Hur flyttar man ett hus?

Ibland ser man på nätsajter stugor och hus som skänks bort mot att man flyttar dem. Det är lockande erbjudande och kan i många fall bli lönsamt men det finns några saker som man bör tänka på innan man nappar på erbjudandet.

Det första man bör kontrollera är att huset går att flytta. Här är det bra att prata med en firma som sysslar med tunghantering men även med någon som har koll på byggnadskonstruktioner som en ingenjör eller arkitekt. Både konstruktionen och läget kan sätta käppar i hjulet. Ligger stugan på ett sådant sätt att det inte går att lyfta eller flytta för de som skall sköta bortforslingen så går det inte. Samma sak gäller konstruktionen. Vissa hus är bräckliga eller är byggda så att de går sönder vid eventuell bortforsling.

Förbered husflytten

Det är viktigt att vara ordentligt förberedd innan man börjar flytta ett hus. Tomten dit huset skall flyttas måste vara iordninggjord med grund, vattenledningar och kablar framdragna. Om du skall montera isär hela eller delar av huset skall detta göras i god tid. Börja med att noggrant dokumentera huset hur det ser ut när det är helt och sammansatt så du senare kan titta tillbaka på de bilderna ifall du blir osäker. Mät allt, både på utsidan och insidan och skriv up. Skall du montera isär huset är det viktigt att du märker upp allting.

Viktig att söka rätt tillstånd

Om du fått okej från både de som sköter tunghanteringen och ingenjören så är det dags att söka tillstånd. Innan du påbörjar flytten skall du ha klart både bygglov och rivlov från kommunen.

Tillståndet för transporten söks av transportören. Är huset är bredare än 2,6 m och ska köras på allmän väg behövs tillstånd från kommunen. Ska transporten ske över flera kommungränser krävs att man få dispens från Vägverket. Om huset är bredare än 3,10 m behövs både varningsbil och varningsskylt. Är godset bredare än 4,5 meter måste den ha varningsskylt, vägtransportledare eller poliseskort.

Vad kostar det att flytta ett hus?

De fasta kostnaderna av att flytta ett hus uppgår till ungefär en miljon kronor, men det handlar då om rimliga avstånd och om hus som ligger en bit från storstadsområden. Sverige är långt, och skall man flytta ett hus från Jämtland till Skåne så kostar det såklart betydligt mer än om man flyttar ett hus inom samma län. Det som gör det dyrare att flytta hus nära storstadsområden är att infrastrukturen kommer i vägen, skyltar och annat måste plockas bort för att inte krocka med den breda lasten.

18 Mar 2022