Fatta beslut om åtgärder för gamla hus

Ibland kan man se potentialen i en äldre byggnad trots att den är mycket sliten. Men vad ska man tänka på när man gör en renovering? Varför renoverar man när man istället kan bygga ett nytt hus?

Om man har ett äldre hus som behöver fräschas upp så kan det vara klokt att göra en checklista. Innan man fattar beslutet om att göra en totalrenovering så bör man fundera noggrant. Man bör ta reda på allt som behöver bytas ut, om det så endast är ytskiktet. Men det kan även vara så att el, vatten och avlopp bör installeras om. Eller att delar av konstruktionen är i ett icke önskvärt skick och behöver byggas om. Är man osäker själv så kan man anlita en besiktningsman som kan ge svar på frågorna. Kanske kan man även där få en indikation över vad det kommer kosta att åtgärda. Det kanske till och med är billigare att riva huset och bygga nytt. Skillnaden i priser kan även bero på hur mycket man är villig och kan göra själv. Kanske går vissa delar att rädda om man bara lägger den extra tiden istället för att köpa nytt.

Spara fina detaljer

Många bestämmer sig för att renovera istället för att bygga nytt. Ofta kan det bero på att huset har gamla fina detaljer som man vill spara. Det kan vara så kallad snickarglädje som består av utsmyckningar på fasaden eller liknande. Men det kan även vara gamla plankgolv eller stora munblåsta fönster. Detaljer som inte längre görs och som därmed svider i hjärtat att göra sig av med. Det kan innebära att det blir dyrare med en renovering än att bygga nytt, men man kan ändå i slutändan tycka att det är värt det. Ett hus som är varsamt och noggrant renoverat kan till och med ha ett högre försäljningsvärde än ett nytt.

Ålder eller olycka

Ett hus som behöver en helrenovering behöver inte vara gammalt. Det kan även vara någon typ av skada som gjort att huset behöver vissa åtgärder. Vanliga orsaker är träd som fallit över huset, stormskador, vattenskador eller brand. Beroende på hur allvarlig skadan är väljer man ifall det går att åtgärda eller ej. I de fallen brukar även försäkringsbolaget ha sin åsikt. Det går snabbare att helt enkelt jämna ett hus med marken och bygga nytt. Att försiktigt göra punktinsatser är besvärligare och mer tidskrävande. Det blir därför ett gemensamt beslut.

3 Sep 2020