Finns det byggkrav på boenden som ska användas till LVU?

Den som vill bedriva boende för LVU-placerade barn och ungdomar har en del att tänka på gällande lokalerna. Det är mycket viktigt att man noga tänker igenom boendesituationen för att de barn och ungdomar som placeras ska få rätt förutsättningar till en trygg och fruktbar vistelse på boendet.

Lite om LVU

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en vårdlag som är till för att skydda barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Ett barn kan omhändertas enligt LVU på grund av att föräldrarna inte förmår erbjuda tillräcklig omsorg, eller för att barnet själv uppvisar ett självskadebeteende som föräldrarna inte lyckats få bukt med, till exempel ett missbruk.

Rätt till LVU-advokat i förhandlingarna

När ett barn omhändertas enligt LVU föregås det i nästan alla fall av en utredning av socialnämnden, samt ett beslut i förvaltningsrätten. Det förekommer dock ibland att ett omhändertagande sker akut på initiativ av socialnämnden. I dessa fall ska förvaltningsrätten fatta beslut i efterhand. Föräldrar och barn tillförordnas av rätten alltid ett offentligt biträde, en advokat som kan LVU och socialrätt och kan bistå dem och föra deras talan. Man kan också själv välja LVU-advokat och få denne beviljad i rätten.

HVB-hem för barn som placeras enligt LVU

Ett barn som blir omhändertaget ska placeras i ett boende utanför hemmet. Om det är barnet själv som har ett beteende- eller missbruksproblem blir han eller hon i regel placerad på ett så kallat HVB-hem. Ett HVB-hem är ett sorts vårdboende där den unge får ett eget boende, samtidigt som det finns utbildad personal som stöttar och ger behandling utifrån barnets problematik. Det är inte vem som helst som får tillstånd att driva ett HVB-hem, och det krävs också att lokalerna uppfyller vissa krav för att en verksamhet ska få drifttillstånd av IVO, som är den myndighet som ansvarar för HVB-boenden.

Hur ett HVB-hem bör planeras

Om barn med missbruks- eller våldsproblematik placeras i ett HVB-hem är det första man bör tänka på att alla bör få ett eget rum där de kan vara i fred. Det är viktigt ur psykologisk synvinkel att han någonstans där man kan stänga dörren om sig. I de fall dörrarna går att låsa bör det dock finnas nycklar som personalen har tillgång till, för att kunna förhindra till exempel att eventuellt självskadebeteende.

Det bör så klart också finnas utrymmen för social samvaro, där de boende kan umgås, se på TV, spela spel etc. Det bör finnas tillräckligt med utrymme för att alla boende samt all tjänstgörande personal kan äta tillsammans samtidigt, om man inte av olika skäl undviker att ha gemensamma måltider. Då bör lokalerna i stället vara anpassade på så sätt att måltidssituationerna fungerar enligt bestämmelserna, till exempel att de boende kan äta på sina rum tillsammans med personal.

Trygg plats för återhämtning

Vad gäller läget så ligger de flesta HVB-boenden utanför städerna, ofta i ett område med mycket natur. Detta är så klart ingen slump. Det handlar om ett boende där det ska ges andrum och där ungdomarna inte bör utsättas för frestelser. Finns det andra HVB-hem i närheten kan det utgöra ett problem, men det beror mycket på vilken inriktning hemmet har.

Ombyggnationer ofta nödvändiga

Alla som bor på ett HVB-hem bör som sagt ha tillgång till ett eget rum, där det ska finnas en ordentlig säng, plats för ett skrivbord, en sittmöbel och garderob. Det ska så klart finnas fönster i varje rum. På många HVB-hem har man byggt om större utrymmen till mindre rum genom att sätta in mellanväggar, då gäller det att man verkligen tänker på ovanstående. Ett rum som byggs utan ett fönster är till exempel inget rum enligt plan- och bygglagen. Det är också viktigt att HVB-boendets rum är placerade så att de är lätt och snabbt åtkomliga för personalen. Det ska gå fort att ta sig till rummet från alla platser i lokalerna.

Har man hittat det man tycker är det perfekta huset för ett HVB-boende bör man ändå höra av sig till IVO och be om förslag på hur man kan optimera huset för att passa den tänkta målgruppen. Det kommer att göra det betydligt enklare att få tillstånd att använda lokalerna som HVB-hem för LVU-placerade barn och ungdomar.

8 Apr 2019