Två vanliga husgrunder

Om du står inför att bygga ett hus så har du alltid många val framför dig. Bara att bestämma sig för att köpa ett nyckelfärdigt hus eller att planera och bygga helt själv från grunden är en stor fråga för många. Bygger du i ett storstadsområde som en av de växande orterna runt Stockholm så kan det finnas krav på vilken typ av hus du får bygga. Men för den som bygger helt själv så kan det vara bra att utvärdera olika alternativ för exempelvis husgrunden. Här är två vanliga husgrunder och dess nackdelar.

Betongplattan

Många nya husområden utanför Stockholm och andra storstäder har rader av hus som är gjutna på betongplattor. Markarbeten av den här typen möter man så fort man kör igenom ett område som växer och att helgjuta i betong är idag ett av de vanligaste sätten att lägga grunden. Det finns många fördelar med en betongplatta men också många risker för den som slarvar.

  • Läggs isoleringen fel kan det ge upphov till fuktskador.
  • Om plattan gjuts snett så blir golvet snett i huset och mycket annat.
  • Slarv med dräneringen är vanligt.
  • Det kostar mycket att gjuta hela grunden.

Fördelarna med den här sortens markarbeten är också många och det gäller alltid att väga både fördelar och nackdelar mot varandra.

Krypgrunden

Några av de äldsta markarbetena som har gjorts är att anlägga det som kallades för torpargrunden. Ett hus byggdes på friliggande stockar som grund vilket gör att det blåser igenom och mögel har extremt svårt för att bildas. Den moderna varianten kallas för krypgrunden och den innebär att man bygger en grund som går att krypa igenom. Den här varianten grävs ner i marken men hålls öppen så att luften trots det kan blåsa igenom. Det byggs hus med den här grunden även idag och trots att många hus i Stockholm och dess förorter byggs med gjuten grund så går det att hitta en och annan krypgrund.

Nackdelar med krypgrunden är:

  • Den nya varianten av den här grunden grävs ner vilket trots allt minskar genomflödet av luft.
  • Det dras sällan ner någon tillförsel av värme i grunden vilket ökar riskerna för mögel.

  • När man isolerar golvet för att hålla värmen inomhus så blir luftgenomströmningen mindre och mögelriskerna ökar ytterligare.

Även för den här typen av markarbeten så finns det fördelar som behöver vägas mot nackdelarna innan ett beslut ska tas. En vanlig fördel som många lyfter fram är att priset kan vara lägre än andra sorters husgrunder. Ytterligare en fördel är att om du kan krypa ner i grunden så kan du se med egna ögon om den är skadad eller inte. Jämför de olika alternativen och besluta er om vad som är er väg framåt i husbygget.

26 Oct 2018