Gör din bostad tryggare

Många fruktar tanken på en brand som sprids. Även om vi inte varit med om det själv har vi ändå hört om hur snabbt en brand sprider sig. Det finns hjälpmedel för att minska spridningsrisken.

I de flesta hem finner man brandvarnare, dessa ska helst finnas i varje rum. Många har även brandsläckare och brandfilt, vilket är att föredra. Man kan aldrig skydda sig nog mot branden och bör göra det man kan för att skydda sig själv och sin bostad. Många hus i Sverige står idag helt oisolerade mot bränder. Dessutom är de flesta byggda i trä vilket gör att branden sprider sig otroligt fort. Har man då en brandisolering kan man hjälpa till att stoppa branden. Den sprider sig inte alls lika fort och chansen att alla hinner ta sig ut ökar markant.

Har du koll på om ditt hem är isolerat?

Det finns företag som kan hjälpa till och kolla hur det ligger till med din brandisolering. Har du nyligen renoverat och gjort om bland elen i väggarna kan detta behöva ses över. I många fall använder man sig av stenull när man isolerar. Detta är ett väldigt värmetåligt och bra material. Ska du bygga nytt och vill isolera din byggnad bör du kontakta ett företag som kan hjälpa dig med det. De har koll så isoleringen ligger rätt. Fel isolering kan medföra livsfara eftersom det gör att branden sprider sig snabbare. Isoleringen kan rädda liv och chansen att kunna stoppa branden är större.

1 Dec 2020