Fyra vägar till bättre rör

Rinner inte vattnet undan spröreciellt bra i avloppet? Eller är det svagt tryck i kranarna? Orsaken kan vara dåliga eller igensatta rör. Som privatperson går det att göra enklare åtgärder men önskar man en rejäl genomgång av rören är det specialiserade VVS-företag som ska anlitas. Fyra av de tjänster som kan passa är dessa:

Rörspolning

Rörspolning genomförs ofta när det är helt stopp i avloppet eller om det är delvis stopp och därmed ett för lågt flöde. Det som sker är att företaget spolar rören med högt tryck vilket därmed ”drar med sig” det som sitter i vägen. Därmed minskar det risken för att avlagringar ska uppstå, livslängden blir längre och risken för kommande stopp minskas. Detta är alltså både en förebyggande åtgärd samt en akut åtgärd.

Generellt genomförs rörspolning genom att man börjar arbetet i källaren och sedan succesivt jobbar sig uppåt. Orsaken är att det oftast är mest avlagringar längst ner.

Mekanisk rensning

Oftast räcker det med en rörspolning för att öppna upp dem från beläggningar och stopp. Men är det exempelvis avlagringar som sitter mycket hårt fast räcker inte en spolning. Då kan det behövas en mekanisk rensning. Detta kallas för fräsning vilket exempelvis kan ske med renskedjor.

Rörinspektion

Rörinspektion innebär inte primärt någon rensning (som de ovan nämnda åtgärderna). Det är däremot en inspektion av rören med kamera för att man ska kunna kartlägga vad som eventuellt behöver göras för att förlänga dess livslängd. En rörinspektion kan användas av rörmokare för att hitta stopp i avloppet men lika gärna av besiktningsmän som har i uppdrag att kartlägga rörens hållbarhet inför en försäljning av en bostad.

Att göra en rörinspektion är alltså första steget för en god planering för åtgärder. Det kan exempelvis vara att en rörinspektion visar på att en mekanisk rensning behöver göras. Det utförs även ofta inför en stamrust eller en relining. Detta kallas också för rörfilmning eftersom det är det som utförs. 

Relining

Relining, eller rörinfodring som det även kallas, innebär kortfattat att ett nytt plaströr monteras inne i det gamla och befintliga röret. Kanske håller det gamla på att få för mycket avlagringar eller gå sönder. Är det rör inom stammarna innebär det antingen ett mycket kostsamt stambyte – eller en relining. Om det går att göra relining eller inte beror på flera faktorer men om möjligheten finns sparas en stor summa pengar eftersom en betydligt mindre rivningsaktion behöver ske för att rören ska bli nya.

Här är ett företag som kan hjälpa dig att inspektera dina rör: rörinspektionstockholm.se

 

4 Oct 2018