EPDM Gummi - perfekt för gröna tak

Vi lever i en tid där folk börjat inse att förändringar måste ske - och att alla kan göra någonting. Miljöhotet är ytterst reellt och överhängande: ska vi lämna över en frisk planet till kommande generationer så krävs det uppoffringar och ansträngningar.

Det stora ansvaret vilar naturligtvis på världens regeringar och på exempelvis större industrier som har de ekonomiska muskler som krävs för att ställa om. Den lilla människan - du och jag - kan emellertid också dra vårt strå till stacken. Genom gröna tak så kan du skapa en miljö där både flora och fauna mår bra och där växterna binder koldioxid.

Med EPDM Gummi som tätskikt så försvinner också det enda egentliga frågetecken. EPDM Gummi - eller etenpropengummi - har visat sig ha överlägsna egenskaper både gällande livslängd och skydd för fukt och vatten då man anlägger gröna tak på fastigheter och villor. EPDM gummi klarar både låga och höga temperaturer och med fördelar i form av en överlägsen - i jämförelse med annat gummi - elasticitet och i form av den svårslagna livslängden så blir en gummiduk av EPDM gummi det självklara valet - och det första steget - då det kommer till anläggning av gröna tak.

EPDM Gummi används inom många områden

Gröna Tak är långt ifrån det enda område där man sett att EPDM gummi har fördelar. Tvärtom: idag så används det för exempelvis tätning av tak, för tätning av golv - i exempelvis verkstäder - och i alla tänkbara industriella sammanhang. Det senare är också det stora användningsområdet för detta gummi. Tack vare en överlägsen draghållfastighet - EPDM gummi kan dras ut till tre gånger sin egen längd och direkt återgå till den normala formen - så blir gummit exemplariskt just inom den industriella miljön och för olika maskiner. Dessutom ser man att både poolskydd och liner för pooler ofta tillverkas av detta gummi.

Kort sagt: EPDM gummi är något som underlättar för vår vardag och för hela vår industri. I kombination med att man även kan se hur gummit kan användas för Gröna Tak och bidra till en bättre miljö så kommer vi säkerligen att se en markant ökning av detta i framtiden. Med alla de styrkor och positiva egenskaper som finns så vore det konstigt annars.

7 Jul 2022