En fasadrenovering kräver kunskap och rätt material

En fasadrenovering kan vara både liten eller omfattande beroende på behovet och byggnadens skick. Grundläggande för en lyckad renovering är val av duktiga, professionella hantverkare.

En fasadrenovering kan variera i omfång och svårighetsgrad beroende på byggnadens befintliga fasad. Om den är i gott skick kan det ofta räcka med en enklare renovering. En sådan oftast består av tvätt, ommålning och lagning av skador där det behövs. Planerar du att ersätta den gamla fasaden av en ny sådan blir renoveringen omfattande. Den gamla fasaden knackas ned och görs om. Ett känsligt moment är att proceduren skapar oljud och vibrationer som är störiga för boende och husdjur. Just det arbetsskedet kräver oftast att byggnaden lämnas tom. Att anlita ett erfaret företag med många fasadrenoveringar i ryggen är alltid en bra lösning oavsett om det gäller ett mindre eller mer omfattande projekt.

Behövs det bygglov?

Behövs det bygglov vid fasadrenoveringar? Ja, det gör det som oftast, men inte i alla fall. Bygglov behövs om du tänkt byta husets färg eller material. Om fasaden ändras på grund av insättning av nya dörrar, balkonger eller fönster bör man också ansöka om lov. Ifall huset förändras på något grundligt sätt, om detaljer läggs till eller det görs någon form av komplettering måste ett bygglov begäras. I sådana situationer rekommenderas det att anlita en konsult som kan hjälpa till med hela processen. Sammanfattningsvis, för att säga det på ett enkelt sätt så krävs det bygglov om någonting ändras i det befintliga eller nya saker görs med en fasad.

Varför lyckas Stockholm med sina fasadrenoveringar?

Stockholm är känt för sina vackra och välbevarade byggnader. Frågan är hur lyckas huvudstaden med att bevara sina fasader? Svaret ligger i det faktum att de flesta byggnader i Stockholm faktiskt ägs av bostadsrättsföreningar. Deras skyldighet är att åtgärda fasadproblem i tid, vilket gör att de flesta byggnader har ett fint utseende. Fasadrenoveringar som ger ett långsiktigt resultat brukar oftast börja med en grundligare behandling. Den anpassas till fasadtypen. Ifall det har gått lång tid sedan den sista renoveringen utfördes kan arbetsprocessen förlängas. Tanken är att återskapa byggnadens tidigare och önskvärda skick. En försummad fasad kräver större reparationer och leder till högre kostnader. För att säga det på ett lättförståeligt sätt så bör fel åtgärdas i tid för att spara pengar. Något som de flesta byggnader i Stockholm, speciellt i de centrala delarna faktiskt lyckas med. Läs mer om fasasdrenoveringar på denna sida: https://www.fasadrenoveringstockholm.net/

27 Jul 2020