Arbetsmarknaden för målare i Sundbyberg

Vill du börja jobba som målare i Sundbyberg? Som boende i kommunen kan det vara tacksamt att pendla så lite som möjligt. Trafiken runtomkring Sundbyberg och centrala Stockholm kan tidvis vara mycket hektisk, och det är många gånger man blir sittandes i kö alltför länge.

Samtidigt är Sundbyberg en väldigt liten kommun till ytan. Om man börjar jobba som målare här kommer man behöva räkna med att pendla utanför kommunen med jämna mellanrum. Samtidigt gör den höga befolkningsmängden att det även finns gott om uppdrag inom kommunen.

I hela Sverige finns det ungefär 14 000 målare anställda, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många av dessa som finns i kommunen framgår inte av siffrorna. Av de 14 000 målarna är det 93 procent som är män och sju procent som är kvinnor.

Sammantaget bedöms konkurrensen om målarjobben vara mycket liten, både på ett års sikt och på fem års sikt. Den som vill arbeta som målare i Sundbyberg bör således inte ha några större problem att hitta ett arbete, givetvis under förutsättningen att man har rätt kompetens.

Skillnader mellan olika kommuner

När vi tittar närmare på Stockholms län och jämför olika kommuner ser vi att det råder mindre konkurrens om jobben i Sundbyberg, jämfört med Stockholms kommun, Huddinge och flertalet kommuner på stadens södra sida. Det är egentligen i norra, västra och östra Stockholm som det verkar vara lättast att hitta jobb som målare. Exakt vad skillnaderna mellan olika kommuner beror på, är oklart. Det framgår inte av Arbetsförmedlingens texter och är egentligen något som vi bara kan spekulera om.

Något som påverkar arbetssituationen för målare, i hela Sverige är byggtakten. Möjligtvis kan det vara så att det skett fler byggen på senare år i norra Stockholm och i kommuner som till exempel Solna och Sundbyberg, än vad som har skett i till exempel Huddinge eller Södertälje. Det är dock givetvis inte bara vid nyproduktioner som målare behövs, utan även vid renoveringsarbeten av befintlige bostäder, kontorsbyggnader, lokaler och andra fastigheter.

Vad arbetar Sundbybergsborna med?

Trots att Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, bor det ganska många människor här. Den relativt stora folkmängden, på en liten yta, gör att det finns ett gott tjänsteutbud här. Något som skiljer arbetsfördelningen Stockholms län generellt, jämfört med många andra län i landet, är den stora andelen människor som jobbar inom restaurang och hotell. Säkerligen är det också så att många Sundbyberg är verksamma inom dessa områden. I kommunen finns flertalet hotell och kroglivet har fått sig ett rejält lyft på senare år.

Efter en snabb titt på diverse jobbportaler ser vi dock att två typer av annonser är särskilt dominerande – kommunala jobb och jobb inom support (framförallt teknisk support). I kommunen finns flertalet stora företag som etablerat sig, inte bara på senare år, utan företag som funnits där sedan lång tid tillbaka. Vad gäller de kommunala jobben söks bland annat förskollärare, barnskötare och idrottslärare. Märk väl att det här givetvis inte ger hela bilden – utan är bara en observation.

 

 

 

8 Dec 2018