Injektering i betong ger stabilitet

En betongkonstruktion är alltid frukten av en beräkning. I samband med att exempelvis en betongplatta, ett betonggolv eller en vägg gjuts så räknar man på mängd och tjocklek i förhållande till den tyngd som den framtida konstruktionen ska ha. Betongen ska, tillsammans med armeringen, kunna bära upp exempelvis ett nytt hus om det handlar om en betongplatta. Detta innebär att gjutningen är det första steget mot ett nytt hus, men det handlar också om ett steg som måste ske under absolut gehör.

Att gjuta är en svår konst där allt från hastighet, väder och vind samt armeringen måste ske på ett korrekt sätt. Minsta felhantering kan innebära att grunden blir skev - eller att exempelvis framtida sprickor och håligheter kan dyka upp. Om det senare sker vid en betongplatta - som normalt ligger lite under marknivå - så kan det innebära att både vatten och fukt tränger sig in. Det kan skada olika installationer och leda till svåra rostangrepp - och utöver detta så kan det på sikt också innebära att betongen inte klarar den tyngd som den initiala beräkningen visat. Betonggjutningen är avgörande för hela konstruktionen.

Läs mer om injektering.

Men, även ett misslyckande kan ofta repareras. Ser man sprickor, håligheter och andra skador i en betongkonstruktion så innebär inte detta att loppet är kört. I många fall kan en injektering återigen skapa en stabil grund där exempelvis vatten och fukt inte längre får fäste och där hela grunden blir stabil igen.

En injektering innebär att ett professionellt företag först borrar små hål i betongen - eller i exempelvis berggrunden (en injektering är möjligt även vid andra, hårda material) och där man sedan sprutar in ett material i dessa hål. Det ämne som sprutas in varierar och beror helt på vilket material det handlar om - och hur pass skadat detta är. Ser man till exempelvis betong så kan en lösning i samband med en injektering vara att använda sig av epoxiplast.

En injektering påminner om en relining

Samma sak används för övrigt vid ett liknande projekt - som till mångt och mycket också påminner om en injektering och där tydliga paralleller dem emellan kan dras. Detta i form av en relining. Vill du läsa mer om injektering så kan du faktiskt passa på att googla just relining och få en bra bild över tillvägagångssättet. Vid en sådan så används epoxi i syfte att undvika ett kostsamt - och mödosamt - stambyte i villor och fastigheter.

Genom att spruta in denna plast i rör och ledningar i huskroppen så slipper man riva ut dessa: inuti så bildas nämligen nya rör av den plast som stelnar. Givet är att detta är en lösning som kanske inte passar för alla typer av projekt, men att det fungerar som ett utmärkt substitut till det dyra stambytet råder det inga tvivel om.

Ser man till en injektering så gäller samma sak: det kan definitivt vara något som räddar hela betongkonstruktionen och som gör detta till en låg kostnad - och på ett snabbt sätt (en injektering tar inte mer än en dag att genomföra). Ser du att en betongvägg, ett betonggolv eller misstänker du att din betongplatta har sprickor så bör du kontakta ett företag som erbjuder denna tjänst.

10 May 2022