Förebyggande åtgärd eller skadesanering

När man väljer att utföra en dränering runt sin husgrund så är det en ganska omfattande åtgärd. Det är viktigt att man gör på helt rätt sätt och innan alltför stora skador har hunnit uppstå.

Om man märker att vatten blir stående mot husgrunden så är det klokt att man utför en dränering innan det uppstått skador. Och om det redan har uppstått synliga skador så är det ännu viktigare att man snabbt hindrar dessa från att bli större. Det man ska hålla utkik efter är ifall vatten blir stående. Men även ifall det syns något på husgrunden som visar att den inte mår så bra. Det kan vara att mögel uppstår men även att färg börjar flaga eller att fasaden visar skador som kan härledas till fukt. Det man först och främst kan göra är att se ifall det är något som har täppts till. Kanske har stupröret vridit sig eller gått av och därmed samlas vattnet på ett annat sätt. Eller så kan dräneringsröret ut från huset ha fyllts med löv, rötter eller annat som gör att det inte finns någonstans för vattnet att ta vägen.

Händelser runt fastigheten

Tillfällen då husets dränering kan påverkas fast det inte är något fel på den finns också. Det kan vara att man gjort någon tillbyggnad, grävt för pool eller annat som kan ha påverkat dräneringsrören ut från huset. Men det kan även påverka ifall grannen byggt på sin tomt och exempelvis höjt sin tomt så att vatten nu rinner från granntomten och in på den egna tomten. Istället för att vattnet tidigare runnit åt andra hållet. Innan man drar igång en stor apparat med att gräva upp runt hela husgrunden och köpa in allt material för dränering, så bör man därför rådfråga ett företag som arbetar inom området. På det sättet kan man få tips och råd samtidigt som man kan göra en bedömning gällande vad som behöver göras.

Flera olika moment

Hur man dränerar runt ett hus beror på många faktorer. Dels spelar det in vilken typ av grund som man har, och om man dessutom har en källare som innebär mer yta under markplan. Men det har också betydelse vilken typ av markförhållanden som man har där husgrunden står. Och även runt omkring där huset är placerat. Om huset står i en nedförsbacke på hårt underlag så måste man lägga extra energi på dräneringen.

14 Oct 2020