Bygga bostad utan balkong knappt möjligt

De flesta flerfamiljs hus som byggdes efter 1950-talet har alla någon slags balkong som alla bostadsägare eller hyresgäster kan komma ut på från sin egen bostad. Vi skulle knappt i våra dagar renovera eller bygga hus utan att se till att alla som bor där har tillgång till en balkong. Så har det ju inte varit.

1870-1880-talet

Hus som byggdes under 1880-talet kan ha små balkonger, men det är i så fall balkonger som många famlijer samsades om att utbyttja. Under den byggnadsstil som kallades nyrenässansarkitekturen under 1870-1880-talet använde man sig av balkonger för utsmyckningen av fasaden, vilket gav att de flesta balkonger endast var små och till för att man skulle kunna titta ut och blicka ner från. Eller om de var stora, såg de ut som vackra, utsmyckade lådor, men endast en på fasaden.

1890-talet

Under senare del en av 1890-talet var balkongerna något flera bostäder samsades om. Det var ännu inte så att varje bostad hade sin egen balkong, såsom vi är vana vid.

1900-1910-talet

Under denna tid dominerade en byggstil som kallas Jugendstil. Här ser man fler balkonger som har smidesräcken till sina balkonger. Fortfarande samsades flera bostäder om samma balkonger.

1920-talet

Under denna tid påverkade franska balkongmodeller byggandet av balkonger i Sverige.

1930-talet

Under denna tid insåg svenska folket vikten av att få i sig frisk luft, sol och ljus. Man ser flera flerfamiljshus som har stora balkonger, som till och med krökte sig förbi hörn på fasaderna.

1940-1950-talet

Under krigsåren var det svårt att få tag i tillräckligt byggmaterial, vilket gjorde att man byggde små, utanpåliggande balkonger. De ser mest ut som små lådor som hänger utanpå fasaderna.

1960-1970-talet

Under denna tid var balkongerna indragna i själva fasaden. De ser ut som små grottor och är så gott som befriade från vinddrag. Många flerfamiljshus byggdes med loftgångar.

1980-talet och framåt

Idag ser vi flerfamiljshus med balkonger som fortfarande ser ut som lådor som sticker ut från fasaden. Sättet att bygga balkonger som hål i fasaderna har man övergett för att få mer utrymme inuti bostäderna.

Har du fastighet i Stockholm?

Då och då; med jämna mellanrum bör man renovera balkongerna. Har de fått sprickor i fasaden eller på balkongräcken bör man åtgärda det. Även missfärgade balkongräcken bör åtgärdas. 

25 Nov 2018