Här utbildar du dig till snickare i Täby

Det finns flera vägar att gå för att bli snickare. Man kan exempelvis vara lärling, läsa på Komvux eller gå kurs via Arbetsförmedlingen. De allra flesta får däremot sin utbildning genom gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram.

Bygg- och Anläggningsprogrammet – Praktiska Gymnasiet – Täby

Praktiska Gymnasiet i Täby är en gymnasieskola med fokus på de praktiska ämnena. De har stor del praktik och ger eleverna möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet. Just denna skola har inriktning mot Husbyggnad.

De presenterar sig med ”Praktiska Gymnasiet Täby ger dig de grundläggande kunskaperna för att arbeta på en byggarbetsplats”. Här utbildar du dig alltså om du vill bli snickare, murare eller annat hantverksyrke med fokus på husbyggnation.

Det som exempelvis ingår i utbildningen är planering, genomförande och uppföljning av olika byggnadsprojekt.

Husbyggnad

Runt om i Stockholm finns många gymnasieutbildningar med inriktningen Bygg- och anläggning. Däremot skiljer de sig något åt gällande vilken specialinriktning som erbjuds. I Täby är det Husbyggnad vilket gör att framförallt utbildning sker mot tre specifika yrken, snickare, murare och golvläggare.

Utbildningen är uppdelad i fyra sektioner. Det är Husbyggnadsprocessen, Husbyggnad 1, Husbyggnad 2 samt Husbyggnad 3 Ombyggnad.

Praktik med förhöjd ersättning

Inom utbildningen genomförs ett lärlingsprogram. Det betyder att en stor del är praktik och att man lär sig yrket på plats. Under denna tid går det till viss del att ansöka om förhöjd ersättning från CSN med 1000kr per månad.

Krav

För att kunna utbilda sig till snickare, murare eller liknande yrke hos Bygg- och anläggningsprogrammet i Täby krävs det att man har godkänt betyg i Svenska, (eller Svenska som andraspråk), Matematik samt Engelska. Utöver det måste personen ha godkänt i ytterligare fem ämnen. Det innebär alltså minst 8 godkända ämnen där basämnena ingår.

Är det många som ansöker om platserna kan betygen från högstadiet helt och hållet avgöra vilka som får platserna.

Ansökan sker via nationella gymnasieintagningen. Vid frågor kring ansökan eller val av program kan SYV-konsulent kontaktas, vilka jobbar på de flesta högstadieskolor.

Passar dig som…

De som har intresse av snickeri, måleri eller renoveringar överlag kan med fördel söka sig till detta gymnasieprogram. Man är även mycket tydlig med att utbildningen är yrkesförberedande. Med det menas att någon ytterligare utbildning inte krävs för att man ska vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta till skillnad mot studieförberedande gymnasieutbildningar där det oftast krävs en högskoleutbildning innan man börjar söka arbete.

12 Dec 2017