Frågor kring OVK och OVK-åtgärder

Var måste OVK genomförovk, rörmokareas?

Det är enbart villor (för en eller två familjer), skogsbruk samt jordbruk som inte behöver utföra OVK. Det betyder därmed att samtliga flerfamiljshus, företagens fastigheter och offentliga lokaler måste ha OVK. Lite förenklat kan man säga att delad ventilation eller delad entré skapar krav på OVK. Hur ofta det måste utföras varierar däremot beroende på vad det är för byggnad.

Vem är ansvarig för att OVK genomförs?

Det är fastighetsägaren som ansvarig för att både kontroll och eventuella OVK åtgärder sedan utförs. Om detta inte sker kan fastighetsägaren behöva betala straffavgift. Bor du i en bostadsrätt är det inte du själv som äger fastigheten (bara rätten att bo där) vilket innebär att det är föreningens ansvar att OVK samt OVK åtgärder genomförs enligt lag.

Vad visar protokollet?

När en besiktningsman genomför en OVK skrivs alltid ett protokoll. Detta kan delvis liknas med det protokoll som finns hos bilbesiktningen. De kontrollerar vissa specifika punkter och noterar om OVK åtgärder behöver ske eller om det är ett mindre fel som enbart kan markeras med en etta.

 

En etta betyder nämligen bara att det är ett mindre fel och att någon akut åtgärd inte krävs. Man kan alltså få godkänt på besiktningen trots ettor.

En tvåa betyder däremot att åtgärder behöver ske inom ett specifikt tidsintervall. Även om en fastighet inte har en enda anmärkning utöver en tvåa så betyder detta att OVK åtgärd måste utföras och en ombesiktning ske.

Vad sker om OVK inte genomförs?

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som har kontroll på vilka som ska göra OVK och vilka som genomfört detta. Det sker genom att ett protokoll efter varje besiktning måste skickas in till dem. Det är därmed även de som har rätten att utförda böter i det fall som en besiktning inte skett eller att de OVK åtgärders som fastighetsägaren ålagts att utföra inte sker.

Vad händer om besiktningsmannen inte kommer in överallt?

För att kunna besikta komplett behöver besiktningsmannen tillgång till alla lägenheter. Men det förekommer att lägenhetsinnehavare vägrar tillträde. I detta fall får besiktningsmannen avgöra om det är nödvändigt att besikta just den lägenheten eller om det kan skapas tillräckligt underlag genom besiktningar i andra lägenheter. Det är i detta fall helt och hållet besiktningsmannen som avgör vad som behöver besiktas och fastighetsägarens ansvar att denna tillgång ges. Är det en bostadsrätt är det styrelsen för denna förening som har ansvaret.

Läs mer om OVK-årgärder. 

 

12 Apr 2019