Det livsviktiga vattnet

Man säger att en människa kan leva ca 3 dagar utan någon form av vätska. Då förstå man varför det är så viktigt att ha tillgång till vatten. En lyx som inte är självklar för alla människor.

När man bor i ett hyreshus eller i en villa som har tillgång till vanligt vatten så tar man det för givet. Långa bad och rent dricksvatten är en självklarhet. Ja faktiskt något som man anser sig ha rätt till. Men är det så enkelt. Kan man vara säker på att det alltid kommer att finnas där när man vrider på kranen? Kommer det alltid att vara drickbart? Vad händer när vi inte får något regn? Som sagt, har man kommunalt vatten så tänker man inte så mycket över det. Men om man bor i ett hus som inte har det så måste man skaffa en egen brunn. Då blir genast frågan mer aktuell och viktig.

Att skaffa egen brunn

Köper man en tomt utan kommunalt vatten som man planerar att bygga hus på så måste man borra en brunn. Det gör man inte på egen hand, utan då kontaktar man företag som specialiserar sig på att just bl.a. borra brunnar. De lokala företagen känner bäst till marken där man vill borra, så om man söker på “brunnsborrning Norrtälje” exempelvis så kan de berätta vilken typ av mark eller grund som tomten är placerad på. Det är skillnad på om tomten ligger på mjuk mark eller om man ska borra ner i berget. Sistnämnda är att föredra då man inte behöver borra särskilt djupt för att få tillgång till bra vatten. En annan anledning att hyra in ett företag med kunskap inom området är om man till exempelvis bor vid havet. Då kan det nämligen finnas en risk att få in saltvatten om man borrar för djupt.

Bra att veta

Om man har en egen brunn på tomten så har man själv ansvaret för vattenkvaliteten. Därför är det viktigt att ta regelbundna tester på vattnet. Minst var tredje år enligt livsmedelsverket. Skulle det finnas två fastigheter som är kopplade till brunnen är intervallerna på bara ett år. För att få mer information kan man vända sig till kommunens miljöförvaltning. Proverna ska tas av vattenlaboratorier som har provtagningspaket som är rekommenderade av livsmedelsverket. För bästa resultat, låt alltså brunnen borras av företag med rätt kompetens och använd vattenlaboratorier vid provtagning.

16 Jul 2020