En byggherre är ansvarig för lägeskontroll i Uppsala

Lägeskontroll i Uppsala görs alltid av en byggherre. Det görs så tidig som det bara är möjligt i början på ett bygge, så att alla fel kan elimineras fort.

Det hör till vanligheterna att man ser efter att allt står uppställt enligt de planritningar som gjorts och att allt ligger inom ramen för hur bygglovet har getts. Det är upp till byggherren att ansvara för att detta blir gjort och i de flesta fall kan det också vara hen som gör bokningen av lägeskontrollen.

Själva kontrollen ska visa om storleken på byggnaden när det gäller måtten och formen, tillsammans med läget, stämmer överens med det startbesked eller det bygglov som getts tidigare efter att man ansökte om det. Även höjden på bygget ska stämma med det som ritningarna säger i ansökan.

Lägeskontroll kan komma att ske i Uppsala

Det finns regler för hus en lägeskontroll går till, för att alla som arbetar i byggbranschen ska veta vad de har att rätta sig efter. En lägeskontroll i Uppsala görs förstås på samma sätt som i övriga landet. Ingen skillnad här inte. Men det kan vara så att du inte behöver göra en lägeskontroll om det inte står med i beslutet om bygglov.

Skulle en lägeskontroll behöva utföras debiteras den enligt en speciell taxa som framgår av ditt startbesked. Utöver detta är det bara att tuta och köra. Se till att bygget går som smort och hålla alla tider och deadlines som finns med i planeringen.

2 Apr 2023