Byggnadssmide kräver utbildad och erfaren personal

Byggnadssmide används för att arbeta på och montera samman en stålkonstruktion. Stora krav ställs på smederna och genom kvalitetssäkring garanteras resultatet.

Byggnadssmide är ett hantverk som utförs av utbildade och certifierade byggnadssmeder. De är vana att arbeta med stål och rostfritt för att ge stabila och tåliga konstruktioner. I verkstaden arbetar byggnadssmeden med att klippa, bocka, svetsa, slipa och skära i stålmaterial. Det kan handla om tillverkning av pelare, räcken och galler, men också större och mer komplicerade objekt.

I verkstaden kan arbetet också utföras som moduler för ett system som sedan sätts ihop på plats. Det är ett smidigt sätt att arbeta. Smeden har då tillgång till de bästa förutsättningarna under grundarbetet. För montage och slutfinish, i en miljö som är mer krävande, behövs inte lika lång tid. Därmed garanteras bästa möjliga slutprodukt.

Kvalitetssäkring av byggnadssmide

De färdiga produkterna kan fås CE-märkta och är framställda enligt EU-krav. Kvalitetssäkringen inleds redan vid arbetet med ritningar och dokumentation för material och slutprodukt. Noggranna kontroller och beräkningar utförs i samband med detta. Det finns många riktlinjer och alla dessa följs till punkt och pricka.

Certifiering och utbildning av personalen innefattar bland annat svetsning, heta arbeten, utbildning på bult- och spikpistoler, arbetsmiljöarbete, säkra lyft, hantering av liftar och mycket annat. Det känns betryggande att veta att arbetet är så väl uppstyrt. Ännu bättre är det att veta att du kan kontakta en leverantör av byggnadssmide som förstår just dina behov och som kan omsätta dina idéer till verklighet.

19 May 2022