Att bygga ett skyddat boende

Om allt fungerade som det ska skulle det inte behövas byggas fler skyddade boenden åt personer som utsatt för våld i nära relationer. Ändå är behovet stort och över hela landet byggs nu skyddade boenden i en rasande fart. Varför är det så?

Anledningen är att skyddade boenden egentligen inte är en långsiktig lösning, utan mer är tänkt som en språngbräda till ett självständigt liv utan den som våldfört sig på en. Med stöd av personal ska den utsatta personen, kvinnan i de flesta fall, förmås att komma på fötter och bli självständig. Detta lyckas i många fall, men när kvinnan är redo att flytta finns det inga bostäder att få tag i.

Svårast i Stockholm

Detta är ett stort bekymmer för kommuner över hela landet, men kanske främst i storstäderna. I Stockholm är det ett extra stort problem, med den stora bostadsbrist som råder där. Samtidigt är det inte alltid lätt att hitta platser att bygga skyddade boenden på. Det finns många andra typer av boende som prioriteras av stat och kommun, och det råder som sagt ingen egentlig brist på boenden. Ett så kallat moment 22, där bostadsbristen gör att det blir svårt att få prioritet för att bygga skyddade boenden, samtidigt som den gör att de som bor på skyddat boende inte kommer ut på bostadsmarknaden.

Vad innebär ett skyddat boende?

Men det är som sagt mest ett problem för Stockholm. I övriga landet är problemen med bostadsbrist inte alls lika stor. Dock har kommunen ett ökat ansvar för att se till utsatta kvinnor erbjuds skyddat boende och därför byggs det nya boenden även i områden där det inte råder någon bostadsbrist. Ett skyddat boende är inte bara en plats att vara på, det är en bostad utrustad med extra skalskydd, bestående av enskilda lägenheter i anslutning till gemensamma lokaler, bemannade med vårdpersonal, psykologer och pedagoger. Många av de som kommer till ett skyddat boende har med sig barn, och det gäller för personalen på det skyddade boendet att se till att göra tillvaron så normal som möjligt både för den utsatta och medföljande barn. Detta görs genom undervisning, lekar, samtal, utflykter och andra aktiviteter.

Stora krav på säkerhet

Utmaningen i att bygga ett skyddat boende ligger i att skapa ett boende med ett bra skalskydd, som samtidigt inte märks. Med bra skalskydd menas att det ska vara svårt för obehöriga att ta sig in på boendet. Detta åstadkommer man med extra tjocka säkerhetsdörrar, kombinerade med gallergrindar. Okrossbara fönster är ett måste, alla försedda med lås. Kameraövervakning och larm kollade till polis och vaktbolag. Samtidigt ska dessa säkerhetsåtgärder vara diskreta, det ska inte synas tydligt att det är fråga om ett skyddat boende. Speciellt på en lite ort blir det alldeles för lätt för våldsverkaren att komma åt den skyddade kvinnan om det är uppenbart var de skyddade boenden som finns.

Det egna skyddet

Men hur bra skalskydd ett boende än har, så hjälper det inte ett dugg om det inte även finns ett säkerhetstänk hos den utsatta personen. Känslorna hos den som är utsatt för våld i en nära relation är komplicerade, och det är inte ovanligt att en kvinna själv i en svag stund avslöjar för sin exman var hon befinner sig. När hon väl gjort det kan hon inte bo kvar på boendet längre utan måste flytta. På grund av detta scenarion gäller det för personalen på ett skyddat boende att få kvinnan att hotet om våld på allvar och att försöka tänka på konsekvenserna av att röja sin vistelseort. Vikten av ett bra säkerhetstänk präntas in från början.

Att bygga ett säkert skyddat boende är alltså dels en fråga om bra byggteknik och säkerhetslösningar, dels om att bygga upp ett självförtroende och en självrespekt hos den utsatta kvinnan. En uppgift som såväl byggföretag som socialsekreterare och vårdpersonal måste samarbeta för att lyckas med.

14 Jul 2018