanske skulle vilja bygga ett torn medan en annan granne i Stockholm skulle vilja bygga en tillbyggnad i form av ett rymdskepp.

Dessutom så skulle man utan tvekan sätta sig själv först; något som skulle kunna inskränka på utsikt och solljus för en granne. Därför finns det speciella detaljplaner för olika områden. Vill man gå utanför detaljplanen så kostar det ofta lite mer och man får räkna med en längre tid innan ärendet är färdigbehandlat.

Bygglov är en bra regel, om än lite omständig. I en stad som Stockholm - där många ansökningar måste behandlas - så kan det ta tid från start till mål. Dessutom kostar ett bygglov pengar också och för att ha en chans så måste man lämna in en fullständig ansökan där ritningar, kontrollansvarig och annat bifogas. Det tycker vi att man ska lägga ner tid på. Det finns inget värre än att höra att någon lämnat in en ofullständig ansökan och därmed tvingas göra om den. Där har man både försummat sin egen och andras tid.

Ta hjälp av ett tryckeri för ritningarna

Hur en bygglovsansökan ska se ut skiljer sig från kommun till kommun och där får man läsa om vad som gäller beroende på var i Sverige man bor. En ritning ska alltid med - både över fasad och över andra viktiga detaljer. Ritningen ska vara rakt igenom professionell och där bör man ta hjälp av en arkitekt.

Vi tycker även att man ska kontakta ett tryckeri för detta. Det kan man göra för hela ansökan; ett tryckeri i Stockholm kan ta fram snygga typsnitt och färger som gör att bygglovsansökan ser mer professionell ut. En tanke i detta är även att det tryckeri ni anlitar gör flera kopior. Det kan vara roligt att ha i framtiden och se tillbaka på.

Ritningen i sin tur kan komma att behövas om ni ska sälja huset och de nya ägarna behöver göra om någonting. Se till att anlita ett tryckeri och få en mer professionell touch på er bygglovsansökan.

Välj rätt kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste som regel finnas och du ska inte se en sådan som någon minuspost i budgeten. Faktum är att du kommer att ha stor nytta av denne. Han kommer att delta vid alla tekniska samråd, han kommer att göra regelbundna kontroller av bygget och det är också han som kommer att vara den som driver bygget framåt.

Tack vare kunskapen så kommer din KA också att vara det perfekta bollplanket för dig som byggherre. Det är snarare en investering än en utgift.

Arbetsmarknaden för målare i Sundbyberg

8 dec 2018

Vill du börja jobba som målare i Sundbyberg? Som boende i kommunen kan det vara tacksamt att pendla så lite som möjligt. Trafiken runtomkring Sundbyberg och centrala Stockholm kan tidvis vara mycket hektisk, och det är många gånger man blir sittandes i kö alltför länge.

Samtidigt är Sundbyberg en väldigt liten kommun till ytan. Om man börjar jobba som målare här kommer man behöva räkna med att pendla utanför kommunen med jämna mellanrum. Samtidigt gör den höga befolkningsmängden att det även finns gott om uppdrag inom kommunen.

I hela Sverige finns det ungefär 14 000 målare anställda, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många av dessa som finns i kommunen framgår inte av siffrorna. Av de 14 000 målarna är det 93 procent som är män och sju procent som är kvinnor.

Sammantaget bedöms konkurrensen om målarjobben vara mycket liten, både på ett års sikt och på fem års sikt. Den som vill arbeta som målare i Sundbyberg bör således inte ha några större problem att hitta ett arbete, givetvis under förutsättningen att man har rätt kompetens.

Skillnader mellan olika kommuner

När vi tittar närmare på Stockholms län och jämför olika kommuner ser vi att det råder mindre konkurrens om jobben i Sundbyberg, jämfört med Stockholms kommun, Huddinge och flertalet kommuner på stadens södra sida. Det är egentligen i norra, västra och östra Stockholm som det verkar vara lättast att hitta jobb som målare. Exakt vad skillnaderna mellan olika kommuner beror på, är oklart. Det framgår inte av Arbetsförmedlingens texter och är egentligen något som vi bara kan spekulera om.

Något som påverkar arbetssituationen för målare, i hela Sverige är byggtakten. Möjligtvis kan det vara så att det skett fler byggen på senare år i norra Stockholm och i kommuner som till exempel Solna och Sundbyberg, än vad som har skett i till exempel Huddinge eller Södertälje. Det är dock givetvis inte bara vid nyproduktioner som målare behövs, utan även vid renoveringsarbeten av befintlige bostäder, kontorsbyggnader, lokaler och andra fastigheter.

Vad arbetar Sundbybergsborna med?

Trots att Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, bor det ganska många människor här. Den relativt stora folkmängden, på en liten yta, gör att det finns ett gott tjänsteutbud här. Något som skiljer arbetsfördelningen Stockholms län generellt, jämfört med många andra län i landet, är den stora andelen människor som jobbar inom restaurang och hotell. Säkerligen är det också så att många Sundbyberg är verksamma inom dessa områden. I kommunen finns flertalet hotell och kroglivet har fått sig ett rejält lyft på senare år.

Efter en snabb titt på diverse jobbportaler ser vi dock att två typer av annonser är särskilt dominerande – kommunala jobb och jobb inom support (framförallt teknisk support). I kommunen finns flertalet stora företag som etablerat sig, inte bara på senare år, utan företag som funnits där sedan lång tid tillbaka. Vad gäller de kommunala jobben söks bland annat förskollärare, barnskötare och idrottslärare. Märk väl att det här givetvis inte ger hela bilden – utan är bara en observation.

 

 

 

Planerar du bygga en altan?

6 dec 2018

Längtar du efter en altan? Tänk att kunna gå ut, barfota på en trädäckad altan som har ett mjukt tryckimpregnerat trä, du sätter dig vid utebordet och dricker ditt morgonkaffe. När solen stiger på himlen är det kanske dags för att sola några timmar innan du åker iväg och badar i närmaste sjö eller hav. Eller så kanske du har byggt en pool i altanen? Då är det bara att hoppa i poolen och simma några längder innan frukosten. Hur som helst är en altan som är byggd invid din villa, ett bygge som höjer värdet på ditt hus. Det är nästan otänkbart numera, att inte ha en altan invid villan.

Planera bygga altan utan bygglov

Om du planerar att bygga en altan kan göra det på enklaste sättet. det vill säga direkt på markytan invid din villa, eller varför inte på din uteplats vid din bostadsrättsförening? Så länge altanen inte byggs högre än 1, 10 meter ovanför markhöjd krävs det inget bygglov för det altanbygget. Och bygger du altanen direkt på marken, behöver du inte bygga något skyddande staket runt altanen.

Planera bygga en altan med bygglov

Om du i stället vill bygga en altan som är högre än 1, 10 meter över marknivån, och du kommer därför att behöva bygga ett skyddande staket kring altanen, kommer du att behöva ett bygglov för altanbygget. Vill du dessutom bygga ett tak över altanen, behöver du även då ett bygglov. En altan som är så pass hög, kräver också att du har gjutit plintar för altanens stomme att stå på. Kanske du behöver bearbeta marken där altanen ska stå?

En altan intill villan gör den mer attraktiv

Numera förväntar sig alltfler att det finns en altan intill villan, när vi tittar på olika hus som vi vill köpa. En altan är så gott som en förväntad detalj när vi funderar på at köpa en villa. Med det i tanken är det mer eller mindre obligatoriskt att ha en altan invid villan. Vi förväntar oss möjligheten att kunna sitta utomhus på dagarna och kvällarna. Är det någon som till exempel funderar på att köpa en villa, men ser att det inte finns någon altan, kommer de att räkna på vad det kommer att kosta att bygga den altan som fattas och vill troligen pruta på priset. Då är det bättre att du bygger den altanen så att du som villaägare kan njuta av den innan du säljer villan. Läs här om hantverkare som du kan anlita för altanbygget på: http://www.byggaaltan.biz.

Bygga bostad utan balkong knappt möjligt

25 nov 2018

De flesta flerfamiljs hus som byggdes efter 1950-talet har alla någon slags balkong som alla bostadsägare eller hyresgäster kan komma ut på från sin egen bostad. Vi skulle knappt i våra dagar renovera eller bygga hus utan att se till att alla som bor där har tillgång till en balkong. Så har det ju inte varit.

1870-1880-talet

Hus som byggdes under 1880-talet kan ha små balkonger, men det är i så fall balkonger som många famlijer samsades om att utbyttja. Under den byggnadsstil som kallades nyrenässansarkitekturen under 1870-1880-talet använde man sig av balkonger för utsmyckningen av fasaden, vilket gav att de flesta balkonger endast var små och till för att man skulle kunna titta ut och blicka ner från. Eller om de var stora, såg de ut som vackra, utsmyckade lådor, men endast en på fasaden.

1890-talet

Under senare del en av 1890-talet var balkongerna något flera bostäder samsades om. Det var ännu inte så att varje bostad hade sin egen balkong, såsom vi är vana vid.

1900-1910-talet

Under denna tid dominerade en byggstil som kallas Jugendstil. Här ser man fler balkonger som har smidesräcken till sina balkonger. Fortfarande samsades flera bostäder om samma balkonger.

1920-talet

Under denna tid påverkade franska balkongmodeller byggandet av balkonger i Sverige.

1930-talet

Under denna tid insåg svenska folket vikten av att få i sig frisk luft, sol och ljus. Man ser flera flerfamiljshus som har stora balkonger, som till och med krökte sig förbi hörn på fasaderna.

1940-1950-talet

Under krigsåren var det svårt att få tag i tillräckligt byggmaterial, vilket gjorde att man byggde små, utanpåliggande balkonger. De ser mest ut som små lådor som hänger utanpå fasaderna.

1960-1970-talet

Under denna tid var balkongerna indragna i själva fasaden. De ser ut som små grottor och är så gott som befriade från vinddrag. Många flerfamiljshus byggdes med loftgångar.

1980-talet och framåt

Idag ser vi flerfamiljshus med balkonger som fortfarande ser ut som lådor som sticker ut från fasaden. Sättet att bygga balkonger som hål i fasaderna har man övergett för att få mer utrymme inuti bostäderna.

Har du fastighet i Stockholm?

Då och då; med jämna mellanrum bör man renovera balkongerna. Har de fått sprickor i fasaden eller på balkongräcken bör man åtgärda det. Även missfärgade balkongräcken bör åtgärdas. 

Kan man bygga en egen sporthall?

23 nov 2018

Bristen på hallar och lokaler för idrott gör att många tar saken i egna händer och bygger en egen hall. Ofta möts man av ovilja från kommunen och det innebär ofta att man får ta en ekonomisk risk. Det kostar pengar att bygga en idrottshall eller en anläggning för sport - men det finns även andra möjligheter som inte kostar fullt lika mycket.

Hitta en gammal lagerlokal

Om man ser till att det ofta finns lokaler som står tomma i Sverige så kan det finnas möjligheter i dessa. Våra större industrier har flyttat till andra länder. Det innebär att lokalerna ofta står och skrotar och där ingen användning finns; de är för stora för att passa mindre företag - de är för dyra att hyra i den nuvarande storleken och de blir därigenom svåra att hyra ut. Dessa ligger dessutom en bit utanför själva stadskärnan och det gör att de kan anses som oattraktiva av företag som kanske vi kombinera lager med försäljning - här tänker vi främst på bilhandlare.

Men, de är ofta perfekta att bygga om till sporthallar - i synnerhet för en ny sport som går under namnet padeltennis. Padel är en blandning av tennis och squash och det är en sport som kräver höjd snarare än yta. Det gör en lagerhall perfekt.

Kan man ta en investering så kan också addera andra idrotter - innebandy, vanlig tennis och inomhusfotboll. Det man ska tänka på är isolering, värme, ventilation och att investera i ett riktig bra sportgolv. Själva skalet finns där; skelettet i form av lagerhallen - allt som krävs är att addera köttet.

Välj rätt sportgolv till din hall

Golvet är viktigt - oavsett sport. Det finns hur många olika typer av sportgolv som helst och de flesta är anpassade för specifika typer av idrotter. Gemensamt är dock att det moderna sportgolvet A) är skonsamt för kroppen B) är hållbart och C) inte kostar så mycket pengar att köpa in och lägga.

Det krävs dock ett plant underlag och där man måste gjuta en platta innan. Den saken är den stora pengaslukaren i sammanhanget. Ett sportgolv kan inte läggas på ett ojämnt underlag.

Går det att få bidrag?

Att en kommun ställer sig nekande till att bygga en hall behöver inte innebära att de stryper all finansiering. Nej, det finns ett värde i att det byggs nytt och som entreprenör kan man naturligtvis försöka få olika bidrag för att inkludera så många utövare som möjligt. Det gäller då att hallen byggs för alla: oavsett kön, ålder, eventuella handikapp och härkomst.

Dessutom kan man ofta söka stipendier och andra anslag - allmänna arvsfonden exempelvis. Kolla runt kring vads om gäller innan och lyft på varenda finansiell sten. Och: glöm heller inte att ansöka om bygglov.

Mer information: http://www.sportgolv.biz.

← Äldre inlägg