Skillnad mellan Attefallshus och Friggebod

Du som bor i Stockholm har stor fördel av att kunna sätta upp en Friggebod eller ett Attefallshus intill ditt bostadshus. Grundregeln är att du generellt kan bygga dessa stugor och hus utan att ansöka om bygglov först. Men tyvärr gäller det inte riktigt alla. Du som bor i Stockholms stad kan inte räkna med att det självklart går, det beror på var du bor. Om ditt bostadshus ligger i ett område som räknas som riksintressant eller på annat sätt särskilt värdefullt måste du i alla fall göra en anmälan om att du vill bygga och sen vänta på ett startbesked, alltså ett godkännande om att du får bygga.

Så funkar det att bygga Friggebod

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus har du i regel rätt att bygga en Friggebod med högst 15 kvadratmeter. Den storleken syftar på bruttoarea. Din Friggebod ska inte vara högre än ditt bostadshus, friggeboden måste alltså passa in på tomten och får inte sticka upp över det befintliga husets taknock, alltså takets högsta del.

När du bygger en Friggebod finns flera avstånd att ta hänsyn till. Grannen ska inte behöva få ett extra litet hus strax intill sitt eget staket eller tomtgränsen. När du bygger måste du hålla 4,5 meters avstånd till grannarnas tomtgränser.

Att bygga en Friggebod ger automatiskt inte grönt ljus vid områden med strandskydd. Vill du ha en stuga på 15 kvadratmeter i strandskyddat område måste du ansöka om dispens - det är du skyldig att göra!

När du ska bygga en Friggebod lämnar du in en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun.

Så funkar det att bygga Attefallshus

Ett Attefallshus får vara högst 25 kvadratmeter, alltså betydligt större än Friggeboden. De flesta har rätt att bygga ett Attefallshus intill sitt eget bostadshus på mark som man själv äger. Men om du kan bygga, eller inte, beror på hur stor din tomt är.

Ett Attefallshus får precis som Friggeboden inte byggas närmare grannens tomt än 4,5 meter. Du måste också hålla samma avstånd till allmän mark. Ett Attefallshus får inte överstiga 4 meter i höjd, alltså husets taknock får inte vara högre upp än 4 meter från marken.

När du ska bygga ett Attefallshus lämnar du in en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun.

Läs mer om attefallshus här.

Sök grannarnas godkännande

Är din tomt formad så att du inte rymmer Friggeboden eller Attefallshuset inom de gränser som bygglovsbefrielsen anger? Du kanske vill ha ett soligare läge eller ett mer undanskymt läge för din Friggebod/ ditt Attefallshus och då hamnar du närmre än 4,5 meter till nästa tomtgräns. Då går det förstås att fråga grannar vad de tycker - kan de godkänna att du bygger närmare deras tomt?

Om dina grannar är generösa och går med på det ska de skriva under en situationsplan där åtgärden med din planerade byggnad är inritad. Planen ska skrivas under med deras signatur och vara daterad. Det här godkännandet lämnas sedan samtidigt som bygganmälan till kommunen (alltså inte ett bygglov utan anmälan om att du planerar att bygga). Du kan höra med din kommun vilka regler som gäller för Attefallshus.

8 Mar 2017