Finns det miljövänlig VVS?

Frågan om miljövänlig politik, miljövänlig business och att leva ett miljövänligt liv har seglat upp som den viktigaste frågan menar nyhetsmedierna när det kommer till vad väljarna skattar som viktigt när man ska rösta i höstens val. Det är kanske inte så konstigt med tanke på den ovanligt heta och torra våren och sommaren som har varit. En och annan svensk har tagit av de många bränder som har drabbat landet, och flera andra länder. Det är inte bara Sverige som har drabbats av nästan osläckliga bränder, även Finland och Norge har drabbats, liksom USA, Australien och många andra länder. Kommer det inte någon nederbörd krävs det inte mycket för att en liten gnista ska orsaka omfattande bränder.

Större efterfrågan på miljövänliga alternativ

Av de orsakerna har miljön kommit upp bland folks medvetande mer än förut. Vi har börjat fråga oss vad som orsakar stora skador på miljön och vad som kan underlätta för att undvika kommande torra somrar. Av den anledningen ökar efterfrågan på alltfler miljövänliga produkter och tjänster. Därför tar vi upp vad man som konsument kan tänka på när man väljer hantverkare och hur man kan välja ett mer miljövänligt sätt att bygga och renovera.

Miljöcertifierat företag

En av de lättaste saker som man kan göra är att alltid välja ett företag som är miljöcertifierat. Det råder väldigt strikta regler för att få kalla sig miljöcertifierat. Det innebär att företaget måste underkasta sig krav om miljöåtervinning och miljövänliga inköp, ledarskap och organisation för att få kalla sig ett miljöcertifierat företag. Dessutom gör certifieringsorganisationen revisioner av deras arbete. Man kan alltså lita på att företaget gör miljövänliga val om det är miljöcertifierat.

Återvinn och återanvänd mera

Själv kan man välja att återvinna och återanvända mer material. Att agera miljövänligt är att dels tänka i andra banor och tänka om. Först efter det kan man handla på ett mer miljövänligt sätt. Å andra sidan kan man hålla sig up-to-date med nyheter inom det miljöväliga området. Det sker nämligen stora framgångar på området. Det kommer nya metoder som är miljövänliga och nya material som är mer miljvänliga. På så sätt kan man själv se till att handla och agera på ett mer miljövänligt sätt.

Ekonomiskt att vara miljövänlig

Det finns många fördelar med att bli alltmer miljövänlig; det kostar mindre när man väljer att återanvända, reparera och inte bara slänga sakerna för att köpa nytt. För den som är beredd att återanvända begagnat material i stället för att slänga och köpa nya saker vinner på det, miljön vinner på det, plånboken vinner på det. Alla vinner på det.

1 Sep 2018