Entreprenadbesiktning som ger garantier

Efter en byggentreprenad kan det vara bra att anlita en oberoende besiktningsman för entreprenadbesiktning. Anlita ett externt bolag som har byggnadsteknisk bakgrund för kvalitet.

En byggentreprenad är komplext juridiskt och det finns många krav enligt branschavtal och regler som styr. Det som styr om det rör sig om en entreprenad är själva avtalet som tecknas mellan parter. Så egentligen kan en entreprenad vara den där carporten såväl som en kommersiell fastighet. Eftersom byggnaden ska hålla viss standard och leva upp till vissa krav är det bra att anlita en byggtekniskt kunnig besiktningsman för entreprenadbesiktning. Den besiktningsman som ska utföra besiktningsman ska ha kompetens inom både juridik och byggteknik.

Besiktning i flera steg som ger garantier

Genom att låta göra en entreprenadbesiktning får du vissa garantier som du kan åberopa. I de flesta fall upp till 2 år, varpå det är viktigt att du anlitar ett företag som har rätt ansvarsförsäkringar. En entreprenadbesiktning kan göras i flera steg. Dels vad som kallas en förbesiktning. Där inspekteras delar under ett bygge som sen kan vara svårt att komma åt efter att hela byggnaden är uppförd. Slutbesiktningen är den besiktning som görs när bygget är klar. Då kollar man så att bygget lever upp till funktion och installationer håller måttet enligt krav. Du kan också begära en efterbesiktning för att kontrollera saker ifall du upptäckt några fel. Det kan vara avgörande om du ska reklamera delar av arbetet. Garantibesiktning görs efter att garantitiden gått ut. Då kontrolleras om fel verkligen har uppstått under de två åren.

26 Jun 2021