Dags att ansöka om bygglov?

För att få bygga nytt i Sverige så krävs det i många fall ett bygglov som man söker hos Byggnadsnämnden i den kommun man bor i. Det är ett system som måste finnas då det ger säkrare byggen och då man dessutom håller en ungefärlig estetik i området. Det senare anser många vara ett ingrepp i den fria viljan, men ärligt talat - hur skulle det annars se ut? Det skulle kunna blandas höghus med villor, någon kanske skulle vilja bygga ett torn medan en annan granne i Stockholm skulle vilja bygga en tillbyggnad i form av ett rymdskepp.

Dessutom så skulle man utan tvekan sätta sig själv först; något som skulle kunna inskränka på utsikt och solljus för en granne. Därför finns det speciella detaljplaner för olika områden. Vill man gå utanför detaljplanen så kostar det ofta lite mer och man får räkna med en längre tid innan ärendet är färdigbehandlat.

Bygglov är en bra regel, om än lite omständig. I en stad som Stockholm - där många ansökningar måste behandlas - så kan det ta tid från start till mål. Dessutom kostar ett bygglov pengar också och för att ha en chans så måste man lämna in en fullständig ansökan där ritningar, kontrollansvarig och annat bifogas. Det tycker vi att man ska lägga ner tid på. Det finns inget värre än att höra att någon lämnat in en ofullständig ansökan och därmed tvingas göra om den. Där har man både försummat sin egen och andras tid.

Ta hjälp av ett tryckeri för ritningarna

Hur en bygglovsansökan ska se ut skiljer sig från kommun till kommun och där får man läsa om vad som gäller beroende på var i Sverige man bor. En ritning ska alltid med - både över fasad och över andra viktiga detaljer. Ritningen ska vara rakt igenom professionell och där bör man ta hjälp av en arkitekt.

Vi tycker även att man ska kontakta ett tryckeri för detta. Det kan man göra för hela ansökan; ett tryckeri i Stockholm kan ta fram snygga typsnitt och färger som gör att bygglovsansökan ser mer professionell ut. En tanke i detta är även att det tryckeri ni anlitar gör flera kopior. Det kan vara roligt att ha i framtiden och se tillbaka på.

Ritningen i sin tur kan komma att behövas om ni ska sälja huset och de nya ägarna behöver göra om någonting. Se till att anlita ett tryckeri och få en mer professionell touch på er bygglovsansökan.

Välj rätt kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste som regel finnas och du ska inte se en sådan som någon minuspost i budgeten. Faktum är att du kommer att ha stor nytta av denne. Han kommer att delta vid alla tekniska samråd, han kommer att göra regelbundna kontroller av bygget och det är också han som kommer att vara den som driver bygget framåt.

Tack vare kunskapen så kommer din KA också att vara det perfekta bollplanket för dig som byggherre. Det är snarare en investering än en utgift.

13 Dec 2018