Åtgärda fuktproblemen

När man har fått fukt- eller vattenskador i bostaden måste man vidta åtgärder omgående. Det medför en massa problem och kostnader när man har fått problem uppkomna av fukt. Men det finns tyvärr inga genvägar, problemen kommer bara att förvärras om man blundar för uppkomna problem. Man brukar kunna se på väggar och tak att de blir flammiga eller fläckiga. I våtutrymmen märker man av det på en unken lukt.

Man måste noga ta reda på källan till problemen innan man kan göra något åt skadorna.

Vad kan man då göra åt de uppkomna fuktskadorna? Man behöver ibland riva upp väggar och golv för att se omfattningen av skadorna. Man kan torka skadade områden med avfuktare, värmemattor och hjälpfläktar.

Här kan du läsa mer om olika alternativ som finns när det gäller avfuktning:

Avfuktare

I fuktskadade miljöer är detta ett bra alternativ att åtgärda problem. Dessa är även energsnåla och ekonomiska. Det är många företag som erbjuder uthyrning av avfuktare vilket är en smidig lösning. 

Det finns en mängd varianter av avfuktare på marknaden med olika kapaciteter. Man kan avfukta områden på upp till 1000 m3. De vanligaste modellerna är sorptionsavfuktare och kondenstumlare.

Sorptionsavfuktare - Den fungerar genom att den fuktiga luften sugs in en stor rotor. Sedan torkas den fuktiga luften ut med hjälpa av en värmare. Vattntet förångas och förs ut i form av våtluft. En sorptionsfuktare klara enorma temperaturskillnader men kärver ett tätt områdee elelr rum. Krypgrunder, vindar, källare och liknande är perfekta miljöer. De fungerar även bra att ta bort dålig illaluktande luft från kälalren och vindar. 

Kondensavfuktare - En bra teknik som är väldigt energisnål. Detta för att den ger tillbaka det mesta av energin i form av värme. Systemet är lättstyrt och energisnålt.

När det är temperaturer på över 15 grader ska man välja en kondensavfuktare för torkning efter  en fukt- eller vattenskada. Passar även utmärkt i till exempel poolrum och torkrum eller som jouravfuktare.

Värmemattor

Det är ett effektivt komplement när man behöver torka och avfukta miljöer av tegel och betong. Fördelen med värmemattor är att de är helt tysta och har låg energiåtgång. Och så är de smidiga och lätta att hantera. Det är vanligt att man placerar värmemattor under köksskåp eller liknande.

Hjälpfläktar

Det är effektivt att med hjälp av fläktar öka lufthastigheten i stora miljöer och används som komplement till exempelvis avfuktare. När man torkar väggar, tak och golv med hjälp av fläktar går det snabbare att få önskat resultat.

29 Mar 2019