Kan man bygga en hiss själv?

Hissen har funnits sedan medeltiden och då användes den för på ett lättare sätt kunna förse högre etage med verktyg och material. Det handlar alltså om samma typ av principer som idag, men med skillnaden att vi numera använder hissen som ett enkelt sätt att både frakta oss själv och olika nödvändigheter både upp- och ner. Hissens utveckling har även den varit extremt stor och idag finns det exempel på hur en hiss kan färdas så snabbt som 65 km/h och med den farten avverka en sträcka på 18 meter per sekund. Den hissen finns i Shanghai.

Att vi bygger högre byggnader ha också ökat behovet av hissar. Mycket tyder därför på att Sverige och Stockholm - där man bygger allra mest - kommer att se mer av de, något mer utvecklade, hissmodellerna som finns i världens övriga länder. Sverige har i jämförelse med andra länder alltid haft en något restriktiv hållning till högre byggnader, men nu har det börjar ljusna lite i horisonten.

En logiskt följd av den enkla ekvationen att man kan bygga hur högt som helst, men vad gäller bredden på en byggnad så tar det stopp någonstans. Ett högre hus är därför att föredra då fler kan bo i ett sådant och att byggnationerna genom detta blir ekonomiskt försvarbara. Hissar kommer att fylla en stor funktion i framtidens Stockholm.

Kan du som villaägare bygga en egen hiss till din villa i Stockholm? Vi skulle avråda från detta. Därmed dock inte sagt att du inte kan investera i en hiss och få en sådan installerad. Det är dels något som ger högre komfort, dels något som det verkligen kan finnas ett behov för - ålder, handikapp och så vidare - och del så är det heller inte så dyrt som många verkar tro.

Fler väljer hissar till sina bostäder

Och; hissar är en väldigt snygg inredningsdetalj som gör att bostaden blir unik. Priset är naturligtvis en faktor att ta hänsyn till. Summan för hissar är naturligtvis varierande och något som beror på storlek, modell samt funktioner. Räkna dock med att priset för en hiss - installerad och besiktigad - inte kostar mer än vad det kostar att totalrenovera ett kök eller ett badrum.

Säkerhetsfrågan är det viktigaste. Investerar du i en hiss och har den i din villa i Stockholm så vill du inte att det ska ske några olyckor. De flesta har någon gång - om än för en kortare stund - upplevt skräcken då en hiss fastnat mellan två våningsplan. En klaustrofobisk känsla av hjälplöshet.

Befinner du dig ensam i din villa och ser att hissen stannar så är du alltså per automatik utlämnad till ditt eget öde? Nej, idag kan en hiss drivas av reservbatterier som kopplas in ifall strömmen bryts. Dessutom så finns det inkopplat nummer och en telefon till larmcentralen som går att ringa och där man efterd et samtalet direkt får assistans.

Service bör ske regelbundet och med en intervall om åtminstone en gång om året. Ett serviceavtal kan man ofta skriva med leverantören av hissar och det är något som varmt rekommenderas: genom ett sådant avtal får du dels en välfungerande hiss hela tiden och dels så minimerar du risken för att denna viktiga detalj ska falla i glömska.

11 Jun 2018