Blogg

Sida 3

Så bör du sanera marken du bygger på

23 jan 2019

Misstänker du att det finns gifter i marken där du planerar att bygga, eller sälja? Finns det gifter i marken och du säljer den, och den som köper den, upptäcker att det finns gifter i marken, kan du som säljare bli ansvarig för att den är giftig, särskilt om det finns skäl för dig att misstänka att det funnits gifter i marken. Det vill nog ingen vara med om. Då är det bättre att åtgärda marken om det är så att du vet, eller misstänker att det kan finnas gifter i marken.

Dessa gifter kan finnas i marken

Det kan finnas allt från "vanligt" bekämpningnsmedel som kan gömma sig i marken till cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, farliga metaller som till exempel kvicksilver, till PCB, lösningsmedel och svavel och svavelväte. Det är viktgit att ta reda på hur marken är, och säkerställa att det inte finns några gifter i marken som kan ställa till det för dig.

Det är inte riskfritt att ta bort gifterna. Tvärtom. Man kan bli sjuk om man börjar hantera gifter i marken. Då är det bättre att anlita ett företag som kommer och sanerar det på rätta sättet. De vet hur de ska handskas med gifterna utan att någon kommer till skada.

Så går en marksanering till

Först tar man prover. När man vet hur mycket gifter det handlar om och var de finns, börjar man sedan gräva efter att man har säkerställt att de inte sprids på något sätt. De inhägnar hela det område som kan vara kontaminerat av gifter. Sedan sätter man igång och gräver tills allt är borta som inte ska vara där. När det väl är borta, behöver man ofta fylla igen hålet som har uppkomit när man har grävt bort alla gifter. Då tar man dit schaktmaterial, såsom jord, grus och sand. Sedan kommer företaget till sist för att ta nya prover, så att de alldeles säkert vet att de har lyckats få bort allt som är giftigt.

Viktigt att inte själv sanera marken

Det är viktgit att inte själv börja gräva i marken om man får reda på att det finns gifter i den. Det gäller att man har rätt skyddsutrustning så att ingen annan påverkas negativt av de gifter som man gräver upp. Att ta prover på marken är heller inte det lättaste om man tänker sig att utföra marksaneringen på egen hand. Här kan du läsa mer om marksaneringar på: https://www.marksanering.nu.

Renovera innan försäljning och efter ett köp

13 jan 2019

Om man ser till Stockholm så finns det primärt två stycken grupper som genomför en lägenhetsrenovering. Dessa båda hör också ihop och kopplas samman. Det handlar om köpare och om säljare. Vi förklarar varför dessa båda grupper har en större benägenhet att genomföra en lägenhetsrenovering än andra och varför just Stockholm som stad är intressant.

 • Säljare: Som säljare av en bostadsrätt i Stockholm så kan man göra sin livs affär. Priserna har stigit rejält under en tioårs-period och givet när man köpt sin bostad så finns det således en vinst att göra. Mycket vill dock alltid ha mer. Ser man till hur en säljare kan maximera sin vinst så är en lägenhetsrenovering ingen dum idé. Dels så kan man fräscha till vissa områden som man vet är tilltalande för en potentiell köpare - badrum och kök i första hand - och dels så kan man också dra av en del av beloppet som förbättringskostnad då bostaden i fråga väl är såld. En talande bild i sammanhanget: följer du försäljningar på Hemnet så kan du se att vissa objekt dras tillbaka då budgivning uteblir. Inte sällan så återkommer dessa efter någon månad - men i helt nya kläder. Man har genomfört en lägenhetsrenovering och denna brukar i sin tur också leda till att ett större intresse skapas. I kombination med rätt mäklare och homestyling så är en lägenhetsrenovering ett av de bästa sätten att nå ett högre slutpris på en bostad i Stockholm.
 • Köpare: Här behövs egentligen ingen större presentation av varför en lägenhetsrenovering äger rum: man vill helt enkelt skapa en bostad som man trivs i. Därför kan också objekt som ser ganska risiga ut säljas dyrt i Stockholm. Har de en inneboende potential -- en möjlighet att ta bort en vägg och skapa en mer öppen planlösning - så kan en bostad i sämre skick faktiskt säljas högre än vad en nyrenoverad bostad - men med mindre möjligheter - gör. Och: att man kan använda rot-avdraget spelar också en avgörande roll. Genom att man kan dra av 30% av den totala kostnaden - med ett tak på 50.000 kronor per år - så finns det också en ekonomiskt incitament till att skapa sin drömbostad.

Att tänka på vid en lägenhetsförsäljning

Oavsett om man renoverar som köpare eller som säljare så bör man vara medveten om att man tar en risk. I Stockholm finns det nämligen lite fler företag och därmed också betydligt större risker i samband med en lägenhetsrenovering. Det har blivit tydlig i samband med nämnda rot-avdraget. Fler företag har startat upp - färre har den kompetens som krävs - fler fuskjobb sker.

Vårt råd i detta är att man tar hjälp av en och samma firma rakt igenom ett större projekt. Handlar det om en badrumsrenovering, en köksrenovering eller en - av hela lägenheten - genomgående renovering så tjänar man på totalentreprenad. Det innebär att en och samma firma är med längs hela resan - från planering till slutbesiktning - och att man genom detta får allt från dragning av el, rörmokeri, plattsättning, snickerier och golvläggning inkluderat.

Det kan se dyrare ut rent initialt, men vår erfarenhet säger att det i längden nästan alltid blir billigare. Framförallt så blir jobbet bättre och säkrare. Ju fler kockar desto sämre soppa - en devis som verkligen stämmer in på den entreprenad man bör välja vid en lägenhetsrenovering i Stockholm.

Här kan du läsa mer om lägenhetsrenovering.

Tak är extra känsliga vid stormar

3 jan 2019

Som det har stormat både i Sverige och i Finland. Det senaste dygnets storm har fällt hundratals träd och minst lika många hushåll har blivit utan ström. Det senare har verkligen satt prov på människors tålamod och uppfinningsrikedom om hur de ska kunna behålla värmen när de inte har någon el, eller hur de ska kunna tilllaga mat, eller hålla sig informerade utan tillgång till el till mobiler eller datorer. Det är i sådana situationer som allt detta ställs på prov, hur förberedda vi är och hur bra eller dåligt vi skulle klara av en katastrof, om det någon gång skulle hända i framtiden. Om inte annat, inser man hur känsliga vi är och hur totalt beroende av el, vi är. Dags att göra något åt saken?

Många tak har testats i stormen

Många var oroliga att taken på deras hur skulle gå sönder i stormen. Har man tegelpannor, finns det ju en risk att träd och grenar som faller över taket kan förstöra tegelpannorna. Då gäller det att inte ha träd som växer alldeles för nära huset. Kanske man bör ta ner de träd som uppenbarligen kan skada hustaket? Det gäller att vara förutseende om man ska behålla huset intakt. Särskilt tak är ju känsliga när det kommer till oväder. I extrema förhållanden är det just hustaken som sätts på prov när det kommer till beständighet och kvalitet. Har man ett gediget satt tak, behöver man ju inte vara orolig. Här finns det ju stor variation på byggmaterialets kvalitet. Att ha tak, enbart byggt i shingel, papp eller plåt kanske inte är det bästa tänkbara.

Välj byggmaterial på taket

Vill du ha ett rejält tak, som kanske ska klara av fler stormar och ändå ligga kvar när stormen har bedarrat, eller om du vill ha ett tak som klarar av fallande grenar, kan du till exempel välja tak byggt i betongplattor. Det är i så fall mycket likt tegelpannor, men är i stället byggt av betong, i plattor som liknar tegel. Har du ett tak i betong, har du ett otroligt beständigt tak som håller mot allehanda extrema väder. Betong är otroligt slitstarkt och håller mot det mesta. Det enda som man bör tänka på, om man väljer att lägga taket i betongplattor, är att betongen kan vara ganska tung och kan slita på takstolarna. Därför är det viktigt att hela tiden kontrollera dem, och renovera dem i fall att takstolarna slits ner av betongen. Funderar du på att lägga nytt tak i Västerås? Läs då mer här.

Dags att ansöka om bygglov?

13 dec 2018

För att få bygga nytt i Sverige så krävs det i många fall ett bygglov som man söker hos Byggnadsnämnden i den kommun man bor i. Det är ett system som måste finnas då det ger säkrare byggen och då man dessutom håller en ungefärlig estetik i området. Det senare anser många vara ett ingrepp i den fria viljan, men ärligt talat - hur skulle det annars se ut? Det skulle kunna blandas höghus med villor, någon kanske skulle vilja bygga ett torn medan en annan granne i Stockholm skulle vilja bygga en tillbyggnad i form av ett rymdskepp.

Dessutom så skulle man utan tvekan sätta sig själv först; något som skulle kunna inskränka på utsikt och solljus för en granne. Därför finns det speciella detaljplaner för olika områden. Vill man gå utanför detaljplanen så kostar det ofta lite mer och man får räkna med en längre tid innan ärendet är färdigbehandlat.

Bygglov är en bra regel, om än lite omständig. I en stad som Stockholm - där många ansökningar måste behandlas - så kan det ta tid från start till mål. Dessutom kostar ett bygglov pengar också och för att ha en chans så måste man lämna in en fullständig ansökan där ritningar, kontrollansvarig och annat bifogas. Det tycker vi att man ska lägga ner tid på. Det finns inget värre än att höra att någon lämnat in en ofullständig ansökan och därmed tvingas göra om den. Där har man både försummat sin egen och andras tid.

Ta hjälp av ett tryckeri för ritningarna

Hur en bygglovsansökan ska se ut skiljer sig från kommun till kommun och där får man läsa om vad som gäller beroende på var i Sverige man bor. En ritning ska alltid med - både över fasad och över andra viktiga detaljer. Ritningen ska vara rakt igenom professionell och där bör man ta hjälp av en arkitekt.

Vi tycker även att man ska kontakta ett tryckeri för detta. Det kan man göra för hela ansökan; ett tryckeri i Stockholm kan ta fram snygga typsnitt och färger som gör att bygglovsansökan ser mer professionell ut. En tanke i detta är även att det tryckeri ni anlitar gör flera kopior. Det kan vara roligt att ha i framtiden och se tillbaka på.

Ritningen i sin tur kan komma att behövas om ni ska sälja huset och de nya ägarna behöver göra om någonting. Se till att anlita ett tryckeri och få en mer professionell touch på er bygglovsansökan.

Välj rätt kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste som regel finnas och du ska inte se en sådan som någon minuspost i budgeten. Faktum är att du kommer att ha stor nytta av denne. Han kommer att delta vid alla tekniska samråd, han kommer att göra regelbundna kontroller av bygget och det är också han som kommer att vara den som driver bygget framåt.

Tack vare kunskapen så kommer din KA också att vara det perfekta bollplanket för dig som byggherre. Det är snarare en investering än en utgift.

Arbetsmarknaden för målare i Sundbyberg

8 dec 2018

Vill du börja jobba som målare i Sundbyberg? Som boende i kommunen kan det vara tacksamt att pendla så lite som möjligt. Trafiken runtomkring Sundbyberg och centrala Stockholm kan tidvis vara mycket hektisk, och det är många gånger man blir sittandes i kö alltför länge.

Samtidigt är Sundbyberg en väldigt liten kommun till ytan. Om man börjar jobba som målare här kommer man behöva räkna med att pendla utanför kommunen med jämna mellanrum. Samtidigt gör den höga befolkningsmängden att det även finns gott om uppdrag inom kommunen.

I hela Sverige finns det ungefär 14 000 målare anställda, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många av dessa som finns i kommunen framgår inte av siffrorna. Av de 14 000 målarna är det 93 procent som är män och sju procent som är kvinnor.

Sammantaget bedöms konkurrensen om målarjobben vara mycket liten, både på ett års sikt och på fem års sikt. Den som vill arbeta som målare i Sundbyberg bör således inte ha några större problem att hitta ett arbete, givetvis under förutsättningen att man har rätt kompetens.

Skillnader mellan olika kommuner

När vi tittar närmare på Stockholms län och jämför olika kommuner ser vi att det råder mindre konkurrens om jobben i Sundbyberg, jämfört med Stockholms kommun, Huddinge och flertalet kommuner på stadens södra sida. Det är egentligen i norra, västra och östra Stockholm som det verkar vara lättast att hitta jobb som målare. Exakt vad skillnaderna mellan olika kommuner beror på, är oklart. Det framgår inte av Arbetsförmedlingens texter och är egentligen något som vi bara kan spekulera om.

Något som påverkar arbetssituationen för målare, i hela Sverige är byggtakten. Möjligtvis kan det vara så att det skett fler byggen på senare år i norra Stockholm och i kommuner som till exempel Solna och Sundbyberg, än vad som har skett i till exempel Huddinge eller Södertälje. Det är dock givetvis inte bara vid nyproduktioner som målare behövs, utan även vid renoveringsarbeten av befintlige bostäder, kontorsbyggnader, lokaler och andra fastigheter.

Vad arbetar Sundbybergsborna med?

Trots att Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, bor det ganska många människor här. Den relativt stora folkmängden, på en liten yta, gör att det finns ett gott tjänsteutbud här. Något som skiljer arbetsfördelningen Stockholms län generellt, jämfört med många andra län i landet, är den stora andelen människor som jobbar inom restaurang och hotell. Säkerligen är det också så att många Sundbyberg är verksamma inom dessa områden. I kommunen finns flertalet hotell och kroglivet har fått sig ett rejält lyft på senare år.

Efter en snabb titt på diverse jobbportaler ser vi dock att två typer av annonser är särskilt dominerande – kommunala jobb och jobb inom support (framförallt teknisk support). I kommunen finns flertalet stora företag som etablerat sig, inte bara på senare år, utan företag som funnits där sedan lång tid tillbaka. Vad gäller de kommunala jobben söks bland annat förskollärare, barnskötare och idrottslärare. Märk väl att det här givetvis inte ger hela bilden – utan är bara en observation.

 

 

 

Planerar du bygga en altan?

6 dec 2018

Längtar du efter en altan? Tänk att kunna gå ut, barfota på en trädäckad altan som har ett mjukt tryckimpregnerat trä, du sätter dig vid utebordet och dricker ditt morgonkaffe. När solen stiger på himlen är det kanske dags för att sola några timmar innan du åker iväg och badar i närmaste sjö eller hav. Eller så kanske du har byggt en pool i altanen? Då är det bara att hoppa i poolen och simma några längder innan frukosten. Hur som helst är en altan som är byggd invid din villa, ett bygge som höjer värdet på ditt hus. Det är nästan otänkbart numera, att inte ha en altan invid villan.

Planera bygga altan utan bygglov

Om du planerar att bygga en altan kan göra det på enklaste sättet. det vill säga direkt på markytan invid din villa, eller varför inte på din uteplats vid din bostadsrättsförening? Så länge altanen inte byggs högre än 1, 10 meter ovanför markhöjd krävs det inget bygglov för det altanbygget. Och bygger du altanen direkt på marken, behöver du inte bygga något skyddande staket runt altanen.

Planera bygga en altan med bygglov

Om du i stället vill bygga en altan som är högre än 1, 10 meter över marknivån, och du kommer därför att behöva bygga ett skyddande staket kring altanen, kommer du att behöva ett bygglov för altanbygget. Vill du dessutom bygga ett tak över altanen, behöver du även då ett bygglov. En altan som är så pass hög, kräver också att du har gjutit plintar för altanens stomme att stå på. Kanske du behöver bearbeta marken där altanen ska stå?

En altan intill villan gör den mer attraktiv

Numera förväntar sig alltfler att det finns en altan intill villan, när vi tittar på olika hus som vi vill köpa. En altan är så gott som en förväntad detalj när vi funderar på at köpa en villa. Med det i tanken är det mer eller mindre obligatoriskt att ha en altan invid villan. Vi förväntar oss möjligheten att kunna sitta utomhus på dagarna och kvällarna. Är det någon som till exempel funderar på att köpa en villa, men ser att det inte finns någon altan, kommer de att räkna på vad det kommer att kosta att bygga den altan som fattas och vill troligen pruta på priset. Då är det bättre att du bygger den altanen så att du som villaägare kan njuta av den innan du säljer villan. Läs här om hantverkare som du kan anlita för altanbygget på: http://www.byggaaltan.biz.

Bygga bostad utan balkong knappt möjligt

25 nov 2018

De flesta flerfamiljs hus som byggdes efter 1950-talet har alla någon slags balkong som alla bostadsägare eller hyresgäster kan komma ut på från sin egen bostad. Vi skulle knappt i våra dagar renovera eller bygga hus utan att se till att alla som bor där har tillgång till en balkong. Så har det ju inte varit.

1870-1880-talet

Hus som byggdes under 1880-talet kan ha små balkonger, men det är i så fall balkonger som många famlijer samsades om att utbyttja. Under den byggnadsstil som kallades nyrenässansarkitekturen under 1870-1880-talet använde man sig av balkonger för utsmyckningen av fasaden, vilket gav att de flesta balkonger endast var små och till för att man skulle kunna titta ut och blicka ner från. Eller om de var stora, såg de ut som vackra, utsmyckade lådor, men endast en på fasaden.

1890-talet

Under senare del en av 1890-talet var balkongerna något flera bostäder samsades om. Det var ännu inte så att varje bostad hade sin egen balkong, såsom vi är vana vid.

1900-1910-talet

Under denna tid dominerade en byggstil som kallas Jugendstil. Här ser man fler balkonger som har smidesräcken till sina balkonger. Fortfarande samsades flera bostäder om samma balkonger.

1920-talet

Under denna tid påverkade franska balkongmodeller byggandet av balkonger i Sverige.

1930-talet

Under denna tid insåg svenska folket vikten av att få i sig frisk luft, sol och ljus. Man ser flera flerfamiljshus som har stora balkonger, som till och med krökte sig förbi hörn på fasaderna.

1940-1950-talet

Under krigsåren var det svårt att få tag i tillräckligt byggmaterial, vilket gjorde att man byggde små, utanpåliggande balkonger. De ser mest ut som små lådor som hänger utanpå fasaderna.

1960-1970-talet

Under denna tid var balkongerna indragna i själva fasaden. De ser ut som små grottor och är så gott som befriade från vinddrag. Många flerfamiljshus byggdes med loftgångar.

1980-talet och framåt

Idag ser vi flerfamiljshus med balkonger som fortfarande ser ut som lådor som sticker ut från fasaden. Sättet att bygga balkonger som hål i fasaderna har man övergett för att få mer utrymme inuti bostäderna.

Har du fastighet i Stockholm?

Då och då; med jämna mellanrum bör man renovera balkongerna. Har de fått sprickor i fasaden eller på balkongräcken bör man åtgärda det. Även missfärgade balkongräcken bör åtgärdas. 

Kan man bygga en egen sporthall?

23 nov 2018

Bristen på hallar och lokaler för idrott gör att många tar saken i egna händer och bygger en egen hall. Ofta möts man av ovilja från kommunen och det innebär ofta att man får ta en ekonomisk risk. Det kostar pengar att bygga en idrottshall eller en anläggning för sport - men det finns även andra möjligheter som inte kostar fullt lika mycket.

Hitta en gammal lagerlokal

Om man ser till att det ofta finns lokaler som står tomma i Sverige så kan det finnas möjligheter i dessa. Våra större industrier har flyttat till andra länder. Det innebär att lokalerna ofta står och skrotar och där ingen användning finns; de är för stora för att passa mindre företag - de är för dyra att hyra i den nuvarande storleken och de blir därigenom svåra att hyra ut. Dessa ligger dessutom en bit utanför själva stadskärnan och det gör att de kan anses som oattraktiva av företag som kanske vi kombinera lager med försäljning - här tänker vi främst på bilhandlare.

Men, de är ofta perfekta att bygga om till sporthallar - i synnerhet för en ny sport som går under namnet padeltennis. Padel är en blandning av tennis och squash och det är en sport som kräver höjd snarare än yta. Det gör en lagerhall perfekt.

Kan man ta en investering så kan också addera andra idrotter - innebandy, vanlig tennis och inomhusfotboll. Det man ska tänka på är isolering, värme, ventilation och att investera i ett riktig bra sportgolv. Själva skalet finns där; skelettet i form av lagerhallen - allt som krävs är att addera köttet.

Välj rätt sportgolv till din hall

Golvet är viktigt - oavsett sport. Det finns hur många olika typer av sportgolv som helst och de flesta är anpassade för specifika typer av idrotter. Gemensamt är dock att det moderna sportgolvet A) är skonsamt för kroppen B) är hållbart och C) inte kostar så mycket pengar att köpa in och lägga.

Det krävs dock ett plant underlag och där man måste gjuta en platta innan. Den saken är den stora pengaslukaren i sammanhanget. Ett sportgolv kan inte läggas på ett ojämnt underlag.

Går det att få bidrag?

Att en kommun ställer sig nekande till att bygga en hall behöver inte innebära att de stryper all finansiering. Nej, det finns ett värde i att det byggs nytt och som entreprenör kan man naturligtvis försöka få olika bidrag för att inkludera så många utövare som möjligt. Det gäller då att hallen byggs för alla: oavsett kön, ålder, eventuella handikapp och härkomst.

Dessutom kan man ofta söka stipendier och andra anslag - allmänna arvsfonden exempelvis. Kolla runt kring vads om gäller innan och lyft på varenda finansiell sten. Och: glöm heller inte att ansöka om bygglov.

Mer information: http://www.sportgolv.biz.

När du vill ha din egen gröna el!

18 nov 2018

Tänk att det som både sparar på miljön också sparar på din plånbok. Det är det som är så bra med miljöarbetet och det som har med miljövänliga produkter att göra. När du satsar på miljön, satsar du även på dig själv av flera olika anledningar. Du satsar på miljön för din egen skull, du kommer att må bättre i en miljö som inte går under av hetta, eller farliga avsgaser. Dina barn och barnbarnsbarn kommer att må bättre med en bättre miljö.

När du satsar på miljön kommer du att bland annat sänka dina uppvärmnings, eller elkostnader. Ditt samvete blir bättre och du kan sova bättre på nätterna. Du kommer att kunna känna dig stolt över dig själv och veta att du gör miljön en tjänst genom att inte utnyttja annan energi än den som är förnybar och som inte tar slut, såsom fossila bränslen. Väljer du energi från sol, vind och vatten (som i Ted Gärdestads sångtitel) kommer du att må bättre på så många olika sätt.

Så hur kan du göra rent konkret?

Om du har en villa kan du borra efter bergvärme. Även om det har en del initiala kostnader att borra efter bergvärme, kommer du sedan att kunnna njuta av "gratis" värme i din villa. Det är bland det allra bästa sättet och det mest ekonomiska sättet att värma upp din villa. Då värms den av den värme som alstras i jordens innandöme, och så långt vi vet, kommer den inte att ta slut.

Vill du även sänka dina elkostnader kan du installera solpaneler på ditt villatak. Då installerar man solpaneler som fångar energin från solstrålarna och omvandlar det till elektricitet som du kan utnyttja till det du nu behöver utnyttja; ladda mobilen, titta på TV, tvätta, diska och så vidare. Även installationen har relativt höga initiala kostnader, då montörerna ska upp på taket och montera dem där, sedan montera en omvandlare som omvandlar solenergin till elektricitet. Men när de sedan väl är på plats har du "gratis" el.

Installera solpaneler och bli självförsörjande elproducent

Solfrekventa dagar som på sommararna, kommer du förmodligen få ett överskott på el och solfattiga dagar som till exempel på vintrarna kommer du säkert att behöva köpa el från närmaste elnät. Men det brukar jämna ut sig, då du säljer elen och sedan kan köpa elen. Här kan du läsa mer om hur du kan skaffa solpaneler i Stockholm på: http://www.solpanelerstockholm.nu.

Så bör arbetsgivare ta hand om anställda

10 nov 2018

Det är inte klokt vad lika samhällen vi bor i, alla vi som bor i Norden. Ser man på länderna utifrån, ser ländernas samhällsbygge väldigt lika ut: allmän och gratis skola för alla. Gratis sjukvård för barn, barnbidrag för alla som bor i dessa länder; Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland. Vi har gratis universitet för dem som vill studera och starka ideella organisationer som fack, politiska partier, ideella sammanslutningar och ett starkt samhälle, helt enkelt. Vi överlåter inte allt till våra länders stater att förse oss med det vi behöver. Vi litar på enskilda att förena sig, våga kräva ansvar både av politiker och myndigheter. En sådan sak som vi vågar kräva är säkerhet och skydd av våra arbetstivare.

På kontor

På kontoret är det inte mycket som riskerar vår fysiska hälsa. Möjligen att vi sitter för mycket och kan på grund av stillasittandet bli försoffade vid våra skrivbord. Därför har staten gett arbetsgivare bidrag så att de i sin tur kan bidra till att arbetstagarna ägnar sig åt kroppslig motion under sin fritid. Då får det hälften av vad det kostar att engagera sig i någon motionsform, eller kurs i dans, personlig tränare, fotboll, tennis eller någon annan sport.

På sjukhuset

De som arbetar på sjukhus, har då och då ett fysiskt och ibland tungt arbete. Då kan de behöva lyfta patienter, till exempel från rullstol till sängen, från rullstol till toalett och så vidare. De som tar röntgenplåtar av patienter behöver skydda sig mot röntgenstrålarna för att inte dra på sig cancer. Förut var tandläkarna exponerade mot amalgam när man fyllde tänderna med sådant. Då var det viktigt att de fick det slags skyddet som de behövde.

På höga höjder

Även byggnadsarbetare riskerar sin hälsa och ibland livhanken när de arbetar på höga höjder. De blir ibland tvunga att arbeta på höga byggnader och behöver då allt slags tänkbart skydd. Då bör de bära hjälm, särskilda spikskor, och få möjligheten att arbeta på säkra byggnadsställningar. Arbetsmiljölagen säger att alla arbeten som sker över 2 meter ovan mark så bör man alltid ha en byggnadsställning som stöd för att kunna röra sig fritt på arbetsplatsen och ställa ifrån sig både byggnadsmaterial och redskap.

Arbetsgivare kan då hyra eller bör köpa sådana byggställningar och se över dem med jämna mellanrum, så att de till exempel inte rostar på sätt som gör att säkerheten inte längre kan säkerställas. Här kan du läsa mer om säkrare byggnadsställningar.

Två vanliga husgrunder

26 okt 2018

Om du står inför att bygga ett hus så har du alltid många val framför dig. Bara att bestämma sig för att köpa ett nyckelfärdigt hus eller att planera och bygga helt själv från grunden är en stor fråga för många. Bygger du i ett storstadsområde som en av de växande orterna runt Stockholm så kan det finnas krav på vilken typ av hus du får bygga. Men för den som bygger helt själv så kan det vara bra att utvärdera olika alternativ för exempelvis husgrunden. Här är två vanliga husgrunder och dess nackdelar.

Betongplattan

Många nya husområden utanför Stockholm och andra storstäder har rader av hus som är gjutna på betongplattor. Markarbeten av den här typen möter man så fort man kör igenom ett område som växer och att helgjuta i betong är idag ett av de vanligaste sätten att lägga grunden. Det finns många fördelar med en betongplatta men också många risker för den som slarvar.

 • Läggs isoleringen fel kan det ge upphov till fuktskador.
 • Om plattan gjuts snett så blir golvet snett i huset och mycket annat.
 • Slarv med dräneringen är vanligt.
 • Det kostar mycket att gjuta hela grunden.

Fördelarna med den här sortens markarbeten är också många och det gäller alltid att väga både fördelar och nackdelar mot varandra.

Krypgrunden

Några av de äldsta markarbetena som har gjorts är att anlägga det som kallades för torpargrunden. Ett hus byggdes på friliggande stockar som grund vilket gör att det blåser igenom och mögel har extremt svårt för att bildas. Den moderna varianten kallas för krypgrunden och den innebär att man bygger en grund som går att krypa igenom. Den här varianten grävs ner i marken men hålls öppen så att luften trots det kan blåsa igenom. Det byggs hus med den här grunden även idag och trots att många hus i Stockholm och dess förorter byggs med gjuten grund så går det att hitta en och annan krypgrund.

Nackdelar med krypgrunden är:

 • Den nya varianten av den här grunden grävs ner vilket trots allt minskar genomflödet av luft.
 • Det dras sällan ner någon tillförsel av värme i grunden vilket ökar riskerna för mögel.

 • När man isolerar golvet för att hålla värmen inomhus så blir luftgenomströmningen mindre och mögelriskerna ökar ytterligare.

Även för den här typen av markarbeten så finns det fördelar som behöver vägas mot nackdelarna innan ett beslut ska tas. En vanlig fördel som många lyfter fram är att priset kan vara lägre än andra sorters husgrunder. Ytterligare en fördel är att om du kan krypa ner i grunden så kan du se med egna ögon om den är skadad eller inte. Jämför de olika alternativen och besluta er om vad som är er väg framåt i husbygget.

www.coffentreprenad.se/ kan genomföra kompetetna och prisvärda markarbeten i Stockholm. 

Vad innebär affärssystem för byggbranschen?

26 okt 2018

Ett affärssystem är i grunden samma sak oavsett vilken bransch det är tänkt att användas. Men utöver basen tillkommer funktioner som är speciellt framtagna för de enskilda branscherna. Det är orsaken till att exempelvis finns affärssystem som vänder sig till byggsektorn, vilka brukar kallas för ”Affärssystem Bygg”.

Eftersom projekt inom bygg- och anläggning genomförs över längre tid är det extremt viktigt med projektstyrning, flexibel hantering och överblick. Affärssystemet för bygg kan därmed sägas vara den röda tråden inom projektet. Här presenteras några de punkter som karaktäriserar affärssystem inom byggsektorn.

Enkel hantering vid entreprenadjobb

När en totalentreprenad genomförs tar byggföretaget ansvar för samtliga delar inom en renovering eller byggnation. Det kan därmed vara flera olika företag inkopplade så som snickare, VVS, elektriker och plattsättare men det är företaget som har totalentreprenaden som har helhetsöverblick.

Via affärssystemet kan en överblick skapas över var ni står i projektet, vad som ska göras härnäst och vilka hantverkare som förväntas göra nästa steg. Här kan man även göra vinstavräkning och planera för framtida jobb.

Eftersom projekthantering är grunden i ett affärssystem inom bygg är detta även en av de mest flexibla delarna.

Tids- och materialregistrering

Det är viktigt att veta hur lång tid som hantverkarna lägger på olika projekt för att fakturering sedan ska ske korrekt mot kund. Men det handlar lika mycket om att snabbt kunna registrera hur mycket material som används inom olika projekt. I denna del av affärssystemet kan materialåtgång och tidsåtgång direkt noteras vilket därmed skapar en snabb överblick över de olika projektens kostnader.

Lönesystem

Detta är egentligen inte en punkt som enbart karaktäriserar byggbranschen utan snarare kan ses som standard inom affärssystem. Däremot kan behovet vara större här än inom yrken där lönen är exakt samma summa varje månad. De som jobbar inom bygg kan ha traktamente, resetillägg, OB, ackord m.m. som därmed styr deras löner. Det finns många parametrar att hålla reda på vilka alla läggs in i affärssystemet och sedan visar hur mycket lön som ska betalas ut.

Genom att ha ett interagerat lönesystem blir det enklare för hantverkarna att själv notera och registrera olika faktorer som påverkar lönen. Därmed kan de göra detta direkt under arbetsdagen.

Orderhantering

Även orderhantering är en punkt som inte är unikt för bygg. Det är även en av de grundläggande funktionerna inom ett affärssystem. I likhet med de andra delarna handlar det om att skapa överblick, kontroll och underlag för korrekta affärsmässiga beslut. Detta samtidigt som det skapar ett enklare och effektivare arbetsflöde.

Hantverksdata är ett av de företag som erbjuder denna typ av affärssystem.

Varför handla lokalt?

25 okt 2018

Att handla lokalt var förr i tiden en självklarhet. Inte minst eftersom alternativen var så få. Idag är det inte längre lika självklart. Du behöver inte ens handla mat från din lokala matbutik då matkassarna kan köras ut till dig via olika företag och tjänster. E-handeln växer så det knakar och får till och med konkurrens från butiker i Kina. Att handla lokalt har inte längre blivit lika viktigt – eller har det?

Att handla varor via E-handel är idag en självklarhet. Det är enkelt och snabbt. Allt kommer hem till hemmet eller närliggande postombud. Detta gäller allt från kapitalvaror till mat. E-handeln växer och tar över de lokala butikerna.

Inom tjänstesektorn är det inte lika stor konkurrens. Bor du Solna och önskar få golvslipning kan du inte kontakta ett företag i Kiruna (som kan ske vid E-handel). På vis skapas en automatisk avgränsning för hur långt bort företaget får vara beläget.

Det betyder däremot inte att du måste anlita ett företag just i Solna. När det är större arbeten, vilket en golvslipning bör räknas inom, så kan även offerter tas in från företag i andra delar av staden. Är det mycket stort arbete där hela hemmets golv ska slipas kan till och med offerter tas in från företag i Uppsala eller Västerås. Många pendlar nämligen till Stockholm för att utföra dessa större arbeten.

Fördelar med att tänka lokalt

 • Gynnar näringsliv och utveckling

Som nämndes ovan kan du anlita företag från andra delar av Stockholm och måste inte anlita ett företag från just din del av staden. Men genom att välja företag från Solna gynnas de lokala företagen vilket i sin tur ligger till grund för utvecklingen av näringslivet.

Ett tydligt exempel kan tas från små matvarubutiker som behöver läggas ner på grund av att kunderna istället åker lite längre för att komma till en storhandel. Handlar man inte lokalt ökar risken för att företag slås ut.

 • Bättre för miljön

Du kan anlita ett företag som åker ett par mil med bil varje dag för att komma till dig och tillbaka till företagets lokaler. Eller så väljer du ett företag från orten för er golvslipning vilket innebär att de bara behöver åka någon kilometer. Bättre för miljön och för näringslivet.

 • Lättare vid kontakt

När det kommer till golvslipning finns flera olika alternativ och möjligheter. Du kanske vill se på olika resultat eller till och med välja nytt golv. Oavsett så finns då fördelen i att företaget är nära. Att behöva åka genom hela Stockholm för att lämna in nycklarna eller välja lister är inte det smidigaste alternativet.

Det blir därmed bättre för miljön, bättre för näringslivet och enklare för dig att handla tjänster från lokala företag.

Här kan du läsa mer om ett lokalt företag i Solna som erbjuder bland annat golvslipning. 

 

När du behöver markarbeten i Stockholm

19 okt 2018

Markarbeten Stockholm – http://www.gwasfalt.se/

Bor du och är du medlem i en bostadsrättsförening (BRF)? Då har ju du, liksom resten av BRF:en ansvar för hela fastigheten och hela tomten. När det kommer till fastigheten har man som ägare ansvar för att fastigheten behåller så pass hög standard att den fortsatt är beboelig. De allra felsta BRF:er intresserade av att hålla standarden högre än så. De felsta vill ju behålla standarden så att bostäderna behåller samma värde som den befintliga bostadsmarknaden. Därför ser de flesta ägare till att regelbundet se över underhållet av sin lägenhet; man renoverar kök och badrum när det har gått X antal år. Så länge det inte förekommer skador på lägenheten och allt är intakt, är det ju bara upp till ägaren själv att se till att standarden bibehålls på den lägenhet som man själv äger.

Förutom den gemensamt ägda fastigheten, vad kan man mer göra för att behålla ett högt värde på BRF:en? Det som spekulanter på någon av lägenheterna som är ute för försäljning brukar de titta på hu de gemensamma ytorna används. När det kommer till innergårdar kan man göra lite olika saker.

Gemensam gård för samvaro

De flesta har en gemensam gård som är relativt enkel men som bjuder in till samvaro mellan bostadsrättsägarna. Då består innergårdarna av utemöbler, en eller flera utegrillar, en lekpark för barn som vill leka tillsammans. Det brukar finnas lite träd, gräs, någon blomrabatt och det brukar vara allt. Vill man göra sin innergård till något alldeles extra kan man i stälelt satsa på att göra innergården till något spektakulärt. Här tar vi upp några av de mer spektakulära saker som man kan göra med sin innergård.

Gemensam pool

Varför inte bygga en gemensam pool? På somrar är detmcyekt attraktivt att kunna erbjuda de boende badmöjligheter. Det som kan ge problem är dels att den ska kunna var tillgänlig till ett stort antal som det brukar vara i en BRF. Säg att du har mellan 50-100 medlemmar. Ska alla de kunna samsas om en gemensam pool? Det är ju till och med svårt att kunna samsas om en gemensam tvättstuga med 5-6 tvättmaskiner.

Gemensam tennisbana

Man kan bygga en fin tennisbana för alla aktiv BRF-medlemmar. Det brukar vara populärt och förhöjer värdet på en BRF. För de större barnen och för vuxna är en lekpark långt från tillräckligt. Då är en tennis- eller basketplan det som kan täcka behovet att få kunna röra sig utomhus. Beroende på hur stor tomten är där man bor, kan man bygga 1-2 tennisbanor och få folk att röra på sig mer.

Gemensam terass

För de mer livsnjutande personerna är det ingen dum idé att bygga en gemensam terass. Det brukar vara populärt att utnyttja tom yta på. För att kunna bygga en sådan och för poolen, tennibanan behöver man bearbeta marken så att det går att utnyttja den på ett effektivt sätt. Läs mer om hur du kan bearbeta markarbeten i Stockholm på: http://www.gwasfalt.se.

Risker med ombildning till bostadsrättsförening

14 okt 2018

En tydlig trend de senaste åren har varit att hyresfastigheter ombildas till bostadsrättsföreningar. Räntorna är sen länge låga, bostadspriserna stiger och många ser möjligheten att göra en vinst på att köpa loss sin lägenhet. Även om antalet som skär guld i den här typen av affärer är många så finns det risker att ta hänsyn till. Här kommer tre vanliga missar som man bör tänka på inför en ombildning till bostadsrätter i Stockholm.

De vanligaste missarna är bland annat:

 • Granska underhållsplanen

 • Bristfälligt underhåll

Granska underhållsplanen

När ett hyreshus har legat under en professionell fastighetsförvaltning så har det alltid upprättats en underhållsplan i någon form. Många gamla fastighetsägare i Stockholm följer fortfarande den gamla devisen att göra planer för många år framöver. För den som granskar underhållsplanen så finns möjlighet att undvika en hel del fallgropar. Om en fastighetsägare gärna avyttrar sin fastighet till de boende och dessutom till ett rabatterat kvadratmeterpris så finns det ofta en bakomliggande anledning.

Anledningar till avyttring

Anledningen kan vara att ägaren vill sälja för att pensionera sig och lämna fastighetsförvaltning bakom sig. Anledningen kan också vara att kommande årens underhållsarbete kommer kräva enorma investeringar. För den som inte är uppmärksam så kan man lätt hamna med svarte Petter i en riktigt dyrköpt affär. Om det står i underhållsplanen att nästa år så är det dags för stambyte tätt följt av tak- och fasadrenovering så kommer det rabatterade priser på lägenheterna att behöva räknas upp en hel del.

Bristfälligt underhåll

Även om det finns en plan för vad som ska renoveras och bytas ut varje år så finns det inga garantier för att allt har genomförts ordentligt. Om man köper loss sin lägenhet av någon som drivit sin fastighetsförvaltning med avsikten att sälja inom kort så finns risken att underhållet har misskötts. En stor grupp privatpersoner är trots allt en köpare som inte är van vid att investera i stora fastigheter.

Ombildning på Södermalm

Om du exempelvis bor i ett stort hyreshus på Södermalm i Stockholm och har möjligheten att vara med i en ombildning. Förekom risken genom att anlita någon som hjälper er att granska så att underhållsplanen är genomförd. Stora värden står på spel och många blir förblindade av möjligheten till avkastning genom att sälja lägenheten med vinst, då kan det vara svårt att räkna med att någon annan tar hand om granskningen.

Sammanfattningsvis

Om ni bor i en hyreslägenhet i en stor fastighet i Stockholm, där trenden att ombilda till bostadsrätter är tydlig, så kan frågan mycket väl dyka upp i erat område. Kom ihåg att undersöka så att er fastighetsförvaltning har skötts ordentligt genom åren och granska underhållsplanen för de närmsta åren. Det sista ni vill är att köpa en lägenhet för korvören för att sen behöva belåna er för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard. Det här är inget som brukar ske men se till att minimera alla risker som ni kan möta på vägen.

Det finns många frågor som man behöver fundera på inför en ombildning. Ett tips är att kontakta ett företag som är specialister på fastighetsförvaltning i Stockholm. 

← Äldre inlägg