Bygga hus i Stockholm – välja system för ventilation

Vilket ventilationssystem man väljer till sitt hus beror på många faktorer, hur stort huset är, i vilken del av landet huset ligger, om man vill använda luftvärmepump mm. I Stockholm är det vid nybyggen vanligast med ett så kallat FTX-system, men även andra typer av ventilationer i Stockholm förekommer.

Vikten av ventilation

Att ha god ventilation i sitt hus är oerhört viktigt. Ett för ineffektivt eller för snålt dimensionerat ventilationssystem leder till stillastående luft och i längden till mögel och hälsoproblem för den som bor där. I ett hus med höga radonhalter krävs god ventilation för att få ut radondöttrar, som kan orsaka cancer. Stillastående, använd luft är helt enkelt ett miljö- och hälsoproblem som bör tas på största allvar. För dig som står i begrepp att bygga ett nytt hus, eller lider av för dålig luft i hemmet, presenterar vi här de vanligaste typerna av ventilationssystem för villor och några av dess för- och nackdelar.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation innebär att huset ventilerar sig självt och var det vanligaste i äldre hus. Nuförtiden är det mest vanligt i gamla fritidshus. När husen inte byggdes lika täta som idag kunde luft komma in genom springor och otätheter som fanns lite överallt på huset och åker ut tillsammans med värmen, till exempel via skorstenen.

Bor du i ett äldre hus som tidigare haft självdrag men som tilläggsisolerats behöver du antagligen installera en annan typ av ventilationssystem. Idag bedöms ett hus med självdrag inte som hälsosamt att bo i på grund av att luftcirkulationen och värmeåtervinningen är för dålig. I en gammal sommarstuga som inte renoverats kan det däremot mycket väl hända att självdragsventilationen fungerar tillräckligt bra för att bo kortare perioder.

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Det här är ett vanligt ventilationssystem i flerfamiljshus men även i villor. Vid mekanisk frånluftsventilation tas luften in via ventiler, oftast ovanför fönstren, och sugs ut av en fläkt på taket eller på vinden via ventiler som oftast är monterade där behovet av luftcirkulation är som störst, i kök och i badrum.

Frånluftsventilation är lätt att installera och man kan i viss mån styra över ventilationen genom att justera ventiler och öka eller minska fläktsuget. En nackdel med frånluftsventilation är att luftvärmen går till spillo

Mekanisk från- och tilluftsventilation (FT)

Det här är en lite ovanligare form av ventilation som liknar mekanisk frånluftsventilation, men även har en fläkt som suger in luft i huset. Detta ökar så klart luftomsättningen och ger bra ventilation i huset, men luften som dras in måste värmas upp av värmebatterier vilket ökar kostnaderna. Det är dessutom dyrt att installera.

Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare (FTX)

Det här är som sagt den vanligaste lösningen i villor nuförtiden. Skillnaden mellan ett FT-system och ett FTX-system är att det finns en värmeväxlare, en luftvärmepump som tar tillvara frånluften och använder den till att värma upp huset, vilket gör att husets uppvärmningskostnader kan minskas. Med ett FTX-system får man sällan eller aldrig problem med fukt eller radon och även om det är dyrt att installera betalar det sig vanligtvis redan efter ett par år.

28 Feb 2018