Hitta en bra rivningsfirma i Göteborg

När du har fått rivningslov av kommunen får du anlita en rivningsfirma i Göteborg som kan ta bort fastigheten du inte längre vill ha kvar. Det är många regler man måste följa vid en rivning.

Det är riktigt tunga saker som ska bort när man tänker riva ett hus. Därför måste man se till att det inte finns några obehöriga som kan skadas av nedfallande material under rivningsarbetet. Man brukar spärra av området, så att inte barn kan gå in där av misstag. Miljön är också en viktig aspekt, och man måste ta bort material som exempelvis asbest, som är miljöfarliga.

Fraktioner med material för återvinning

När den första saneringen är gjord, återstår det att ta bort huset bit för bit tills bara stommen är kvar. En grävmaskin river det allra sista, och sedan ska man städa upp. Det låter inte så märkvärdigt, men det är många moment som ska göras på rätt sätt. Först och främst ska du anlita en bra rivningsfirma i Göteborg när du har fått ditt rivningslov.

Det material som rivs ner ska delas upp i olika kategorier som kallas fraktioner, med elektriska prylar och kablar för sig, metall för sig, med mera. Detta så att hanteringen sker så effektivt som möjligt. Innehållet i varje fraktion ska skickas till olika ställen för destruktion eller återvinning. Man tar tillvara så mycket man kan. Sedan ska en fraktionsrapport skrivas, där man anger vart man har skickat de olika fraktionerna och vad det var för material man skickade.

14 Dec 2021