Prata med kommunen innan du funderar på att riva

Regler, avgifter och handläggningstider kan skilja sig väldigt mycket åt olika kommuner emellan. Ska du till exempel utföra en rivning i Stockholm finns en risk att handläggningstiderna är längre än i en kommun där det varken byggs eller rivs särskilt mycket. Ett rivningslov har en del gemensamt med bygglov och det är inte bara att börja med projektet. Bor du i ett detaljplanerat område behöver du riva på ett sätt som stämmer överens med kommunens planer.

Var ute i god tid

Som nämnt ovan kan handläggningstiderna variera en hel del. I vissa kommuner är det mindre strikt med när rivningslov krävs, men i andra krävs det alltid. Ett exempel på en sådan kommun är Stockholm, där du alltid måste rivningslov för rivning om den ska ske i ett planlagt område. Det är inget unikt i sig, men det här gäller också utanför planlagt område om det finns bestämmelser om det i områdesbestämmelserna. I Stockholm finns dessa bestämmelser påfallande ofta. Utanför planlagt område, och utan bestämmelser, ska du också göra en anmälan till Stockholms kommun.

De här reglerna är inte direkt unika, men det finns märkbara skillnader mellan olika kommuner. Innan du börjar med ditt projekt kan du börja med att titta på din kommuns hemsida. Ofta står det där vad du behöver göra, men om du inte förstår eller om du saknar information, brukar det gå bra att helt enkelt skicka ett mejl eller att plocka upp telefonen och ringa till dem.

Gör rätt med avfallet

Efter en rivning blir det av förklarliga skäl en hel del avfall som skall göras av med på rätt sätt. Ofta blir det flera ton som ska forslas iväg till lämplig sopstation. Beroende på vad det är för material ska det hanteras på ett särskilt sätt. Mycket går att återvinna på kommunens stationer, men inte allt.

Något annat som är viktigt att ha i åtanke när du ska utföra en rivning är att vissa delar av avfallet kan innehålla hälsovådliga material. Det kan till exempel vara frågan om asbest eller PCB, som ska hanteras med stor försiktighet.

Vad kostar det att ansöka om rivningslov?

Även det här är något som kan skilja sig ganska mycket åt mellan olika kommuner. I till exempel Stockholm är avgiften på 3 240 kronor för en- och tvåbostadshus. För kolonistugor är avgiften lägre och ligger på 1 080 kronor. Om du inte bor i Stockholm bör du enkelt kunna hitta informationen på din kommuns hemsida.

Vill du veta mer om det konkreta arbetet med rivning? Mer info finns här: http://www.rivningstockholm.nu/.

15 Nov 2017