Arbetsmiljön kan vara problematisk för elektiker

Stötar, fall från hög höjd, stress och dammiga miljöer är några av de arbetsmiljöproblem som an drabba en elektriker.

Att få ström genom kroppen är en av de vanligaste olyckorna som drabbar elektriker. Vilka skador som stötar leder till beror på ett flertal olika saker. Vilken väg genom kroppen har strömmen tagit, hur länge har strömmen befunnit sig i kroppen och vilken strömstyrka det handlar om. Hjärtstillestånd, kramper och andningssvårigheter är några av de vanligaste skador som man drabbas av när man fått ström genom kroppen. En första hjälpen-låda och en hjärtstartare bör alltid finnas tillgänglig, för olyckan kan drabba den bäste.

Fall en vanlig olycksorsak

Fall från höga höjder är en annan typ av olycka som är vanlig i byggbranschen, och elektriker är en av grupperna som drabbas oftast, på grund av alla elinstallationer som sker i takhöjd. Fall från stegar är särskilt vanligt för elektriker. Därför rekommenderar säkerhetsexperter att man istället för stegar använder bockar, ställningar eller liftar, dessa varianter har betydligt högre säkerhetsnivå. Använder man stege så bör man se till att den är hel och har glidskydd. En säkerhetssele är också ett måste, i varje fall på riktigt höga höjder.

Stress är som sagt ett annat vanligt arbetsmiljöproblem i elektrikerbranschen. Snabbhet och effektivitet premieras idag i den överhettade byggbranschen, och byggtiderna pressas. En stressad elektriker gör enklare fel, vilket lätt leder till olyckor. Se till att planera så att det finns rimlig tid att genomföra alla elinstallationer, ett bra sätt att undvika olycksfall för alla inblandade.

Damm kan vara ett problem

Smutsig, giftigt och skadligt damm är också något som riskerar att drabba elektriker, som ofta arbetar på dammiga byggarbetsplatser. Vad som gör att byggdamm kan vara farligt är höga koncentrationer av kvarts. Det bästa är att ta hand om dammet direkt när det uppstår, om det inte är omöjligt rekommenderas ansiktsskydd med filter.

Asbest är ett annat material som fortfarande kan dyka upp i luften på byggen, även om ämnet är förbjudet sedan länge. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de kan tränga ner i luftrören och ut i lungorna, där de kan orsaka stora skador och allvarliga sjukdomar. Asbest hittar man idag mest i äldre byggnader.

Vila upp mellan varven

Svåra arbetsställningar som är påfrestande för kroppen är ett annat vanligt arbetsmiljöproblem för elektriker. Detta beror på att el i de flesta fall dras långt ner på golvet eller högt upp i taket. Att göra elinstallationer med händerna högt ovanför huvudet kan leda till belastningsskador. Att sitta på huk längre stunder leder ofta till värk i axlar, armar och rugg. Det är viktigt för en elektriker att ta korta pauser och vila ordentligt under arbetet. Byte av arbetsuppgifter med kollegor är ett annat bra tips som minskar belastningen.

Vem är ansvarig för arbetsmiljön för elektriker och andra yrkesgrupper på ett bygge? Det är självklart arbetsgivaren som har huvudansvaret, i det ingår att följa säkerhetsföreskrifter och att larma om några fel i arbetsmiljön upptäcks.  Dessutom är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

20 Mar 2017