Ett tåligt och lättstädat golv

Industrier finns inom ett flertal olika områden men gällande inredningsdetaljer som golv är de ganska lika. Vilka olika golv finns det på industrier? Vad ska man tänka på vid golvläggning?

Vid alla typer av golvläggning är det viktigaste att man väljer ett golv som passar för den funktionen som finns i rummet. Golv kan exempelvis bli utsatt för väta, kemiska medel, tunga maskiner eller ett hårt slitage av något slag. Vissa golv kan också få tåla rejäl nedsmutsning eller tuffa temperaturer inom antingen kyla eller hetta. Och är det dessutom ett golv på en arbetsplats så är det ännu mer viktigt att det fungerar varje dag och under lång tid. Men det kan även hända att det blir vissa krockar när det gäller olika funktionaliteter. Ett golv som ska vara tåligt och lättstädat kanske även behöver vara halkfritt. Det är därför extra viktigt att man noga tänker igenom alla arbetsuppgifter som ska utföras och vad det medför. Både för personalen och för alla moment.

Välja passande ytskikt

Det allra vanligaste golvet som man använder sig av inom industri är ett enkelt gjutet betonggolv. Man får en enhetlig yta som är lätt att spåra avlopp i och som tål tyngd bra. För att enklare kunna rengöra och slippa fläckar, så kan man måla golvet. Nackdelen är då att man kan få ett halt golv, men det kan enkelt undvikas genom att man skapar en ojämn yta i gjutningen. Ett annat golv som är vanligt är klinkergolv. Det är ett golv som gärna används i lokaler där man inte använder sig av någon slags fordon, som bobcat eller truckar. Ett annars tåligt och lättstädat golv. Behöver man mer dämpning så finns det olika gummimattor som kan användas på hela eller delar av golvytor.

Prio nummer ett

Eftersom ett industrigolv är en arbetsmiljö för företagets personal så kan man göra miljön mer säker genom att tänka klokt. Ofta finns det stråk där personalen brukar gå över golv och det blir lite grann som stigar. Genom att lägga ett halkfritt och mjukare material på dessa gångstråk så kan man spara på sjukskrivningar på grund av slitage eller olyckor. Det är även mycket viktigt att man ser till att personalen använder sig av korrekta skor och övrig utrustning. Ett annat säkerhetstänk är att man noga planerar ytskiktet nära riskytor där eld eller kemikalier kan ha en möjlighet att nå golvytan.

11 Sep 2020