Vad krävs för att få vara med i elektrikerförbundet?

Vad krävs för att få vara med i ett elektrikerförbund? Elektrikerförbundet är en fackförening för elektriker, för elektrikerlärlingar, för pensionerade elektriker och för personer som studerar. Kort och gott: arbetar man med elektricitet så är det till detta fackförbund som man söker sig. Det innebär att även exempelvis hissreparatörer, personer som jobbar med svagström, med datanät, med privata kraftverk, med industriservice och med exempelvis säkerhetslarm är välkomna att ansluta sig.

Elektrikerförbundet – Elektrikerna – har idag ungefär 25.000 medlemmar och av dessa kan man säga att 19.000 är aktiva sådana. Det är ett stort fackförbund, men som fallet är med många andra fackförbund så har man tappat medlemmar under senare år. Detta är något som oroar och från Elektrikernas sida så arbetar man aktivt med att åter locka till sig medlemmar – någots om sker via en kampanj kallad Medlemsresan. Denna kampanj går ut på att informera och på att ta hjälp av alla medlemmar om hur man ska kunna få folk att ansluta sig. Kampanjen har högsta prioritet och alla medlemmar är mer än välkomna att lämna in olika motioner som kan leda till ökade medlemsantal – primärt genom att minska avhopp, genom att få en rakare kommunikation, genom ökad jämställdhet och genom att kunna fånga upp nya grupper. Det finns inga enkla svar, men däremot finns det starka argument till varför man bör överväga att ansluta sig till Elektrikerna.

När du behöver elektriker i Stockholm

Elektrikerna arbetar tillsammans

Som sagt, många fackförbund ser en förändring till det sämre. Fler väljer att hoppa av och fler har också yrken som ligger lite utanför ramarna. Många invaggas även i en falsk säkerhet gällande sin anställning; man kanske tror att man är oersättligt, man kanske tror att allt ska flyta på som vanligt och man ser därför en medlemsavgift som en onödig kostnad. Det kan mycket väl fungera, men vad händer om någonting oväntat inträffar: vad sker om du blir sjuk, vad händer om chefen kräver att du sänker din lön, vad händer om du plötsligt sägs upp eller avskedas? Det är exakt då man brukar inse att man är ganska maktlös som anställd och det är då ett starkt fackförbund är bra att ha med längs vägen.

Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål – arbetsmiljö, kollektivavtal, minimilöner. säkra arbetsplatser och så vidare – är en styrka i sig. Man är sällan stark på egen hand – och dessutom kostar en tvist av något slag ofta pengar. Har man ett fackförbund med sig så får man den hjälp man behöver – och inom de stadgar som finns – har rätt till. Detta oavsett om det skulle handla om en olycka på arbetsplatsen, om semesterersättning som inte ä rimlig eller om det handlar om en privat löneförhandling med sin chef.

Hur har dagens villkor arbetats fram?

För en elektriker så lurar alltid faran bakom hörnet. Elektricitet är livsfarligt och här har facket en stor uppgift i att arbeta fram schyssta förhållanden på arbetsplatserna som leder till att riskerna minimeras. Det man kan fråga sig – vid osäkerhet kring anslutning till ett fackförbund – är följande: hur har jag fått allt idag, hur kan det komma sig att jag har en minimilön, hur kan mina arbetsvillkor vara så pass bra och hur kan det vara så att det finns en så pass genomtänkt säkerhet på den arbetsplats jag befinner mig på? Det kommer inte av en slump. Det är frukten av det idoga arbetet som fackförbund lagt ner genom åren. Mycket har blivit bättre, men ännu finns saker att förbättra. Ju fler man är, desto snabbare går det.

Läs mer här om du behöver få tag i en elektriker i Stockholm.

2 Oct 2019