Är du i behov av ett fönsterbyte?

Fönstren fyller en väldigt viktig funktion i vår bostäder. Det är tack vare dem som vi får ljusinsläpp, det är tack vare dem vi kan titta ut- och in och det är i stort sett fönstren som gör husen levande. Det finns dock även några nackdelar med fönster. 

Först och främst så är ett fönster sämre isolerat än vad en vanlig vägg är; något som gör att man måste vara lite extra vaksam just vid fönstren i förhållande till vilken räkning man betalar för uppvärmning. Skulle denna stiga plöstligt - ja, då är det också troligt att fönstren är i behov av någon typ av åtgärd. 

“ Är det möjligt att genomföra en fönsterrenovering så blir det en lägre kostnad. Du kan även byta till energiglas vid en renovering; de isolerar betydligt bättre. I vissa fall krävs dock ett fönsterbyte “. 

Ett fönster håller inte för evigt. I många fall går ett fönster att renovera och där man vid denna renovering även kan byta till fönster med energiglas (som isolerar på ett mycket bättre sätt). I andra fall krävs det dock ett fönsterbyte och ett sådant ska vi titta lite närmare på här. Läs här för mer information: www.fönsterbyten.net.

Hur du ska tänka vid ett fönsterbyte

Skulle dina fönster, så att säga, vara bortom räddning så återstår endast alternativet om att genomföra ett fönsterbyte. Något som definitivt inte ska ses som något nederlag. Tvärtom - det handlar om en riktig investering som på sikt kommer att spara in mycket pengar i uppvärmning och energi; dessutom så kommer inomhusklimatet att bli avsevärt mycket mer behagligt. Ett fönsterbyte kan även vara att föredra framför en renovering sett till vilket typ av fönster man väljer. 

“ Många håller kvar vid träfönster. Visst, de är vackra och vi har en lång tradition av att använda trä. Men - de kostar pengar och de kräver ett stort - regelbundet - underhåll “. 

Har du träfönster på ditt hus så kan ett byte till exempelvis PVC-fönster vara en bra lösning - i synnerhet om du inte har tiden som träfönster, trots allt, kräver. Du måste vara beredd på att renovera, reparera - skrapa, slipa, måla - ett träfönster. Ett PVC-fönster å sin sida är underhållsfritt. Vi skulle baserat på detta säga att ett fönsterbyte - från trä till PVC - kan vara ett smart drag. Här väger vi även in livslängden hos PVC-fönster i beräkningen. 

Viktigt dock - oavsett vilket material du väljer - är att en fackman sköter monteringen. Ditt hus är unikt och varje hus kräver extra omsorg vid monteringen. Anlitar du fel företag - eller genomför ditt fönsterbyte på egen hand - så riskerar du att få framtida problem på halsen. Troligt är att den energikostnad du vill sänka kommer att stiga bara efter några år. Rätt fönster och rätt montering ger det bästa resultatet. 

Du kan även använda rot-avdraget för ett fönsterbyte. Att kunna dra av 30% av den totala arbetskostnaden - med ett årligt tak om 50.000 kronor - tycker vi väl motiverar varför man ska anlita ett företag framför att göra jobbet på egen hand. 

10 Jan 2018