Så kontrollerar du vattenkvaliteten

Har du egen grävd brunn eller funderar du på att skaffa? Du är då skyldig att hålla koll på vattnets kvalitet. Till det kan du så klart anlita experthjälp och det är inte krångligt alls.

Har du en egen brunn på fastigheten, borrad eller grävd, så är du ansvarig för vattenkvaliteten och ska testa denna regelbundet. Det är inte en särskilt svår process men ytterst viktig. Vilka prover som ska tas beror på vilken typ av brunn du har men det finns flera olika leverantörer av vattenprover och de har koll på vad just du bör använda. Har du anlitat en entreprenör och expert på brunnsborrning så har de kunskapen och råden till dig om hur du ska gå till väga. Hur ett bra dricksvatten är sammansatt och vad det ska och får innehålla är reglerat av Livsmedelsverket i Sverige och det finns gränsvärden och dokumentation att ta del av för allt.

Vad innebär vattenanalysen

Om du kontaktar Livsmedelsverket eller den största sammanslutningen för brunnsborrningsföretag i Sverige som heter Geotec så får du all info du behöver om hur du ska ta dina vattenprover och hur vattenanalyserna genomförs. Även ansvariga i din kommun kan hjälpa till med rådgivning i denna typ av frågor. Vanligtvis har kommunerna avtal med laboratorier som testar dricksvatten, vilket kan göra att du får ta del av förmånliga priser. Annars kan du naturligtvis kontakta ett laboratorium direkt själv - det finns enkelt att tillgå online och du får proverna hemskickade i brevlådan. De prover som ska tas mäter både mikrobiologiska och kemiska värden som ingår i normal kontroll av borrad brunn. Dessutom mäts vanligtvis arsenik, uran och bly samt radon i bergborrade brunnar.

Naturligt grundvatten

Du bör kontrollera ditt vatten regelbundet, minst vart tredje år, men genast om du upplever förändringar i smaken, om vattnet luktar konstigt eller om det ändrar färg. Kvalitet och tillgång på vatten förändras ju över tid och kan bero på olika orsaker. Har du barn och speciellt små barn så bör du vara extra noga med att kontrollera ditt vatten då de så klart är mer känsliga än vuxna. Genom alla noggranna kontroller och genom att vårt dricksvatten är klassat som livsmedel är det ett av de allra mest kontrollerade livsmedel vi har i landet idag. Och det är en otrolig lyx att ha denna tillgång - inte minst om du äger en egen brunn. Skulle vattnet innehålla förhöjda värden av radon bör det inte drickas. Läs mer om brunnsborrning på denna sida: https://www.brunnsborrningstockholm.com/

19 Apr 2020