Enskilda avlopp - vad gäller egentligen?

För några år sedan kunde man som fastighetsägare till en villa - eller en sommarstuga - utanför det kommunala avloppssystemet komma undan ganska billigt. Med billigt menar vi att det sällan fanns några kontroller av hur enskilda avlopp såg ut - och att man därför också kunde skapa lösningar som inte alls var särskilt gynnsamma för miljön. Vilket också lett till att exempelvis många vattendrag blivit förorenade och försurade. En större medvetenhet har emellertid skapat högre krav på enskilda avlopp i Sverige och numera måste sådana anpassas både efter behov, efter tomtens förutsättningar samt med den närliggande miljön i åtanke.

Men, det finns fortfarande en del frågetecken kring enskilda avlopp. Proceduren för att skaffa ett sådant kan bli annorlunda beroende på var i Sverige man bor Tyvärr så saknas det ännu ett nationellt regelverk - vilket i och för sig skulle kunna vara svårt att skapa sett till hur vårt lands geografi skiljer sig - och det innebär att varje kommun har eget ansvar i den frågan.

Konkret så innebär detta att enskilda avlopp kan godkännas - eller underkännas - beroende på var i Sverige man bor och vilka regler Miljönämnden i den kommun man tillhör har. Det första steget är således väldigt enkelt: kontakta den kommun du tillhör och få miljönämnden att gå igenom vad som gäller. Det handlar inte om några konstigheter utan det är tvärtom bra - du etablerar en kontakt och du slipper se att din framtida ansökan avslås eller underkänns.

Hitta rätt företag för ditt enskilda avlopp

Bortser man från det rent byråkratiska i frågan om enskilda avlopp så kan man istället fokusera på det jobb som ska göras. Uteslutande så kommer det att kräva markarbete och grävning., Här kan vi inte nog poängtera vikten av att anlita en stabil, kunnig partner som sköter allt detta - och som har de maskiner som krävs. Det är en ytterst viktig komponent vad gäller enskilda avlopp och framtida funktionen för sådana.

Ta dig tid att undersöka vilka företag som finns, hur mycket de ska ha betalt samt vilka erfarenheter av enskilda avlopp de har innan du bestämmer dig. Ett råd är även att de har kunskap om att återställa tomten i ett bra skick efteråt. De tunga maskiner som används för grävarbetet kommer att ta ut sin rätt och skada exempelvis gräsmattor. Det är ett pris man får betala - men om du inkluderar ett återställande markarbete i offerten så blir det en betydligt skonsammare landning.

25 Jul 2022