Betong för alla

Betong är ett tungt och svårtarbetat material om man inte har stor erfarenhet att arbeta med det. Men slutresultatet är mycket hårt och hållbart över lång tid.

Men dess höga vikt gör att det inte går att använda betong på känsliga på platser som tak och inomhus. Byggnadens konstruktion skulle helt enkelt inte klara den höga vikten.

Ett fullgott alternativ till betong är en lättbetong som kallas för cellbetong. Det är en lättbetong som är mycket tungt och starkt men betydligt lättare än den vanliga betongen. Det väger faktiskt bara 80-90 % jämför med betong. Den har även mycket bra isoleringsegenskaper mot både kyla och ljud. Dess låga vikt gör att den går att använda till både källare, vindar och tak.

Lättarbetat material

Det går med lätthet att pumpa ut cellbetong i stora volymer. Det materialet mycket lättarbetat och enkelt. Det fyller effektivt ut stora hål men kommer också ner i hörn och kanter och ger en tätslutande grund.

Det ger att man kan använda materialet på många arbeten. Det kan handla om väggar, golv, husgrunder, källare och tak. Det fungerar vid byggnationer både inne och ute. 

Vad består cellbetong av?

Det som skiljer betong mot cellbetong är att sten och grus är utbytt mot kulor i cellplast. Annars är det samma innehåll, alltså vatten och cement. Hur man blandar delarna påverkar hur trögflytande betongen blir.

Det ger självfallet att cellbetongen blir oerhört mycket lättare än vanlig betong.

Egenskaper hos cellbetong

Det är ett material som likt betong blir mycket hårt och hållbart utan betongens tyngd. Den har mycket värmeisolerande egenskaper trots sin lätta vikt. Det går alltså utmärkt att ha i väggar och golv. Det går lätt att slipa och efterarbeta materialet efter att det har hårdnat.

Och såklart lägga ett nytt golv över, som till exempel parkett eller klinkers. Skulle man behöva bila grunden går det mycket lättare än vanlig batong.

Man blandar lätt till passande blandning så den blir stabil och formfast. Varje cellkula är behandlad för att erhålla rätt stabilitet och inte flyta upp innan gjutningen är klar.

Dess låga vikt men samtidigt att den har en stark hårdhet gör att det till och med går att gjuta på tak. Slutresultatet är staerkt och tätt vilket gör att man kan forma rännor för regnvattnet för en effektiv avrinning. Materialet är helt mögelfritt och dessutom ett material som inte kommer att ta eld. Det går även lätt att gjuta lutningar i till exempel badrum för avrinnig till golvbrunnar. 

 

7 Sep 2019