Ett fönsterbyte är en investering

Det kommer tillfällen då man som bostadsrättsförening måste fatta avgörande beslut som kostar pengar - men som är absolut nödvändiga att ta. Att byta fönster är ett tydligt exempel på ett sådant. Att kalla till ett möte och meddela att det börjar bli dags att genomföra ett fönsterbyte är något som kan skapa viss oro.

Ett fönsterbyte är nämligen ganska dyrt och då det handlar om att man kanske tvingas till nya lån eller en höjning av avgiften så kan beslutet väcka stort missnöje. Fönstren tar man för givna och ingen vill betala dyra pengar för någonting som bara finns där.

Investera i bra fönster

Här måste man presentera saken ur ett annat perspektiv: nämligen att ett fönsterbyte är en rejäl investering som börjar räknas från dag ett. Rent konkret så kan man sammanfatta detta genom att peka på hur mycket energi och värme som försvinner ut genom de gamla fönstren.

Handlar det om fönster som är otäta - och som på köpet inte är utrustade med energiglas - så försvinner det dagligen ut värme genom dessa; samtidigt som kall luft kommer in samma väg. Ohållbart och en väldigt hög kostnad som man verkligen kan komma att sänka genom ett fönsterbyte. Just den punkten är den enskilt viktigaste att peka på då det kommer till att informera om varför denna kostnad är värd att ta.

Övriga fördelar med ett fönsterbyte

Andra detaljer som talar för varför man som bostadsrättsförening ska genomföra ett fönsterbyte tänkte vi rada upp i punkter som ser ut enligt följande:

  • Bättre inomhusmiljö:

Att bo i en lägenhet där det drar från fönstren är väldigt påfrestande (och alltså ekonomiskt ohållbart) sett till att man nästan aldrig kan slappna av. Att gå omkring med varma kläder, sitta med stora filtar och i övrigt skydda sig mot kylan är ingenting som faller in under det man kallar för en god hemmiljö. Dessutom så skapas sjukdomar också; ständiga förkylningar är ett exempel på detta.

  • Minskat buller:

I större städer och bostadsrättsföreningar i sådana så kan ljudvolymen bli väldigt påtaglig. Mycket av denna går att bygga bort genom ett fönsterbyte. Rätt fönster - gärna med energiglas - kan minska nivåerna av buller väldigt markant.

  • lägre kostnader (på sikt):

Ett fönsterbyte handlar ofta om en initial kostnad som kanske delvis finansieras genom en höjd månadsavgift. Efter några år så har det dock betalat av sig och den lägre kostnaden för uppvärmning kommer att börja löna sig - rejält. Det kan i sin tur leda till sänkta avgifter. Fortsätt läsa här om fönsterbyte i en bostadsrättsförening: fönsterbytebrf.se.

24 Feb 2018