Asbestsanering Uppsala - tips och råd

Har du funderat på asbest och hur det kan påverka dig? För många är givetvis detta en ickefråga. Asbest användes tidigare i olika byggmaterial - och var de facto helt perfekt för exempelvis isolering, brandskydd och för att dämpa exempelvis oljud och buller. Det som upptäcktes var emellertid att asbest också var extremt skadligt.

Tyvärr såg man att många byggarbetare drabbades av olika sjukdomar och att exempelvis cancer var vanligt förekommande. Detta föranledde ett totalförbud för användning av asbest i Sverige 1982 - och redan 1979 så slutade man använda det. Gott så - men man bör dock vara medveten om att det byggdes hus och fastigheter även innan 1979 och att om man bor i ett äldre hus så finns det risker.

Bor du i en äldre villa i Uppsala så kan detta A) innebära att det finns asbest i olika byggmaterial och B) att du bör anlita ett företag inom asbestsanering i Uppsala för att åtgärda detta.

Anlita ett professionellt företag i Uppsala

En professionell sanering av asbest i Uppsala är nämligen ett måste om det skulle visa sig att ditt hus har detta ämne i exempelvis fogar, fönsterkitt, golv eller i garagetaket - där exempelvis eternitplattor använts.

Varför? Asbest är inte farligt om det är intakt. Har du exempelvis ett tak med eternitplattor så innebär detta inte att du lever i livsfara. Ska du däremot riva taket - då börjar det bli farligt.

Det är när damm innehållande asbest bildas som vi utsätts för risker och kan drabbas av de sjukdomar vi ovan nämnde. Vi andas in luften, asbest sätter sig i lungorna - och vi kan av detta också se fruktansvärda konsekvenser.

Undersök ditt hus innan rivning

Ser man till en asbestsanering i Uppsala så sker en sådan av utbildad, kunnig personal som använder sig av speciell utrustning och skyddskläder. Det är dessutom ett projekt som måste anmälas till Arbetsmiljöverket innan och där exempelvis grannar även de måste informeras och skyddas.

Baserat på allt detta så förstår också de flesta vikten av att kolla upp om det finns asbest i hemmet. En undersökning tar inte lång tid - men svaret kan leda till att man agerar, bokar in en asbestsanering i Uppsala och genom detta också ser till att man lever tryggt och säkert i framtiden.

6 Apr 2023