En larmväska ger en trygg och säker arbetsplats

Har du som företagare inom byggbranschen problem med stölder och skadegörelse? Det är långt ifrån ovanligt. Att man som byggföretag anlitas i samband med större entreprenader innebär också att man lämnar kvar exempelvis maskiner, verktyg och annan utrustning på den stora - men tillfälliga - arbetsplatsen. Det innebär att risken för stöld ökar.

En tjuv är väl medveten om att A) det finns stora ekonomiska värden på en byggarbetsplats och B) att dessa saker är enkla att sälja vidare och C) att det sällan finns någon övervakning eller larm att tala om. Glasklart? Nej, numera så finns det lösningar vad gäller säkerhet, larm och övervakning även på tillfälliga arbetsplatser och en av de bästa är en larmväska.

En larmväska minimerar risken för stöld

Med en larmväska kan man effektivt larma området, installera kameror och koppla allt till både väktare och larmcentral. Larmen i fråga är state of the art och kommer i lösningar som ligger i absolut teknisk framkant. En larmväska kan hyras under en längre tid - likväl som en kortare sådan; men det finns även möjlighet att investera i en mer permanent lösning.

En stöld handlar inte enbart om att du förlorar föremål av ekonomiska värden. Det innebär även ett tapp i produktionen. Stjäls verktyg, utrustning eller maskiner - eller material, för den delen - så kommer det att göra att bygget stannar av. I slutändan kan detta också innebära att man inte hinner klart inom den överenskomna tiden.

Även om en stöld är att anse som en omständighet som är svår att påverka så kan man som företagare ändå brottas med ett sämre rykte i framtiden och kanske ha svårt att anlitas igen. Med en larmväska så säkras man både de värdefulla verktyg/utrustning man har - men även det goda rykte man byggt upp.

5 Oct 2023