Flak efter behov

Sättet att kunna variera sina fraktmöjligheter är idag en god affärsidé för många som har lastbilar. På det viset kan man täcka flera behov men behöver bara ha en eller ett par lastbilar.

När man möter lastbilar ute på vägarna så kan man se att det finns ett flertal olika slags flak som man kan ha efter bilen. Det kan vara sådana som används på trailers, där flaken har sina egna däck. Eller så kan det vara en lastbil som har ett täckt kapell, ett skålat flak för fyllnadsmassor eller ett helt platt flak för att frakta maskiner på. Men det finns även de lastbilar som kan byta skepnad genom att byta själva flaket. Dessa lastbilar kallas för lastväxlare, eftersom man kan använda samma bil men växla vilken last man kan frakta.

Många olika funktioner

Fördelen med att ha en eller flera lastväxlare i sin fordonsflotta är att man kan åta sig fler olika uppdrag men att man aldrig behöver ha en bil som står stilla. Man kanske också har kunder som då och då har olika slags behov och på det viset behöver man inte oroa sig för att kunderna ska gå till någon annan. Bytet av flak är så pass enkelt att man till och med kan ha flera olika uppdrag under en och samma dag. Det gör att man får ett mycket brett arbetssätt som även personalen kan uppskatta. Man kan tycka att det är roligt att variera sig, att frakta olika saker och att besöka olika miljöer. Läs vidare om lastväxlare på denna sida: lastväxlarflak.nu 

19 Mar 2021