Gör ditt tak till en säker plats

När sotaren behöver gå upp på hustaket bör varje husägare se till att det är säkert att göra det. Taksäkerheten är mycket viktig för att inte orsaka fall och för att förhindra andra olyckor.

Det är inte bara sotaren som behöver komma upp på taket. Ibland kanske man som husägare själv behöver gå upp på taket för att åtgärda något eller hämta en boll som har fastnat efter barnens utelek. Man bör, som husägare, se till att man alltid har ett tak som är säkert. Taksäkerheten är otroligt viktig för att förhindra eventuella fall eller andra olyckor när man vistas uppe på taket. Sotaren kommer ofta en gång per år och då har varje husägare skyldighet att se till så att det är säkert och att allting finns på plats.

Säkerheten är viktigast

Man kan med fördel ta hjälp av experter på taksäkerhet i Stockholm när man vill försäkra sig om att ens hustak lever upp till alla säkerhetskrav. Det finns flera saker man kan göra för att se till att det säkert att vistas på taket. Det bör finnas ett nockräcke på taket där man kan fästa säkerhetslinan. En säkerhetslina är alltid bra att använda, vare sig man är sotare, snickare eller privatperson. Ett glidskydd för stegen är också alltid bra. Detta förhindrar att stegen glider ned eller åt sidan. Sist men inte minst behöver det finnas ett skyddsräcke på taket. Detta för att man ska ha någonting att hålla sig i.

5 Feb 2021