Fasadmålning Stockholm - välj rätt företag

Med jämna mellanrum så måste en fasadmålning i Stockholm ske. Detta oavsett om det handlar om att du som villaägare ska måla om fasaden på din villa eller om det handlar om att er BRF ska göra detsamma.

En fasad utsätts dagligen för en massa attacker i form av regn, solsken och snö. Dessutom finns det avgaser som förfular färgen på fastigheterna och som påskyndar en fasadmålning i Stockholm. Viktigt är att man i samband med att man som fastighetsägare - eller BRF - gör rätt val av partner för om man ska måla om fasaden i Stockholm. En vanlig privatperson kan också relatera till detta, men där finns det också många som föredrar att själva göra jobbet.

Tips för att välja rätt målare i Stockholm

Tyvärr ser man att det finns en väldigt varierande kvalitet mellan olika utförare. Det gör att man också tar risker om man inte gör en grundlig undersökning av den målarfirma man tänkt sig anlita för en fasadmålning. Vi tänkte här nedan rada upp några punkter som kan underlätta för er BRF om ni ska måla om er fasad och behöver hitta en utförare för detta. Enligt följande:

  • Utbildning och kapacitet. Har företaget kapacitet för att måla om alla era fastigheter? Det är en viktig fråga att få svar på. Likaså gäller utbildning och certifikat: har alla anställda rätt utbildning och är certifierade målare? Kolla alltid upp detta.
  • Offert. Ni bör ta in så många offerter som möjligt för att kunna jämföra priset. Tänk dock på att vare sig billigast eller dyrast sällan är bäst. Rekommendationen är att gå vidare med ett företag någonstans ur mitten rent prismässigt.
  • Totalentreprenad. Kan företaget ta sig an hela projektet från start till mål och exempelvis även se till att ställningar och annat sätts på plats - och monteras ner då projektet är klart? Det ger effektivare jobb och mindre missförstånd.
  • Referenser. En viktigt punkt: var har företaget utfört liknande jobb tidigare - och hur upplever dessa BRF:er och fastighetsägare arbetet och resultatet? Kolla alltid upp detta innan!
3 Jun 2023