Kraften att lyfta

När man en gång i tiden skulle hissa upp något så fick man antingen använda sig av handkraft eller ett djur, som häst eller oxe, för att orka lyftet. Idag har teknologin löst det problemet.

I alla typer av lyft med maskin behövs det en kraft som gör att lyftet kan ske. Så är det exempelvis när man talar om kranar av olika slag. Det som gör att lyftet kan ske heter lyftmotor och är en motor som har passande kapacitet för att orka med de lyft som kranen ska utföra. Men det är inte bara motorn som utför lyftet utan man behöver även ytterligare funktioner i övrig utrustning för att allt ska gå till på rätt sätt.

Lagom mycket driv

Med valet av lyftmotor väljer man även hur mycket vikt som ska lyftas. Men för att ett lyft ska ske så måste man även ha en konstruktion som passar för den vikten som motorn orkar med, och vice versa. Man kan inte lyfta mer än vad konstruktionen orkar, och gör man det så kan man lätt råka ut för att kranen, eller annan konstruktion, går sönder och orsakar en katastrof. Så är det även om motorn skulle sluta fungera mitt under ett tungt och högt lyft.

Därför har man annan teknologisk utrustning som hindrar att ett lyft kan falla om motorn lägger av. I vissa fall har man även sett till att ha en slags manuell möjlighet, eller annan hjälpfunktion, som kan slutföra lyftet tills reparation sker.

16 Mar 2021