Förberedelser för att bygga

Allt i livet startar med en bra grund. Så är det även när det kommer till byggnationer av hus, vägar, broar och trädgårdar. För att få en bra grund kan man behöva vidta flera åtgärder.

Om man skulle bygga ett hus direkt på marken så skulle det inte bli något hållbart och stadigt hus. Ytskiktet på marken rör sig beroende på regn, snösmältning och liknande. Därför ska man alltid se till att ha ordentligt utförda markarbeten innan man tillför en byggnad på platsen. Utan det förarbetet kommer byggnaden spricka. Den kan sjunka ner i något hörn eller så kan hela byggnaden börja förflytta sig. Inte något som är trevligt för varken de boende eller de runt omkring med andra ord.

Lager på lager

När man ska bygga så börjar man därför alltid med att gräva ut, eller spränga bort om det rör sig om ytlig berggrund. Det är för att man ska komma längre ner i marken där det inte sker lika mycket rörelse som på ytan. Dessutom fyller man i stenkross i olika storlekar för att få en dränerande effekt under huset. Det är en förutsättning för att vatten inte ska bli stående och därmed skada husgrunden. Men det här sättet att förbereda mark på gäller även vid andra tillfällen än när hus ska byggas. Man arbetar på ett liknande sätt i samband med vägbyggen, uppfarter, brofästen och ibland när man anlägger trädgårdar. Det beror på hur marken ser ut och vad som behövs vid tillfället. Läs mer om markarbeten på denna webbsida: https://www.markarbetegöteborg.se 

11 Dec 2020