En byggställning snabbar på arbetet

Är det dags att lägga om taket eller ska ni måla om huset? Oavsett om ni har tänkt att anlita hantverkare eller kanske göra jobbet själva behöver ni en ordentlig och säker byggställning.

En byggställning som är anpassad efter fastighet eller det som ska byggas och det arbete som ska utföras gör att arbetet går snabbare. Dessutom blir arbetsmiljön trevligare och man minimerar riskerna för olyckor och arbetsplatsolyckor. Ska man till exempel utföra takarbeten så bör man ha en byggställning som är fast monterad i huset och med extra hög skyddskant. Detta för att om man skulle råka falla ramlar man inte ner på marken utan hamnar då i stället på byggställningen. Vid mindre fasadarbeten kan det däremot räcka med en flyttbar ställning på hjul förutsatt att marken är jämn och hård. Arbeten på hög höjd som inte är så stora som exempelvis vid ommålning av en gavel kan man istället använda sig av en skylift.

Som byggherre är man ansvarig för säkerheten

Som ägare till fastigheten är man ansvarig för säkerheten då man hyr in målare, takläggare, snickare etc. Då är det viktigt att man använder rätt byggställning och att den är säkert uppsatt. Även om hantverkaren har sin egen byggställning är man som byggherre ansvarig för säkerheten. Vid större renoveringar och byggen är ofta en fast monterad byggställning att föredra. En sådan ställning anpassas efter byggnad och terräng och går att montera även där marken är mjuk eller ojämn etc. Den underlättar arbetet då man enkelt kan röra sig på olika nivåer runt byggnaden, något som även förbättrar arbetsmiljön.

Det krävs utbildning för att få montera en byggställning

Vill man hyra en byggställning i Östersund eller någon annanstans ska man vända sig till ett företag specialiserad på detta. De brukar erbjuda ett kostnadsfritt hembesök för att bedöma vilken slags ställning man behöver till sitt bygge innan de lämnar offert. Det kan skilja en hel del mellan olika företag som hyr ut byggställningar och det kan vara bra att kolla priser med ett par olika innan man bestämmer sig. Hyr man en fast monterad byggställning har man också möjlighet att nyttja ROT-avdraget på själva arbetskostnaden. Det kan vara bra att känna till att det krävs speciell utbildning för att montera upp en byggställning något som de företag som hyr ut ställningar givetvis ska ha. Innan byggställningen tas i bruk ska den även besiktigas av ansvarig för monteringen.

2 Jun 2020