Dagens plastfönster är bättre rustade för vintern

Den stora anledningen till att vi i Sverige inte använder oss av plastfönster i samma utsträckning som i andra länder beror på att dessa dragits med ett sämre rykte. Ett rykte som även ska anses som välgrundat om man ser til vilken kvalitet som plastfönster höll förr. Det som är den avgörande skillnaden mellan dessa modeller och de som finns tillgängliga idag är att man förr importerade dessa från exempelvis Spanien och att de inte på något sätt var anpassade för vårt klimat.

Kort sagt – i Sverige har vi en vinter som skiljer sig betänkligt från en vinter i Spanien och däri låg också problemet. Numera dock så tillverkas plastfönster i Sverige och för svenska hus; något som gör att dagens modeller har lika bra hållbarhet som de traditionella fönstren av trä som fortfarande är det självklara valet för många. Detta gäller hela lander, så oavsett om man ska skaffa nya fönster i Stockholm, eller någon annan del av landet, så är platsfönster ett alternativ som är väl värt att överväga.

Vi tycker att plastfönster – i och med den utveckling vi ovan nämnde – ska övervägas i en större utsträckning och om vi nedan radar upp några fler anledningar till detta så kanske vi kan få dig att se plastfönster ur ett lite nytt sken. Här är fördelar som du får om du väljer plastfönster snarare än trä från furu (som är den trätyp som används i störst omfattning)

  • Minimalt underhåll. Jämför man med träfönster och skötseln som krävs för att hålla sådana i gott skick så skiljer det sig markant åt. Har du verkligen tiden som krävs för att ta loss dina fönster årligen och skrapa, putsa och måla dem? Svaret på denna fråga är i många fall nej och det innebär att man får en sämre livslängd på sina träfönster. Plastfönster behöver enbart tvättas och passar således många betydligt bättre.
  • Plastfönster är väldigt mycket billigare än vad träfönster och då de i dagsläget dessutom har en väldigt lång hållbarhet (med minimal skötsel som vi ovan nämnde) så får man mycket valuta för sina pengar.

Där har vi två klara fördelar med plastfönster. Frågan blir då självklar och lyder – varför väljer inte fler denna lösning? Jo, dels så har vi i Sverige starka band till trä som material och dels så är också trä lite lättare att passa in rent estetisk i många av de hus som finns i vårt land. Visst – plastfönster har blivit snyggare och kommer i fler färger än vad tidigare var fallet; men riktigt lika snygga som träfönster, det är de inte.

16 Sep 2017